پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

بیش از دویست تن از اساتید دانشگاه ها سرکوب مردم و بازداشت دانشجویان را محکوم کردند

متأسفانه یک‌بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌شدنِ خون افراد بیگناه و عزادار شدن ملتِ ایران شده است. در این میان آنچه شگفتی‌آور است برخورد گسترده و بی‌ضابطه با دانشجویانی است که اعتراض خود را به ظلم و تلاشِ خود را برای تغییر ساختارها به شکل مسالمت‌آمیز و بدون کوچکترین تعرضی به اموال عمومی یا ارزش‌های دینی بیان کردند.

در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌های غلط ساختاری، نشان‌دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.

متأسفانه، شاهد آن هستیم که نه فقط حساسیت‌های اخلاقی و انسانی دانشجویان گرامی‌ داشته نمی‌شود بعکس با برخوردهای گسترده با آنان عملاً فضای دانشگاه دعوت به انفعال و بی‌تفاوتی می‌شود. ما امضاکنندگان این بیانیه، فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابرازنظر و آرمان‌خواهی و ظلم‌ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی می‌دانیم و ضمن دعوتِ همۀ همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی، لازم می‌دانیم به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویانمان در دانشگاه عمل کنیم. به همین دلیل با توجه به التهاب کنونی فضای دانشگاه و نگرانی‌های بحق هم‌کلاسی‌ها و والدین و اساتید بازداشت‌شدگان از سرنوشت آنها و به ویژه با توجه به تجربه‌های قبلی برخورد با دانشجویان، شدیداً نگرانِ سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت‌شده‌ایم و خواهان آزادی این دانشجویان و حضور آنها سرِ کلاس‌های درس در اسرع وقت هستیم. در غیر این صورت التهاب و نگرانی در فضای دانشگاه ادامه خواهد یافت و دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد نگشت.

آخرین به روزرسانی به ترتیب حروف الفبا:

۱.  اباذری، یوسف / دانشگاه تهران
۲.  ابری‌نیا، کارن / دانشگاه تهران
۳.  احمدزاده، مهرداد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۴.  احمدی‌، محمدرضا / دانشگاه شهرکرد
۵.  احمدی‌پور، زهرا / دانشگاه تربیت‌مدرس
۶.  اردلان، فرهاد/ دانشگاه صنعتی شریف
۷.  افشین، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
۸.  افقه، مرتضی / دانشگاه شهید چمران اهواز
۹.  اکرمی، موسی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران
۱۰.  امیری‌آرا، حسن / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
۱۱.  امین، احمد / دانشگاه شهرکرد
۱۲.  امین‌اسماعیلی، حمید/ هیئت علمی بازنشستۀ جهاد دانشگاهی
۱۳.  انواری، زهره / دانشگاه تهران
۱۴.  ایمانی جاجرمی، حسین / دانشگاه تهران
۱۵.  اجتهادی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۱۶.  اجلالی، پرویز / مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی
۱۷.  اسلامی، شهلا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۱۸.  امام، سیدعباس / دانشگاه شهیدچمران اهواز
۱۹.  آقاابراهیمی، محمدرضا /دانشگاه بیرجند
۲۰.  آقابابایی سامانی، کیوان / دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۱.  آقاجری، سیدجواد / دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۲.  بابایی‌زاده، مسعود / دانشگاه صنعتی شریف
۲۳.  بادامچی، محمدحسین / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۲۴.  باقرزاده مجتبی / دانشگاه صنعتی شریف
۲۵.  باقری، خسرو / دانشگاه تهران
۲۶.  بدری، سیدعلی / دانشگاه تهران
۲۷.  بروجردی، اشرف / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۲۸.  بنایی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
۲۹.  بنی‌هاشمی، سیدمحمدعلی / دانشگاه تهران
۳۰.  پاشایی، محمدهادی / دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل
۳۱.  بشیریه، طهمورث / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۲.  بیکران‌بهشت، حامد / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۳۳.  پاکنژاد، مهراد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۳۴.  پرهام، محمد / دانشگاه آزاد بروجرد
۳۵.  پورطاهری، رضا / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۶.  پهلوانی، عباس / دانشگاه حکیم سبزواری
۳۷.  پویا، اعظم / دانشگاه تهران
۳۸.  پورنکی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۳۹.  تأدیبی، وحید / دانشگاه رازی کرمانشاه
۴۰.  تجلی، فؤاد / دانشگاه تهران
۴۱.  تکیه، مهدی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۴۲.  تقویان، ناصرالدین علی / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۴۳.  جعفرزاده، فردین / دانشگاه صنعتی شریف
۴۴.  جعفری، سیداکبر / دانشگاه صنعتی شریف
۴۵.  جعفریانی، حسن / دانشگاه بجنورد
۴۶.  جوادپور، سیروس / دانشگاه شیراز
۴۷.  جوادی‌یگانه، محمدرضا / دانشگاه تهران

۴۸.  جوکار، بهرام / دانشگاه شیراز
۴۹.  حجت، مینو / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۵۰.  حسن‌زاده، اسماعیل / دانشگاه الزهرا
۵۱.  حسین‌خانی، علی / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۵۲.  حسینی بهشتی، سیدعلیرضا / دانشگاه تربیت‌مدرس
۵۳.  حسینی، رادمرز / دانشگاه فسا
۵۴.  حسینی، شکوه‌السادات / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۵۵.  حسینی، مالک / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۵۶.  حضرتی، حسن / دانشگاه تهران
۵۷.  حیدرزادگان، علیرضا / دانشگاه سیستان و بلوچستان
۵۸.  خداپرست، امیرحسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۵۹.  خدایاری، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
۶۰.  ختایی، محمود / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۶۱.  خزایی، علی‌اشرف / دانشگاه رازی کرمانشاه
۶۲.  دانشفر، نادر / دانشگاه راری کرمانشاه
۶۳.  دلاوری، ابوالفضل / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۶۴.  دولتشاهی، هوشنگ / دانشگاه تهران
۶۵.  ذاکری، آرمان / دانشگاه تربیت‌مدرس
۶۶.  ذیلابی، نگار / دانشگاه شهید بهشتی
۶۷.  رابعی، اردشیر / دانشگاه رازی کرمانشاه
۶۸.  راغب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
۶۹.  راودراد، اعظم / دانشگاه تهران
۷۰.  راهوار، سهراب / دانشگاه صنعتی شریف
۷۱.  رجایی، بهزاد / دانشگاه صنعتی شریف
۷۲.  رحمانی، جبار / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۷۳.  رحمانیان، داریوش / دانشگاه تهران
۷۴.  رسایی، محمدرضا / دانشگاه تهران
۷۵.  رشیدی، علیمحمد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۷۶.  رضایی، احمد / دانشگاه مازندران
۷۷.  رضایی، نجفعلی / دانشگاه شهید چمران اهواز
۷۸.  رحیمی، آفرین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷۹.  رعیتی، رجبعلی / دانشگاه مازندران
۸۰.  رسولیان، مریم / دانشگاه علوم پرشکی ایران
۸۱.  رمضانی، احمد / دانشگاه صنعتی شریف
۸۲.  رئیسی، فائز / دانشگاه شهرکرد
۸۳.  روشنفکر، پیام / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۸۴.  زارعی، مینا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۸۵.  زندرضوی، سیامک / دانشگاه شهید باهنر کرمان

۸۶.  سادات سجادیه، نرگس / دانشگاه تهران
۸۷.  سپنجی، امیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۸۸.  ستاره‌فروزان، آمنه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۸۹.  ستاری‌فر، محمد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۹۰.  ستاری، رضا / دانشگاه مازندران
۹۱.  سحابی، بهرام / دانشگاه تربیت‌مدرس
۹۲.  سراج‌زاده، سیدحسین / دانشگاه خوارزمی
۹۳.  سعیدی، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
۹۴.  سعیدی، مهدی /  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
۹۵.  سروری، رضا / دانشگاه صنعتی شریف
۹۶.  سلیمانی دهکردی، کریم / دانشگاه شهید بهشتی
۹۷.  شارع‌پور، محمود / دانشگاه مازندران
۹۸.  شاهد، اتابک / دانشگاه تهران
۹۹.  شریعتی، سارا / دانشگاه تهران
۱۰۰.  شریف، مصطفی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۰۱.  شریفی زارچی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۲.  شکرچی، احمد / دانشگاه شهیدبهشتی
۱۰۳.  شکوری‌راد، صدیقه / دانشگاه تهران
۱۰۴.  شمس‌اللهی، محمدباقر / دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۵.  شیخ‌رضایی، حسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۱۰۶.  شیخی، ارس / دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۷.  صابری تولایی، علی / دانشگاه امام صادق
۱۰۸.  صالحی دزفولی، عبدالرحیم / دانشگاه تهران
۱۰۹.  صحرایی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۱۰.  صدری‌نیا، باقر / دانشگاه تبریز
۱۱۱.  صفدری، محمد / دانشگاه صنعتی شریف
۱۱۲.  صمدی، هادی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۱۱۳.  صنیعی، محسن/ دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۱۴.  صنیعی‌منفرد، محمدعلی/ دانشگاه الزهرا
۱۱۵.  صوفی، رضا / دانشگاه تهران
۱۱۶.  طبایی، مهدی / جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۷.  طیبی، ساجد / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۱۱۸.  ظهوری زنگنه، بیژن / دانشگاه صنعتی‌ شریف
۱۱۹.  عابدین‌پور، سعید / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۲۰.  عابدینی، محمدجواد / دانشگاه شیراز
۱۲۱.  عادل، مریم / دانشگاه تهران
۱۲۲.  عباسی، بابک/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۱۲۳.  عباسی، شهرام / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۲۴.  عباسی‌نژاد، حسین / دانشگاه تهران
۱۲۵.  عبداللهی، فرشید / دانشگاه شیراز
۱۲۶.  عرب، حسینعلی / دانشگاه تهران
۱۲۷.  عسگری، سیروس / دانشگاه صنعتی شریف
۱۲۸.  علیا، مسعود / دانشگاه هنر
۱۲۹.  علیایی‌مقدم، مهدی / دانشگاه تهران
۱۳۰.  علیخواه، فردین / دانشگاه گیلان
۱۳۱.  علیشاهی، کسری / دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۲.  غفاری، غلامرضا / دانشگاه تهران
۱۳۳.  فاضلی،  نعمت‌الله /  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۳۴.  فتوحی، مرتضی / دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۵.  فراستخواه، مقصود / مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
۱۳۶.  فراهانی، مجید /  دانشگاه معماری و هنر پارس
۱۳۷.  فرائی، زهرا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۳۸.  فرجی‌دانا، رضا /  دانشگاه تهران
۱۳۹.  فردمنش، مهدی / دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۰.  فرهانیه، بیژن / دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۱.  فرهمند، فرزام / دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۲.  فصیحی، سیمین / دانشگاه الزهرا
۱۴۳.  فولادیان، مجید / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۴۴.  قاسمی، رضا / دانشگاه مازندران
۱۴۵.  قاسم‌ثانی، غلامرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۶.  قبادی، سیروس / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۴۷.  قدیری معصوم، مجتبی/ دانشگاه تهران
۱۴۸.  قدیمی قیداری، عباس / دانشگاه تبریز
۱۴۹.  قربان‌زاده‌مقدم، علی / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۵۰.  قیومی بیدهندی / مهرداد / دانشگاه شهید بهشتی
۱۵۱.  کاشی، محمدجواد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۵۲.  کریمی‌پور، وحید / دانشگاه صنعتی شریف
۱۵۳.  کاظمی، عباس، / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۱۵۴.  کاظمی، محمدتقی / دانشگاه صنعتی شریف
۱۵۵.  کمالجو، مصطفی / دانشگاه مازندران
۱۵۶.  کولایی، الهه  / دانشگاه تهران
۱۵۷.  کریمی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۵۸.  کریمی، داود / دانشگاه تهران
۱۵۹.  کریمی، زهرا / دانشگاه مازندران
۱۶۰.  کلاهی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۱۶۱.  کمالی، خسرو / دانشگاه زنجان
۱۶۲.  گویا، زهرا / دانشگاه شهید بهشتی
۱۶۳.  ماحوزی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۱۶۴.  مازیار، امیر / دانشگاه هنر
۱۶۵.  مالمیر، مهدی / دانشگاه بهشتی
۱۶۶.  مبلغ، سیده‌زهرا / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۶۷.  مجتهد سلیمانی، ابوالحسن / دانشگاه خوارزمی
۱۶۸.  محسنی، علی‌اکبر / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۶۹.  محمدامینی، میثم / دانشگاه شهید بهشتی
۱۷۰.  مختاری، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
۱۷۱.  مرادی، مجید/ دانشگاه تهران

۱۷۲.  مرشدی، ابوالفضل / دانشگاه یزد
۱۷۳.  مروارید، محمود / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۱۷۴.  معتمدی، بشیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۷۵.  محمدی، ذکرالله / دانشگاه الزهرا
۱۷۶.  معظمی، دارا / دانشگاه تهران
۱۷۷.  معیدفر، سعید / دانشگاه تهران
۱۷۸.  مفتخری، حسین / دانشگاه خوارزمی
۱۷۹.  منتظرقائم، مهدی / دانشگاه تهران
۱۸۰.  موسوی، حمزه / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۸۱.  مومنی، فرشاد / دانشگاه علامه طباطبایی
۱۸۲.  میرزایی، حجت‌الله/ دانشگاه علامه طباطبایی
۱۸۳.  میرزایی، حسین / دانشگاه تهران
۱۸۴.  مصباحیان، حسین / دانشگاه تهران
۱۸۵.  موحدیان، سعید / دانشگاه صنعتی شریف
۱۸۶.  موسوی، میرطاهر / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۸۷.  میرموسوی، سیدعلی / دانشگاه مفید قم
۱۸۸.  میلانی، ندا / دانشگاه تهران
۱۸۹.  نجاتی حسینی، سیدمحمود / دین‌پژوه
۱۹۰.  نجفی، سیدمحمدباقر / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۹۱.  نصیری کناری، معصومه / دانشگاه صنعتی شریف
۱۹۲.  نفیسی، نهال / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۹۳.  نوری‌نیا، حسین / پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی
۱۹۴.  نیکنام، اسدالله / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۹۵.  وامقی، مروئه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۹۶.  وحید دستجردی، حمید / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۱۹۷.  وفاپور، حسین / جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
۱۹۸.  ولی‌زاده، علیرضا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۹۹.  هادی‌زنوز، بهروز / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۲۰۰.  هرمزی‌نژاد، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۲۰۱.  یارمحمد توسکی، مریم / دانشگاه آزاد اراک
۲۰۲.  یزدانی، سهراب / دانشگاه خوارزمی
۲۰۳.  یزدانی‌نسب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
۲۰۴.  یوسفی‌فر، شهرام / دانشگاه تهران

https://akhbar-rooz.com/?p=171128 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x