چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

بیانیه ی جمعی: فراخوان برای رستاخیز شهروندان و قیام ملی ایرانیان

صدای اعتراض ها و اعتصابات های مردم در سرتاسر ایران بگوش میرسد. بانگ دادخواهی هم میهنان مان برای آب، نان، هوای سالم، مسکن، دارو، بهداشت و تأمین خواستهای اولیه بلند است. پیمانه های بردباری و شکیبایی مردم به انتهایش رسیده است. این فریادها از بیداد بر زنان و تحمیل حجاب اجباری، از گلوی بانوان و کودکان گرسنه و تشنه میهن است. از آرزوهای برحق و برآورده نشده جوانانی است که عمری حرمان کشیده‌اند و جوانی شان برباد رفته است. از غرور و حس مسئولیت سرپرستان خانوادهِ مزدبگیر است که توان برآوردن نیازهای حداقلی خانواده‌هایشان را ندارند. از دردهای فشرده بازنشستگانی است که دهها سال رنج کشیده‌اند و امروز از تأمین حداقل زندگی خود و هزینه‌های دارو و درمان محروم شده اند. از خشم خفته میلیونها تن از فرودستانی است که در سرزمین ثروتها، در حاشیه شهرها و در گورها و کارتن ها شب و روز را در فقر و فلاکت سپری میکنند. از رنجها و دردهایی که انباشته شده‌اند، از فروش کلیه و خون و تن فروشی و کودک همسری و اعتیاد گسترده، از خودکشی ها و آسیبهای اجتماعی بیشمار برمیخیزند. از خشم مردمی است که از فقر و بیکاری و گرانی و بحرانهای اجتماعی و اقلیمی به ستوه آمده اند و شاهدند که حاصل غارت و خروج دارایی های ملی در جنگهای منطقه ای برای رفاه مردم کشورهای همسایه هزینه شده است

این بانگ رستاخیز شهروندان ایرانی است که از تبعیضهای گوناگون آگاه شده‌اند و خشم شان با قتل بیرحمانه ایراندخت کرِد ِما، ژینا امینی، جرقه زده و سرریز شده است

این یک قیام ملیِ مردمی است که کرامت انسانی و حقوق و آزادیهای اجتماعی و سیاسی شان بمدت ۴۴ سال از سوی حکومت جهل و جنایت فساد و استبداد مذهبی پایمال گردیده و صبر و تحمل شان به انتها  رسیده است

هم میهنان آگاه و آزاده

خوب میدانید که حکومت اسلامی و فقاهتی به حال مرگ و احتضار افتاده است و به آخرین ایستگاه حیات ضدمردمی و ضد ایرانی خود رسیده است. اکنون دیگر اربابان و پشتیبانان روسی بیت رهبری در شرایطی نیستند که به کمک دارالظلم اسلامی بشتابند

شاهدیم که نهادها و سازمانهای صنفی، سیاسی و مدنی پیگیر خواسته‌های خود و در حال انسجام و گسترشند. هسته ها و حلقه های مبارز و پنهان مردمی اکنون می‌توانند رشد یابند تا پیوند یابی جنبش ها به همدیگر و ماندگاری آن‌ها را پاس بدارند و این اژدهای زخم خورده و هفت سر و درگیر در جنگهای پرهزینه منطقه ای را به عقب برانند و بر زمین بکوبند

جوانان و نوجوانان مبارز و آگاه

امیدتان افزون و باورتان به دگرگونی راسخ تر باد. آگاهید که سرنوشت نبرد با این رژیم جنایت پیشه و نیروهای سپاهی و انتظامی ـ امنیتی و یگانهای ویژه و گشتهای گوناگون و ارشاد، در میدان های مبارزه تعیین می‌شود و هزینه آن هر روز برای حکومت بیشتر و تداوم سرکوب ناممکن تر میگردد. میدانید که استمرارطلب و اعتدال گرا و مدعیان و مصلحان دروغ‌گو و لابی های حکومت سالیان درازی است در لباس راست نما و چپ نما، در رسانه‌های داخلی و خارجی، برای تفرقه و اختلاف افکنی و ناامیدسازی و نفوذ و تخریب در صفوف مردم کارشکنی کرده‌اند

اکنون با چرخش اوضاع و جهش بزرگ نبرد ملی، توازن و چرخش قوا بسود نیروهای مردمی با شتاب در حال دگرگونی است. با اراده و تصمیم و درایت میتوانید در هسته ها و حلقه های مخفی و ارتباطات بیشتر، با شتاب لازم و همزمان با احتیاط های امنیتی، نقشه های دقیق و راه گسترش نبرد ملی را فراهم تر نمایید

 ایستادن در صحنه‌های این جنگ تن به تن الزامات دیگری نیز دارد. این جنگ میدانی با افراد سپاهی و نطامی ـ امنیتی خودفروخته زمانی موفق تر به پیش می‌رود که بدانیم ریزش از پایین‌ترین رده ها، با پیوستن سربازان وظیفه به مردم و با امتناع بسیجیان و نیروهای انتظامی ـ نظامی رده های پایین از سرکوب مردم معترض آغاز میگردد و در پی آن با تمرد رده های میانی و ایستادنشان در برابر فرماندهان خود ادامه خواهد یافت که موجب هراس و اضطراب آنان و وارد شدن ضربات پی در پی به آنان خواهد گشت. فراموش نکنیم که فرماندهان تنها چند هزار تن در مجموع بیش نیستند و در بین میلیونها ایرانی زندگی می‌کنند

همچنین این امری تجربه شده در مبارزه رهایی بخش ملتهای دیگر است که نباید منتظر عامل خارجی و عملیات تهاجمی و سایبری متقابل بیرونی به نیروهای نظامی رژیم های دیکتاتور ماند، که اینکار ممکن است به صلاح آینده کشور نباشد. در پی هر تهاجم و حمله متقابل خارجی موقعیت نیروهای نظامی ـ امنیتی ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد. باید ضریب هشیاری و آمادگی عملیاتی را در چنین زمانهایی بالا نگاه داشت

زنان آزاده میهن

رستاخیز شهروندیِ تا کنونی شما علیه بیداد و تبعیض با جنگ تن به تن در میادین همراه بوده است و این مبارزه برای تمامی جهانیان سرمشقی از آگاهی و ایستادگی و پایداری تان بوده است. در درازای ۴۴ سال گذشته حکومت اسلامی هر چه بیشتر حقوق بانوان را در زمینه‌های ارث، قانون خانواده، پوشش، آموزش، موسیقی و هنر، ورود به ورزشگاهها، گرفتن حق حضانت فرزندان از مادران، رواج روسپی گری زیر عنوان صیغه و چندزنی، سنگسار کردن، کنار گذاشتن از مراکز قدرت و تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی، قانونی کردن ازدواج کودکان و غیره پایمال کرده است. رژیم ایران ویرانگر و انسان ستیز اسلامی از آغاز تا کنون، با سرکوب، شلاق، شکنجه و آزار نتوانسته است حجاب اجباری را به زنان ایران بقبولاند. این حکومت زن ستیز از ستاندن زندگی و زنانگی و آزادگی از شما خسته و درهم کوفته شده است. به آتش کشیدن روسری هایتان ناقوس شکست رژیم اسلامی و برافراشتن پرچم پیروزی ملت ایران است

هم میهنان مبارز

اکنون این نبرد سرتاسری که با شعارهای از «کردستان تا تهران»، «از تهران تا خوزستان»، «این آخرین پیامه، هدف خود نظامه»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه ای» ادامه دارد، چهره ایران را تغییر داده است. استبداد دینی در حال احتضار و مردم در حال پیشروی و امیدوار به دگرگونی بزرگ و آزادی و نجات میهن هستند. همبستگی ملی همه شهروندان از زن و مرد و هر تیره و قوم و تبار در جامعه ایران امروز، یگانگی ملی را بازتاب میدهد. امری که حاکمان را بیشتر درهم می‌شکند و ناامید میسازد

هشدار به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی

فریب دروغ‌های سران حکومت اسلامی را نخورید. آنان بلحاظ ملی ـ بین‌المللی و شرایط درونی و اوضاع اقتصادی و مالی در شرایط نامطلوبی قرار دارند و تا آخرین لحظه شما را سپر دفاع خود قرار خواهند داد. اما تردید نکنید، روز تسویه حساب بسیار نزدیک است. پیام ملت ایران به ارتش تا کنون این بوده است که ارتش در جایگاه واقعی خود، یعنی برای حفظ مرزهای ایران قرار گیرد. ملت ایران حساب آندسته از فرماندهانی که میهن دوست و ملت گرا هستند را از دسته سرداران کشتارگر سپاه پاسداران جدا می نماید. هیچ ماموری در اجرای اوامر فرماندهان سرسپرده رژیم و کشتار مردم معذور نیست. هشدار ما به شما این است که هرچه زودتر به آغوش ملت بازگردید. نظامیان و نیروهای امنیتی، بدانید که اگر به سرکوب ادامه دهید، با واکنش سخت مردم خشمگین مواجه خواهید شد. تا راه گریز مسدود نگشته، سلاحهای خود را بسود مردم نگیرید و بسوی کشتارگران برگردانید. در آخرین ایستگاه قیام ملی قرار داریم و سرنگونی حکومت نکبت و بیدادگر اسلامی در یکقدمی ما است

پشتیبانی بین‌المللی و تدارک ستادی و اجرایی قیام

این نبرد ملی اکنون با پشتیبانی سازمانها و شخصیتهای ملی و رسانه ای ایران در برون مرزها گسترش می‌یابد و بگوش جهانیان میرسد. با اقدام‌ها و نقشه های جدید، حامیان بین المللی بیشتری را در بین ملتها و دولتهای دمکرات دنیا با جنبش تبعیض ستیزانه مردم ایران همراه نماییم. این رزم ملی در تمامی میدانها و زمینه‌های گفتمانی ـ استراتژیک ـ سازمانی ـ عملیاتی ـ اجرایی از رهگذر پروژه های کلان سیاسی و کنش ها و راهکارهای مشخص و بدستان توانای میلیونها تن از جوانان و زنان و مردان رنجدیده و آگاه میهن، راهش را باز می گشاید و کاراتر و نیرومندتر از پیش میگردد

اتحاد و همبستگی ملی و انسجام و همکاری و هماهنگی سیاسی سازمانها و شخصیتهای ملی و میدانی در سرتاسر میهن و در برون از مرزها، امروز راه گشای این نبرد ملی و نجات ایرانیان در برابر لانه فساد و استبداد و حامیان روسی و چینی آن‌ است. دستاوردهای این قیام ملی تفاهم و اشتراک در اهداف ملی، سرنگونی رژیم استبدادی و دولت دینی، یکپارچگی ایران، استقرار حاکمیت ملی، برپایی دموکراسی و حاکمیت رأی مردم خواهد بود

همزمان با قیام شهروندان، شوراهای گوناگون، واحدهای فرماندهی کار و خیابان در ارتباط با شورای رهبری ملی و ستادهای فرماندهی منطقه ای پایه گذاری و گسترش خواهند یافت و جابجایی قدرت و برقراری نظم و ثبات و امنیت امور کشور بدست مدیران و نخبگان توانا و آگاه مردمی انتقال خواهد یافت

ما با تمام قوای خود برای ساماندهی و پشتیبانی از این نبرد و رستاخیز همگانی و ائتلاف گسترده سیاسی خواهیم کوشید. اکنون نیز مبارزه ستادی ـ عملیاتی را برای رهبری قیام ملی و سرنگونی رژیم اسلامی کارساز میشناسیم

امضاکنندگان

ـ کاوس ارجمند، ملی گرای مشروطه خواه

ـ مرتضی انواری، اندیشکده آوای آزادی

ـ فرامرز بهار، جمهوری خواه

ـ حمید بی‌آزار، جمهوری خواه

ـ خسرو بیت اللهی، مشروطه خواه

ـ فواد پاشایی، مشروطه خواه

ـ مجید دهبان، جمهوری خواه

ـ کورش زعیم، هموند جبهه ملی ایران

ـ سهیلا ستاری، ملی گرای عدالت خواه

ـ اصغر سلیمی، ملی گرای عدالت خواه

ـ پرویز ضرغامی، جمهوری خواه

ـ سیاوش عبقری، جمهوری خواه

ـ الایار کنگرلو، رئیس اندیشکده آیدیا

ـ سیروس کنگرلو، دبیر اول اندیشکده آیدیا

ـ جهانگیر لقائی، جمهوری خواه

ـ سهراب نبوی، دبیر سامانه پادشاهی پارلمانی ـ بهمراه چند امضای محفوظ از داخل کشور

https://akhbar-rooz.com/?p=169883 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x