یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

تاکید جدی بر اقدامات مهم همیاری، منطبق با رعایت استانداردهای سلامتی! – رحمان حسین زاده

سخنی با نهادهای همیاری مردمی

در سطح محلات و شهرهای ایران، نهادهای همیاری و مردمی با نامهای مختلف وسیعا شکل گرفته است. هدف انسانی آنها مقابله کردن با خطرات  ویروس کرونا و کمک رسانی به مردم است. طبیعی است که در دوران سخت انسانها به همدیگر احتیاج دارند. قابل پیش بینی بود، زنان و مردان انساندوست و دختران و پسران جوان و فداکار بیکار نخواهند نشست و علیرغم پیچیدگی و سختی کار در فاجعه کرونا مبتکرانه اقدامات انسانی و کمک رسانی را در سطح محله و شهر سازمان خواهند داد. در دوره ای که مخاطرات جدی ویروس کرونا بشریت را در سراسر دنیا تهدید میکند. در شرایطی که حکومتهای سرمایه به دلیل محاسبات سودپرستانه و اساسا سودورزی ذاتی نظم کاپیتالیستی، ناکارایی و ناتوانی خود را برای مقابله موثر با پیامدهای این ویروس و تبعات مخرب آن بر زندگی مردم، به نمایش گذاشته اند.در شرایطی که جمهوری اسلامی نه تنها ناتوان و ناکارا، و اشاعه دهنده ویروس کووید ١٩، بلکه مسبب بزرگترین مرگ و میر و صدمه دیدگی در حال وقوع شهروندان در کل کشور است، در این شرایط قدر ذره ذره فعالیتهای نهادهای همیاری و کمک رسانی به مردم را باید دانست و به دست اندرکاران و فعالین آن باید درود فرستاد.

 اما در جریان این فعالیتها یک مساله نگران کننده،  سلامتی و ادامه کاری بخشی از این نهادها و کمیته ها و انجمنهای همیاری انسانی را به طور جدی تهدید میکند. آن هم رعایت نکردن استانداردهای ابتدایی حفظ سلامت فردی و جمعی فعالین این نهادها و طبعا از این طریق سرایت دادن خطر واگیری ویروس کرونا به جامعه و انسانهایی است که قصد کمک به آنها را دارند. این دیگر تناقض در خود است. برای رفع این تناقض دلسوزانه به این نهادها و فعالین آن باید یادآور شد، انجام وظایف انسانی مهم و فوری یاری رسانی به مردم، اکیدا لازمست با رعایت استاندارهای اولیه حفظ سلامت خود و نهاد های کمک رسان توام گردد. هر نهاد همیاری و کمک رسانی لازمست به طور جدی رهنمودهای ارائه شده توسط سازمان پزشکی جهانی و موسسات پزشکی معتبر و پزشکان مسئول و دلسوز در ایران را رعایت کنند. اینجا بار دیگر برچند محور اساسی استاندارهای حفظ سلامتی و تواما اقدامات فوری کمک رسانی تاکید میکنیم.

۱- بیش از۳ نفر تجمع نکنید! برای ایجاد نهاد همیاری و شروع کار احتیاجی به جلسه و تجمع متعدد و آسیب پذیر نیست. بیش از سه نفر نباید تجمع کرد. بلکه با اتکا به شبکه مدیای اجتماعی موجود، تلفن و اینستاگرام و تلگرام و غیره میشود، همفکری و تبادل نظر و تصمیم گیری مشترک کرد. واحدهای همیاری حداکثر سه نفره از فعالین و جوانان داوطلب و دارای جسم سالم را تحت عنوان مناسب (کمیته، واحد، تیم و …) لازمست سازمان داد.

۲- وسایل و امکانات ضروری حفظ سلامت نهاد خود را تامین کنید! برای تضمین سلامت جسمی همین تیم یا واحدها، و در جهت ادامه کاریشان وسایل اولیه و ضروری مثل ماسک بهداشتی و استاندارد و دستکش و مواد ضد عفونی و در صورت امکان لباس مناسب مقابله با ویروس کرونا را باید تامین کرد. این نهادها خود باید الگوی مناسب حفظ سلامت در جامعه را از خود نشان دهند.

۳- شبکه اجتماعی، نتی اطلاع رسانی و دسترسی به واحدهای همیاری را سازمان دهید! برای اطلاع رسانی و حتی کمک رسانی، ارتباط فیزیکی با مردم و میان مردم را باید به حداقل رساند. نهاد همیاری ایجاد شده را با اسم و رسم واقعی مورد اعتماد و آشنای مردم محله و شهر، از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی و یادداشت و تراکت کوتاه و هر ابتکار دیگری به مردم معرفی کنید. شماره تلفن و کانالهای ارتباطی واحدهای همیاری را در اختیار خانواده ها و مردم محله و شهر باید گذاشت. تا بتوانند ارتباط بگیرند، مسائل و مشکلات و کمبودها و نیازهای خود را طرح کنند. متقابلا واحدها از این طرق و ابتکارات دیگر اطلاع رسانی کنند، توصیه ها و رهنمودها و اقدامات لازم برای پیشگیری را با مردم در میان بگذارند. متوجه هستیم که از کانال رادیو و تلویزیون و دیگر امکانات مدیایی اطلاع رسانی میشود، اما کم نیستند خانواده های فقیر و بی بضاعتی که فاقد وسایل ارتباط جمعی حداقلی اند، لازمست از این طریق تحت پوشش اطلاع رسانی و مهمتر آموزش رعایت استانداردهای سلامتی قرار بگیرند. مهمتر خانواده های محتاج و بی بضاعت نیازهای خود را اطلاع دهند تا برای کمک به آنها اقدام مناسب صورت بگیرد.

۴- مبتکرانه وسایل حفاظتی اولیه مردم را تهیه کنید: یک وظیفه مهم این واحدها تامین ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی و دیگر وسایل ضروری حفاظتی برای خانواده ها، به ویژه خانواده های محروم است. برای تهیه این امکانات، ابتکارات مختلف را باید بکار گرفت. از جمله مراجعه به موسسات دولتی و غیر دولتی ذیربط، به فروشگاهها و صاحبان دارنده و تولید کننده این امکانات، یا با اقدام به جمع آوری کمک مالی در محله و خریدن آنها و روشهای دیگر لازمست اقدام کرد. واحدهای همیاری میتوانند، این وسایل و امکانات را به جلو درب هر خانواده منتقل کنند و بدون ارتباط مستقیم به آنها اطلاع دهند، تا از آن استفاده کنند.

۵- معیشت خانوادهای بی بضاعت را تامین کنید! واحدهای همیاری لازمست، لیست خانواده های فقیری که به لحاظ معیشتی همیشه تحت فشار بوده و به ویژه در این دوره با خطر گرسنگی روبرویند، تهیه کنند و معیشت آنها را با اتکا به کمک و تعاون خود مردم محله تامین کنند. به آن بخش از مردم محله که دستشان به دهنشان میرسد و امکاناتی دارند و بگوییم این تعداد خانواده محتاج و گرسنه را داریم، تردیدی نیست، آنقدر انسانیت دارند، که با مواد خوراکی تا پول کمک کنند و نگذارند کسی از گرسنگی بمیرد. برای تامین معیشت آنها به صاحبان ثروت و سرمایه در شهر میشود مراجعه کرد و آنها را در موقعیتی قرار داد به این خانواده های بی بضاعت کمک کنند. باید تلاش کنیم در محله و شهر ما کسی از گرسنگی و بی امکاناتی از بین نرود.

۶- با امکانات و شیوه استاندارد ضد عفونی کردن و سمپاشی محله را تضمین کنیم! اگر محلات شهر  سمپاشی و ضد عفونی نشده، این واحدها با ارتباط با دستگاههای دولتی مربوطه و یا موسسات غیر دولتی خیرخواه و متخصص در اینکار برای ضد عفونی کردن عمومی کل محله با تکیه ابزار و آلات  استاندارد اینکار لازمست اقدام کنند.

۷- مداوما به مردم بگوییم، تجمع نکنید و در خانه ها بمانید! نهادهای همیاری با بازوبند “واحد همیاری محله … ” که جای اتکا و اعتماد مردمند، در سطح محله لازمست کشیک داشته باشند و در گروه حداکثر دو نفره بچرخند. با راهنمایی و توصیه های خود مانع تجمع و گردهمایی بیش از سه نفر بشوند و مدواما مردم را تشویق کنند در خانه هایشان بمانند. بنا به ضرورت، تردد به محله و امورات دیگر را زیر نظر داشته باشند. از ورود و خروج نامطمئن و غیر بهداشتی به محله جلوگیری کنند.

۸- به طور ویژه به سالمندان باید کمک رساند! واحدهای همیاری به طور جدی لازمست به فکر کمک رسانی به بخشهای آسیب پذیرتر مثل سالمندان مرد و زن، به  انسانهای مبتلا به بیماریهای دیگر و معتادان و کودکان کار و بخشا بی سرپرست بود و با اتکا به کمک مردم به یاریشان رفت!   

۹- صندوق کمک مالی را درمحله میشود سازمان داد! تشکیل صندوق کمک مالی در محله از جمله اقدامات قابل فکر و اجرایی کردن است. اما موضوعی حساس و زیر نظر کسان و یا واحدهای تماما مطمئن و مورد اعتماد مردم لازمست تشکیل شود. خیلی ها در محله دستشان به دهنشان میرسد و میتوانند به چنین صندوقی کمک کنند. دراین مورد میشود به افراد صاحب امکان مالی و سرمایه دار در محله و شهر مراجعه کرد و آنها را قانع کرد و در موقعیتی قرار داد که به چنین صندوقی کمک کنند. امکانات مالی جمع شده را برای مقابله با اثرات نگران کننده ویروس کرونا و دیگر نیازمندیها درمحله هزینه کرد.

۱۰- از پرستاران و پزشکان و کارکنان بیمارستانها و مراکز خدماتی اورژانسی باید عمیقا قدردانی کرد! نهادهای همیاری لازمست به شیوه مناسب جایگاه زحمات و فداکاری بی نظیر پرستاران و پزشکان و کارکنان بیمارستانها، بخشهای خدماتی اورژانسی را که در این شرایط سخت کار میکنند، به جامعه یادآوری و با ابتکارات مختلف از زحماتشان قدردانی کنند.  

اینها استاندادرها و اقداماتی است که در دستور کار نهادهای همیاری محله و شهر میتواند قراربگیرد. تردیدی نیست، فعالین و جوانان دست اندرکار با توانایی و دقت بالا میتوانند دستور کار روشن و دقیقتری را پیگیری کنند. در جریان فعالیت، تجارب غنی را کسب کنند. مهم اینست از محله ای شروع کنیم و الگوی موفق بدست دهیم. چنین تجربه انسانی بسرعت در دیگر محلات تکثیر میشود. واحدهای همیاری محلات مختلف بدون ارتباط گیری فیزیکی باهم، طبعا با اتکا به تلفن و شبکه های ارتباطی موجود لازمست و میتوانند در ارتباط باهم قرار بگیرند و شبکه به هم متصل واحدهای همیاری شهری را رسمیت دهند. میتوان تصور کرد حرکت همیاری انسانی بزرگ در سطح هر شهر شکل بگیرد و تجاربش به دیگر شهرها منتقل شود.

https://akhbar-rooz.com/?p=24204 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x