شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

وقتی پارلمان «اروپای دموکرات» با نژادپرستان هم زبان می شود – پیرامون قطعنامه ی “حافظه اروپا”

فتح برلین توسط ارتش سرخ
فتح برلین توسط ارتش سرخ

گزارش از حسن نادری

سرتاسر اروپا شاهد تاخت و تاز نیروهای نژادپرست و شبه فاشیستی است که از پی هر انتخابات نفوذ بیشتری در ساختارهای سیاسی کشورهای اروپایی می یابند و یک گام به قدرت نزدیک تر می شوند. شاهد مثال پارلمان اروپا که اینک راست های افراطی و نژاد پرست در آن به موقعیت مهمی دست یافته اند. نه تنها تحلیل گران چپ، که ناظران بی طرف نیز این وضعیت را ناشی از معضلات حل نشده و رو به گسترشی می دانند که حکومت های نئولیبرال و دست راستی در اروپا برای کشورهای خود ایجاد کرده اند.

در چنین وضعیتی پارلمان اروپا، در یک قطعنامه ی حیرت انگیز، کشورهای اروپایی را به مقابله با کمونیسم فرا می خواند و با قرار دادن کمونیسم در کنار نازیسم و اتحاد جماهیر شوروی در کنار آلمان نازی از کشورهای اروپایی می خواهد که مبارزه علیه کمونیست ها را جزو وظایف عاجل خود قرار دهند. این قطعنامه که به بهانه ی هشتادمین سالگرد شروع جنگ جهانی دوم در پارلمان اروپا تصویب شده، اتحاد جماهیر شوروی را در کنار آلمان نازی عامل شروع جنگ جهانی دوم می خواند.

در این قطعنامه آمده است: «۸۰ سال پیش، در ۲۳ اوت سال ۱۹۳۹، پیمان عدم تجاوز بین اتحاد جماهیر شوروی کمونیست و آلمان نازی و بامضاء مولوتف ـ ریبینتروپ رسیده است و دیگر پروتکلهای مخفی که اروپا و سرزمین های کشورهای مستقل را بین دو رژیم توتالیتر براساس حوزه های نفوذ تقسیم کردند، راه را برای شروع جنگ جهانی دوم هموار کرد.»

قطعنامه می گوید: «از جمله پیامدهای مستقیم پیمان آلمان و اتحاد جماهیر شوروی و متعاقب آن معاهده دوستی، همکاری و تعیین مرز آلمان و شوروی از ۲۸ سپتامبر ۱۹۳۹ ، عبارتند از: حمله به جمهوری لهستان، ابتدا توسط هیتلر، سپس استالین دو هفته بعد، که به طور وحشیانه کشور را از استقلال خود محروم کرده، نمایانگر یک تراژدی بی سابقه برای ملت لهستان بود»

« در حالی که جنایات رژیم نازی در دادگاه نورنبرگ محاکمه و مجازات شده است، اما هنوز هم نیاز مبرم به افزایش آگاهی عمومی، ترسیم یک ارزیابی اخلاقی از این دوره و انجام تحقیقات قضایی درباره جنایات استالینیسم و دیگر دیکتاتورها وجود دارد.»

در این قطعنامه همچنین آمده است:

رژیم های کمونیستی و نازی مسئولیت قتل عام ها، نسل کشی ها، تبعیدها، از دست دادن جان و محرومیت از آزادی را در مقیاس بی سابقه ای در تاریخ بشریت بر عهده دارند که این امر بیش از هر چیز آثار خود را در قرن بیستم برجا گذاشت.

[پارلمان اروپا] از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد ارزیابی صریح و اصولی از جنایات و اقدامات تجاوزکارانه ای که توسط رژیم های توتالیتر کمونیستی و رژیم نازی مرتکب شده اند، انجام دهند.

[پارلمان اروپا] هرگونه تظاهرات و گسترش ایدئولوژی های توتالیتر مانند نازیسم و ​​استالینیسم در اتحادیه اروپا را محکوم می کند.

پارلمان اروپا  خواستار ایجاد یک فرهنگ حافظه مشترک است که جنایات گذشته توسط رژیم های فاشیستی، استالینیستی و دیگر نظام های استبدادی را محکوم کنند.

پارلمان اروپا از تلاش رهبران کنونی روسیه  برای تحریف واقعیت های تاریخی و شستن جنایات مرتکب شده توسط رژیم توتالیتر اتحاد جماهیر شوروی، بسیار نگران است و تلاش های روسیه را  بمثابه عنصر خطرناک در جنگ اطلاعاتی می داند که علیه اروپای دموکراتیک به راه افتاده است و می خواهد قاره ما را تقسیم کند. بنابراین، از کمیسیون می خواهد تا برای خنثی کردن این تلاش ها قاطعانه عمل کند؛

پارلمان اروپا  از نمایش  نمادهای رژیم های توتالیتر در فضاهای عمومی و برای مقاصد تجاری، نگران است. ضمن یادآوری اینکه تعدادی از کشورهای اروپایی استفاده از نمادهای نازی و کمونیستی را ممنوع اعلام کرده اند.

پارلمان رئیس شورای خود را مامور می کند تا این قطعنامه را به شورا، به کمیسیون اروپا، به دولت ها و مجالس کشورهای عضو، به دوما (مجلس روسیه) دولت فدراسیون روسیه و نیز به مجالس کشورهای شرقی شرکای اتحادیه اروپا ارسال کند.

بسیار قابل توجه است که پارلمان اروپا قطعنامه ذیل را با ۵۳۵ رای (۸۲ درصد) موافق، ۶۶ رای مخالف (۱۰درصد)  و ۵۲ رای (۸درصد) ممتنع در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ تصویب کرده است. در آرای عمومی، همگرائی رای احزاب راست افراطی، محافظه کاران و سوسیال دموکراتها به این قطعنامه به چشم می خورد. تنها گروه “چپ متحد اروپا ـ سبزهای چپ کشورهای اسکاندیناوی” علیه این قطعنامه رای دادند.

این قطعنامه انتشار عمومی نیافته است. متن کامل آن را در پایان همین گزارش می توانید بخوانید.

اطلاعیه اعتراضی گروه پارلمانی چپ متحد اروپا که به این قطعنامه رای مخالف داد

گروه چپ متحد اروپا و سبزهای چپ کشورهای اسکاندیناوی در پارلمان اتحادیه اروپا قویا هرگونه تلاش برای استفاده از هشتادمین سالگرد وقوع جنگ جهانی دوم را بمثابه بهانه ای برای به دست آوردن امتیاز سیاسی و تجدیدنظر در واقعیت های تاریخی محکوم می کند.

ائتلاف نامتقارن گروه های سیاسی در پارلمان اروپا با طرح یک قطعنامه تحت عنوان “اهمیت حافظه اروپا برای آینده اروپا” می خواهد حقایق تاریخی را از صورت مسئله پاک کنند و همبستگی اروپا را با همسان کردن رژیم مرگبار نازی با آرمانهای سوسیالیستی و کمونیستی برابری و عدالت، تخریب کند.

متن قطعنامه پیشنهادی، ممنوعیت های غیردموکراتیک علیه احزاب کمونیست در برخی از کشورهای عضو را توجیه می کند و راستای سرکوب سازمان های چپ و مقاومت در سراسر اروپا که برای حمایت از خواسته های مترقی اجتماعی و علیه تهدیدات وقعی راست افراطی مبارزه می کنند، را مشروعیت می بخشد.

این تلاشی است برای کم بهاء دادن به مشکلات واقعی و فوری شهروندان مان: ظهور راست افراطی، بحران اجتماعی، وضعیت اضطراری آب و هوا و میراث برجای مانده از وخامت سیاست ریاضت اقتصادی نئولیبرالی در اتحادیه اروپا.

این ائتلاف جدید نامتقارن با ارائه آگاهانه بخشهای موردنظر و غلط از تاریخ و حقایق تاریخی، بار دیگر با سماجت خود برآنست تا ایدئولوژی و حاکمیت غیردموکراتیک  خود را، به ناحق در تلاش به همسان کردن کمونیسم با شرارتهای فاشیسم اثبات کند.

ما این قطعنامه و این رأی را خطرناک و غیرقابل قبول می دانیم. این یک توهین دیگری به حافظه تاریخی مشترک ما در اروپا است و پیامدهای واقعی برای سرکوب شهروندان اتحادیه اروپا در استفاده از حقوق دموکراتیک خود خواهد داشت.

اعلامیه حزب کمونیست فرانسه در باره قطعنامه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ پارلمان اروپا

حزب کمونیست فرانسه نیز با انتشار اعلامیه ای قطعنامه ی پارلمان اروپا را محکوم کرده است. در این اعلامیه آمده است:

قطعنامه پارلمان اروپا در مورد “حافظه اروپا” توهین به مردم اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

قطعنامه “اهمیت حافظه اروپا برای آینده اروپا” کلیشه های تکراری فوق محافظه کارانه است. این توهین به مردم اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق است که علیه نازیسم و ​​فاشیسم جنگیدند وآن ها را شکست دادند و نیز به چالش کشیدن پیروزی سال ۱۹۴۵ است. این قطعنامه توهینی است به جنبش های مقاومت و گروه های مبارز، گروه های نظامی بین المللی ضدنازیسم، به پیروزی های ارتش سرخ که منجر به آزادسازی اردوگاه ها در شرق و پایان دادن به سیاست نابودسازی نازی ها شد. این در حالی است که این قطعنامه هیچ چیزی درباره توافقنامه مونیخ نمی گوید، هیچ چیزی از دیکتاتورهای راست افراطی فرانکو و سالازار و جنایات آنها و هیچ چیزی  در باره خرابکاریهای ائتلاف محافظه کاران در باره معاهده کمک های متقابل فرانسه و شوروی در سال ۱۹۳۵ اشاره نمی کند. ارجاع دادن و یکی انگاشتن کمونیسم و ​​نازیسم، تحریف تاریخ است. تعدیل جنایات علیه بشریت است که نازیسم و ​​فاشیسم مرتکب شدند و در نورنبرگ محکوم شدند.

این قطعنامه  در عین حال یک اقدام سیاسی است. سردرگمی بین جنایات و کابوس بوروکراتیک و پلیس استالینیسم از یک سو و کمونیسم از طرف دیگر در واقع برای محکوم کردن تمامیت خواهی سیاست استالینی نیست بلکه بی اعتبار کردن هرگونه چشم انداز برای برابری، عدالت و هرگونه مبارزه با استثمار سرمایه داری است. این قطعنامه به دنبال ایجاد سوء ظن و مخالفت با جنبش های مقاومت، آزادی و رهائی بخشی مردم اروپا است. سرانجام  این که این قطعنامه بدون درنظر گرفتن زمان حال صادر شده است. در حالی که فرصتهائی بین روسیه و اوکراین گشوده می شوند و ممکن است موضوع معماری امنیت جمعی پان اروپایی به بحث و گفتگوی عمومی در بین مردم اروپا بازگردد. این قطعنامه  برای جلوگیری از بحث و شکاف ایجاد شده در قبال منطق بلوک ها، مورد استفاده  همه نیروهای محافظه کار قرار می گیرد.

 بخاطر همه این دلایل، این قطعنامه برای همه نمایندگان پارلمان اروپا که به آن رأی دادند ، شرم آور است.

حزب کمونیست فرانسه – پاریس ، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹

سخنان آقای ماسیمیلانو اسمِریگلیو، نماینده مستقل اما در لیست حزب دموکراتیک ایتالیا نیز در این خصوص جالب است. او تنها نماینده ی خارج از گروه پارلمانی چپ متحد است، که به این قطعنامه رای مخالف داده است. وی می گوید:

“من به متنی که نازیسم را برابر ​​کمونیسم می داند، رأی ندادم. من به نفع این متن رأی ندادم زیرا متنی گیج کننده و متناقض است…

 من به این متن رأی ندادم زیرا صحیح نیست که جنگ جهانی دوم با پیمان مولوتف ـ ریبینتروپ آغاز شده است و دلایل اساسی آن را در نهایت باید در شرایط صلح تنبیهی ورسای در پایان جنگ جهانی اول جستجو کرد. علاوه بر این ، این علل را باید در همدستی سکوت دولت لیبرال جستجو کرد که اجازه توسعه فاشیسم و ​​ناسیونال -سوسیالیسم را علیه جنبش کارگری فراهم کرد.

من به این متن رأی ندادم زیرا، در چنین سندی به طور جدی با هولوکاست یعنی از بین بردن عمدی  یهودیان، کولی ها، همجنسگرایان و مخالفان سیاسی برخورد نمی شود. من رأی ندادم زیرا دموکراسی های غربی، دموکراسی های ما ، متولد سال ۱۹۴۵، باید از آنگلو-آمریکایی ها و همچنین گروههای مقاومت و ارتش سرخ بخاطر پیروزی نهایی شان تشکر کنند. این یک حقیقت تاریخی است.

من هرگز طرفدار اتحاد جماهیر شوروی نبوده ام، من از فرهنگ آزادیخواهانه آمده ام، از سقوط دیوار برلین خوشحال شدم ، علیه “تی ناننمن” چین تظاهرات کردم، با سوسیالیسم واقعا موجود و خشونتهای آن جنگیدم، اما همه اینها هیچ ارتباطی با داوری سیاسی و تاریخی در باره آغاز و پایان جنگ جهانی دوم ندارند.
و همه این سختگیری در قضاوت باین خاطر است که ما به خودمان مدیون هستیم که آزادانه قدم برداشتیم  و آن را مدیون میلیون ها قربانی هستیم که برای متوقف کردن و شکست دادن هیتلر و موسولینی تلاش کردند. بعلاوه ، ما در ایتالیا هستیم. از نظر ما، نازیسم و فاشیسم  یعنی کشتار روستائیان “مرضابوتو”، از طریق “تاسو” در جزیره کورس در فرانسه و گورهای جمعی در “آرداتین”. در حالی که سوسیالیست ها، کمونیست ها به همراه دیگران، قانون اساسی جمهوری را تهیه کردند و روز به روز دموکراسی ما را بنا کردند. این خیلی مهم است.

او می افزاید: از بین تمام مشکلاتی که این قطعنامه بوجود می آورد، باید حداقل به سه مورد تأکید شود:
۱ ـ قرار دادن فاشیسم ، نازیسم و ​​استالینیسم در یک کفه ، یکسان دانستن و شبیه هم دانستن، یک ساده سازی مبتذل  از واقعیات است. مفهوم توتالیتاریسم مثل اینست که یک تاریخدان را تشویق می کند تا همه عناصر مشترک و همچنین غیر مشترک را در نظر بگیرد… اما این مفهوم همسان سازی زمانی  خطرناک می شود که هر چیزی که  برآمده ازدمکراسی لیبرال نیست خطرناک تلقی شود. علاوه بر این ، آیا این نمایندگان پارلمان مبهوت شده می دانند که مفهوم توتالیتاریسم توسط ضدفاشیستهای ایتالیائی اختراع شده و سپس با بازیابی و به روش تحریک آمیز توسط موسولینی بکار گرفته شده است؟

۲ ـ پیمان آلمان ـ  اتحاد جماهیر شوروی علت جنگ جهانی دوم نیست ، بلکه دلیل آن طیف وسیعی از علت هائی هستند که در مرکز آن، بدون شک پروژه توسعه طلبی، جنگ طلبانه و نژادی ناسیونال ـ سوسیالیسم است. این ادعای خام فقط برای قانونی کردن استدلالهای قبلی قطعنامه است. این یک حرف مزخرف است و منطق آن در پنهان کردن بربریت نازی ها و پیوند دادن آن با جنایات استالینیسم است.

۳ ـ بیان اینکه روسیه فقط از استالینیسم رنج  برده است (مطابق با بند ۱۵ قطعنامه) ، انکار کردن ابعاد رنج و خسارات تحمیل شده بر  مردم و سربازان ارتش سرخ  توسط نازیسم می باشد. ارتش سرخی که از گسترش نازی ها جلوگیری کرد و منجر به  آزادی اروپا شد.

متن کامل قطعنامه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ پارلمان اروپا در مورد “اهمیت حافظه اروپا برای آینده اروپا”

منبع گزارش: پارلمان اروپا.

 ـ با توجه به اصول جهانی حقوق بشر و اصول اساسی اتحادیه اروپا به عنوان یک جامعه مبتنی بر ارزش های مشترک؛

ـ با توجه به بیانیه صادر شده در تاریخ ۲۲ اوت ۲۰۱۹ توسط  “فرانس تیمرمن” معاون اول رئیس کمیسیون اروپا و “وارا جورووی”، کمیسر اتحادیه اروپا، برای “روز یادبود اروپا” در بزرگداشت قربانیان همه رژیم های توتالیتر و اقتدارگرایان ارائه شده است؛

ـ با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸؛

ـ با توجه به قطعنامه ۱۲ مه ۲۰۰۵ در شصتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در اروپا (۸ مه ۱۹۴۵)؛

ـ با توجه به قطعنامه ۱۴۸۱ مصوبه ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶ پارلمان شورای اروپا مبنی بر لزوم محکومیت بین المللی در مورد جنایات رژیم های توتالیتر کمونیستی؛

ـ با توجه به تصمیم شورای اروپا در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ درمورد مبارزه با برخی از اشکال و تظاهرات نژادپرستی و تبعیض گرائی با استفاده از قوانین جزایی؛

ـ با توجه به اعلامیه وجدان و کمونیسم اروپا، مصوب ۳ ژوئن ۲۰۰۸ در پراگ،

ـ با توجه به درخواست ۲۳ اوت  2008 به عنوان روز یادبود قربانیان استالینیسم و ​​نازیسم و مصوب ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸؛

ـ با توجه به قطعنامه تصویب شده ۲ آوریل ۲۰۰۹ در پراگ در مورد وجدان اروپا و کمونیسم؛

ـ با توجه به گزارش کمیسیون ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ در مورد یادبود جنایات مرتکب شده توسط رژیم های توتالیتر در اروپا؛

ـبا توجه به نتیجه گیری های شورای اروپا در تاریخ ۹ و ۱۰ ژوئن ۲۰۱۱ در مورد خاطره جنایاتی که توسط رژیم های توتالیتر در اروپا مرتکب شده اند؛

ـ با توجه به اعلامیه ورشو در ۲۳ اوت ۲۰۱۱ بعنوان یک روز اروپائی برای یادبود قربانیان رژیم های توتالیتر؛

ـ با توجه به اعلامیه مشترک ۲۳ اوت ۲۰۱۸ نمایندگان دولتهای کشورهای عضو اتحادیه به یادبود قربانیان کمونیسم؛

ـ با توجه به قطعنامه تاریخی مصوب ۱۳ ژانویه ۱۹۸۳ توسط ۴۸ تبعه کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی با عنوان “فراخوان بالتیک”؛

ـ با توجه به قطعنامه ها و اعلامیه های اتخاذ شده توسط چندین مجلس ملی کشورهای اروپائی مربوط به جنایات رژیم های توتالیتر کمونیستی؛

ـ با توجه به ماده ۱۳۲ و پاراگراف(۲) و (۴) آئین نامه داخلی پارلمان؛

پارلمان اروپا قطعنامه ذیل را با ۵۳۵ رای(۸۲ درصد) موافق،۶۶ رای مخالف (۱۰درصد)  و ۵۲ رای (۸درصد) ممتنع در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ صادر نمود.

الف. سال ۲۰۱۹ هشتادمین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم است، جنگی که باعث رنج های بی سابقه انسانها و منجر به اشغال کشورهای اروپایی برای چندین دهه شده است؛

ب. با توجه باینکه ۸۰ سال پیش، در ۲۳ اوت سال ۱۹۳۹ ، پیمان عدم تجاوز بین اتحاد جماهیر شوروی کمونیست و آلمان نازی و بامضاء مولوتف ـ ریبینتروپ رسیده است و دیگر پروتکلهای مخفی که اروپا و سرزمین های کشورهای مستقل را بین دو رژیم توتالیتر براساس حوزه های نفوذ تقسیم کردند، راه را برای شروع جنگ جهانی دوم هموار کرد.

ج. در حالی که از جمله پیامدهای مستقیم پیمان آلمان و اتحاد جماهیر شوروی و متعاقب آن معاهده دوستی، همکاری و تعیین مرز آلمان و شوروی از ۲۸ سپتامبر ۱۹۳۹ ، عبارتند از: حمله به جمهوری لهستان، ابتدا توسط هیتلر، سپس استالین دو هفته بعد، که به طور وحشیانه کشور را از استقلال خود محروم کرده، نمایانگر یک تراژدی بی سابقه برای ملت لهستان بود. آغاز جنگ تجاوز علیه فنلاند در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۳۹ توسط  اتحاد جماهیر شوروی. اشغال و الحاق بخش هایی از قلمرو رومانی در ژوئن ۱۹۴۰ توسط اتحاد جماهیر شوروی که هرگز برگرداند نشده اند و الحاق جمهوری های مستقل لیتوانی ، لتونی و استونی؛

د ـ در حالی که پس از شکست رژیم نازی و پایان جنگ جهانی دوم، برای برخی از کشورهای اروپایی دوره بازسازی و آشتی مترادف بود ، اما در دیگر کشورهای اروپائی، برای نیم قرن در معرض دیکتاتوری ها، گاه تحت اشغال یا نفوذ مستقیم اتحاد جماهیر شوروی بوده و از آزادی، حاکمیت، عزت، حقوق اساسی و توسعه اجتماعی و اقتصادی محروم شده اند؛

ه. در حالی که جنایات رژیم نازی در دادگاه نورنبرگ محاکمه و مجازات شده است ،اما هنوز هم نیاز مبرم به افزایش آگاهی عمومی، ترسیم یک ارزیابی اخلاقی از این دوره و انجام تحقیقات قضایی درباره جنایات استالینیسم و دیگر دیکتاتورها وجود دارد؛

ث ـ درحالی که در بعضی از کشورهای عضو قانون، ایدئولوژی های کمونیستی یا نازی ها را ممنوع  کرده است؛

ج. در حالی که از همان ابتدا، ادغام اروپا پاسخی به رنجهای ناشی از دو جنگ جهانی و استبداد نازی که منجر به هولوکاست شد و همچنین گسترش رژیم های کمونیستی توتالیتر و غیردموکراتیک در اروپای مرکزی و شرقی بود. و اینکه این ادغام باعث شده است تا بر اختلافات و خصومت های عمیق از طریق همکاری و ادغام غلبه کنیم، جنگ را خاتمه بخشیده و دمکراسی را در اروپا تضمین کرد. در حالی که برای کشورهای اروپایی که تحت اشغال اتحاد جماهیر شوروی یا یک دیکتاتوری کمونیستی رنج می بردند، گسترش اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۴ بازگشت آنها به خانواده اروپایی را فراهم ساخت و آنها خود را متعلق باین اتحادیه می دانند. [به قول گوبلس دروغ هر چه بزرگ باشد قبولاندنش آسانتر است.م] ؛

چ. با توجه به گذشته غم انگیز اروپا، باید به منظور احترام قربانیان، محکوم نمودن عاملان جنایات و پایه گذاری یک آشتی مبتنی بردستیابی به حقیقت، آثار یادبود بنا شود.؛

ح ـ با درنظر داشت به بزرگداشت قربانیان رژیم های توتالیتر، شناخت و آگاهی از میراث  مشترک برای همه اروپا برجای مانده در اثر جنایات مرتکب شده  توسط دیکتاتورهای کمونیستی، نازی و سایر دیکتاتوریها، از اهمیت اساسی برای حفظ وحدت اروپا و مردم اروپا  و حتی پایه های مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی معاصر هستند؛ 

خ. در حالی که ۳۰ سال پیش، در ۲۳ اوت ۱۹۸۹، به مناسبت ۵۰ امین سالگرد پیمان اتحاد جماهیر شوروی ـ آلمان، به یاد قربانیان رژیم های توتالیتر، دو میلیون لیتوانیایی، لتویایی و استونیایی دست به دست داده تا “راه بالتیک” با یک زنجیره انسانی و تظاهرات بی سابقه ای از ویلنیوس تا تالین از طریق ریگا شکل دهند؛  

ک ــ  در حالی که کنگره خلق اتحاد جماهیر شوروی در ۲۴ دسامبر ۱۹۸۹ ، امضای پیمان آلمان ـ اتحاد جماهیر شوروی و سایر توافق های منعقد شده با آلمان نازی را محکوم کردند اما مقامات روسیه در اوت ۲۰۱۹ مسئولیت این پیمان و عواقب آن را رد کرده و اکنون نظریه ای را ترویج می کنند که لهستان، کشورهای بالتیک و اروپای غربی در واقع عامل های واقعی جنگ جهانی دوم هستند؛

ل ـ [پاراگراف “ل” تکرار پاراگراف “ح “می باشد؛]

م. با توجه به این که گروه ها و احزاب سیاسی رادیکال، نژادپرستانه و بیگانه هراس، نفرت و خشونت را در جامعه دامن می زنند، به عنوان مثال از طریق پخش آنلاین سخنان نفرت انگیز که اغلب منجر به افزایش خشونت می شوند؛

با توجه موارد برشمرده در فوق، پارلمان اروپا بر تصامیم زیر و اجرای آن تاکید دارد:

۱ ـ یاد آور می شود، همانطور که در ماده ۲ پیمان اتحادیه اروپا پیش بینی شده است، این اتحادیه بر اساس احترام به ارزش ها و کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری، حاکمیت دولت قانون و همچنین احترام به حقوق بشر از جمله حقوق افراد متعلق به اقلیت ها بنا شده است و همه این ارزشها برای همه کشورهای عضو می باشد؛

۲ ـ تأکید می کند که جنگ جهانی دوم ، یکی از ویران کننده ترین جنگ در تاریخ اروپا است که بعد از پیمان عدم تجاوز آلمان ـ اتحاد جماهیر شوروی از ۲۳ اوت سال ۱۹۳۹، همچنین دیگر پیمان و پروتکل های مخفی آن بوده که در آن دو رژیم توتالیتر با هدف تسخیر جهان و تقسیم اروپا به دو حوزه نفوذ خود بوده اند؛

۳ ـ یادآوری می کند که رژیم های کمونیستی و نازی مسئولیت قتل عام ها، نسل کشی ها، تبعیدها، از دست دادن جان و محرومیت از آزادی را در مقیاس بی سابقه ای در تاریخ بشریت بر عهده دارند که این امر بیش از هر چیز آثار خود را در قرن بیستم برجا گذاشت. تاکید می کند که رژیم نازی مقصر جنایات هولوکاست است. اقدامات تجاوزگرانه، جنایات علیه بشریت و نقض گسترده حقوق بشر در رژیم های نازی، کمونیستی و سایر رژیم های توتالیتر را بدون قید و شرط محکوم می کند؛

۴ ـ پارلمان اروپا، احترام عمیق خود را برای هر یک از قربانیان این رژیم های توتالیتر ابراز می دارد و از نهادهای ذینفع در اتحادیه اروپا می خواهد تا همه کوشش خود را  بکار گیرند تا این جنایات انجام شده علیه بشریت توسط رژیم های توتالیتر  به فراموشی سپرده نشوند و مورد محاکمه قرار گیرند، و تضمین کنند که این جنایات هرگز اتفاق نمی افتد. اتحادیه اروپا تأکید بر اهمیت حفظ حافظه گذشته دارد زیرا هیچ گونه آشتی بدون کار بر حافظه تاریخی وجود ندارد و تأیید می کند که علیه هر گونه دیکتاتوری با هر ایدئولوژی است؛

۵- از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد ارزیابی صریح و اصولی از جنایات و اقدامات تجاوزکارانه ای که توسط رژیم های توتالیتر کمونیستی و رژیم نازی مرتکب شده اند، انجام دهند؛

۶ ـ هرگونه تظاهرات و گسترش ایدئولوژی های توتالیتر مانند نازیسم و ​​استالینیسم در اتحادیه اروپا را محکوم می کند؛

۷ ـ پارلمان اروپا رویزیونیست  تاریخی را که در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نازیسم تجلیل می کنند، محکوم می کند. و از تشدید فزاینده ایدئولوژی های رادیکال و سقوط به سمت فاشیسم، نژادپرستی، بیگانه هراسی و اشکال دیگراز مسامحه در اتحادیه اروپا، ابراز نگرانی می کند. اتحادیه اروپا از گسترش تبانی در برخی از کشورهای عضو بین رهبران سیاسی، احزاب سیاسی و مقامات اجرایی از یک سو و جنبش های رادیکال، نژادپرستانه با برچسب های سیاسی گوناگون، ابراز نگرانی می کند. ازهمه کشورهای عضو می خواهداین اقدامات را شدیداَ محکوم کنند، زیرا ارزش های اتحادیه اروپا که صلح، آزادی و دموکراسی هستند را تضعیف می کنند؛

۸ ـ پارلمان از همه کشورهای عضو می خواهد تا ۲۳ اوت، روز جهانی یادبود قربانیان رژیم های توتالیتر را در هر کشور و درسطح اروپا برگزار کنند و باآگاهی دادن به نسل جوان در مورد این موضوعات و گنجاندن تاریخ رژیم های توتالیتری و تجزیه و تحلیل میراث برجای گذاشته شده در کتابهای درسی. از کشورهای عضو می خواهد تا از نگهداری سوابق مکتوب گذشته آشفته اروپا حمایت کنند، به عنوان مثال با ترجمه گزارش دادگاه های نورنبرگ به تمام زبان های اتحادیه اروپا؛

۹ ـ از همه کشورهای عضو می خواهد هر گونه انکار هولوکاست را محکوم کنند، علیه کم بهاء دادن ویا  به حداقل رساندن جرایم مرتکب شده توسط نازیها و همکارانشان مبارزه کنند، و از گفتمان های سیاسی این جریانات سیاسی در رسانه ها جلوگیری کنند؛

 ۱۰ ـ پارلمان اروپا  خواستار ایجاد یک فرهنگ حافظه مشترک است که جنایات گذشته توسط رژیم های فاشیستی، استالینیستی و دیگر نظام های استبدادی را محکوم کنند تا نسل جوان قادر به مقابله با تهدیداتی باشد که امروزه دموکراسی را تهدید می کنند. از همه کشورهای عضو می خواهد تا آموزش و پرورش را از طریق فرهنگ عمومی در باره تنوع جوامع و تاریخ مشترک ما از جمله قساوت های جنگ جهانی دوم مانند هولوکاست و از بین بردن سیستماتیک قربانیان سالهای جنگ آشنا کنند.

۱۱ ـ پارلمان اروپا خواستار آنست که ۲۵ ماه مه (سالگرد اعدام ویتولد پیلکی، قهرمان آشویتس) به عنوان روز جهانی قهرمانان مبارزه با توتالیتاریسم اعلام شود، این یک نشانه احترام و ادای احترام برای همه کسانی خواهد بود که علیه استبداد مبارزه کردند، و قهرمانانه عشق واقعی به نسل بشر را نشان دادند، و به وضوح به نسل های آینده نشان می دهند که در مواجهه با تهدیدات و به انقیاد درآمدن به دست تمامیت خواهان، چه طرحی را اتخاذ کنند؛

۱۲ ـ ا ز کمیسیون اروپا می خواهد تا حمایت مشخص از حافظه و پروژه های یادبود تاریخی در کشورهای عضو و فعالیت پلاتفرم های یادبودها و آگاه سازی جامعه اروپا و تخصیص منابع مالی کافی ارائه دهد. در چارچوب برنامه “اروپا برای شهروندان”، در حمایت از بزرگداشت و یادآوری قربانیان توتالیتاریسم، همانطور که در موضع پارلمان درباره برنامه حقوق و ارزشها برای ۲۰۲۱ـ ۲۰۲۷  آمده است اقدام کند؛

۱۳ ـ پارلمان اروپا اعلام می کند که ادغام اروپا به عنوان الگویی برای صلح و آشتی، نتیجه انتخاب آزاد مردم اروپا برای راهپیمایی در مسیر آینده مشترک است و اتحادیه اروپا مسئولیت ویژه ای در قبال ترویج و حفظ دموکراسی، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون نه تنها در داخل اتحادیه اروپا بلکه در خارج از قلمرو آن برعهده دارد.

۱۴ ـ  پارلمان اروپا یادآوری می کند که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو، نه تنها توانسته اند به اروپا آزاد و دموکراتیک برگردند بلکه با کمک اتحادیه اروپا  اجرای اصلاحات و ورود به پویایی توسعه اقتصادی – اجتماعی را باجرا در می آورند؛ اما تأکید می کند که امکان پیوستن به اتحادیه باید برای سایر کشورهای اروپایی مطابق ماده ۴۵ پیمان اتحادیه اروپا، باز باشد.

۱۵ ـ پارلمان اظهار می دارد که روسیه همچنان بزرگترین قربانی توتالیتاریسم کمونیستی است و تا زمانی که دولت، نخبگان سیاسی و پروپاگاند های سیاسی  جنایات کمونیستی را  تطهیر کنند و  رژیم توتالیتاری را تحسین کنند، مانع از تبدیل روسیه به یک کشور دموکراتیک خواهند شد.  بنابراین پارلمان از جامعه روسیه  می خواهد تا گذشته غم انگیز خود را بپذیرد.

۱۶ ـ  پارلمان اروپا از تلاش رهبران کنونی روسیه  برای تحریف واقعیت های تاریخی و شستن جنایات مرتکب شده توسط رژیم توتالیتر اتحاد جماهیر شوروی ، بسیار نگران است. و تلاش ها ی روسیه را  بمثابه عنصر خطرناک  در جنگ اطلاعاتی می داند که علیه اروپای دموکراتیک به راه افتاده است و می خواهد قاره ما را تقسیم کند. بنابراین، از کمیسیون می خواهد تا برای خنثی کردن این تلاش ها قاطعانه عمل کند؛

۱۷ ـ پارلمان اروپا  از نمایش  نمادهای رژیم های توتالیتر در فضاهای عمومی و برای مقاصد تجاری، نگران است. ضمن یادآوری اینکه تعدادی از کشورهای اروپایی استفاده از نمادهای نازی و کمونیستی را ممنوع اعلام کرده اند؛

۱۸ ـ پارلمان مشاهده می کند که نگهداری برخی از کشورهای عضو، از بناها و یادبودهای با شکوه رژیم های توتالیتر در اماکن عمومی (پارک ها، میادین، خیابان ها و …) راه را برای تحریف واقعیت های تاریخی مربوط به پیامدهای جنگ جهانی دوم و نیز ترویج و گسترش یک سیستم سیاسی توتالیتر باز می کند.

۱۹ ـ پارلمان  استفاده روز افزون نیروهای سیاسی افراط گرایانه و بیگانه هراس در اروپا  برای تحریف واقعیت های تاریخی و استفاده  آنها از نمادها و جنگ روانی که جنبه های خاصی از تبلیغات تمامیت خواهانه، یعنی نژادپرستی ، ضد یهودی، تنفر از اقلیتهای و تبعیض جنسی و غیره را محکوم می کند.

 ۲۰ ـ پارلمان،  کشورهای عضو را ترغیب می کند تا  مقررات اتخاذ شده در چارچوب شورا به منظور مقابله با سازمان هایی که گفتار خشن و گسترش خشونت در فضای عمومی و شبکه اجتماعی را گسترش می دهند، زیر نظر بگیرند و به طور مؤثر با آن مبارزه کنند. و فعالیت گروه های نئو فاشیستی و نئونازی و هر بنیاد یا انجمن نازیسم و ​​فاشیسم یا هر شکل دیگری که توتالیتاریسم را ترویج می کنند، ممنوع کنند. ممنوعیت آنها باید منوط به احترام به نظام حقوق ملی و صلاحیت ملی باشد؛

۲۱ ـ پارلمان تأکید می کند که با ادامه تفحص از گذشته غم انگیز اروپا، با الهام اخلاقی و سیاسی از گذشته، برای پاسخگویی به چالش های دنیای معاصر و به ویژه مبارزه برای دنیایی عادلانه تر، ایجاد جوامع و جمعیتها، جامعه ای مسامحه گر و باز، پذیرش اقلیت های جنسی، مذهبی و قومی با ارزش های اروپایی سودمند برای همه را بنا نهند؛

۲۲ ـ پارلمان رئیس شورای خود را مامور می کند تا این قطعنامه را به شورا ، به کمیسیون اروپا، به دولت ها و مجالس کشورهای عضو، به دوما (مجلس روسیه) دولت فدراسیون روسیه و نیز به مجالس کشورهای شرقی شرکای اتحادیه اروپا ارسال کند

https://akhbar-rooz.com/?p=7060 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x