شنبه 2 مارس 2024

شنبه 2 مارس 2024

رضا فانی یزدی – بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

اکبر آقا هم رفت، اسطوره ای از مقاومت
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹٨ (۱٨ آوریل ۲۰۱۹)
انقلاب ۵۷ فریاد نسل ما بود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۷ (٨ فوریه ۲۰۱۹)
بازبینی اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۷ (۲٨ دسامبر ۲۰۱٨)
پول بن سلمان، تخت و تاج رضا پهلوی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۷ (۱۰ دسامبر ۲۰۱٨)
به یاد حاج طاهر احمد زاده
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۶ (٣ دسامبر ۲۰۱۷)
قمار بلند پروازی های بارزانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۶ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۷)
مصلحت گرایی یا بی پرنسیبی اخلاقی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۲ می ۲۰۱۷)
چرا رئیسی می آید؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
چه کرده ایم که جنایتکاران طلبکار هم شده اند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۵ (٣۰ اوت ۲۰۱۶)
سقف انتظارات چه کوتاه شده است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣۹۴ (۲۲ فوریه ۲۰۱۶)
پایان دوره ترس از فروپاشی و آغازی دیگر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۴ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۶)
یمن، فرصت طلایی دیگری برای داعش و القاعده
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣۹۴ (٣۰ مارس ۲۰۱۵)
هیزم بیار آتش اسلام هراسی نباشیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹٣ (۹ ژانویه ۲۰۱۵)
پی آمدهای انتخاب تاریخی در کردستان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹٣ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۴)
به مام جلال همه ما
جهان –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹٣ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴)
زنده یاد دکتر رحیم ستاری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۲ (۱۲ دسامبر ۲۰۱٣)
جام زهر در انتظار اپوزیسیون خارج نشین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۲ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٣)
فاجعه ای در شرف وقوع است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۲ (۲٨ اوت ۲۰۱٣)
انتخاب پورمحمدی: تبرئه یک جنایتکار حرفه ای
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۲ (۱۵ اوت ۲۰۱٣)
باغبان مخملباف
نشانه ای از تحولی بنیادی در وجدان نسل ما

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۲ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱٣)
فرصتی که نباید از دست برود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۶ می ۲۰۱٣)
خاتمی باید بیاید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۲ آوریل ۲۰۱٣)
بهترین گزینه در انتخابات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹۲ (۱۵ آوریل ۲۰۱٣)
خنده های او همیشه در بند شنیده می شد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۲ (۱ آوریل ۲۰۱٣)
نقدی بر نوشته مسعود نقره کار
درباره “جاهل ها ولات ها، روحانیون و سلاطین”

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۱ (۱۷ فوریه ۲۰۱٣)
چشم انداز مذاکرات
ایران و امریکا و پی آمدهای آن (۷)

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۱ (٣۰ ژانویه ۲۰۱٣)
چشم انداز مذاکرات
ایران و امریکا و پی آمدهای آن (۶)

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۱ (۲۱ ژانویه ۲۰۱٣)
چشم انداز مذاکرات ایران و امریکا و پی آمدهای آن (۵)
ایران و اسرائیل دو حکومت امنیتی شبیه یکدیگر

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۱ (۹ ژانویه ۲۰۱٣)
چشم انداز مذاکرات ایران و امریکا و پی آمدهای آن (۴)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۱ (٣ ژانویه ۲۰۱٣)
چشم انداز مذاکرات ایران و امریکا و پی آمدهای آن (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۱ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۲)
نگاهی به دگرگونی های منطقه
پس از انقلاب اسلامی تا کنون

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۱ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۲)
چشم انداز مذاکرات ایران و امریکا و پی آمدهای آن (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۱ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۲)
چشم انداز مذاکرات ایران و امریکا و پی آمدهای آن (۱ )
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۱ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۲)
در انتظار اوباما و هیلاری کلنتون
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۱ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۲)
آلترناتیوسازی یا انهدام اپوزیسیون
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۱ (٣ نوامبر ۲۰۱۲)
جنگ مذهب علیه مذهب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۱ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
تا چه اندازه خطر جنگ جدی است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۱ (۹ سپتامبر ۲۰۱۲)
خشونت یا مبارزه مسالمت آمیز مدنی؟
کدام یک بیشتر متضمن دستیابی به دمکراسی است؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ (۱۴ فوریه ۲۰۱۲)
استیصال سیاسی و باور به شکست ناپذیری حکومت دینی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۱)
بحران هسته ای، خطر جنگ و
پی آمدهای آن بر جنبش دمکراسی خواهی در ایران

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۰ (۲ دسامبر ۲۰۱۱)
خانه متروکه پدری
زنان –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۰ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۱)
مشوقین و توجیه گران
حمله نظامی به ایران چه می گویند!؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۰ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۱)
چرا سفیرعربستان سعودی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۰ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۱)
اعدام نقض آشکار حقوق بشر است
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۰ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۱)
محکومیت جنایتکار یا محاکمه قربانیان!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹۰ (۲۵ اوت ۲۰۱۱)
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۰ (۱ ژوئیه ۲۰۱۱)
راه دشوار بیان حقیقت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣٨۹ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۰)
راه دشوار بیان حقیقت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣٨۹ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۰)
راه دشوار بیان حقیقت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣٨۹ (۱٣ دسامبر ۲۰۱۰)
یاد بعضی نفرات (به یاد محمود)
یادبود –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨۹ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۰)
کاروان صلح، اشغالگران سرزمینهای فلسطینی، روشنفکران ایرانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣٨۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)
حق با آقای حداد عادل است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣٨۹ (۲ ژوئن ۲۰۱۰)
ترفندهای امنیتی برای ایجاد وحشت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣٨۹ (۲٣ می ۲۰۱۰)
سازماندهی و رهبری می خواهیم
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨٨ (۴ مارس ۲۰۱۰)

https://akhbar-rooz.com/?p=21308 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x