بیش از دویست تن از اساتید دانشگاه ها سرکوب مردم و بازداشت دانشجویان را محکوم کردند

متأسفانه یک‌بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌شدنِ خون افراد بیگناه و عزادار شدن ملتِ ایران شده است. در این میان آنچه شگفتی‌آور است برخورد گسترده و بی‌ضابطه با دانشجویانی است که اعتراض خود را به ظلم و تلاشِ خود را برای تغییر ساختارها به شکل مسالمت‌آمیز و بدون کوچکترین تعرضی به اموال عمومی یا ارزش‌های دینی بیان کردند.

در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌های غلط ساختاری، نشان‌دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.

متأسفانه، شاهد آن هستیم که نه فقط حساسیت‌های اخلاقی و انسانی دانشجویان گرامی‌ داشته نمی‌شود بعکس با برخوردهای گسترده با آنان عملاً فضای دانشگاه دعوت به انفعال و بی‌تفاوتی می‌شود. ما امضاکنندگان این بیانیه، فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابرازنظر و آرمان‌خواهی و ظلم‌ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی می‌دانیم و ضمن دعوتِ همۀ همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی، لازم می‌دانیم به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویانمان در دانشگاه عمل کنیم. به همین دلیل با توجه به التهاب کنونی فضای دانشگاه و نگرانی‌های بحق هم‌کلاسی‌ها و والدین و اساتید بازداشت‌شدگان از سرنوشت آنها و به ویژه با توجه به تجربه‌های قبلی برخورد با دانشجویان، شدیداً نگرانِ سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت‌شده‌ایم و خواهان آزادی این دانشجویان و حضور آنها سرِ کلاس‌های درس در اسرع وقت هستیم. در غیر این صورت التهاب و نگرانی در فضای دانشگاه ادامه خواهد یافت و دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد نگشت.

آخرین به روزرسانی به ترتیب حروف الفبا:

۱.  اباذری، یوسف / دانشگاه تهران
۲.  ابری‌نیا، کارن / دانشگاه تهران
۳.  احمدزاده، مهرداد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۴.  احمدی‌، محمدرضا / دانشگاه شهرکرد
۵.  احمدی‌پور، زهرا / دانشگاه تربیت‌مدرس
۶.  اردلان، فرهاد/ دانشگاه صنعتی شریف
۷.  افشین، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
۸.  افقه، مرتضی / دانشگاه شهید چمران اهواز
۹.  اکرمی، موسی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران
۱۰.  امیری‌آرا، حسن / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
۱۱.  امین، احمد / دانشگاه شهرکرد
۱۲.  امین‌اسماعیلی، حمید/ هیئت علمی بازنشستۀ جهاد دانشگاهی
۱۳.  انواری، زهره / دانشگاه تهران
۱۴.  ایمانی جاجرمی، حسین / دانشگاه تهران
۱۵.  اجتهادی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۱۶.  اجلالی، پرویز / مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی
۱۷.  اسلامی، شهلا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۱۸.  امام، سیدعباس / دانشگاه شهیدچمران اهواز
۱۹.  آقاابراهیمی، محمدرضا /دانشگاه بیرجند
۲۰.  آقابابایی سامانی، کیوان / دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۱.  آقاجری، سیدجواد / دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۲.  بابایی‌زاده، مسعود / دانشگاه صنعتی شریف
۲۳.  بادامچی، محمدحسین / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۲۴.  باقرزاده مجتبی / دانشگاه صنعتی شریف
۲۵.  باقری، خسرو / دانشگاه تهران
۲۶.  بدری، سیدعلی / دانشگاه تهران
۲۷.  بروجردی، اشرف / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۲۸.  بنایی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
۲۹.  بنی‌هاشمی، سیدمحمدعلی / دانشگاه تهران
۳۰.  پاشایی، محمدهادی / دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل
۳۱.  بشیریه، طهمورث / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۲.  بیکران‌بهشت، حامد / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۳۳.  پاکنژاد، مهراد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۳۴.  پرهام، محمد / دانشگاه آزاد بروجرد
۳۵.  پورطاهری، رضا / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۶.  پهلوانی، عباس / دانشگاه حکیم سبزواری
۳۷.  پویا، اعظم / دانشگاه تهران
۳۸.  پورنکی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۳۹.  تأدیبی، وحید / دانشگاه رازی کرمانشاه
۴۰.  تجلی، فؤاد / دانشگاه تهران
۴۱.  تکیه، مهدی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۴۲.  تقویان، ناصرالدین علی / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۴۳.  جعفرزاده، فردین / دانشگاه صنعتی شریف
۴۴.  جعفری، سیداکبر / دانشگاه صنعتی شریف
۴۵.  جعفریانی، حسن / دانشگاه بجنورد
۴۶.  جوادپور، سیروس / دانشگاه شیراز
۴۷.  جوادی‌یگانه، محمدرضا / دانشگاه تهران

۴۸.  جوکار، بهرام / دانشگاه شیراز
۴۹.  حجت، مینو / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۵۰.  حسن‌زاده، اسماعیل / دانشگاه الزهرا
۵۱.  حسین‌خانی، علی / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۵۲.  حسینی بهشتی، سیدعلیرضا / دانشگاه تربیت‌مدرس
۵۳.  حسینی، رادمرز / دانشگاه فسا
۵۴.  حسینی، شکوه‌السادات / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۵۵.  حسینی، مالک / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۵۶.  حضرتی، حسن / دانشگاه تهران
۵۷.  حیدرزادگان، علیرضا / دانشگاه سیستان و بلوچستان
۵۸.  خداپرست، امیرحسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۵۹.  خدایاری، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
۶۰.  ختایی، محمود / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۶۱.  خزایی، علی‌اشرف / دانشگاه رازی کرمانشاه
۶۲.  دانشفر، نادر / دانشگاه راری کرمانشاه
۶۳.  دلاوری، ابوالفضل / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۶۴.  دولتشاهی، هوشنگ / دانشگاه تهران
۶۵.  ذاکری، آرمان / دانشگاه تربیت‌مدرس
۶۶.  ذیلابی، نگار / دانشگاه شهید بهشتی
۶۷.  رابعی، اردشیر / دانشگاه رازی کرمانشاه
۶۸.  راغب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
۶۹.  راودراد، اعظم / دانشگاه تهران
۷۰.  راهوار، سهراب / دانشگاه صنعتی شریف
۷۱.  رجایی، بهزاد / دانشگاه صنعتی شریف
۷۲.  رحمانی، جبار / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۷۳.  رحمانیان، داریوش / دانشگاه تهران
۷۴.  رسایی، محمدرضا / دانشگاه تهران
۷۵.  رشیدی، علیمحمد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۷۶.  رضایی، احمد / دانشگاه مازندران
۷۷.  رضایی، نجفعلی / دانشگاه شهید چمران اهواز
۷۸.  رحیمی، آفرین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷۹.  رعیتی، رجبعلی / دانشگاه مازندران
۸۰.  رسولیان، مریم / دانشگاه علوم پرشکی ایران
۸۱.  رمضانی، احمد / دانشگاه صنعتی شریف
۸۲.  رئیسی، فائز / دانشگاه شهرکرد
۸۳.  روشنفکر، پیام / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۸۴.  زارعی، مینا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۸۵.  زندرضوی، سیامک / دانشگاه شهید باهنر کرمان

۸۶.  سادات سجادیه، نرگس / دانشگاه تهران
۸۷.  سپنجی، امیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۸۸.  ستاره‌فروزان، آمنه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۸۹.  ستاری‌فر، محمد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۹۰.  ستاری، رضا / دانشگاه مازندران
۹۱.  سحابی، بهرام / دانشگاه تربیت‌مدرس
۹۲.  سراج‌زاده، سیدحسین / دانشگاه خوارزمی
۹۳.  سعیدی، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
۹۴.  سعیدی، مهدی /  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
۹۵.  سروری، رضا / دانشگاه صنعتی شریف
۹۶.  سلیمانی دهکردی، کریم / دانشگاه شهید بهشتی
۹۷.  شارع‌پور، محمود / دانشگاه مازندران
۹۸.  شاهد، اتابک / دانشگاه تهران
۹۹.  شریعتی، سارا / دانشگاه تهران
۱۰۰.  شریف، مصطفی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۰۱.  شریفی زارچی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۲.  شکرچی، احمد / دانشگاه شهیدبهشتی
۱۰۳.  شکوری‌راد، صدیقه / دانشگاه تهران
۱۰۴.  شمس‌اللهی، محمدباقر / دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۵.  شیخ‌رضایی، حسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۱۰۶.  شیخی، ارس / دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۷.  صابری تولایی، علی / دانشگاه امام صادق
۱۰۸.  صالحی دزفولی، عبدالرحیم / دانشگاه تهران
۱۰۹.  صحرایی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۱۰.  صدری‌نیا، باقر / دانشگاه تبریز
۱۱۱.  صفدری، محمد / دانشگاه صنعتی شریف
۱۱۲.  صمدی، هادی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۱۱۳.  صنیعی، محسن/ دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۱۴.  صنیعی‌منفرد، محمدعلی/ دانشگاه الزهرا
۱۱۵.  صوفی، رضا / دانشگاه تهران
۱۱۶.  طبایی، مهدی / جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۷.  طیبی، ساجد / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۱۱۸.  ظهوری زنگنه، بیژن / دانشگاه صنعتی‌ شریف
۱۱۹.  عابدین‌پور، سعید / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۲۰.  عابدینی، محمدجواد / دانشگاه شیراز
۱۲۱.  عادل، مریم / دانشگاه تهران
۱۲۲.  عباسی، بابک/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۱۲۳.  عباسی، شهرام / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۲۴.  عباسی‌نژاد، حسین / دانشگاه تهران
۱۲۵.  عبداللهی، فرشید / دانشگاه شیراز
۱۲۶.  عرب، حسینعلی / دانشگاه تهران
۱۲۷.  عسگری، سیروس / دانشگاه صنعتی شریف
۱۲۸.  علیا، مسعود / دانشگاه هنر
۱۲۹.  علیایی‌مقدم، مهدی / دانشگاه تهران
۱۳۰.  علیخواه، فردین / دانشگاه گیلان
۱۳۱.  علیشاهی، کسری / دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۲.  غفاری، غلامرضا / دانشگاه تهران
۱۳۳.  فاضلی،  نعمت‌الله /  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۳۴.  فتوحی، مرتضی / دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۵.  فراستخواه، مقصود / مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
۱۳۶.  فراهانی، مجید /  دانشگاه معماری و هنر پارس
۱۳۷.  فرائی، زهرا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۳۸.  فرجی‌دانا، رضا /  دانشگاه تهران
۱۳۹.  فردمنش، مهدی / دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۰.  فرهانیه، بیژن / دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۱.  فرهمند، فرزام / دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۲.  فصیحی، سیمین / دانشگاه الزهرا
۱۴۳.  فولادیان، مجید / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۴۴.  قاسمی، رضا / دانشگاه مازندران
۱۴۵.  قاسم‌ثانی، غلامرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۶.  قبادی، سیروس / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۴۷.  قدیری معصوم، مجتبی/ دانشگاه تهران
۱۴۸.  قدیمی قیداری، عباس / دانشگاه تبریز
۱۴۹.  قربان‌زاده‌مقدم، علی / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۵۰.  قیومی بیدهندی / مهرداد / دانشگاه شهید بهشتی
۱۵۱.  کاشی، محمدجواد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۵۲.  کریمی‌پور، وحید / دانشگاه صنعتی شریف
۱۵۳.  کاظمی، عباس، / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۱۵۴.  کاظمی، محمدتقی / دانشگاه صنعتی شریف
۱۵۵.  کمالجو، مصطفی / دانشگاه مازندران
۱۵۶.  کولایی، الهه  / دانشگاه تهران
۱۵۷.  کریمی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۵۸.  کریمی، داود / دانشگاه تهران
۱۵۹.  کریمی، زهرا / دانشگاه مازندران
۱۶۰.  کلاهی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۱۶۱.  کمالی، خسرو / دانشگاه زنجان
۱۶۲.  گویا، زهرا / دانشگاه شهید بهشتی
۱۶۳.  ماحوزی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۱۶۴.  مازیار، امیر / دانشگاه هنر
۱۶۵.  مالمیر، مهدی / دانشگاه بهشتی
۱۶۶.  مبلغ، سیده‌زهرا / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۶۷.  مجتهد سلیمانی، ابوالحسن / دانشگاه خوارزمی
۱۶۸.  محسنی، علی‌اکبر / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۶۹.  محمدامینی، میثم / دانشگاه شهید بهشتی
۱۷۰.  مختاری، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
۱۷۱.  مرادی، مجید/ دانشگاه تهران

۱۷۲.  مرشدی، ابوالفضل / دانشگاه یزد
۱۷۳.  مروارید، محمود / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۱۷۴.  معتمدی، بشیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۷۵.  محمدی، ذکرالله / دانشگاه الزهرا
۱۷۶.  معظمی، دارا / دانشگاه تهران
۱۷۷.  معیدفر، سعید / دانشگاه تهران
۱۷۸.  مفتخری، حسین / دانشگاه خوارزمی
۱۷۹.  منتظرقائم، مهدی / دانشگاه تهران
۱۸۰.  موسوی، حمزه / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۸۱.  مومنی، فرشاد / دانشگاه علامه طباطبایی
۱۸۲.  میرزایی، حجت‌الله/ دانشگاه علامه طباطبایی
۱۸۳.  میرزایی، حسین / دانشگاه تهران
۱۸۴.  مصباحیان، حسین / دانشگاه تهران
۱۸۵.  موحدیان، سعید / دانشگاه صنعتی شریف
۱۸۶.  موسوی، میرطاهر / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۸۷.  میرموسوی، سیدعلی / دانشگاه مفید قم
۱۸۸.  میلانی، ندا / دانشگاه تهران
۱۸۹.  نجاتی حسینی، سیدمحمود / دین‌پژوه
۱۹۰.  نجفی، سیدمحمدباقر / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۹۱.  نصیری کناری، معصومه / دانشگاه صنعتی شریف
۱۹۲.  نفیسی، نهال / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۹۳.  نوری‌نیا، حسین / پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی
۱۹۴.  نیکنام، اسدالله / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۹۵.  وامقی، مروئه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۹۶.  وحید دستجردی، حمید / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۱۹۷.  وفاپور، حسین / جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
۱۹۸.  ولی‌زاده، علیرضا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۹۹.  هادی‌زنوز، بهروز / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۲۰۰.  هرمزی‌نژاد، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۲۰۱.  یارمحمد توسکی، مریم / دانشگاه آزاد اراک
۲۰۲.  یزدانی، سهراب / دانشگاه خوارزمی
۲۰۳.  یزدانی‌نسب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
۲۰۴.  یوسفی‌فر، شهرام / دانشگاه تهران

خبرها، گزارش ها و تصاویر بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند!

https://akhbar-rooz.com/?p=171128 لينک کوتاه

2 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More