چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

اهمیت اقدامات اجتماعی علیه اعدام در شرایط سیاسی کنونی – نسان نودینیان

لیست اعدامی ها طولانی است، خطر اعدام مجاهد کورکور، رضا رسایی، احمد رضا جلالی،  چهار نفر هم پرونده اعدامی های اخیر(رضا آبسته و داوود عبدالهی) فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد  فرامرزی و وفا آذربار و تعداد بیشتر از زندانیان که به شیوه های مختلف احکام اعدام دارند، به موضوع سیاسی و اعتراضی جامعه تبدیل شده. تلاش همه جانبه برای متوقف کردن اعدام ها جدی شده است.

شرایط کنونی و خطر اعدام ها، مسئولیت اجتماعی مردم و جامعه را سنگین کرده. بخشهای مختلف جامعه  فعالین کارگری، زنان، معلمان و دانشجویان، فعالین اجتماعی، شخصیت های سیاسی، ادبی، هنری و احزاب سیاسی موظف به جواب و عکس العمل اعتراضی شده اند.

بیانیه ۱۰ تشکل کارگری – اجتماعی(اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، گروه بازنشستگان مستقل تهران، ندای زنان ایران، نهاد دادخواهان) علیه اعدام و سرکوبگری های حکومت، اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و بیانیه مشترک حزب‌ کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری، اعلام یک هفته کارزار علیه اعدام از ۱۳ تا ۲۰ ژانویه توسط چندین نهاد در کشورهای اروپایی، کانادا و امریکا  مجموعه  اقدامات اعتراضی موثر علیه اعدام هستند. 

تلاش برای بیشتر شدن بیانیه ها علیه اعدام ها، همه گیر شدن شعار نه به اعدام در تجمعات کارگران و بازنشستگان، معلمان و دانشجویان شیوه های  مبارزه ای سراسری و  اعتراضی برای مقابله با اعدام است.

جنبش علیه اعدام سابقه بسیار طولانی و موثری در ایران دارد. اعدام ها در ایران توسط حکومت اسلامی از مرز ده ها هزار نفر عبور کرده. اعدام و سرکوب سیاست و حربه حفظ قدرت برای حکومت اسلامی است.  اعدام و سرکوب و زندان اگر که هزینه های سنگین جانی به مردم در ایران تحمیل کرده، اما با برآمدهای خیزش های اعتراضی و مردمی و به میدان آمدن توده های مردم در سال های ١٣٨٨، دی ماه ۹۶ و ۹۷  خیزش مردمی آبان و دی ماه ۹۸،  مردم معترض از فضای ترس و رعب عبور کرده اند و هر باره به شیوه های مبارزاتی و تعرضی حکومت اسلامی را با چالش سرنگونی مواجه کرده اند. شهریور ١۴٠١ با قتل حکومتی مهسا امینی عروج مدرن ترین انقلاب و خیزش مردمی زن زندگی و آزادی برآمده از تجارب و پیشروی مبارزاتی اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان و مبارزات پیگیرانه زنان علیه تبعیض جنسی و نابرابری بود.  دستاورد و تجارب انقلاب زن زندگی آزادی تضمین کننده پیش روی های اعتراضی مردم و جامعه شده اند. جنبش علیه حجاب و عفاف، آزادی زن و مقابله زنان با قوانین ارتجاعی و تبعیض جنسیتی، همگانی شدن جنبش بی حجابی، حضور پر شور و پیگیرانه جنبش دادخواهی و خانواده های دادخواهان، تقویت اتحاد و همبستگی جامعه و همبستگی انسانی و هم سرنوشتی جامعه و مردم دستاوردهای انقلاب مدرن زن زندگی آزادی هستند، شعله های فروزان این انقلاب اگر که فروکش کرده، اما جامعه و مردم در حفظ و ادامه دستاوردهای انقلاب و تجارب ارزنده آن محکم و استوار ایستاده اند. 

اما، مساله  محوری  کنونی  تلاش برای ایجاد شرایط و کسب موقعیت مناسب اجتماعی و اعتراضی برای مقابله با سیاست و حربه اعدام ها است. مردم در ایران تجارب قابل اتکایی برای مقابله با اعدام دارند. جنبش علیه اعدام جنبشی قوی با حمایت‌های توده ای مردم است. پتانسیل جنبش علیه اعدام را باید قوی و نیرومند کنیم.

تجارب کارزار علیه اعدام بسیارند. اعتصابات عمومی در کردستان علیه اعدام از جمله کارزارهای اعتراضی با دستاورد و تجارب مهمی هستند. اعتصاب ٢٣ شهریور ١٣٨٩ در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر  و هم بندان او:“شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان”، اعتصاب ٢١ شهریور ١٣٩٧ در اعتراض به اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی که به طور گسترده در شهرهای بانه، مهاباد، مریوان، سنندج، پاوه، جوانرود، کرمانشاه، اشنویه، سقز، بوکان، پیرانشهر، دهگلان، دیواندره، سردشت، سرپل ذهاب انجام شد، نمونه های سترگ و موفقیت آمیز عکس العمل مردم علیه اعدام هستند، سوزاندن طناب های دار به شکل سمبلیک در شهرهای کردستان و تعدادی از شهرهای جنوبی در ایران نمونه های برجسته تنفر مردم علیه اعدام را به نمایش گذاشت.

در کردستان، با توجه به تجارب تا کنونی زمینه های اجتماعی سازماندهی اقدامات اعتراضی از جمله اعتصابات اعتراضی علیه اعدام مساله ای واقعی است. در شرایط کنونی که مقابله توده ای علیه اعدام به مساله مبرم و اکیدا اجتماعی مردم تبدیل شده اشکال مبارزات مردمی از اعتصاب یک روزه تا نصف روز تا تعطیلی در مراکز کار، ادارات و دانشگاه ها توقعی واقعی، زمینی کم هزینه و عملی است. توقف اعدام ها و جواب محکم مردم به اعدام امر توده ای و همه با هم مردم و جامعه است.

نهادها مردمی و فعالین اجتماعی در کردستان تاریخا در دو دهه گذشته نقش بسیار کارساز و موثری برای سازماندهی اعتصابات و اعتراضات مردمی داشته اند. ملزومات به میدان آمدن نیروهای سازمانده اعتصاب و اعتراضات توده ای با دخالت فعالین کارگری، معلمان، زنان و جوانان با بیانیه ها علیه اعدام و سرکوب، ایجاد شبکه های تلگرامی و فعال کردن میدیای اجتماعی عملی  میشود.

جامعه ایران در موقعیت ویژه و استثنایی قرار گرفته، آرمان خواهی انقلابی و حرکت بسوی دنیای بهتر جایگاه ویژه ای دارد. امروز جامعه ایران بر قله های بلند دستاورد و پیشروی های انقلاب زن زندگی آزادی برای سرنگونی و رهایی از دست حکومت اعدام و سرمایه، قرار گرفته. آرمانخواهی برای زندگی و حق حیات، شادی و رفاه بیش از هر دوره ای در جامعه موج میزند. امید به زندگی مدرن و جارو کردن چادر سیاه سرکوب و اعدام و زندگی زیر تیغ مذهب و مسجد و آخوند به صفر رسیده.

منزلت، معیشت حق مسلم ماست فریاد کارگران، معلمان و بازنشسـتـگـان ایـران در مـقـابـل حکومت توحش اسلامی سرمایه داران است. در عصر پیشرفـتـھـای شگرف بشری، ارتجاع سرمایه داری یک باتلاق متعفن را بـنـام جامعه بر انسانها حاکم کرده است. کارگران و جوانان علیه تعفن سرمایه داری و حکومت تبهکار اسلامی تمام قد ایستاده اند و شرایط بردگی، فقر و محرومیتهای اقتصادی  را نمی پذیرند! کارگران و مردم تحقیر و بی اختیاری و زندگی زیر فقر را قبول ندارند. انقـلابی برای اعلام پایان عصر توحش و آغاز جامعه انسانی در ایـران به حرکت در آمده است. انقلاب ضد مذھب، انقلاب ضد نابرابری و فقر، انقلاب ضد استعمار و ضد چپاول و ضد ارتجاع حـاکـم، انقلابی که بر پرچم آن نفی زندان و اعدام و فقر و تـبـعـیـض و زن زندگی آزادی حک شده است. انقلابی که رفاه و آزادی و شادی را بـرای تک تک افراد جامعه تضمین میکند. کارگران و مردم ایران با اشـعـار منزلت و معیشت و آزادی عزم کرده اند که حاکمـیـت مـفـتـخـوران اسلامی سرمایه دار را برای همیشه از سر جامعـه جـارو کـنـنـد.

با توجه به داده های انسانی و اجتماعی موجود تلاش برای متوقف کردن اعدام ها به امر مبرم همه ما تبدیل شده. همه ما از نوجوان تا سالمند از مبارز و فعال نسل های ۵۷  تا فعال اجتماعی و سیاسی و نسل z زد، از کارگر و معلم و هنرمند و دانشجو وظیفه انسانی مان حکم می‌کند برای مقابله علیه اعدام ها به اقدامات اجتماعی کارساز و موثر فکر کنیم و تمام قد برای  علیه اعدم  بایستیم. به فکر نجات جان و ادامه تپیدن  قلب هایی باشیم که حکومت اسلامی تبهکارانه برای طولانی تر کردن عمر سیاه و خونین خود جان و زندگی آنها را به گروگان گرفته.  

برای اقدامات و عکس العمل های اجتماعی برای تجمع و اعتراض آماده شویم. 

فعالین سیاسی، نهادهای مبارزه علیه اعدام، احزاب و سازمان های سیاسی  در کشورهای اروپایی،  کانادا و آمریکا و … یک هفته اعتراضات سراسری علیه اعدام ها را سازماندهی کرده اند. حضور مردم در شهرهای ایران و همراهی آنها با این کارزار اهمیت حیاتی دارد. یک تجربه ارزنده انقلاب زن زندگی آزادی هم سرنوشتی اعتراضی جامعه و مردم در سطح بین المللی است.  با کارزار یک هفته اعتراض علیه اعدام همراه شویم. فراخوان ما یک جمله است. همه با هم خود را شریک و هم سرنوشت در مبارزه علیه مجازات اعدام  شنیع ترین شکل قتل عمد دولتی بدانیم. طناب‌های دار را نابود کنیم. انسانیت و حق حیات را فریاد کنیم. 

زنده باد انسان! زنده باد زندگی!. نابود باد حکومت اعدام!

نسان نودینیان

١٧ دی ١۴٠٢

هفتم ژانویه ٢٠٢۴

https://akhbar-rooz.com/?p=229637 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x