دسته‌بندی: سياسی

آرشيو سايت اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

رزمندگان کرد در عفرين
سياسی

تهاجم به روژاوا – راحله گوپتا؛ برگردان: آرش گنجی

کوردها فقط خواهان صلح برای ادامه ی تجربیات دمکراتیک خود هستند. این همان چیزیست که بسیاری از ما هم می خواهیم – همان کورسوی الهام بخش در ایجاد تغییرات رادیکال در شیوه ی زندگی مان.

ايرج فرزاد
سياسی

ما رعیت نیستیم – ایرج فرزاد

عروج طبقه کارگر صنعتی ایران همراه با قشر وسیع جوانان اهل علم و دانش در هیات یک حزب سیاسی، تنها شرط انحلال و هزیمت انواع دم و دستگاه قیم ها، این عوامل اجرائی و “ملی میهنی” سناریوهای پشت پرده است

سياسی

پرنده های بی پرواز – مارال سعید

اگر هنوز اندکی صداقت داریم، باید روزی یا شبی لخت شویم و به پیشگاه آئینه بایستیم، و بپرسیم، نه از خود، بَل از آنکه در آئینه به من می نگرد: تو را چه می شود؟ چرا خیال می کنی آنچه را که تو یافته ای، همه ی حقیقت جهان است؟

زمان بازيافته - بهمن بازرگانی
سياسی

خاطراتی خواندنی از بهمن بازرگانی – بهزاد کریمی

جمع بست بهمن بازرگانی از مجاهدین خلق را شاید نتوان در جایی از اثر او به شکل فرموله خواند، اما بطور پراکنده در کل مصاحبه‌اش مستتر است و استنباط از همین کل، کلیدواژه‌‌ای برای حل معمای مجاهدین خلق

روژه آوا
سياسی

ترامپ، “جنگ های مضحک” و نگرانی از ایندە “روژآوا” – حسن رحمان پناه

تجربە روژآوا در برابر آزمون بزرگ تاریخی مقاومت یا تسلیم شدن قرار گرفتە است. نگرانی از ایندە این منطقە با تصمیمات احمقانە، ضدانسانی و منفع طلبانە ترامپ و تهدیدات روزانە حاکم فاشیست ترکیە بە امر واقعی و جدی تبدیل شدە است

مهرداد درويش پور
سياسی

جمهوری خواهان بر سر سه سراهی! – مهرداد درویش پور

در این رویکرد تاکید برتقویت جامعه مدنی و مبارزات داخل کشور و یاری رساندن به فراروئیدن آن به بدیلی معتبر و چالشگر نظام حاکم در داخل کشور جوهر استراتژی سیاسی است. پرسش این جا است آیا این رویکرد سوم هر قدر هم که به لحاظ اخلاقی نسبت به پروژه های دیگر معتبرتر باشد

1378 -1398 (1999 - 2019) * کپی رایت

منو
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email