اعتراض تشکل های کارگری به سرکوب در هپکو

ضرب و شتم و سرکوب کارگران هپکوی اراک در روز جمعه که به بازداشت های گسترده و مجروح شدن تعدادی از کارگران منجر ضد، همچنان خبر اول جامعه ی کارگری در ايران است. تشکل های کارگری و اجتماعی در در کشور با انتشار بيانيه هايی اين برخورد وحشيانه را محکوم کرده و همبستگی خود را با کارگران اعتصابی هپکو اعلام داشته اند. علاوه بر آن در خارج از کشور احزاب جپ و دموکرات نيز به اين موج اعتراض پيوسته اند

ضرب و شتم و سرکوب کارگران هپکوی اراک در روز جمعه که به بازداشت های گسترده و مجروح شدن تعدادی از کارگران منجر ضد، همچنان خبر اول جامعه ی کارگری در ایران است. تشکل های کارگری و اجتماعی در در کشور با انتشار بیانیه هایی این برخورد وحشیانه را محکوم کرده و همبستگی خود را با کارگران اعتصابی هپکو اعلام داشته اند. علاوه بر آن در خارج از کشور احزاب جپ و دموکرات نیز به این موج اعتراض پیوسته و با انتشار بیانیه هایی به سیاست های وحشیانه و سرکوبگرانه ی حکومت در برابر کارگران هپکو اعتراض کرده اند.

حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از کارگران هپکو

سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیه ای که روز سه شنبه به این مناسبت انتشار داد، نوشته است:
ضرب وشتم و برخورد وحشیانه پلیس ضد شورش با کارگران معترض هپکو ، که فقط خواستار حقوق معوقه شان بودند محکوم است.
دیروز تعدادی ازکارگران هپکو اراک دراعتراض به حقوق معوقه شان دست به تجمع اعتراضی زدند و عدم پاسخگوئی مسئولین، باعث شد کارگران با تجمع در محل تردد راه آهن اعتراض خودشان را ادامه دهند، متاسفانه پلیس ضدشورش با بی رحمی وخشونت کم سابقه ای با کارگران برخورد کرد که تعدادی از کارگران دچار صدمات جسمی شدید شدند وتعدادی از معترضین هم توسط عوامل امنیتی بازداشت شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت و برخورد وحشیانه پلیس ضدشورش با کارگران معترض را شدیدا محکوم میکند و خواستار آزادی بی قید وشرط تمامی بازداشت شدگان و برخورد قاطع با ضاربین کارگران هپکو میباشد.

بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان در محکومیت سرکوب کارگران هپکو

هنوز مهر احکام ظالمانه و طولانی مدت و حکم قرون وسطایی شلاق و تعیین وثیقه های سنگین نظام قضایی علیه کارگران و فعالان هفت تپه، فولاد اهواز، کارگران شرکت واحد و سایر عرصه های اجتماعی خشک نشده است که تجمع کارگران هپکوی اراک در محاصره گارد ویژه به خون کشیده می شود. در حالی که ماه ها و روزهای متوالی خیابان های اراک زیر پای کارگران معترض به لرزه درآمده است، کوچکترین اعتنایی به وضعیت فلاکتبار معیشت کارگران و وضعیت نابسامان شرکت صورت نگرفته، اما به فوریت، نیروی گارد ویژه علیه کارگر بی حقوق جهت قلع و قمع و برای خفه کردن صدای فریاد دادخواهی اش وارد عمل می گردد! تشدید شرایط سرکوبگرانه تاکنون علیه تمامی کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، پرستاران، فعالان محیط زیست و … که خواهان زیست و معیشت شایسته و انسانی به مثابه ابتدایی ترین حقوق مسلم خود می باشند، به ظالمانه ترین شکل به کار گرفته شده است. این اوضاع هم چنین نشان دهنده این واقعیت است که بحران همه جانبه کنونی و ابعاد فاجعه بار فساد و غارت، اختلاس ها، تخریب محیط زیست و شکاف فاحش طبقاتی به طور روزافزون کارگران و اقشار مزدبگیر را به اعماق فقر و تباهی سوق می دهد. وعده و فریبکاری و سرکوب تنها از سر ناتوانی و عجز است و دیگر کارساز نمی باشد. از سوی دیگر نیروهای انتظامی ضابطان قوه قضائیه و دادگستری می باشند و با فرمان مقامات ذی ربط و اطلاع رئیسی ( رئیس قوه قضائیه )و سایر مسئولان قضائی به کارگران هپکو یورش می برند، به همین دلیل ذره ای توهم نسبت به تغییر چهره و رافت نشان دادن رئیسی باقی نمی ماند. زیرا برای مسئولان و قوای امنیتی و انتظامی حراست از وضع موجود حتی به بهای سرکوب و به خون کشیدن اعتراضات مسالمت آمیز کارگران حق طلب ضروری و در اولویت قرار دارد.
ضمن محکوم نمودن این شیوه های غیرانسانی، از خواسته های مسلم کارگران هپکو حمایت می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران دستگیر شده می باشیم.
تجمع، اعتصاب، اعتراض، تشکل حق مسلم ماست!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران:از حق مان کوتاه نخواهیم آمد!

کارگران به جان آمده هپکو اراک که در اعتراض به حقوق معوقه خود و تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت روز ۲۵ شهریور برای شنیده شدن صدای اعتراض شان، خط راه‌آهن را مسدود کرده بودند با برخورد خشن پلیس روبرو گردیدند. عدم پاسخگویی مسولان و بی اعتنایی به مشکلات این کارخانه خشم ۹۰۰ کارگر این کارخانه را برانگیخته است. حمله گارد ویژه به کارگران ۱۵ زخمی و ۲۸ بازداشتی به همراه داشت و حتا تلاش‌های خبرنگار ایلنا برای تماس با مقامات استان مرکزی در ارتباط با بازداشت کارگران معترض هپکو تاکنون بی‌نتیجه مانده است و همه یا وقت ندارند و یا اینکه از این حادثه خبر ندارند.
ما در اطلاعیه ۱۷ شهریور گفتیم که از مبارزه دست نخواهیم کشید! و اعلام کردیم که:« به نظر ما امنیت ملی رفاه کارگران است و توزیع درست ثروت، نه آقازاده های تن پرور. امنیت ملی ما هستیم که سینه امان سپر هر متجاوزی به خاک و عدالت انسانی است. امنیت ملی نان سرسفره هاست. امنیت ملی دربند کردن اختلاسگران است. امنیت ملی نبود کودکان کار و زن تن فروش است.
آقایان مسوولین، مبارزه باندی با فساد و مافیا کارساز نیست، باید زبان افشاگر کارگران را رساتر کرد. ریشه فساد در پنهان کاری و تاریکخانه هایی است که سندیکاهای کارگری برای شفافیت این تاریکخانه ها نورافکن اتحاد و اعتصاب را در دست گرفته اند. نپرداختن حقوق چند ماهه کارگران جز با همدستی مسوولین قانون گریز امکان پذیر نمی باشد.»
آیا اینگونه برخوردها حامل این پیام نیست که آموزگاران بترسند و از اعتراض به بی عدالتی ها در زمان باز شدن مدارس دست بکشند؟ بی تردید این برخوردها حامل این پیام به کارگران است که گرسنگی بکشید اما اعتراض نکنید. در روزهایی که جغد جنگ در آسمان کشورمان در حال پرواز است این برخوردها به نفع چه کسانی است؟؟ چرا می خواهند طبقه کارگر را به سوی دلسردی و بی تفاوتی نسبت به مسایل کشور ببرند؟؟؟
آنچه مسلم است بی عدالتی منجر به اعتراض می شود و اگر مسوولین می خواهند صدای این اعتراض ها را نشنوند باید بی عدالتی را رفع کنند.
ما ضمن حمایت از خواسته های کارگران هپکو خواهان آزادی همه کارگران بازداشتی و زندانی طبقه کارگر و هوادارانش هستیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه: متحدانه به دفاع از کارگران هپکو برخیزیم

روز گذشته، ۲۵ شهریور سرکوبگران یگان ویژه وحشیانه کارگران هپکو را مورد یورش قرار داده و بیش از ۱۵ نفر را زخمی و بیش از ۲۰ نفر نیز بازداشت نمودند.
کارگران هپکو که چندین روز متوالی اعتراض و اعتصاب و تجمع در مقابل ارگان های دولتی و حکومتی در اعتراض به وضعیت در حال تعطیلی شرکت و عدم پاسخ‌گویی به دیگر مطالباتشان براه انداخته بودند، در برابر وعده مسولین نسبت به رسیدگی فوری به خواستهایشان، قبول کردند که یک فرجه ده روز را بدهند و به سر کارشان برگردند و این بار نیز مطابق معمول، وعده مسئولین توخالی از آب در آمد که کارگران مجددا ناچار دست به اعتصاب زدند.
روز گذشته کارگران هپکو در ادامه دور جدید بعد از وقفه ده روزه مسیر راه آهن را بستند و دم و دستگاه سرکوب با توجه به شناختی که از مبارزات قهرمانانه این کارگران دارند و در وحشت از گسترش اعتراضات آنان و پیوستن مراکز کارگری دیگر مانند آذر آب و مردم اراک، از سر ناچاری و درماندگی در برآورده نمودن ابتدایی ترین حقوق کارگران (ادامه اشتغال) که معنایش چیزی غیر از فعال نگه داشتن صنایع تولیدی ای که اول باید سود آن به جیب مقامات دولتی و حکومتی برود تا کارگران هم بتوانند بخور و نمیری داشته باشند، حمله وحشیانه و دندانه ای را سازمان دادند.
کارگران هپکو همیشه فریاد کل طبقه کارگر و اکثریت انسانهایی که از فقر، گرانی و بیکاری در رنج هستند را بلند کرده اند و سال گذشته در اقدامی کم نظیر از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز حمایت خود را اعلام نمودند.
کارگران هپکو باید مورد حمایت سراسری قرار گیرند. کارگران هفت تپه و فولاد اهواز که امروز خود تحت فشار هستند، لازم است که از کارگران هپکو حمایت کنند و اعتراض خود را نسبت به بازداشت و ضرب و شتم آنان اعلام نمایند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ضمن اعتراض شدید به سرکوب و بازداشت کارگران هپکو، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان است و همه بخش های کارگری، معلمان، دانشجویان و اکثریت مردم به تنگ آمده از فقر، بیکاری و گرانی را فرا می خواند تا با خواست آزادی فوری بازداشت شدگان، در مقابل سرکوبگری های سرکوبگران بایستند.

۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=4136 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

1 دیدگاه
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
majidsherbaf
چهارشنبه, ۲۷ شهریور, ۱۳۹۸ ۱۶:۰۹

بادرودبه کارگران همه ایران.تنها حمایت کافی نیست .میبایست متحد ویک پارچه مشترکا وهمزمان اعتراضات را سازمان داد

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

1
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More