سپاسنامە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران خطاب بە: مردم کردستان، ایران، هموطنان در خارج کشور، دانشجویان و دانش آموزان

سپاسنامە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران خطاب بە: مردم آزادیخواە و نستوە کردستان، مردم حق طلب در سراسر ایران، دوستان و هموطنان در خارج کشور، دانشجویان و دانش آموزان در کردستان و سراسر ایران

 امروز شنبە ٩ مهرماە ١۴٠١ شمسی شاهد اعتصاب سراسری و گستردە همە اقشار و گروههای اجتماعی در سراسر کردستان، اعتراض و نارضایتی مردم در اقصی نقاط ایران برای همدلی با مردم کردستان، اعتصاب و اعتراض و تحصن در دانشگاههای ایران، حمایت و همدلی سازمانها و نهادهای اپوزیسیون ایران با فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای اعتصاب عمومی در کردستان، اعلام اعتراض و نمایش خیابانی مردم خارج کشور در بیش از یکصد و سی شهر جهان برای پشتیبانی از اعتصاب عمومی و خیزش مردم سراسر ایران در امروز، همە و همە بیانگر آغاز فصل نوینی در رشد مبارزات و خیزش این دورە، برعلیە حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بودە و هست.

 ما از مرکز همکاری احزاب کردستان ایران صمیمانە از شما سپاسگزاری و قدردانی میکنیم. شما امروز شنبە ٩ مهرماە، جواب و پیام سیاسی کمرشکنی بە نیروهای سرکوبگر و کل حاکمیت جمهوری اسلامی دادید. امروز شما نشان دادید کە جنبش آزادیخواهانە ما وارد فاز نوین و اعتلای روشنی گردیدە است. این واقعیت از همە ما، همگرایی و هماهنگی از نوع دیگری میطلبد تا بتوانیم هم عامل توان بخشی بیشتری بە جنبش باشیم و هم سازوکار لازم برای این همبستگی را فراهم نمائیم.

در اینجا از همه نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی، همچنین کُردهای مسلح وابسته به رژیم در کردستان میخواهیم پشت به رژیم کرده و به صفوف برحق مردم آزادیخواه کردستان و ایران برگشته و با رد مشارکت در سرکوب مردم معترض بیش از این برای خانواده و هموطنان خود مایه شرمساری نباشند.

 مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بار دیگر اعلام میدارد در مسیر رسیدن بە وسیعترین همگرایی، دیالوگ میان دیدگاهها و جریانات مختلف در اپوزیسیون داخل و خارج را ضروری و فوری دانستە و بە این منظور همراە با شما، آمادە اقدامات عملی لازم است. این را خیزش جسورانە کنونی، جنبش آزادیخواهی و مردم ایران از ما میطلبند. اقدامات هماهنگ و سازمان یافتە در دورە آتی اعتراضات، ضامن پیشرویهای آیندە و پیروزی نهایی بر این نظام سلطەگر و ضد انسانی است.

 – مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

 – زندەباد همبستگی و اتحاد ناگسستنی همە اقشار و مردمان ایران

 مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

٩ مهرماە ١۴٠١

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=171612 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More