دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

تداوم و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران، بازنشستگان و پرستاران؛ تجمع هزاران نفری فرهنگیان بازنشسته

اخبار روز: اعتراضات و اعتصابات کارگری، بازنشستگان و پرستاران طی امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ و دیروز دوشنبه تداوم و گسترش یافت. امروز در تهران هزاران نفر از بازنشستگان فرهنگی در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع گسترده ای برگزار کردند. امروز همچنین در کرمانشاه بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی، علوم پزشکی و مخابرات بصورت متحد و مشترک تجمع بزرگی را برپا کردند. بازنشستگان مخابرات در چندین شهر کشور از جمله در شهرهای رشت، خرم آباد، اصفهان، تهران، زنجان ، بندرعباس، بیجار، سنندج، تبریز و … طی دیروز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه تجمعات سراسری خود را برگزار کردند. کارگران شرکت کربنات سدیم کاوه فیروزآباد در اعتراض به شرایط حقوقی و مزایا برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. امروز همچنین کارگران پیمانی ارغوان گستر در پتروشیمی ایلامی و کارگران پیمانکارای شرکت فر آب در پتروشیمی اصفهان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدخود و وضع بد معیشتی خود و کارگران پیمانکاری اخراجی در پتروشیمی ارغوان گستر در اعتراض به بیکار شدن از کار، دست به اعتصاب زدند و تجمع اعتراضی برپا کردند. تعدادی از کارگران پتروشیمی دماوند نیز بدلیل عدم دریافت حقوقهایشان دست به اعتصاب زده اند و فضای این پتروشمی اعتراضی است. کارگران شهرداری سربندر همچنین در اعتراض به عدم دریافت سه ماه معوقات مزدی دست به اعتصاب زدند. در چابهار جمعی از تراکتورداران ساکن چابهار در سازمان مدیریت و جهاد کشاورزی آن‌ شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. امروز همچنین مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین (غفاری)، تجمع اعتراضی برگزار کردند. پرستاران و کادر درمان شیراز نیز دیروز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه در مقابل استانداری فارس تجمع اعتراضی گسترده ای برپا کردند.

در تهران امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ هزاران نفر از بازنشسته شدگان سال ۱۴۰۰ ، در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی کردند. بازنشسته‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تاکنون نتوانسته‌‌اند از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند شوند زیرا صندوق بازنشستگی کشوری احکام رتبه بندی را برای بازنشسته‌های مشمول به اجرا نگذاشته است. در این تجمع شهارهایی از جمله « قدرت ما جمع ماست؛ رتبه بندی حق ماست » ، « رتبه بندی حق ماست، حاصل دسترنج ماست » و « فکر نکنید امروزه ، قرار ما هر روزه » سرداده شد. آنها نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی، عدم اجرای طرح رتبه بندی شغلی، عدم اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگی، وضعیت ناباسامان معیشتی، معترض هستند.

در کرمانشاه امروز سه شنبه ۲۲ خرداد  ماه ۱۴۰۳، تجمع اعتراضی فرهنگیان‌ بازنشسته و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی اجتماعی با همراهی جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بصورت مشترک برگزار شد. مطالبات این بازنشستگان اجرای طرح همسانسازی حقوق و مزایا، رفع مشکلات اقتصادی، حق دسترسی و ارتقاع کیفیت خدماتی بیمه درمانی، افزایش حقوق براساس تورم جاری کشور ذکر شده است. در این تجمع معترضان شعار های از جمله شعارهای زیر را سر دادند:

فریاد ، فریاد از اینهمه بیداد!
روسری رو رها کن ، فکری به حال ما کن!
بیکاری ، تورم ، بلای جان مردم!
معلم زندانی آزاد باید گردد!
کارگر زندانی آزاد باید گردد!

بازنشستگان مخابرات نیز دیروز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه در شهرهای مختلف کشور از جمله در شهرهای رشت، خرم آباد، اصفهان، تهران، زنجان ، بندرعباس، بیجار، سنندج، تبریز و … تجمعات سراسری خود را برپا کردند.

اعتراض، نسبت به اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق، اعتراض به اجرا نشدن مفاد آئین نامه استخدامی مصوب ۱۳۸۹ و همچنین محرومیت از حق استفاده از بیمه تکمیلی از جمله علل برگزاری اعتراضات بازنشستگان مخابرات است.

آنها نسبت به گسترش فقر، محرومیت از حق امنیت شغلی و اقتصادی، سو مدیریت، عدم توجه مسئولان به وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها معترض هستند.

کارگران حوزه نفت و پتروشیمی کشور در چندین واحد دست به اعتصاب و اعتراض کارگران زدند. به گزارش محافل کارگری و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران پیمانی ارغوان گستر در پتروشیمی ایلامی و گارگران پیمانکارای شرکت فر آب در پتروشیمی اصفهان دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند. امروز همچنین کارگران پیمانکاری اخراجی در پتروشیمی ارغوان گستر در اعتراض به بیکار شدن از کار تجمع کردند. کارگران در شرکت فرآب در پتروشیمی اصفهان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد خود و وضع بد معیشتی خود دست به اعتصاب زدند و تجمع اعتراضی برپا کردند.

تعدادی از کارگران پتروشیمی دماوند نیز بدلیل عدم دریافت حقوقهایشان دست به اعتصاب زده اند و فضای این پتروشمی اعتراضی است. به گفته کارگران علت این موضوع بسته شدن حساب های پتروشیمی دماوند به خاطر بدهی به شرکت ملی گاز است.
همانطور که قبلا گزارش شده است، کارکران پروژه ای برای خواست افزایش دستمزدهایشان در قراردادهای جدید کاری و نیز مطالبه ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت اعتراضاتی را آغاز کردند و سپس اولتیماتوم آنها این بوده که اگر تا اول ماه تیر به مطالبه ما پاسخ داده نشود اعتراضات گسترده ای خواهند داشت. پیمانکاران حتی ۳۵ درصد افزایش مصوب شورایعالی کار را هم قبول نکرده اند. تحمیل این ۳۵ درصد اولین گام اعتراض آنهاست. ضمن اینکه با توجه به بالا رفتن سرسام آور نرخ تورم دستمزدها حداقلی باید ۴۵ درصد در تمام سطوح مزدی افزایش یابد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر اتحاد سراسری بر سر این مطالبات تاکید کرده است.

کارگران شرکت کربنات سدیم کاوه فیروزآباد در اعتراض به شرایط حقوقی و مزایا برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. اعتصابات این کارگران در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و عدم پرداخت مزایا و نحوه مدیریت کارخانه که سیزده خرداد آغاز شد ادامه دارد. کارگران می گویند تا به نتیجه رسیدن خواسته های به حق کارگران شرکت اعتصاب ادامه دارد. تعداد کارگران شرکت کربنات سدیم کاوه شامل ۲۵۰۰ نفر می باشد. بزرگ ترین کارخانه کربنات غرب آسیا در منطقه فیروزآباد استان فارس واقع شده است. شرکت کربنات یکی از پر مخاطره ترین نوع شرکت ها از نظر محیط کار، شدت کار در بین صنایع نفت و پتروشیمی می باشد به علت استفاده از گاز خطرناک آمونیاک و بدی آب و هوا با جان کارگران بازی می کند تا سود هر چه انبوه تری کسب کند. کارفرمای شرکت با استخدام تعداد زیادی از زنان، بالا بردن سختی و شدت کار و با دستمزدهای پایین امان کارگران را می گیرد.

امروز سه  ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، جمعی از تراکتورداران ساکن چابهار در سازمان مدیریت و جهاد کشاورزی آن‌شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این شهروندان، نسبت توزیع نامتناسب سهمیه سوخت در قیاس با میزان مصرف، عدم رسیدگی به مطالبات صنفی آنها، نابسامانی اقتصادی و عدم پاسخگویی مسئولان شهری به مطالبات آنها معترض هستند.

پرستاران و کادر درمان شیراز دیروز دوشنبه۲۱ خرداد ۱۴۰۳ تجمع گسترده ای برگزار کردند. این تجمع در مقابل استانداری فارس و در اعتراض به نحوه ی اجرای قانون تعرفه گذاری و اضافه کار اجباری و ارزان و هم چنین معوقات چندین ماهه خود برگزار شد.
امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، جمعی از مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین (غفاری)، تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین (غفاری) چند سال قبل، مبالغی را تحت عنوان سرمایه در این شرکت گذاشتند اما پس از گذشت مدتی پولهای آنها با اعلام ورشکستگی شرکت مذکور، از بین رفت.

https://akhbar-rooz.com/?p=243459 لينک کوتاه

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x