سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

حمایت شورای هماهنگی فرهنگیان از تجمع ۴ شهریور

فراخوان های همبستگی و حمایت از فراخوان چهار شهریور بازنشستگان کشور ادامه دارد. به دعوت تشکل های بازنشستگان قرار است روز چهارم شهریور – فردا – تجمع اعتراضی در برابر وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار شود. گروه های مختلف کارگری، فرهنگی و دانشجویی از این تجمع اعتراضی حمایت کرده اند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران نیز با انتشار بیانیه ای پشتیبانی خود را از این تجمع اعلام کرد. در عنوان این بیانیه آمده است: پیشکسوتان فرهنگی چقدر و چند بار باید در کف خیابان بنشینند و از مسوولان دروغ تحویل بگیرند؟!

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در این بیانیه نوشته است: جمعیت فراوانی از پیشکسوتان فرهنگی بارها به شکل گروهی و فردی در مقابل ادارات و سازمانهای مختلف دولتی به امید تلنگر زدن بر مسئولین امر جهت اجرای قوانین مصوب همین مجلس شورای اسلامی، بویژه اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور بهبود وضعیت دستمزد و پوشش بیمه کارآمد و پرداخت به موقع و یکجا پاداش بازنشستگی و غیره … تجمعاتی برگزار نموده اند. 
بازنشستگان بزرگوار بارها در مقابل مجلس، «خانه‌ی ملت»، وزارت کار و رفاه، وزارت آموزش وپرورش، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه و بودجه و… تجمع کرده و در قالب طومار، بیانیه، گفت‌وگو، رایزنی و… خواسته های کاملا برحق خویش را بیان نموده اند! و به دفعات در جلسات مختلف حضوری و یا از طریق اخبار و نشریات٬ وعده و وعیدهایی را شنیده و خوانده اند! ولی دریغ از کمترین توجه و رسیدگی عملی از طرف مسئولان مربوطه. حتی تاکنون گوشه ای از این مطالبات براورده نشده‌ است. 

در ادامه ی این بیانیه آمده است: در مقام سخن، از مسئولان حکومتی و دولتی بیشمار واژه و تمجیدهای توخالی در مقام شامخ و جایگاه بازنشستگان و پیشکسوتان شنیده ایم. هرگاه مسئولی در سطوح مختلف٬ مستقیم و غیرمستقیم به پرسش یا موضوعی در خصوص این عزیزان بر میخورد، یا در جمعی از این بزرگواران قرار می‌گیرد، چنان با جملات و واژگان بازی میکنند و در حرمت و شان و جایگاه و تجربه بازنشستگان و پیشکسوتان خضوع و جانبداری از خود نشان میدهند که گویی همین فردا آستین همت برای ترفیع حقوق و خواسته های این بزرگواران بالا زده و نه تنها تمام دستمزد و حقوق عقب مانده آنها را پرداخت می کنند، بلکه چند پله ای نیز بر جایگاه منزلتی و معیشتی انان می افزایند! 

همه‌ی این حرف و حدیث ها و ثناگویی ها و قول دادن‌ها گویا راه فراری بوده است از شرمندگی و شرمساری که در مقابل کوتاهی و قصوری که در قبال حقوق همه جانبه‌ی بازنشستگان تاکنون انجام داده اند! و از فردا نیز چرخ بر همان مدار بی مهری میچرخد و این سالخوردگان و میانسالان ما هستند که چشم امید به فرداهای نامعلوم به انتظار می‌نشینند! و هر از چندگاهی هم ناچارند مجددا تصمیم بگیرند برای پیگیری حقوق مغفول مانده خود تجمعی در کف خیابان ها برگزار نموده و حقوق پایمال شده ی خویش را فریاد بزنند!

شورای‌‌ هماهنگی‌ تشکلهای‌ صنفی‌ فرهنگیان‌ ایران نه تنها چنین بی توجهی و ظلمی را در شان و منزلت بازنشستگان نمی داند، بلکه آنرا نوعی دهن کجی به قشری عزیز و بزرگوار می‌شمارد که بهترین فرصتهای زندگی و انرژی جوانی خویش را برای تربیت نسل امروزی و آینده صرف کرده و در راه تربیت آنها ضمن تحمل مشقت های زیاد، کمترین کاستی از خود بجا نگذاشته اند! 

این بی مهری و عدم وظیفه شناسی مسئولان امر امروزی؛ نه تنها بی احترامی و ظلم به استادان دیروز خود است، بلکه می تواند از انسانیت نیز بدور باشد! که بگذارند صاحبان حقی چون معلمان بازنشسته با هزاران مشکل کوچک و بزرگ جسمی و روحی ناچار شوند بر سنگ فرش خیابانهای شهرهای مختلف بنشینند تا حقوق پایمال شده ی خویش طلب نمایند! 

شورای هماهنگی در ادامه ی بیانیه ی خود خاطرنشان کرده است: روز دوشنبه مورخه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸ تجمعی کاملا صنفی از طرف فرهنگیان بازنشسته اعلام شده است. شورای‌‌ هماهنگی‌ تشکلهای‌صنفی‌ فرهنگیان‌ ایران از تمام فرهنگیان می خواهد از خواسته های صنفی پیشکسوتان حمایت نموده و در تجمع بازنشستگان مقابل وزارت کار رفاه و امور اجتماعی شرکت فعال داشته باشند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تمام قد از حقوق و مطالبات صنفی فرهنگیان بازنشسته و شاغل و دانش اموزان دفاع میکند و پیگیری امور صنفی مجموعه آموزش پرورش را وظیفه خود می‌داند.

بیانیه شورای بازنشستگان ایران

شورای بازنشستگان ایران، یکی از تشکل های فراخوان دهنده ی این تجمع، در اطلاعیه ی تازه ای که منتشر کرده نوشته است: 
شکل گیری اعتراضات و تجمعات چند صد نفره جداگانه و مستقل از هم، در همه ابعاد زندگی مردم، طی سالهای اخیر با گستردگی و جسارت تهاجمی بیشتری ادامه دارد. تکرار این جداگانگی و استقلال ظاهری از یکدیگر، باعث قضاوتی شده که بر مبنای آن، ظاهرا” تعدادی از فعالین هر جنبش، بار سنگین این اعتراضات را بدوش داشته و هزینه آنرا هم میپردازند و بقیه مردم جامعه در حالتی منفعل، بی تفاوت و یا با عافیت طلبی های شخصی ناشی از ترس سرکوب، از مداخله مستقیم کناره میگیرند.
شکی نیست که این ظاهرِ مشاهداتی ست که همه روزه در بستر جامعه قابل رویت است و هر حکومتی با هر وسیله ای سعی در حفظ آن دارد.
اما در واقع پیکره جامعه مانند یک موجود زنده و بهم پیوسته ست. همانگونه که اندک تیک عصبی در چهره، میتواند بیانگر فشارهای روحی، روانی و تلاطمات عصبی درون جسم باشد، اعتراضات و کشمکش های اجتماعی نیز با هر ابعادی، بیانگر تلاطمات اقتصادی سیاسی در بدنه اجتماع ست.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: جامعه ای که برای دفاع از حیوانات حتی در قامتی چندصدنفره به خیابان آمده و علیرغم شدت برخورد و سرکوب، فضای جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، نمیتواند از یک جامعه بیتفاوت و منفعل نشأت گرفته باشد، حتی اگر اکثریت شهروندان مشارکت نکرده باشند.
تجمعات اعتراضیِ اقتصادی و اجتماعی در روند چهار دهه، باعث تغییر فضای جامعه و توازن قوا در مقابله با نهادهای قدرت شده، بطوریکه در سالهای اخیر با شتاب، گستردگی و جسارت بیشتری ادامه دارد.
مجموع تجمعات اعتراضی مخصوصا” مطالبات معیشتی طبقه مزدبگیر، بر کل فضای عمومی اثر گذاشته، زبان ها را بازتر و جسارت را در ابعاد حداکثری به صحنه اجتماعی کشانده است.
نتیجه این تجمعات و انعکاس رسانه ای آن، نه قدرت حاکم را (حتی با مقابله یا سرکوب) به جای قبلی اش برمیگرداند و نه طبقه مزدبگیران، بازنشستگان و بیکاران را درموقعیت قبلی شان، درجا نگهمیدارد.

شورای بازنشستگان نوشته است: این نوک کوه های یخ، هر روز بیش از پیش از درون دریای خروشان جامعه بلندتر سر بر میآورد. این کشمکش های دائم و اجتناب ناپذیر تا رسیدن به مطالبات برحق و تامین نیازهای طبیعی اش، آرام نخواهد گرفت.
برگزاری تجمعات با مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حق شهروندان جامعه و ابزار دستیابی به نیازمندیهایش برای زندگی بهتر است. امنیتی و قضائی کردن این تجمعات صنفی به قصد جلوگیری و سرکوب آن محکوم است.

https://akhbar-rooz.com/?p=603 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x