یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

گزارش کنگره‌ی هفده سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگره‌ی هفده سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ظهر روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ خورشیدی برابر با ۱۴ فوریه‌ ۲۰۲۰ آغاز به کار کرد.

در آغاز کار، هیئت رئیسه‌ی سنی، متشکل از رفقا: مرضیه تهیدست شفیع، احمد فرهادی، حسن گلشاهی، مناف عماری، مجید عبدالرحیم‌پور،  ریاست و افتتاح کنگره را بر عهده گرفتند.

کنگره با سخنان رفیق مرضیه تهیدست شفیع (شمسی) و با یادی از ۱۹ بهمن، سالگرد بنیان‌گذاری سازمان فدائیان خلق و یاران جان باخته، هم‌دردی با مردم ایران و یادی از جان‌باختگان خیزش آبان‌ماه و قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکرائین‌ایر، کار خود را آغاز کرد.

انتخاب و آغاز به کار هیئت رئیسه‌ی دائمی:

پس از گزارش مسئول کمیسیون تدارک کنگره و تائید رسمیت کنگره، هیئت رئیسه‌ی دائمی کنگره مرکب از رفقا: پروین همتی، توران همتی، حسن زهتاب، مجید عبدالرحیم‌پور و مهدی فتاپور، انتخاب گردید. هیئت رئیسه بلافاصله در میان خود تقسیم کار کرد و رفیق مجید عبدالرحیم‌پور را به عنوان مسئول هماهنگی انتخاب کرد.

هیئت رئیسه کنگره کلیات دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی را به رأی کنگره  گذاشت و به تصویب کنگره رسید.

گزارش از روند تدارک کنگره:

بعد از تصویب دستور کار کنگره، رفیق محمدصادق علی اصغری، به عنوان مسئول هماهنگی شورای مرکزی، روند طی شده در شورای مرکزی شامل انتخاب کمیسیون مضمونی تدارک کنگره و هیئت تدارک فنی و اجرأیی کنگره را گزارش کرد.

در ادامه، رفیق محمد صادق به عنوان مسئول هماهنگی کمیسیون تدارک مضمونی کنگره، گزارشی از شیوه‌ی کار کمیسیون و قرارهای ارائه شده به کمیسیون ارائه داد و به پرسش های حاضران در کنگره پاسخ گفت.

چگونگی بررسی قرار های ارائه شده به کنگره در رابطه با کنش‌گری سازمان:

در بخش بعدی نشستِ روز جمعه، قرار ارائه شده از سوی کمیسیون تدارک مضمونی کنگره با عنوان: «سند کنگره‌ی هفدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پیرامون کنشگری سازمان» و دیگر قرارهای ارائه شده به کمیسیون در دستور کار قرار گرفت.

ابتدا رفیق محمدصادق علی‌اصغری به دفاع از سند کمیسیون پرداخت و سپس رفیق وهاب انصاری از پیشنهاد خود مبنی بر تمدید قرار کنگره‌ی شانزدهم دفاع کرد. رفقا علی پورنقوی و فرخ نگهدار نیز از قرارهای پیشنهادی خود به کمیسیون تدارک مضمونی دفاع کردند (پیشنهادهای رفقا پیوست است).

در رابطه با نحوه‌ی بررسی قرار کمیسیون و سایر قرارها دو پیشنهاد مطرح شد:

۱ــ  پس از گفت وشنود و تبادل نظر روی  همه‌ی قرارها در کنگره، کمیسیون انتخاب شود و همه‌ی قرارها بدون تعیین قرار مبنا، در اختیار کمیسیون قرار گیرد.

۲ــ ابتدا یکی از قرارهای ارائه شده به عنوان سند مبنا، انتخاب گردد و سپس کمیسیون مربوطه تعیین شود.

هر دو پیشنهاد به بحث و بررسی گذاشته شد: و پیشنهاد دوم با اکثریت آرا به تصویب کنگره رسید.

چگونگی انتخاب سند مبناو تصمیم در باره آن  .:

– ابتدا بخشی از نشست به بحث آزاد پیرامون موضوع در دستور و قرارهای ارائه شده اختصاص داده شد. در این بخش ۱۹ رفیق هر کدام به مدت چهاردقیقه، به اظهارنظر پرداختند.

سپس رفیق بهروز خلیق از سوی کمیسیون تدارک مضمونی، دلایل کمیسیون را برای مبنا قرار دادن سند کمیسیون ارائه داد. رفقا وهاب انصاری، علی پورنقوی  و فرخ نگهدار نیز از قرارهای ارائه شده‌ی خود دفاع کردند.

نتیجه‌ی رأی‌گیری:

– قرار پیشنهادی رفیق وهاب انصاری مبنی بر تمدید قرار کنگره‌ی شانزدهم: ۲۴درصد  رأی موافق؛  

– قرار پیشنهادی رفیق علی پورنقوی : ۴۳ درصد  رأی موافق؛

– قرار پیشنهادی کمیسیون تدارک مضمونی کنگره: ۵۲ درصد رأی موافق؛

– رفیق فرخ نگهدار از به رأی گذاشتن پیشنهاد خود صرف نظر کرد.

به این ترتیب سند پیشنهادی کمیسیون مضمونی تدارک کنگره با عنوان: «سند کنگره‌ی هفدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پیرامون کنشگری سازمان» به عنوان سند مبنا انتخاب شد.

انتخاب کمیسیون:

رفقا:احمد فرهادی، بهروز خلیق، طهماسب وزیری، علی‌صمد، فرود سیاوش‌پور، محمدصادق علی‌اصغری، محمود سیدی، مناف عماری و وهاب انصاری کاندیدای عضویت در کمیسیون بودند و کنگره به هر ۹ کاندیدا رأی اعتماد داد.

کار روز اول کنگره با انتخاب اعضای کمیسیون به پایان رسید.

کمیسیون کار خود را در همان شب شروع کرد. رفیق حسن زهتاب از طرف هیئت رئیسه‌ی کنگره، به عنوان رابط با کمیسیون انتخاب شد.

دومین روز کنگره، روز شنبه بیست‌وپنجم بهمن ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، برابر با پانزدهم فوریه ۲۰۲۰:

بررسی عملکرد شورای مرکزی:

– گزارش مالی: رفیق جعفر حسین‌زاده مسئول مالی سازمان، گزارش مالی سازمان را در فاصله‌ی دو کنگره ارائه و به پرسش‌های رفقا در این زمینه پاسخ داد. در مجموع  99 درصد اعضای سازمان حق عضویت خود را پرداخت کرده‌اند. گزارش مالی به صورت کلی داده شد و اصل گزارش در اختیار هیئت رئیسه  قرار گرفت. رفقایی که مایل بودند، مراجعه کرده و گزارش را رؤیت کردند.

– عملکرد شورای مرکزی:

علاوه بر گزارش کتبی‌ که پیش‌تر، به اعضای سازمان فرستاده شده بود، رفیق محمدصادق علی‌اصغری به عنوان مسئول هماهنگی شورای مرکزی،  توضیحاتی در رابطه با عملکرد شورا و سازماندهی شورا بر اساس قرار کنگره‌ی شانزدهم ارائه داد. او تأکید نمود که عملکرد شورای مرکزی در دوره گذشته متناسب با قرار کنگره شانزدهم بود و مبنای تقصیم کار در درون شورای مرکزی نیز قرار کنگره بوده است.

در رابطه با نظرخواهی از یاران سازمان در مورد وحدت و آینده‌ی فعالیت سازمان، رفیق حسن زهتاب توضیح داد که در مجموع همه‌ی کسانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، از تشکیل حزب چپ استقبال کرده‌اند، اما پرسش در رابطه با ادامه‌ی حیات سازمان، با سکوت اکثر آنان مواجهه شده و ترجیح داده‌اند در این مورد پاسخی ندهند.

 بحث و بررسی دو پیشنهاد شورای مرکزی:

پیشنهاد اول با عنوان: آیین‌نامه‌ی همه‌پرسی در سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت):

رفیق بیژن اقدسی اقدسی که در شورا مسئولیت تدوین آیین‌نامه را بر عهده داشت، توضیحات تکمیلی خود را در رابطه با آیین‌نامه ارائه داد. در این رابطه پس از بحث و تبادل نظر و پاسخ به برخی ابهامات از سوی رفیق بیژن اقدسی و با تأکید بر این نکته که برخی بندها نیاز به تدقیق دارند، کلیات پیشنهاد شورای مرکزی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

 پیشنهاد دوم مرتبط با پیشنهاد اول:

  کنگره‌ی حضوری، کنگره‌ی ترکیبی، کنگره‌ی غیرمتمرکز، کنگره‌ی مجازی، به اساس‌نامه و آیین‌نامه‌ی کنگره‌ی سازمان قداییان خلق ایران (اکثریت)  افزوده شود.

این پیشنهاد به بحث و بررسی گذاشته شد. به برخی پرسش‌ها نیز پاسخ داده شد.  از سوی کنگره مخالفتی با این سند ابراز نشد و به این ترتیب با نظر مثبت کنگره به آن، به شورای مرکزی سپرده شد.

– اولین گزارش کمیسیون منتخب کنگره در رابطه با چگونگی ادامه‌ی کنشگری سازمان:

رفیق محمدصادق اصغری به عنوان سخنگوی کمیسیون، گزارش کار اولیه، روی سند مبنا را به کنگره ارائه داد. تا آن زمان، از طرف کنگره هیچ پیشنهاد تکمیلی یا تدقیقی‌ای‌ به کمیسیون نرسیده بود. کمیسیون روی موارد زیر کار کرده و به توافق رسیده:

– نشریه‌ی کار با حفظ جایگاه حقوقی خود، منتشر و اداره‌ی آن بر عهده‌ی شورای مرکزی است؛

– عضویت هم‌زمان در سازمان و حزب، بادر نظر گرفتن امکان حفظ عضویت تعلیقی در کمیسیون تصویب شده است؛

– در رابطه با شورای مرکزی، کمیسیون، تصمیم روی تعداد و نحوه‌ی اداره را بر عهده‌ی کنگره گذاشته است و به جز آن، همان مواردی که در سند مبنا آمده، مورد توافق قرار گرفته است. اما بند «مدیریت اجرایی شورا بر عهده‌ی شورای سه نفره است» از طرف کمیسیون حذف شده است.

پس از گزارش اولیه‌ی سخنگوی کمیسیون، یک دور بحث آزاد پیرامون سند مبنی صورت گرفت کمیسیون پس از پایان بحث آزاد به کار روی سند ادامه داد. 

در فاصله‌ی کار کمیسیون روی قرار، هیئت رئیسه بحثی سیاسی را پیرامون اوضاع سیاسی ایران سازمان داد که رفقای بسیاری در این بحث به اظهارنظر پرداختند.

بررسی دو پیام پیشنهادی شورای مرکزی: یک پیام خطاب به مردم ایران و یک پیام خطاب به یاران سازمان در داخل

در رابطه با هر دو پیام، نظر برخی از رفقا این بود که تا تکلیف سند کمیسیون روشن نشود، نمی‌توان این پیام‌ها را تصویب کرد. اما در رابطه با مضمون پیام‌ها بحث و بررسی انجام گرفت، در ارتباط با پیام خطاب به یاران، پیشنهادی داده شد مبنی بر این که لازم است در پیام  این نکته که ما در دوره‌ی گذار هستیم گنجانده شود. پیشنهاد دیگری نیز وجود داشت مبنی بر این‌که با توجه به این‌که کنگره در جهت تقویت حزب چپ پیش می‌رود، پیام  باید بیانگر نظر کنگره باشد.

در ارتباط با پیام خطاب به مردم ایران، نظر مضمونی ارائه نشد و در مجموع مورد تأیید کنگره بود.

دومین گزارش کمیسیون و کار نهایی آن روی سند مبنا:

به تمام پیشنهادها رسیدگی شده است. آرأی اعضای کمیسیون روی سند ارائه شده به کنگره عبارتست از : ۶ موافق، دو ممتنع و یک مخالف؛

به‌دنبال ارائه گزارش، بررسی پیشنهادهایی که در کمیسیون رأی لازم را نیاورده‌ بودند در دستور کار کنگره قرارگرفت:

پیشنهاد رفیق بیژن اقدسی اقدسی: در پاراگراف دوم اضافه شود: … در راستای انتقال مجموع فعالیت‌های سازمان به حزب چپ (فداییان خلق)

این پیشنهاد. سه بار رأی گیری شد و سومین بار با ۵۲ در صد  تصویب شد.

پیشنهاد رفیق علی‌صمد مبنی بر محدود بودن دامنه‌ی فعالیت نشریه‌ی کار در حد قرار کنگره‌ی شانزدهم نیز از آرای لازم برخوردار نشد.

پیشنهاد مبنی بر تشکیل دو نهاد اساسنامه‌ای، «رشد و داوری» و «نظارت مالی» از سوی شورای مرکزی نیز نتوانست رأی لازم برای تصویب را کسب کند.

روز سوم کنگره، یکشنبه ۲۶بهمن برابر با ۱۶ فوریه‌ ۲۰۲۰

ـ بحث و بررسی پیرامون نسخه‌ی نهایی قرار ارائه شده از سوی کمیسیون منتخب پیرامون کنشگری سازمان متمرکز شد؛

 باتوجه به این‌که  بخشی از قرار ارائه شده توسط کمسیون  جنبه‌ی اساس‌نامه‌ای داشت و جهت تصویب به ۶۰ درصد آرأی کنگره نیاز داشت، از بخش دیگر قرار جداشد. هردو بخشِ قرار به‌طور جداگانه مورد برسی و رأی‌گیری قرار گرفتند:

– بخشِ غیر اساس‌نامه‌ای قرار، پس از صحبت‌های سه موافق و سه مخالف، به رأی کنگره گذاشته شد:  و با   ۵۹  درصد آرای کنگره تصویب شد.

– بخش اساس‌نامه‌ای قرار  ۵۶ درصد (پنجاه و شش)  آرای کنگره را به خود اختصاص داد، در حالی‌که برای تصویب نیازمند ۶۰درصد آرا بود. به این ترتیب این بخش تصویب نشد. 

با توجه به رأی نیاوردن بخش اساس‌نامه‌ای، و نظر به این‌که تعدادی از اعضای کنگره، رأی خود به بخش اول (غیر اساس‌نامه‌ای) سند را منوط به تصویب بخش اساس‌نامه ای می‌دانستند، خواهان پس گرفتن رأی خود از بخش اول سند شدند. هیئت رئیسه، پس از مشورت با کنگره در باره‌ی روش اتحاذ تصمیم در این زمینه و پیشبرد کار ، به این نتیجه رسید که لغو بخش غیر اساس‌نامه‌ای سند را به رأی کنگره بگذارد و تلاش دیگری برای به تصمیم رساندن کنگره انجام دهد.

لغو  مصوبه‌ی قبلی کنگره، نیاز به حداقل ۶۰درصد آرا داشت.

این پیشنهاد با ۶۳درصد رأی آورد.

تصمیم نهایی کنگره :

با توجه به این‌که به دقایق پایانی کنگره رسیده بودیم و امکان تلاش دیگری برای توافق در محل کنگره وجود نداشت، هیئت رئیسه‌ی کنگره، این موضوع را با کنگره درمیان گذاشت.

به این ترتیب، مصوبه‌ی کنگره شانزدهم و شورای مرکزی منتخب آن به مدت حدود شش ماه ابقا شدند، تا شورای مرکزی بر اساس قرار کنگره‌ی شانزدهم به کار خود ادامه دهد و مجدداً روی موضوع چگونگی کنشگری سازمان کار کرده و قراری در این مورد برأی تصمیم گیری نهائی به سازمان ارائه دهد.

 هیئت رئیسه کنگره هفدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)                                               

 شنبه ۱  اسفند ۱۳۹۸ برابر با  ۷ مارس ۲۰۲۰

https://akhbar-rooz.com/?p=22388 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x