حمید آصفی – بایگانی مطالب در سایت قدیم

ایران، انقلابی در راه، یا جنبشی در میان؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷ (٨ دسامبر ۲۰۱٨)
شورش، اعتراض، انقلاب؛ کدام را انتخاب کنیم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
جغدِ جنگ بر فرازِ ایران!
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
ایران درآستانه تغییرات بزرگ!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۷ (۵ نوامبر ۲۰۱٨)
وضعیت انفجاری کشور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۷ (٣۱ اکتبر ۲۰۱٨)
اپوزیسون مدافع تحریم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۷ (۲۵ اکتبر ۲۰۱٨)
وقت است کارد به استخوان برسد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹۷ (۲۰ ژوئن ۲۰۱٨)
دامگه اسرائیل، آمریکا، ارتجاع عرب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)
سقوط و فاجعه در راه است
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۷ می ۲۰۱٨)
سال پیش رو، سال فوران بحران صندوق‌های بازنشستگی
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۷ (۱۴ آوریل ۲۰۱٨)
بدخیم شدن بحران وچالش ها در سال جدید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۷ (۲۶ مارس ۲۰۱٨)
جبهه دیدبانی و داوری توسعه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۶ (۱۴ مارس ۲۰۱٨)
ترامپ و انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ (۱۰ فوریه ۲۰۱٨)
جنبش بی‌آینده و ویرانی امر سیاست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۶ (۴ فوریه ۲۰۱٨)
جنبشی ناکام در خیابان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۶ (۲۴ ژانویه ۲۰۱٨)
کوچک یا بزرگ بودن دولت
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
شکست پی شکست هژمونی آمریکا، چه اتفاقی دارد می افتد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۶ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۷)
مغازه داران جزء، پیشه وران، جنبش پیشه وری!
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۶ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۷)
اقتصاد دانش بنیان توطئه نظام سرمایه داری نیست!
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۶ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۷)
اقتصاد دانش بنیان ( Knowledge. basede economy) توطئه نیست!
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۶ (۲٣ اکتبر ۲۰۱۷)
سخنی با دکتر مالجو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۶ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۷)
تعریف بورژوازی ملی در شرایط کنونی ایران و نقش تکاملی – توسعه ای آن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)
طبقه کارگر؛ طبقه‌ای در خود یا برای خود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۶ (۱۹ اوت ۲۰۱۷)
بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن- بخش سوم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۶ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۷)
بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن- بخش دوم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲٣ ژوئیه ۲۰۱۷)
بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۶ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۷)
رادیکال بورژوازی مولد ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣۹۶ (۹ ژوئیه ۲۰۱۷)
جایگاه اقتصاد مقاومتی در شرایط اقتصاد امروز ایران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۶ (٨ ژوئن ۲۰۱۷)
روحانی صادقانه تر از رقبای خویش نبض جامعه را گرفت – حمید آصفی
مقاله ها –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۶ (۲ ژوئن ۲۰۱۷)
عدالت طلبی در خدمت پوپولیسم سیاسی!
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲ می ۲۰۱۷)
میراث مصدق
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۵ (۱۹ مارس ۲۰۱۷)
ضرورت تغییر رویکرد شوراها به توسعه اقتصاد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۵ (۱٣ مارس ۲۰۱۷)
فریبرز رئیس دانا، نمادی مهم از چپ ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۵ (۶ ژانویه ۲۰۱۷)
سرمایه قدرتی بیگانه شده با جامعه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۵ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۶)
امپراطوری یا امپرالیسم نو
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۵ (٨ نوامبر ۲۰۱۶)
فقدان «استراتژی» در رویکرد همیشه تحریمی ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۶)
نولیبرالیزم و سرمایه مالی، پوپولیسم و فئودالیزم مالی
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۵ (۵ اکتبر ۲۰۱۶)
باز سخنی دیگر با طیف همیشه تحریمی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۵ (۱ اکتبر ۲۰۱۶)
سخنی با طیف همیشه تحریمی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۵ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
تحلیلی بر بحران هسته ای= برجام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣۹۵ (٨ ژوئیه ۲۰۱۶)
چپ در جهان امروز
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۵ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۶)
چپ ایران کجاست؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۵ (۴ ژوئن ۲۰۱۶)
به مناسبت روز جهانی کارگر
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱٨ می ۲۰۱۶)
اصلاح طلبی؛ روندی یاری کننده به تحول و توسعه همه جانبه در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۴ (۲۶ ژانویه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی در ایران – ۱۰
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۴ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی درایران- ۹
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۴ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی در ایران (۸)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۴ (۶ ژانویه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی در ایران (۷)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۴ (۱ ژانویه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی در ایران – (۶)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۵)
فرصت های دموکراسی در ایران (۵)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۴ (۶ دسامبر ۲۰۱۵)
فرصت های دموکراسی در ایران (۴)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
فرصت‌های دموکراسی در ایران (۳)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۴ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۵)
فرصت های دموکراسی درایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
پاسخی کوتاه به نقد علیرضا جباری
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۴ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۵)
روشنفکران تئوری ساز، روشنفکران ساختارساز
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۴ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
دولت قانونی یا قانونمند
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۴ (۱۹ اوت ۲۰۱۵)
بایدها و نبایدهای فعالیت احزاب
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۴ (۱ اوت ۲۰۱۵)
جنبش ملی و خرده جنبش ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی ایران و سرمایه گذاری خارجی
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۴ (۴ ژوئن ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی ایران وجود دارد
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۱ می ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی گردشگری در ایران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۱ می ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی ایران نفس می‌کشد
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۵ می ۲۰۱۵)
چالش های چپ سنتی ایران در عصر جهانی شدن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۴ آوریل ۲۰۱۵)
توسعه، دموکراسی و بورژوازی ملی در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۴ (۱۹ آوریل ۲۰۱۵)
چه گرایشی به چپ و عدالت خواهی
در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣۹۴ (۱٣ آوریل ۲۰۱۵)
بخش های منتشر نشده ای از خاطرات مهندس سحابی
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۴ (۹ آوریل ۲۰۱۵)
سطحی نگری به چپ ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۴ (۴ آوریل ۲۰۱۵)
پاسخی کوتاه به جناب اقای فرهادعاصمی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹٣ (۱۵ مارس ۲۰۱۵)
نقد چپ و چشم انداز ان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹٣ (۷ مارس ۲۰۱۵)
چرا بورژوازی ملی مطرح شد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲ مارس ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی مدار مولد سرمایه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹٣ (۲۵ فوریه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ فوریه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی، نهادهای مدنی؛ بانیان دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹٣ (۱۲ فوریه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی، جامعه مدنی، پیش نیاز توسعه در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹٣ (۷ فوریه ۲۰۱۵)
کدام روشنفکر؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹٣ (۲۶ ژانویه ۲۰۱۵)
بورژوازی مستغلات ایران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹٣ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی
دولت توسعه گرا و گذار به دموکراسی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹٣ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۵)
نسبت و رابطه نفت با دموکراسی در ایران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹٣ (٨ ژانویه ۲۰۱۵)
نقش و ضرورت بورژوازی ملی در اندیشه مهندس سحابی برای ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹٣ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۴)

https://akhbar-rooz.com/?p=4571 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More