پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

عسگر آهنین – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

از “واژگان مه گرفته” تا “واژه ی همیشه بهار”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۴ (۱۷ اوت ۲۰۱۵)
«به یاد بیاور» و «تسلیت»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹٣ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۴)
از «رویاهای غرق شده» تا « جنّ زدگان»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹٣ (۵ نوامبر ۲۰۱۴)
«عهد عتیق» و «لحظه ای با تو»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹٣ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۴)
«ستارگان کوبانی» و «حکایت آزادی»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹٣ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۴)
از «شکار» تا «خزانی»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹٣ (۴ اکتبر ۲۰۱۴)
هیولا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹٣ (۱۱ اوت ۲۰۱۴)
کمک‌های انسانی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹٣ (۲ اوت ۲۰۱۴)
ابری در آسمان غزّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹٣ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴)
«گل و دایره» و «سفری در دفتر شعری»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹٣ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴)
«ساعت نفرین» و «بهار ناخجسته»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹٣ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۴)
عاشقانه ناسروده، بیداد عشق و واژه‌های شبگرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹٣ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۴)
از «آغاز ساده» تا «بدرقه ی روز»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۴ می ۲۰۱۴)
«غربتی ها» و «آوازهای گمشده»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹٣ (۱۴ آوریل ۲۰۱۴)
از «منتظران» تا «شکست باور»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
«زنگ ها» و «خوابگونه»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۲ (۶ مارس ۲۰۱۴)
از «گفت و گوی چشم ها» تا «نگاه»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۲ (۱۷ فوریه ۲۰۱۴)
توجیه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٣)
از «شاید شراب …» تا «ناتمام»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۲ (٨ نوامبر ۲۰۱٣)
سیبی برای تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۲ (۴ اکتبر ۲۰۱٣)
“سرشاری” وُ “وزش واژه ها”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۲ (٣۱ اوت ۲۰۱٣)
بردایره ی لعنت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۲ (۲۴ اوت ۲۰۱٣)
«مژده ی گرگ ها» و «کلید»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۲ (۱۴ اوت ۲۰۱٣)
پرچم من و شیهه ی اسب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۲ (۱ اوت ۲۰۱٣)
«خود- خود گرایی»، «به به!” و «دیوانه ی بی آزار»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۲ (۲۹ ژوئن ۲۰۱٣)
«کشتی» و «ساعت ها»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۲ (۲ ژوئن ۲۰۱٣)
«قطار» و «سرزمین کلهّ پایان»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۶ می ۲۰۱٣)
از «اسب سرکش» تا «ناروشنایی»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۴ می ۲۰۱٣)
“با هم به جستجوی گل سرخ” و “دو پرنده”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣۹۲ (٣ آوریل ۲۰۱٣)
«تیله بازی» و «حکایت آن شانه بسر»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۱ (۹ مارس ۲۰۱٣)
از «تقدیر» تا «فرصت برای گل سرخ»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۱ (۲۷ فوریه ۲۰۱٣)
چهار شعر زمستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۱ (۱۹ ژانویه ۲۰۱٣)
از: «گل ها و دیوارها» تا «آلودگی صوتی»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۲)
«این منصفانه نیست» و «سوال»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۱ (٣ دسامبر ۲۰۱۲)
علم شنگه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۱ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۲)
سه شعر برای نسرین ستوده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۱ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۲)
هفت عاشقانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۱ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۲)
گیرم که آفتاب …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۱ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۲)
از “بادبادک سرخ” تا “تنها جرقه ای”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۱ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲)
از «پنجره ی آفتابگیر» تا «گلی کنار پنجره ای»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۱ (۲۱ اوت ۲۰۱۲)
خشم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۱ (۱۴ اوت ۲۰۱۲)
از «آفتابگردان» تا «لحظه ها، رویاها، خاطره ها»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۱ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۲)
«جای خودم خالی» و «تابوت آن جوان»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣۹۱ (۷ ژوئیه ۲۰۱۲)
چرا نمی‌توانم پرواز کنم؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ تیر ۱٣۹۱ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۲)
از «لحظه های زیبا» تا «حافظه ی روشن گل»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۱ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۲)
از «آفتابگردان» تا «گل و دیوار»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
بازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۹ می ۲۰۱۲)
دادگاه، جزیره و جعل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲ می ۲۰۱۲)
تصمیم و عاشقانه ها در باد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۲ آوریل ۲۰۱۲)
کبوتر سپید و ُ گل سرخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۱ (۴ آوریل ۲۰۱۲)
هفت شعر عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۱ (۲٨ مارس ۲۰۱۲)
عیدی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۱ (۲۱ مارس ۲۰۱۲)
از پشت پنجره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۰ (۱۰ مارس ۲۰۱۲)
تعطیلی و فضای شکفتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۰ (۱ مارس ۲۰۱۲)
“نوستالژی“ و “در نقش خود”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۰ (۲۱ فوریه ۲۰۱۲)
گزارش یک شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۰ (۱۵ فوریه ۲۰۱۲)
“نا آشنایی” و “از دوستت دارم”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۲)
پرنده ای در مه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۰ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۲)
گروگان نقاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۰ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۲)
داستان من و سیب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۰ (٣ ژانویه ۲۰۱۲)
گروگان ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣۹۰ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۱)
درس های کودکی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۰ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۱)
از “گل شیپوری” تا “خوشآمد”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۰ (۴ دسامبر ۲۰۱۱)
جنس صلیب تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۰ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۱)
از “رقص گل ها” تا “قهر”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۰ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۱)
ندا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۰ (۵ نوامبر ۲۰۱۱)
“مکثی به نیمه شبان” و “گلی برای تابوتی”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۰ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۱)
دیشب تمام کرد، خواهرکم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۰ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۱)
“منتظر می مانم” و “نیمکت انتظار”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱)
“عشقت رسد به فریاد” و “شکار”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۰ (۵ اکتبر ۲۰۱۱)
نیمی از ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۰ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
از “یادآوری” تا “گل و دیوار”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۰ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱)
ساعت ها و آینه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۰ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱)
“درخت زنگ زده” و “غروب خیابان”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۰ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱)
“تب زده گی” و “بانوی در مه”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣۹۰ (٨ سپتامبر ۲۰۱۱)
خیابان گل ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣۹۰ (٣ سپتامبر ۲۰۱۱)
رویاها …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۰ (٣۰ اوت ۲۰۱۱)
پایانه ای برای دُن کیشوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۰ (۱۹ اوت ۲۰۱۱)
تعبیر پرواز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲ اوت ۲۰۱۱)
عجایب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۲ آوریل ۲۰۱۱)
غزل- آواز*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹۰ (۶ آوریل ۲۰۱۱)
“ملاقات”، “با بادبان گل ها” و “صید صدا”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۰ (۲۹ مارس ۲۰۱۱)
اعتراف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹۰ (۲۱ مارس ۲۰۱۱)
“شهاب وار” و “دلقک افسرده”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۹ (۱۶ مارس ۲۰۱۱)
مرغ آتش، آشوب های شبانه، قرار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣٨۹ (۹ مارس ۲۰۱۱)
“پالتو پوست” و “ورود ممنوع!”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣٨۹ (۲۷ فوریه ۲۰۱۱)
از “سکوت سیرن” تا “آواز گل ها”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۹ (۵ فوریه ۲۰۱۱)
بیگانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱)
ده شاخه شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣٨۹ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۰)
ویترین آینه بندان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨۹ (۷ نوامبر ۲۰۱۰)
خواب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣٨۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۰)
فکر سفر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣٨۹ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۰)
برای مرضیه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣٨۹ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۰)
با پرچم رنگین کمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣٨۹ (۶ اکتبر ۲۰۱۰)
دوبیتی های چهارگانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣٨۹ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰)
فرصت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣٨۹ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۰)
صحنه آخر بازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣٨۹ (٨ سپتامبر ۲۰۱۰)
دو بیتی های هفتگانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣٨۹ (۶ سپتامبر ۲۰۱۰)
پاییزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣٨۹ (۲۹ اوت ۲۰۱۰)
در ایستگاه شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨۹ (۱۶ اوت ۲۰۱۰)
دوست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣٨۹ (۵ اوت ۲۰۱۰)
باید سکوت کرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۰)
نا ساز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣٨۹ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۰)
دوبیتی های هفتگانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣٨۹ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۰)
دو بیتی های دهگانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣٨۹ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۰)
سایه بازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣٨۹ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۰)
پرده ها را پس بزن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣٨۹ (۵ ژوئن ۲۰۱۰)
گل در آیینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣٨۹ (٣۰ می ۲۰۱۰)
پرسشی در غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣٨۹ (۲۴ می ۲۰۱۰)
هدیه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٨ می ۲۰۱۰)
عشق پنهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۹ می ۲۰۱۰)
آن گمشده پشت نقابم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۴ می ۲۰۱۰)
زگهواره تا گور آجُر بکش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣٨۹ (٣۰ آوریل ۲۰۱۰)
ماه عسل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲۲ آوریل ۲۰۱۰)
زنا و زلزله!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣٨۹ (۱۷ آوریل ۲۰۱۰)
ناتمام …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣٨۹ (۱۰ آوریل ۲۰۱۰)
دیروز رفت و سایه ای ماند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣٨۹ (۲٨ مارس ۲۰۱۰)
سروی برای سهراب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨٨ (۱٨ مارس ۲۰۱۰)
تقاضای پناهندگی از عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣٨٨ (۱۰ مارس ۲۰۱۰)
ژورنالسم یا شارلاتانیسم؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨٨ (۲۲ فوریه ۲۰۱۰)
سرما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣٨٨ (۱۹ فوریه ۲۰۱۰)
دریاچه آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣٨٨ (۲ فوریه ۲۰۱۰)
همگام چار فصل جهانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣٨٨ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۰)
گفتم: سکوت کن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨٨ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۰)
نه!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣٨٨ (۹ ژانویه ۲۰۱۰)
دیش ها وُ ریش ها (طنز)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨٨ (۲ ژانویه ۲۰۱۰)
مپندار، سردار!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣٨٨ (۲۷ دسامبر ۲۰۰۹)
ماجرای سانسور نخستین نامه منتظری در اعتراض به شکنجه زندانیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣٨٨ (۲۰ دسامبر ۲۰۰۹)
سرود دختران ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣٨٨ (۴ دسامبر ۲۰۰۹)
کاغذی دست متهم دادند!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣٨٨ (٨ اوت ۲۰۰۹)
اعترافات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣٨٨ (۱٣ ژوئیه ۲۰۰۹)
ابلیس در مُصلـّی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣٨٨ (۲۶ ژوئن ۲۰۰۹)
دُشمن مردم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣٨٨ (۱٨ ژوئن ۲۰۰۹)
حُقـّه!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣٨٨ (۱۷ آوریل ۲۰۰۹)
جنّ زدگان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣٨٨ (۱۲ آوریل ۲۰۰۹)
دیـو وُ دلبـر!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣٨۷ (۲٣ ژانویه ۲۰۰۹)
برف نو!*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣٨۷ (۲۴ دسامبر ۲۰۰٨)
عکسی به قاب آینه ای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣٨۷ (۱۵ نوامبر ۲۰۰٨)
ابـله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣٨۷ (٣ نوامبر ۲۰۰٨)
مه زدگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣٨۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۰٨)
حکایت موش و گربه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨۷ (۱۲ اکتبر ۲۰۰٨)
سایه پوشان و سخن پردازان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨۷ (۶ اکتبر ۲۰۰٨)
شب من وامدار چشم تو باد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣٨۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۰٨)
بعد ازهزارویک شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣٨۷ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰٨)
سنگسار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣٨۷ (٣۰ اوت ۲۰۰٨)
نگاهی دیگر به انگیزه زنان با کمربندهای انفجاری
زنان –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣٨۷ (۲۴ اوت ۲۰۰٨)
جنگ هفتاد وُ دو ملّت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۷ (۲۰ اوت ۲۰۰٨)
آمریکا، آمریکا*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۷ (٨ اوت ۲۰۰٨)
راهپیمایی طولانی زنان چین به سوی مقامات بالا
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣٨۷ (۷ اوت ۲۰۰٨)
گفتگوی بی تمدّن ها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣٨۷ (۱ اوت ۲۰۰٨)
جوجه نافرمان*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئیه ۲۰۰٨)
اطلاعیه هشت ماده ای!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣٨۷ (۱۷ ژوئیه ۲۰۰٨)
دیو ِ عدالت!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣٨۷ (۱۲ ژوئیه ۲۰۰٨)
حکومت متکی بر مردم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣٨۷ (۶ ژوئیه ۲۰۰٨)
مافیا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣٨۷ (۱ ژوئیه ۲۰۰٨)
آی دزد! آی دزد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣٨۷ (۲۵ ژوئن ۲۰۰٨)
جنگاوران حاشیه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣٨۷ (۱۹ ژوئن ۲۰۰٨)
قهوه ی قجری*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣٨۷ (۱ ژوئن ۲۰۰٨)
عاشقانه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۱۵ می ۲۰۰٨)
عـزبیّـات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۴ می ۲۰۰٨)
اعتصاب!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۲۹ آوریل ۲۰۰٨)
« شهادت »
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۲۰ آوریل ۲۰۰٨)
واعظان* (طنز )
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣٨۷ (۹ آوریل ۲۰۰٨)
کدام چهره هیچ؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣٨۷ (۱ آوریل ۲۰۰٨)
شب برشما خوش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣٨۷ (۲۶ مارس ۲۰۰٨)
ترانه های نوروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣٨۶ (۱۹ مارس ۲۰۰٨)
دعوای آدم و حوّا (طنز)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۶ (۷ مارس ۲۰۰٨)
فراخوان انتخاباتی !
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣٨۶ (۱ مارس ۲۰۰٨)
زن ِ زن – ستیز
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣٨۶ (۱۹ فوریه ۲۰۰٨)
آیات عظام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۶ (۱۰ فوریه ۲۰۰٨)
ماشین زمان *
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣٨۶ (۲٨ ژانویه ۲۰۰٨)
ضحّاک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۶ (٨ ژانویه ۲۰۰٨)
از خود فراری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨۶ (۴ اکتبر ۲۰۰۷)
همسایه ی رنگین کمان باش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣٨۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۰۷)
اسکلت ها و سه شعر دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣٨۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷)
امضای پای فراخوان!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣٨۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۷)
تشنه ی آب زلالیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣٨۶ (۴ سپتامبر ۲۰۰۷)
بانوی قاب عکس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣٨۶ (۲٣ اوت ۲۰۰۷)
پول نفت آید به روی سفره ها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨۵ (۴ اکتبر ۲۰۰۶)
گیوه سیندرلا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣٨۵ (۲ سپتامبر ۲۰۰۶)
ترانه ی حشری – حماسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣٨۵ (۴ اوت ۲۰۰۶)
حمام آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣٨۵ (۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=4581 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x