سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳

سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳

اطلاعیه پایانی کنگره یازدهم حزب کمونیست کارگری ایران

کنگره یازدهم حزب کمونیست کارگری ایران در روزهای ۲۰ و ۲۱ مهر ۱۳۹۸ (۱۲ و ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹) برگزار شد. جلسات و مباحث کنگره مستقیما و بطور زنده از طریق تلویزیون کانال جدید و اینترنت پخش میشد و از احزاب و سازمان های سیاسی و رسانه های مختلف برای حضور در کنگره دعوت شده بود. کنگره با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم کار خود را شروع کرد.


سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی به نقش و جایگاه اجتماعی کنگره حزب اختصاص داشت. او گفت این کنگره فقط یک گردهمائی حزبی- تشکیلاتی نیست بلکه نماینده جنبش سرنگونی طلبانه مردم ایران و آرمانها و اهداف و جنبشهای حق طلبانه ای است که در جامعه جریان دارد. او تاکید کرد کنگره حزب اعتصابات صنعت نفت و کارگران واحد و نساجی های سنندج در دهه های قبل، اعتصابات جاری کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و آذر آب و مبارزات سراسری معلمان و بازنشستگان را نمایندگی میکند، نماینده جنبش رهائی زن، جنبش علیه اعدام وعلیه سنگسار و جنبش کودکان کار و خیابان است و فعالین و سازماندهندگان این جنبشها در سالن کنگره حضور دارند. حمید تقوائی گفت کنگره، شکست نخوردگان ۵٧ و ٨٨ و ٩۶ را نمایندگی میکند و بی تردید کنگره پیروزمندان انقلاب آتی ایران است.

  
بدنبال افتتاحیه، اعتبارنامه نمایندگان کنگره و صحت انتخابات مورد تائید قرار گرفت و پس از انتخاب هیات رئیسه، دستور جلسه به تصویب رسید و کنگره وارد دستور شد. دستور کنگره پیام مهمانان، گزارش هیات اجرائی، گزارش و پیام مصطفی صابر رئیس دفتر سیاسی و مینا احدی سخنگوی حزب و سپس گزارش مسئولین کمیته ها و عرصه های مختلف مبارزات و کمپینهای حزب و بحث حول گزارشات، و ده قرار و قطعنامه حول موضوعات مختلف را در بر میگرفت. 

بدنبال تصویب آیین نامه نصرت تیمورزاده از طرف حزب کمونیست ایران، سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق و پیکارجو رحمانی از سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان پیام سازمانهای متبوعه خود را قرائت کردند.

متاسفانه فرصت نشد پیامهای رسیده از داخل کشور قرائت شود و تنها یک پیام و اسامی سایر پیام دهندگان قرائت شد. این پیام ها در نشریات و سایتها و صفحات حزب منتشر میشوند.


در مبحث گزارش، اصغر کریمی رئیس هیات اجرائی حزب تصویر فشرده ای از تحولات سیاسی جامعه و پیشروی حزب و سازمان جوانان کمونیست ارائه داد. در این گزارش به پیشروی و رادیکال تر شدن جنبش سرنگونی، بی افقی و شکست های پروژه های مختلف جریانات مختلف اپوزیسیون بورژوایی و پیشروی جنبش کارگری و جنبش های حق طلبانه دیگر اشاره شد و فعالیت حزب و کمیته ها و ارگان های مختلف آن بر متن این تحولات بررسی شد. سیاست های حزب و تشخیص درست از اوضاع سیاسی و روندهای جاری در جامعه، کار میدانی گسترده و موثر در جنبش های اعتراضی، استفاده موثر از تلویزیون کانال جدید و مدیای اجتماعی و تداوم این جهتگیری و ضرورت شناخته شدن و نفوذ بیشتر حزب، دسترسی بیشتر به جامعه، گسترش تشکیلات در داخل کشور، حزب پر جنب و جوش تر در خارج کشور و نمایندگی فعال تر مردم ایران در سطح بین المللی از نکات مهم این گزارش بود.


بدنبال گزارش اصغر کریمی مینا احدی سخنگو و مصطفی صابر رئیس دفتر سیاسی صحبت کردند و سپس مسئولین کمیته سازمانده، کمیته خارج کشور، کمیته کردستان، کمیته آذربایجان، سازمان جوانان کمونیست، مدیر تلویزیون کانال جدید، فعالیت حزب در مدیای اجتماعی و مسئولین حزبی در نهادها و کمپینهای اعتراضی در عرصه مبارزه علیه اعدام، پناهندگی، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی، علیه اسلام سیاسی، دفاع از حقوق کودک، همبستگی بین المللی با کارگران ایران و همبستگی مردم ایران و افغانستان، گزارش کوتاهی از عرصه فعالیت خود به کنگره ارائه کردند. پس از استماع گزارشات، نمایندگان کنگره حول گزارش به بحث پرداختند و نظرات و ارزیابی خود را از عرصه های مختلف فعالیت حزب مطرح کردند. این گزارشات تصویر روشنی از فعالیت همه جانبه حزب در زمینه های مختلف و حضور حزب در اعتراضات مختلف را به نمایش میگذاشت.


از اسناد ارائه شده به کنگره، دو قطعنامه درمورد “اوضاع سیاسی ایران و چشم انداز انقلاب و “قطعنامه در مورد انقلاب سوسیالیستی در ایران” بعد از بحث و اظهار نظر نمایندگان به تصویب رسید. از میان قرارهای پیشنهادی به کنگره نیز قرارهای زیر تصویب شد: قرار درمورد “منشور انقلاب و رهائی جامعه” و دو قرار “متمم برنامه یک دنیای بهتر”.

بعلت کمبود وقت، کنگره فرصت نیافت سایر قطعنامه ها و قرارها را مورد بررسی قرار دهد و بررسی آنها را به کمیته مرکزی انتخابی کنگره سپرد. این قطعنامه ها و قرارها عبارتند از: جنبش سرنگونی و جایگاه ویژه حزب کمونیست کارگری، خطوط محوری سیاست حزب در قبال جنبش سرنگونی، جنبش کارگری و گفتمان اداره شورایی تحزب و اعتصابات سراسری، ملزومات پیروزی کمونیسم کارگری در جنبش سرنگونی طلبانه توده‌های مردم، اداره شورایی و حکومت شورایی، محورهای فعالیت کمیته کردستان در ارتباط با تحولات منطقه ای، محیط زیست و یک قرار متمم برنامه و قراری درمورد تعیین بودجه برای کمیته های حزبی رو به داخل کشور.

در طول دو روز کنگره چند پیام خطاب به کارگران، زنان، دانشجویان، زندانیان سیاسی،‌ مردم عراق و پیام هایی علیه لشگرکشی جنایتکارانه دولت ترکیه علیه مردم کردستان سوریه و پیامی در حمایت از مبارزه مردم در کردستان ایران در دفاع از مردم کردستان سوریه که همزمان با کنگره در جریان بود و همینطور پیامی در حمایت از مبارزات جاری کارگران هفت تپه، هپکو و آذرآب قرائت شد و مورد تایید پرشور حضار قرار گرفت. کنگره همچنین حمایت خود را از روز جهانی علیه حجاب اجباری که توسط فریده آرمان و تعدادی از فعالین جنبش رهایی زن از کشورهای مختلف اعلام شده بود، اعلام کرد.

کلیه مصوبات و پیام های کنگره و گزارش هیئت اجرایی حزب در نشریات و سایت های حزب منتشر میشود. 

در مبحث انتخابات، کنگره یازدهم حزب ۶١ نفر را بعنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب نمود که عبارتند از: فریده آرمان، طه آزادی، فراز آزادی، پیام آذر، کیان آذر، محمد آسنگران، محسن ابراهیمی، مینا احدی، محمود احمدی، عبداله اسدی، غلام اکبری، نازنین برومند، بهروز بهاری، سیامک بهاری، سیما بهاری، شهاب بهرامی، فاتح بهرامی، آذر پویا، پریسا پوینده، حمید تقوائی، امیر توکلی، کیوان جاوید، جلیل جلیلی، علی جوادی، طه حسینی، شهلا خباززاده، شهلا دانشفر، میترا دانشی، پتی دبونیتاس، نسرین رمضانعلی، هرمز رها، سیامک زارع، بهرام سروش، هوشیار سروش، کریم شامحمدی، عصام شکری، محمد شکوهی، شیرین شمس، مصطفی صابر، سوسن صابری، حسن صالحی، شمه صلواتی، جمیل فرزان، محمد کاظمی، اصغر کریمی، ناصر کشکولی، محمد امین کمانگر، خلیل کیوان، عبدل گلپریان، عباس ماندگار، شیوا محبوبی، مهران محبوبی، نوید محمدی، یدی محمودی، شهناز مرتب، بهروز مهرآبادی، کاوش مهران، نسان نودینیان، سمیر نوری، کاظم نیکخواه و بابک یزدی. 

در سخنرانی اختتامیه حمید تقوائی در صحبت کوتاهی با اشاره به گزارشات فعالین و  مباحث کنگره، بر جایگاه برجسته و متمایز و منحصر بفرد حزب در تحولات ایران تاکید کرد و گفت این موقعیت و جایگاه ویژه خود نشاندهنده صحت و حقانیت جهتگیری و استراتژی و متدولوژی است که حزب دنبال میکند و این سیاستی است که حزب فعالانه تا پیروزی سوسیالیسم در ایران ادامه خواهد داد.

 کنگره پس از دو روز کار فشرده در فضایی پر شور و صمیمانه، که از آغاز بر جلسات آن حاکم بود، به کار خود پایان داد. 

در نشست کوتاه اعضای کمیته مرکزی که بلافاصله بدنبال کنگره برگزار شد، حمید تقوائی و محمد آسنگران کاندید دبیر کمیته مرکزی بودند که حمید تقوایی با اکثریت آرا بعنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد. ۲۴ نفر نیز به عنوان عضو دفتر سیاسی انتخاب شدند: 

کیان آذر، فریده آرمان، محمد آسنگران، محسن ابراهیمی، مینا احدی، عبداله اسدی، نازنین برومند، سیامک بهاری، سیما بهاری، فاتح بهرامی، کیوان جاوید، علی جوادی، شهلا دانشفر، نسرین رمضانعلی، بهرام سروش، شیرین شمس، مصطفی صابر، حسن صالحی، اصغر کریمی، خلیل کیوان، عبدل گلپریان، شیوا محبوبی، نسان نودینیان و کاظم نیکخواه.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

https://akhbar-rooz.com/?p=8596 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x