فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران به تظاهرات مسالمت آمیز در روز سه شنبه

پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران به مناسبت اعتصاب موفقیت آمیز کردستان

مردم مبارز و آزادیخواه کردستان!
کنشگران، جریانات سیاسی و نھادھای مدنی و صنفی!

ما انجام پیروزمندانه اعتصاب ھمەگیر و گستردە شما در سراسر کردستان را کە پیام اعتراضی پر قدرت و روشنی است برعلیە اجحافات و ستمگری رژیم ضد مردمی ایران، تبر یک میگوئیم. 
 از ھمە فعالان مدنی و سیاسی، نھاد و جمعیتھای داخل و خارج کشور ھمە جریانات سیاسی کردستان کە با ھماھنگی این حرکت سیاسی بزرگ را به نتیجه مطلوب رساندند، قدردانی میکنیم.
 از ھمە شخصیتھا و تشکلھای سیاسی، صنفی و مدنی و ھنرمندان و کنشگران در سراسر ایران و در شبکەھای اجتماعی، سپاسگزاریم کە بیدریغ پشتیبانی و ھمراھی نمودند.
 این تاکتیک و اعتصاب سراسری کردستان سبب شد تا بیشترین ھمبستگی در میان سراسر مردم ایران و اپوزیسیون داخل و خارج را شاھد باشیم. این دستاورد بزرگی است برای ادامە مسیر اتحاد برای دمکراسی و ازادی و مبارزە برعلیە جمھوری اسلامی و گذر از ان. از ھمگان تشکر میکنیم و این ھماھنگی را ارج مینھیم.


ما خواستار این ھستیم کە:
١- ھمە بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و فعالان حقوق زن فوری ازاد شوند.
٢- خواستار مجازات امران و عاملان قتل ژینا(مھسا) امینی و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.
٣- گشتھای ارشاد برچیدە شوند و حجاب اجباری لغو و پوشش زنان ازاد گردد.
۴- فضای امنیتی موجود در شھرھای کردستان خاتمە یابد.


برای بیان این خواست ھا امروز عصر پس از ساعت ١٨ یا ۶ عصر بە وقت تھران تجمعی مسالمت امیز در ھمە شھرھا برگزار میکنیم و ھمدلی خود را با ژینا و ھمە زنان تحت ستم ابراز نمودە و یکصدا اعلام میکنیم زنان رکن اساسی جامعە و عامل زندگیند و بر تحقق خواستھای جنبش زنان در راە ازادی و برابری تاکید مینمائیم.
 

مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران
٢٨ شھریور ماە ١۴٠١

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=169537 لينک کوتاه

2.3 3 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More