سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

کرونا مردم ما را می کشد چه باید کرد ؟ – علی جلال

نظر نیروهای سیاسی پیشروی ایران در باره جمهوری اسلامی روشن است, صحبت امروز و فردا هم نیست. نیروهای مردم دوست و دمکرات درمبارزات سیاسی خود بر آگاهی مردم تکیه می کنند, می کوشند آنرا گسترش دهند. اینان هرگز درد و رنج مردم خودرا وسیله مبارزات سیاسی قرارنداده و نمی دهند.این چنین رفتاری بسیار نکوهیده و ناجوانمردانه است.  بویژه  در دوران کنونی, با این سطح گسترده  دانش و آگاهی همگانی, فضاحت های حکومتهایی ضد مردمی و ارتجاعی خود بیشتر از هر چیز دیگری  برانگیزاننده توده هاست.

از همان آغاز بروز کرونا در چین! و خطر سرایت آن به کشورهای دیگر مردم بزرگوارما, پزشکان و کادرهای درمانی شریف وزحمتکش ما  به درستی نگران کرد و کارهای حکومت “اسلامی ” بودند و با دقت و هوشمندی و البته با نگرانی , همه رفتارهای سران آن در این مورد را زیر نظر داشتند, مردم آگاهند. نیروهای ترقی خواه  همه مدارک و شواهد عینی و ا نکار ناپذیردرمورد علل وعوامل بروز این  فاجعه بزرگ ملی و گسترش آن را دراختیارداشته و بطور پیوسته آنرا تکمیل می کنند.حتما روزی, که دیر نیست, دردادگاهی آزاد که بدست اینهمه وکلای شریف ایران اداره خواهد شد, همه ! همه ! محاکمه خواهند شد؛

اما اکنون و تا  چند ماه,  که جان و هستی مردم ما, پدران و مادران جوان , کودکان و پیران , مستقیما و بی واسطه و بدتراز هر زمان و مکان, اینچنین تهدید می شود. تهدیدی که پس از ورود ایران به مدرنیسم , هرگز سابقه نداشته است!

چه باید کرد ؟

آری اصلی ترین هدف این دوره (دربرابر کرونا) این است که: همه آن کارهایی را روی دست بگیریم که هرچه بیشتر, مردم مارا محافظت کند. هرچه  بیشتر, ولو یکنفر بیشتر, مردم ما ن را نجات دهیم.

میهن عزیز ما ایران دارای دانشمندان,متخصصان, دانشگاهیان, پزشکان و کادر درمانی بسیار برجسته , متعهد, مسول ,فداکار , مردم گرا می باشد که می کوشند با همایش و هم اندیشی به درد هم میهنان خود برسند.

ضرورت دارد که حکومت  همایش آزاد عالمان و کادر فنی امور پزشکی و درمانی کشور را به رسمیت بشناسد. و به اجرای برنامه و دستور العمل آن بپردازد. همه امکانات اجرایی کشور, مورد نیاز در مبارزه علیه کرونا , را در خدمت آنها قرار دهد از جمله صدا و سیما و … را.

بدون همکاری و همیاری فعال و مبتکرانه و آزاد مردم , نمی توان بدرستی علیه کرونا مبارزه کرد. توده های مردم در صورتیکه اعتماد داشته باشند, در چارچوب برنامه ها و دستور العملهای  دانش پایه, می توانند ناممکن ها را ممکن کنند, می توانند بردشوار ترین دشواریها پیروز گردند.

این تنها همایش مردم نهاد دانشگاهیان, متخصصان امور پزشکی و پزشکان و کادرهای درمانی (پرستاران, کاردانها و ..) می باشد که می تواند  اعتما دمردم را جلب کند. کادر پزشکی-درمانی شریف و بسیار گرانقدر ایران درصف اول رویارویی با این بلای مهلک است, این نیرو برای هر ملتی وازجمله برای ما ایرانیان ارزشمندترین نیروی اجتماعی و گرانبهاترین سرمایه ملی است, که هستی اش را, جانش را, برای نجات انسانها, برای نجات هموطنانش در نرد عشق نهاده, و نیز او اصلی ترین نیرویی است که صلاحیت برنامه ریزی وراهبری این نبردرا داراست. مردم ما! مردمی که دوستان و خدمتگزاران و فداکاران ملت رابخوبی می شناسند, می بینند وبه آنان عشق می ورزند, نخواهند گذاشت و اجازه نخواهند داد  که کسان دیگری بنام وزیرو دولت و حکومت, هدایت امر هستی وحیات مردم , را بزور درانحصار خود گیرند. وزیر و دولت و حکومتی که اصولا و علی الخصوص, در این امرکاملا خطیر، نسبتشان با “صلاحیت” برای مردم ماکاملا روشن است .

حکومتهای احزاب کمونیست گرچه غیر دمکراتیک بوده و می باشند, مانند حکومت چین, اما احزاب کمونیست خودرا بیشتر از هر حزب واندیشه و نظامی در دنیا , علمی و علم پایه می دانند, هیچ کس و هیچ نیرویی دردنیای مدرن,  احزاب کمونیست را ضد علم و مدافع خرافه نمی داند. اما حکومت “اسلامی” حا کم بر ایران, اساسا ضد علم است , علم (به معنی درست و دانشگاهی آن) را به سخره می گیرد, این حکومت علم را تنها همچون ابزاری که “می تواند سودی داشته باشد” می نگرد. برعکس این حکومت مطالب “حوزه علمیه” را علم می داند, چیزی که اساسا خرافه و جهل است. مطالب حوزه “علمیه ” یکی از پایه های ایدئولوژی همه افراد این حکومت است.     

دستگاه های نظامی حکومت:  سپاه ,بسیج و …؛ اساسا برای کمک به مردم و بویژه کمک به مردم ایران “سازماندهی” نشده اند . افراد آن ها  برپایه میزان بهره مندی از سواد و دانش انتخاب نگردیده اند .  آموزش های آنها اساسا جهل و خرافه است. از اینرو آنها نه تنها به مثابه نیروهای نظامی, عقب مانده وبه لحاظ استراتژیک از هر ارتش مدرنی در جهان, ضعیف ترند, اما بویژه اصلا و ابدا صلاحیت دخالت در امور مشخصا تخصصی-علمی مانند امور پزشکی, و بهداشت عمومی, که مساله جان و هستی آدمیان است, را ندارند.

دستگاه دین با سو استفاده از جهل و ترس آدمیان می کوشد برانها مسلط شده, استثمارشان  کند .

امراض  همه گیری مانند وبا, طاعون یا امراضی مانند حصبه, حناق  (دیفتری), سل و …در تاریخ بشروجود داشته و درقدیم غیرقابل درمان بودند .بدیهی است مردم درمواجه با آنها دچار ترس و وحشت می شدند و این فرصتی بود تا دستگاههای دینی مسیحیت و اسلام و… با ادعا ی درمان این امراض عوام را به تبعیت از خود وادارند. امروزه بر همگان آشکار است که سرانجام این علم و علم!  بوده و هست که بشررا از دست این بیماری های کشنده همگانی رهانید. همین امروز که ” علما “ی قم  به مردم توصیه می کنند که در مقابل “کرونا ” به حدیث  و روایت پناه ببرند خود به محض احساس کمترین بیماری بالاترین امکانات پزشکی کشوررا به خود اختصاص می دهند. رهبر جمهوری اسلامی که خود باعث  اصلی همه گیر شدن ویروس ” کرونا ” در ایران شده , مردم را سراغ “صحیفه ” می فرستد, ولی خودش ازترس کرونا بنا به دستور پزشکان خود به مکانی دور از دیگران, با هوای گرم, پناه برده و همه ملاقات های خود را قطع می کند.

آری از روی حساسیت نسبت به جان و هستی تک تک مردم ,  حکومت فراخوانده می شود  که مرجعیت همایش دانشگاهیان, متخصصان, پزشکان و کادرهای درمانی کشور را به رسمیت شناخته و خود مجری برنامه ها و دستورالعمل های این همایش باشد. مراکز تجمع همچون مدارس دانشگاه هاو…را تعطیل نگاه دارد واز تجمع های هنری, ورزشی و دینی جلو گیرد.

غیراز زندانیان جنایی, همه زندانیان را به مرخصی بفرستد, بویژه و بویژه زندانیان سیاسی را. در مورد زندانیان جنایی نیز با لاترین تمهیدات بهداشتی و کنترل سلامت را بکارگیرد. ابراهیم رئیسی از جمله به این دلیل به ریاست دستگاه ” قضا ” گمارده شد که با حیله های آخوندی, جان زندانیان سیاسی رادرمعرض خطر قرار دهد, تا که آنان یا از بین بروند یا چنان فرسوده شوند که…؛

. باعث تحریم ایران که شدند, اف ای تی اف، را که  چنین! کردند, کشورهای همسایه که مجبور شدند مرزهای خودرا ببندند, مردم که بناچارخانه نشین شده از کارو تولید باز می مانند, پس آشکار است که چه وضعیت اقتصادی در پیش روست! در چنین اوضاعی, قاعدتا دانشگاهیان متخصص درا مور اقتصاد و دست اندرکاران مردم دوست امور اقتصادی,  برنامه ها و راه حل هایی برای شرایط کنونی خواهند داد دولت باید مرجعیت آنان را برسمیت شناخته طرح ها را اجرا کند.

 بسیارجای تاسف است که  چندین کشور در اثر رفت و آمد با کشورما دچار این بیماری شده اند. جمهوری اسلامی مسئول اصلی این فاجعه است. بنا به شرایط ویژه مردمان سوریه و لبنان وعراق و یمن و … این خطرکه  نیروهای جمهوری اسلامی آنان را درمعرض آلودگیهای فاجعه باری قرار دهد, بسیار بسیار نگران کننده است.

خطاب به  شخصیت هاو نیروهای سیاسی مردم دوست و ایران خواه عرض می کنم : درصد سال گذشته و مشخصا دراین چهل سال هیچ خطری چنین جان همه مردم راتهدید نمی کرده است, اگر امروز همه توانایی خودرا برای کمک به رهایی مردم ما به میدان نیاوریم, آنگاه  به چه کاری خواهیم آمد. بشتابیم, دست دردست هم برای رهایی مردم.

درپایان درست میدانم جمله ای که برای نشان دادن ماهیت جمهوری اسلامی می تواند تاریخی باشد, را باز گو کنم: “خبر بروز این ویروس, این بیماری مثلا درفلان شهر, مثلا قم, مثلا داده شد, شب پنجشنبه داده شد, سحر پنجشنبه (نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود ) شروع کردند تبلیغات کردن که مردم مبادا بروید در صف انتخابات, درصف رای دادن وایستید,آنجا …, مرض است !بیماری است!, ویروس است! ؛ با اینکه مردم قم مرکز اینکار (کرونا) بودند, اول اسم آنها آورده شد, در انتخابات یکی از شلوغ ترین حوزه های انتخابی, حوزه های قم بود, مردم آمدند…, خداوند متعال برکاتش را بر این مردم (مردم قم ) زیاد کند” (بخشی از موعظه خامنه ای در صبح  چهارم اسفند ۱۳۹۸.   انتخابات جمعه دوم اسفند برگزار شده بود  )    

هم میهنان دست دردست هم برای رهایی ایران از این بلا مبارزه کنیم

علی جلال ۰۸/۰۳/۲۰۲۰    

https://akhbar-rooz.com/?p=22269 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کیا
کیا
4 سال قبل

حرف ندارد.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x