دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

اعلامیە جمعیت کردهای مقیم  فرانسە: فشارها بە احزاب کردستان پیش از همە بە ضرر حکومت اقلیم کوردستان است

برابر خبرهای منتشر شدە در روزهای ١٩و ٢٠ ژوئن ٢٠٢۴ در وب‌سایت‌های «سبەی»، «هاوڵاتی» و شارپرێس، دستگاە آسایش ( امنیتی) اقلیم – سلیمانیە، احزاب کردستان ایران مقیم کردستان عراق  را از یک پیام رهبری اتحادیەی میهنی کردستان مطلع کردە و در پیام مذکور از «کوملە»ها درخواست شدە است کمپ‌های خود در مناطق «زڕگوێز» و «زڕگوێزەڵە» را ترک کردە و بە مکانی دیگر منتقل نمایند. در متن خبر و با توجە بە اطلاعات بە دست آمدە، چنین آمده است:

  • «بە هر سە بخش کوملە ابلاغ گردیدەاست کە باید خود را برای تخلیەی کمپ‌هایشان آمادە کنند و در صورت عدم اجابت، از قوەی قهریە استفادە خواهد شد»؛
  • «فشارهای اتحادیەی میهنی و آسایش ( بخش امنیتی ) بە دنبال فشارهای ایران و با انعقاد معاهدەی امنیتی فیمابین حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم با دولت ایران آغاز گردید. اکنون تنها افراد غیرنظامی مدنی و خانوادەها ی آنان در  کمپ‌های کوملە و دموکرات سکونت دارند و نیروهای پیشمرگە با اطلاع حکومت اقلیم بە مکانی دیگر منتقل شدەاند»؛
  • «احزاب کردستان ایران این درخواست را رد کردە و اعلام کردەاند کە در زڕگوێز باقی خواهند ماند و  تحت هیچ فشاری حاضر بە ترک کمپ‌ها نیستند».
  • “اتحادیە میهنی کردستان  در ردە بالا از هر سە بخش “کوملە” درخواست کردەاست کمپ های محل اقامتشان را ترک نماید و بە مکان دیگری کە بە آنها وعدە دادە شدەاست اننقال یابند. “

جمعیت کردهای مقیم فرانسە ضمن محکوم کردن فشارهای مداوم جمهوری اسلامی ایران، بر این حقایق پافشاری می نماید:

  •  احزاب و سازمان‌های کردستان ایران مسئولانە و با حساسیت کامل با حکومت اقلیم کردستان تعامل نمودە و درخواست‌های دولت عراق و حکومت اقلیم را در نظر گرفتە و رعایت کردەاند؛
  • ساکنین کمپ‌ها و محل اقامت این احزاب و سازمان‌ها مردم مدنی غیرنظامی بودە و هیچ‌گونە فعالیت مسلحانەای از سوی این احزاب انجام نشدە است؛
  • حکومت اقلیم کردستان با استیفای حقوق طبیعی خود می‌تواند با دولت‌های همسایە ارتباطات سیاسی و دیپلوماتیک داشتە باشد، اما طبق قواعد تاریخی و ملی، پیشبرد ارتباطات و حسن همجواری میان ایران و اقلیم کوردستان نباید بر اساس ایجاد محدودیت برای زندگی روزانەی مردم کرد ایران ساکن کردستان عراق باشد. نباید امنیت این احزاب و سازمان‌ها کە منافع مردم و حکومت اقلیم را محترم گذاردە و رعایت می‌کنند بە مخاطرە افکندە شود.
  • احزاب و سازمان‌های کردستان  ایران مورد احترام و اعتماد تودەهای مردم این بخش از کردستان می باشند و مردم کردستان ایران در مراحل گوناگون بە کمک احزاب خود شتافتەاند، بە درخواست‌های آنان پاسخ  مثبت دادەاند و هموارە از فراخوان‌های احزاب استقبال کردە و در کلیەی اعتصابات عمومی سالیان اخیر نیز شجاعانە و فعالانە شرکت کردەاند.
  • احزاب و سازمان‌های مزبور در راستای احقاق حقوق ملی مردم کوردستان، دموکراتیزاسیون جامعەی ایران و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی بە مبارزەی سیاسی ادامە دادەاند و این امور مهم هیچ‌گاە در تباین با منافع کردستان قرار نخواهد گرفت.
  • اجابت کلیەی درخواست‌های جمهوری اسلامی ایران و ایجاد موانع بیشتر بر مسیر زندگی روزانەی احزاب و سازمان‌های کردستان، بخشی از برنامە و توطئەی تنگ‌تر کردن هرچه بیشتر حوزەی اختیارات اداری-سیاسی حکومت اقلیم کوردستان بودە و تسلیم شدن بە این برنامەی ضدکوردی، پیش از مردم کردستان ایران بە زیان حاکمیت خود اقلیم خواهد بود.

با توجە بە موارد فوق الذکر، از مسئولین حکومت اقلیم، اتحادیەی میهنی کوردستان و آسایش اقلیم – سلیمانیە می‌خواهیم بە اعمال فشار و ایجاد محدودیت بیشتر بر احزاب، سازمان‌ها و مردم مدنی  کردهای ساکن اقلیم کە کار و زندگی آن‌ها در کردستان عراق می‌گذرد، پایان دهند. به علاوه، همزمان باید امور اداری مرتبط با اقامت قانونی آن‌ها نیز تسهیل شود. افراد و خانوادەهای مقیم زڕگوێز و زڕگوێزەڵە، بیش از سی سال است در آن منطقە سکونت دارند و از ارتباطات خویشاوندی با خانوادەهای منطقە برخوردار می باشند. مزار عزیزان درگذشتەی آن‌ها در همان منطقە قرار دارد و کمپ‌های مورد نظر در عمل بە یکی از روستاهای اقلیم تبدیل شدەاند.

خانوادەهای ساکن  در آن مکان هیچ‌گاە کم‌ترین مشکل و تنشی برای هیچ‌کس ایجاد نکردەاند، نمی‌توان با تبعیت از تمایل و خواست جمهوری اسلامی ایران، خانوادەهای بی‌پناە  نگران از بی ثباتی، تحت ارعاب و اذیت مداوم قرار گرفتە و بە اردوگاەهای اجباری منتقل شوند، اردوگاه‌هایی کە خاطرات بسیار تلخی از تاریخ  کردستان را در اذهان زندە می‌کنند.

تاریخ کوردستان داوری بی‌طرف است و از خطاها و اشتباهات هیچ فردی در هیچ جایگاه سیاسی و سازمانی گذشت نخواهد کرد.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

٢١ ژوئن ٢٠٢۴

https://akhbar-rooz.com/?p=244365 لينک کوتاه

3 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x