یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸ فوریه؛ «روز اقدام»، حمایت فرا ملی اتحادیه های کارگری از مردم ایران

سنديکاها و اتحاديه های کارگری چندين کشور در اروپا و کانادا در يک اقدام مشترک روز هشت فوريه را روز همبستگی فراملی با مردم و کارگران ايران اعلام کرده و برنامه هایی را به اين مناسبت تدارک ديده اند

سندیکاها و اتحادیه های کارگری چندین کشور در اروپا و کانادا در یک اقدام مشترک روز هشت فوریه را روز همبستگی فراملی با مردم و کارگران ایران اعلام کرده و برنامه هایی را به این مناسبت تدارک دیده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، روز گذشته با انتشار بیانیه ای خطاب به «دوستان‌ و ‌هم طبقه ای های گرامی»، ضمن تشکر از چنین حرکتی همبستگی خود را با این روز فراملی اعلام کرده و خود را در کنار آن دانسته است. در این بیانیه آمده است:

حمایت شما از جنبش کارگری و‌ مبارزات آزادی خواهانه و‌‌ عدالت طلبانه مردم تحت ستم کشور ما در سالیان متمادی و در طی اعتراضات ماه های اخیر مایه خرسندی و‌ قوت قلب ماست.

متاسفانه کماکان فعالین‌کارگری، از جمله اعضای سندیکای ما، یا در زندان هستند و یا با اتهامات و احکام ناعادلانه مواجه اند. حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری کاملا پایمال میگردد و با سرکوب پاسخ میگیرد. همانطور که خود نیز در بیانیه هایتان اعلام کرده اید، هزاران معترض در ماه های اخیر بازداشت و صدها نفر کشته و‌ زخمی شده اند.

در این بیانیه همچنین آمده است: خواست هایی که شما دوستان اعلام‌ کرده اید، از جمله آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و کلیه بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و توقف فوری و‌ کامل اعدام ها، را مورد تایید قرار میدهیم و تاکید می کنیم که برای دستیابی به مطالبات فوری و‌ غایی خود تنها به روی کارگران‌، زنان‌ و مردان ‌و‌ جوانان ستم دیده‌کشور، و ‌نیز خبررسانی و همبستگی بین المللی کارگران و‌ مردم دلسوز دنیا‌ و ‌نهادهای کارگری و‌ مردم‌دوست و مدافع حقوق انسانی تکیه‌ میکنیم و بس.

سندیکای کارگران شرکت واحد خاطر نشان کرده است: از اینکه ما را مطلع ساختید که در تاریخ ۱۹ بهمن (مطابق با ۸ فوریه ۲۰۲۳)، اقدامات متنوعی در همبستگی با کارگران ایران و جنبش زن زندگی آزادی در کشورهای اروپایی، از جمله انگلیس، فرانسه، دانمارک، سوئد، آلمان، و‌ نیز در کانادا سازمان داده اید سپاسگزاریم و ‌عمیقا قدردان توجه و‌ حمایت بی دریغ شما همکاران عزیز هستیم. همبستگی کارگری ‌مرز نمیشناسد، و ما نیز همواره در کنار شما عزیزان خواهیم بود.

روز فراملی حمایت از مردم ایران

روز همبستگی فراملی با مردم و پشتیبانی از کارگران و خیزش انقلابی مردم ایران به ابتکار اتحادیه های کارگری در بریتانیا اعلام شده و مورد حمایت سندیکاهای بزرگ کارگری در چندین کشور اروپایی از جمله کشورهای  فرانسه، سوئد، آلمان، دانمارک و همچنین کانادا قرار گرفته است.

فرانسه

 کلکتیو سندیکایی ایران در فرانسه که از سوی پنج سندیکای بزرگ فرانسوی شامل کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)، کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)، فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)، اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)، اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل (اونسا) تشکیل شده؛ در بیانیه ای که به مناسبت این روز منتشر کرده از جمله آورده است:

از زمان مرگ ژینا مهسا امینی، امواج خشم دانشجویان، زنان (که اینک بدون حجاب در ملا عام ظاهر می شوند)، مزدبگیران و… که از حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم برخوردارند، کل کشور را فراگرفته است.

سرکوب تظاهرکنندگان توأم با خون ریزی است. در ایران خواست تشکیل اتحادیه های کارگری، تظاهرات، اعتصاب و یا ابراز عقاید و باورهایی که موجب نارضایتی حکومت باشد، جرم و جنایت تلقی می شوند و حکومت آن ها را با اِعمال همه جانبه ضرب و شتم، شکنجه، حبس های بسیار سنگین و اعدام های خودسرانه، مجازات می کند. این روش های سرکوبگرانه غیرقابل قبول اند.

هدف حکومت از تشدید سرکوب ایجاد جو رعب و وحشت به منظور ترساندن همه زنان و مردانی است که برای خواسته های عادلانه مبارزه می کنند. اما سرکوب ها عزم راسخ مردم ایران را تضعیف نمی کند، آنان تا سقوط رژیم به مبارزات خود ادامه می دهند و در عین حال مخالفت خود از بازگشت احتمالی سلطنت را هم ابراز می دارند.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: در فرانسه هم کلکتیو سندیکایی ایران همه را به یک تجمع اعتراضی در برابر  سفارت  ایران در پاریس فرامی خواند. این تجمع قرار است در ساعت شانزده روز چهارشنبه ۸ فوریه برگزار شود.

سندیکاهای فرانسوی خاطرنشان کرده اند: کلکتیو سندیکایی فرانسوی پا به پای زنان و مردان ایرانی تلاش می کند تا آرمان‌های بر حق آنان برای آزادی و دموکراسی به واقعیت تبدیل شود.

سوئد

در سوئد سازمان مرکزی کارگران سوئد (ال.او) که نماینده ۱۴ اتحادیه کارگری و دارای ۱.۴ میلیون عضو میباشد حمایت خود را از این اقدام اعلام و با همه کسانی که سوگوارکشته شدن صدها جوان معترض توسط رژیم جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر می باشند، ابراز همبستگی کرده است.

در اطلاعیه ی ال. او آمده است: روز هشت فوریه همه اتحادیه های کارگری در جهان همبستگی خود را با کارگران ایران در مبارزه برای شرایط انسانی کار و آزادی تشکل به نمایش می گذارند.

سازمان مرکزی کارگران سوئد همچنین همبستگی خود را با جنبش اعتراضی فمینیستی زن، زندگی، آزادی که در آن کارگران جایگاه مهمی دارند اعلام کرده است. این تشکل بزرگ کارگری خواست های خود را چنین اعلام داشته است:

آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به آزار و اذیت و تعقیب فعالین کارگری، به رسمیت شناخته شدن حق ایجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگری، حمایت بی قید و شرط اروپا از خواست مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر.

دانمارک

در کپنهاک نیز چهارشنبه ۸ فوریه ساعت ۱۶:۳۰در  Rådhuspladsen تظاهراتی برگزار می شود.

اتحادیه ی کارگری دانمارک در بیانیه ای که منتشر کرده اند، خواهان: توقف فوری اعدام ها، آزادی فوری همه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی،  آزادی  تشکیل تشکل های سیاسی و کارگری، و حق تظاهرات و میتینگ آزادانه و  لغو تبعیض جنسی و حجاب اجباری زنان، شده اند.

اتحادیه های برگزار کننده تظاهرات عبارتند از: کنفدراسیون  اتحادیه های کارگران ۳F  ( بزرگترین اتحادیه کارگری دانمارک با ۲۶ لوکال اتحادیه از کارگران ترانسپورت و ساختمانی)، دومین اتحادیه بزرگ دانمارک HK که کارگران بخشهای مختلف خدمات و توزیع را در بر میگیرد، اتحادیه کارگری FOA  سومین اتحادیه بزرگ با ۳۲ لوکال اتحادیه ای، اتحادیه سراسری مربیان کودک، اتحادیه کارگران راه و ساختمان، اتحادیه معلمان شهر کپنهاک، سازمان سراسری زنان دانمارک ( شورای زنان)، شورای سراسری دانشجویان دانمارک، اتحادیه متخصصین، اتحادیه آکادمیک ها، اتحادیه پرستاران دانمارک، اتحادیه مشاوران اجتماعی، اتحادیه کارگران رشته برق و الکتریسیته، لوکال کپنهاک، ۱۴-اتحادیه تکنسینهای استان کپنهاک و بنهالم.

انگلستان

در انگلستان اتحادیه های کارگری بریتانیا در این برنامه مشارکت دارند و قرار است تظاهراتی در شهر لندن در ساعت ۴ تا ۵ در میدان پارلمان، SW1P 3DB برگزار شده و سپس در محل پارلمان از ساعت ۵ تا ۷ عصر سخنرانی هایی صورت گیرد.

آلمان

جمعی از فعالان و مدافعان جنش کارگری ایران در آلمان نیز روز هشت فوریه تجمعی برگزار می کنند و در آن از تشکل های بزرگ کارگری آلمان را خطاب قرار خواهند داد و از آن ها خواهند خواست همراه با سایر اتحادیه های کارگری در سراسر اروپا و جهان آکسیون هایی برای آزادی فعالان کارگری و زندانیان سیاسی در ایران برگزار کنند.

بسیاری از احزاب چپ، تشکل های دموکراتیک و کارگری ایران در کشورهای مختلف از «روز اقدام» اعلام حمایت و پشتیبانی کرده اند.

https://akhbar-rooz.com/?p=191978 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x