دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

سندیکای فرانسوی س ژ ت چه می گوید؟

گفتگوی اخبار روز با خانم مهشید مجاوریان از اعضای س ژ ت

• س ژ ت، مشهورترین سندیکای فرانسه و یکی از رزمنده ترین و معتبرترین تشکیلات کارگری اروپا است. در آستانه ی اول ماه مه با خانم مهشید مجاوریان که بیش از بیست سال است عضو س ژ ت است، در مورد فعالیت های این سندیکا، چگونگی مبارزه اش در جهت همبستگی بین المللی کارگران جهان و نیز حمایت هایش از جنبش کارگری در ایران گفتگو کرده ایم …


س ژ ت، مشهورترین سندیکای فرانسه و یکی از رزمنده ترین و معتبرترین تشکیلات کارگری اروپا است. در آستانه ی اول ماه مه با خانم مهشید مجاوریان که بیش از بیست سال است عضو س ژ ت است، در مورد فعالیت های این سندیکا، چگونگی مبارزه اش در جهت همبستگی بین المللی کارگران جهان و نیز حمایت هایش از جنبش کارگری در ایران گفتگو کرده ایم. 


اخبار روز: خانم مجاوریان، چند سال است در سندیکای س ژ ت عضو هستید؟

مهشید مجاوریان: من از اواخر دهه هشتاد در سندیکای کارگری ث ژ ت فعال هستم. در هر شرکتی که کار کردم نماینده ث ژت بودم و برای بهبود وضع همکاران تلاش می کردم. علیرغم آزادی سندیکایی در فرانسه، بارها از شرکت ها، به دلیل همین فعالیت هایم اخراج شدم و زمانی هم که قرار داد موقت داشتم، به دلیل عضویت در ث ژ ت قراردادم تمدید نمی شد.


اخبار روز: ابتدا کمی در مورد س. ژ. ت، توضیح بدهید. چند سال قدمت دارد و سندیکا چه میزان عضو دارد، شرایط عضویت در آن چطور است و از چه موقعیتی در میِان طبقه ی کارگر و جامعه ی فرانسه برخوردار است؟

مهشید مجاوریان: بعد از به خون کشیدن کمون پاریس در سال ١٨٧١در فرانسه، اعتصابات بی شماری در این کشور به وقوع پیوست و اجتماعات کارگری در بخش های مختلف اقتصاد شکل گرفت. این در حالی بود که اعتصاب در فرانسه ممنوع بود. در سال ١٨٨۴، به دنبال شدت گیری اعتصابات و اعتراضات عمومی، دولت مجبور شد قانونی مبنی بر آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری بگذراند. به دنبال این قانون، فدراسیون های مختلف کارگری شکل گرفتند که فعالترین آنها فدراسیون کارگران راه آهن و فدراسیون کارگران چاپ بودند. این دو فدراسیون کارگری تصمیم به تشکیل یک سندیکای کارگری که کارگران تمامی بخش های اقتصاد را شامل شود، گرفتند. بدین ترتیب ث ژ ت در سپتامبر سال ١٨٩۵ در شهر لیموژ تشکیل شد.
سندیکای ث ژ ت بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه است که در حال حاضر ۶۵٠٠٠٠ عضو دارد. تعداد اعضای این سندیکا پس از جنگ جهانی دوم پنج میلیون نفر بوده است.
شرایط عضویت در این سندیکا، قبول اساسنامه آن می باشد. کسانی می توانند عضو باشند که به عنوان حقوق بگیر در مراکز کاری مختلف مشغول به کار هستند و یا اینکه بیکارانی که به دنبال کار هستند.


اخبار روز: رابطه ی میان سندیکاها و احزاب سیاسی در فرانسه به چه صورتی است؟ مناسباتی وجود دارد؟

مهشید مجاوریان: در گذشته ارتباط ث ژ ت با حزب کمونیست فرانسه تنگاتنگ بوده است بطوری که تمامی دبیرکل های ث ژ ت تا سال ١٩٩۵ عضو کمیته مرکزی حزب نیز بوده اند. أما این ارتباط از اوائل دهه نود، همزمان با فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، به مرور کمرنگ شد. أما آنچه که واضح است، حدود هشتاد درصد اعضای سندیکا تمایلات فکری چپ دارند.


اخبار روز: اول ماه مه را در فرانسه چطور برگزار می کنید؟ برنامه های ژ. ژ. ت برای بزرگداشت این روز چگونه است؟

مهشید مجاوریان: از زمانی که روز اول ماه مه به عنوان روز کارگر شناخته شد، سنتا در این تاریخ ث ژ ت فراخوان به تظاهرات می دهد و دیگر سندیکاها و احزاب سیاسی چپ در این تظاهرات شرکت می کنند. البته سندیکای ژ اف د ت هیچ وقت در این تظاهرات شرکت نمی کند و سندیکای اف او هم خودش تظاهرات جداگانه می گذارد.


اخبار روز: در سطح فرانسه و اروپا، آیا اقدامات مشترکی میان سندیکاهای کارگری برای بزرگداشت بهتر این روز صورت می گیرد؟

مهشید مجاوریان: تا بحال حرکت مشترکی برای برگزاری تظاهرات اول ماه مه در سطح اروپا شکل نگرفته است. ولی اعتصابات و تظاهرات همزمان بر سر اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی اروپا یا اعتراض به سیاست جنگ طلبان در اروپا صورت گرفته است.


اخبار روز: خواست های عمده ی طبقه ی کارگر فرانسه در شرایط فعلی چیست؟

مهشید مجاوریان: حق بازنشسته شدن در سن شصت سالگی و ۵۵ سالگی برای کارهای طاقت فرسا،
– رایگان بودن درمان و برخورداری از حقوق کامل کارگرانی که در مرخصی مریضی هستن و نیز کارگرانی که قربانی سانحه کاری شده اند،
– افزایش فوری ٣٠٠ یورویی حقوق ها و حقوق های بازنشستگی و کمک های اجتماعی و بالا بردن حقوق حداقل به ١۶٠٠ یورو (در حال حاضر ١٢٠٠ یورو است)،
– ممنوعیت اخراج ها: اگر کارفرما مجبور به اخراج کارگران است، بایستی خودش کار دیگری برای آنان پیدا کند و تا آن زمان بایستی حقوقی معادل حقوق حداقل در فرانسه به آنها پرداخت کند،
– از بین بردن قراردادهای موقت و تبدیل آن به قرار داد دائم،
– تساوی حقوق زنان و مردان،
– تساوی حقوق کارگران فرانسوی و کارگران خارجی،
– حذف بخشش های مالیاتی شرکت های بزرگ.

اخبار روز: جامعه ی فرانسه چند ماه است درگیر مبارزه ی «جلیقه زردها» است. مناسبات میان س. ژ. ت و سایر سندیکاهای فرانسوی با این جنبش به چه صورتی است؟

مهشید مجاوریان: از تاریخ هفدهم نوامبر هر شنبه تظاهراتی توسط جلیقه زردها صورت می گیرد. این جنبش ابتدا بسیار محافظه کارانه با سندیکاها و احزاب سیاسی برخورد می کرد ولی به مرور متوجه شد که تمامی خواسته هایی که مطرح می کنند، سندیکاها و بویژه ث ژ ت نیز همین خواست ها را دنبال می کنند. از اوائل سال ٢٠١٩ ث ژت نیز فراخوان شرکت در تظاهرات جلیقه زردها را داده است و فعالین سندیکاها نیز در تظاهرات شنبه ها حضور دارند.


اخبار روز: انتخابات پارلمان اروپا نزدیک است، آیا سندیکای س. ژ. ت در این انتخابات فعالیت می کند و برنامه ای برای این فعالیت دارد؟

مهشید مجاوریان: معمولا ث ژ ت در رابطه با انتخابات سیاسی موضع گیری نمی کند ولی بر سر رفراندوم قانون أساسی اروپا در سال ١٩٩۵ بر اثر فشار بدنه آش مجبور به موضع گیری شد و از مردم خواست که رأی نه به قانون أساسی اروپا بدهند. الأن هم جریان بایکوت انتخابات پارلمان اروپا در میان فعالین سندیکا خیلی مطرح است ولی ث ژ ت رسما موضعگیری نکرده است.
   

اخبار روز: همبستگی جهانی کارگران در فعالیت های س. ژ. ت در شرایط فعلی چقدر اهمیت دارد و به آن توجه می شود؟

مهشید مجاوریان: ث ژ ت با تمامی سندیکاهای کارگری در دنیا ارتباط دارد و جنبش های کارگری را تقویت می کند. انتقال تجربه مبارزاتی سندیکایی از طریق آموزش سندیکایی در کشورهایی که امکانش میسر است و مردمش به زبان فرانسه مسلط هستند یکی از فعالیت های ث ژ ت با هماهنگی با سندیکاهای محلی است.
حمایت فعالانه از اعتصابات کارگران کشورهای مختلف نیز جزئی از فعالیت های بین المللی این سندیکا می باشد.


اخبار روز: در ایران جنبش کارگری و فعالیت های سندیکایی زیر فشارها و سرکوب شدیدی هستند، س. ژ. ت تا چه میزان به وضعیت جنبش کارگری در ایران آشنایی دارد و چه اقداماتی را برای حمایت از کارگران ایران به عمل می آورد؟ نقش س ژ ت در کلکتیو سندیکاهای فرانسه چیست؟

مهشید مجاوریان: ث ژ ت همیشه از جریانات اعتصابی در ایران حمایت کرده است و عدم آزادی تشکل های کارگری در ایران را از طریق بیانیه های مطبوعاتی یا نامه به سردمداران رژیم جمهوری اسلامی محکوم و افشا کرده است. همچنین بارها در اعتراض به زندانی کردن فعالین کارگری در ایران و سرکوب اعتصابات کارگری توسط رژیم، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس دست به تظاهرات زده است.
کلکتیو سندیکاهای فرانسه حاصل چند سال تلاش بخش بین المللی ث ژت است. به دنبال اعتصابات کارگران شرکت واحد در ایران در سال ٢٠٠۵، ث ژ ت ضمن حمایت فعال از این اعتصاب، به دنبال یک حمایت گسترده تر از کارگران ایران بود و به همین جهت پس از یک کنفرانس در رابطه با جنبش کارگری ایران که در سپتامبر ٢٠٠٩ در پاریس برگزار شد، اقدام به ارتباط گیری با سندیکاهای دیگر در فرانسه کرد و پس از چند ماه موفق به ایجاد کلکتیو با شرکت پنج سندیکای فرانسوی شد که تا به امروز فعالیت این کلکتیو ادامه دارد.


اخبار روز: در این رابطه مطالباتی را از دولت فرانسه هم مطرح می کنید؟

مهشید مجاوریان: مخاطب اصلی ث ژ ت تشکلات کارگری هستند، ضمن اینکه دولت فرانسه هم اساسا یک دولت سرمایه داری است و اقدامی جهت احترام به حقوق تشکلات کارگری در کشورهای دیگر انجام نمی دهد.


اخبار روز: در روز همبستگی جهانی کارگران، پیامی برای کارگران، فعالین کارگری و سندیکایی در ایران دارید؟

مهشید مجاوریان: من فکر می کنم که در هر جای دنیا که هستیم، بایستی با مستحکم کردن تشکل های کارگری به مبارزاتمان شدت ببخشیم و همکاری های بین المللی را جهت تعمیق مبارزات کارگری و همبستگی بین المللی گسترش دهیم.

https://akhbar-rooz.com/?p=92922 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x