دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

یاسر عزیزی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

پایان یک سیاست‌مدار اثرگذار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۵ (٨ ژانویه ۲۰۱۷)
پشت‌پرده‌ی تحریف «کاسترو» و تکفیرِ جبهه‌‌ی مقاومت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۵ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۶)
تشخیص درست مهرنامه‌ای‌ها*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۴ (۹ اوت ۲۰۱۵)
«کودتا»؛ نگاهی روشنگر به ۲۸ مرداد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹٣ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۴)
برنده‌ی واقعی جنگ‌های خاورمیانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹٣ (۲۴ اوت ۲۰۱۴)
غزه؛ تصویر جهان نابرابر ماست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹٣ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴)
زاده‌ی وصلت فاشیسم و امپریالیسم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹٣ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴)
انعکاس خشونت را متوقف کنیم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹٣ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
چه کسی داعش را می‌دوشد؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹٣ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۴)
نولیبرالیسم و زیست قسطی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۱ (٣ فوریه ۲۰۱٣)
تاملی مختصر در یک خرده فرمایش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۱ (۹ ژانویه ۲۰۱٣)
کودتای ۲۸ مرداد؛ اولین دخالت بشردوستانه در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹۱ (۲۴ اوت ۲۰۱۲)
چشم داشت یک کیفرخواست
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹۱ (۹ اوت ۲۰۱۲)
تحریم اقتصادی
تقویت “حجاب اجباری” در شکاف میان تاثیرات و نتایج

سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۱ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲)
چپ و ضرورت تدارک
شکل جدید مواجهه با سیاست عمومی

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۱ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۲)
کارگری که کارگر نیست*
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۱ (٣ می ۲۰۱۲)
بازیابی “طبقات در سرمایه داری معاصر”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۱ (۲۶ مارس ۲۰۱۲)
نقد و نظری بر لیبرال دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۰ (۲۷ فوریه ۲۰۱۲)
والنتاین؛ یادبودی برای عشق
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ (۱۴ فوریه ۲۰۱۲)
ما کجای این تاریخ ایستاده ایم؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۰ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۱)
در دفاع از مداخله ی بشردوستانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۰ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۱)
طبیعت مان را پس بگیریم
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۰ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۱)
عدو شود سبب خیر اگر …
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۱)
نولیبرالیسم و خانواده
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۱)
اهتمام جمهوری اسلامی بر زوال اخلاقی جامعه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۰ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۱)
حقوق کدام بشر؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۰ (۱۲ آوریل ۲۰۱۱)
از بهمن ۵۷ تا بهمن ۸۹
انقلابی در مسیر شدن

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوریه ۲۰۱۱)
راه ناگریز سکولاریسم در ایران – ۲
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۹ (۵ فوریه ۲۰۱۱)
نئولیبرالیسم کلبی ساز احمدی نژادی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣٨۹ (۶ ژانویه ۲۰۱۱)
نگاهی به شرح و نقد استالابراس بر “هنر معاصر”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣٨۹ (۱ ژانویه ۲۰۱۱)
ماهی سیاه در چنبره‌ی آموزش انتزاعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣٨۹ (٣۰ اوت ۲۰۱۰)
تراژدی نسلی که محارب است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣٨۹ (۲٨ اوت ۲۰۱۰)
آفت بسط تجربه‌ی نبوی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣٨۹ (۲۲ اوت ۲۰۱۰)
راه ناگزیر سکولاریسم در ایران (۱)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۹ (۲۱ اوت ۲۰۱۰)
در معنای عقلانیت توحیدی و وسوسه دئیستی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣٨۹ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۰)
کارویژه شکاکیت سلبی در سیاست رادیکال
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲۰ می ۲۰۱۰)
وقتی “قوچانی”، “طباطبایی” را قلب به مطلوب می کند
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (٨ می ۲۰۱۰)
می ۶۸ به مثابه انقلابی ناپیدا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۵ می ۲۰۱۰)
رفراندوم؛ حرکتی به سوی یک گفتمان بدیل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨٨ (۴ مارس ۲۰۱۰)
سوسیالیست‌های حقیقی و نقد نابه‌هنگام بورژوازی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨٨ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۰)
امکان غلبه بر خشونت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨٨ (٨ ژانویه ۲۰۱۰)
مقدمه ای بر شکاکیت فلسفی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨٨ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۹)
از تکرار کلیشه تا درک ریشه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣٨٨ (۲۰ نوامبر ۲۰۰۹)
تداخل منافع و فقر مدارا در جنبش کنونی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨٨ (٣۰ اکتبر ۲۰۰۹)
“تراختور”؛ کانون وحدت آذربایجان
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨٨ (۲٨ اکتبر ۲۰۰۹)
اتحاد مبارزاتی؛ نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣٨٨ (٣ اوت ۲۰۰۹)
گمراهی پتراس و کج راهی دیگران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨٨ (۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹)
جنبشی که تاریخ را کوتاهتر کرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣٨٨ (۱٨ ژوئیه ۲۰۰۹)
انتخابات؛ راه حل مشکلات جامعه بی الگو
نظرها –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۱۲ می ۲۰۰۹)
توهم شبح کمونیسم بر سر سرمایه داری
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨۷ (٣ مارس ۲۰۰۹)
ضرورت های توجه روشمند به جنبش های مدنی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣٨۷ (۲ مارس ۲۰۰۹)
سخنی با دانشجویان سوسیالیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨۷ (۲٣ دسامبر ۲۰۰٨)
تکامل تکنولوژیک سوژه زدایی دموکراتیک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨۷ (۵ نوامبر ۲۰۰٨)
آنسوی مذهب در عرصه عمومی*
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨۷ (٣۰ اکتبر ۲۰۰٨)
تحدیدها بر آزادی مثبت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣٨۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۰٨)
درس های دموکراسی نمایی در پاکستان
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣٨۷ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰٨)
آزادی و خیانت به آزادی*
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣٨۷ (۷ سپتامبر ۲۰۰٨)
چپ دموکرات، به مثابه ظرفی برای ماندن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۷ (۲۰ اوت ۲۰۰٨)
در دفاع از اعتلای دموکراتیک چپ در ایران (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱٣٨۷ (۱۹ ژوئیه ۲۰۰٨)
اعتلای دموکراتیک چپ در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣٨۷ (۱۲ آوریل ۲۰۰٨)
مفتش فرهنگی، مخبر امنیتی سیاسی هم بوده است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣٨۶ (٣۰ ژانویه ۲۰۰٨)
حضور چپ ها در انتخابات تکلیف است!
نظرها –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣٨۶ (۲۴ ژانویه ۲۰۰٨)
حکایت قربانی کردن
آرمان های سوسیالیستی در پای یک انزجار

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣٨۶ (۲۵ دسامبر ۲۰۰۷)
جامعه مرده است! زنده باد جامعه*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣٨۶ (۱۰ دسامبر ۲۰۰۷)
سوسیالیسم کارگری و چپ رادیکال
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣٨۶ (۲۱ نوامبر ۲۰۰۷)
نقش سازمان های جهانی اقتصاد در جهانی شدن
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣٨۶ (۱۹ نوامبر ۲۰۰۷)
رفقایی برای دوئل!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣٨۶ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۷)
تعجب نکن رفیق!
“لیبرال ها درس پس می دهند”

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣٨۶ (٨ نوامبر ۲۰۰۷)
نوبت عاشقی، بازداشت سهیل
و ضرورت های پیش روی چپ در ایران

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣٨۶ (۱۰ اوت ۲۰۰۷)
وبلاگ من تعدادی خطا ندارد *
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣٨۶ (۱۲ ژوئیه ۲۰۰۷)
چرا چپ نو زاییده ی سرکوب نیست؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣٨۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۰۷)
کدامیک؛ تراژدی یا کمدی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣٨۶ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۷)
بحران سازی؛ هم استراتژی،هم تاکتیک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣٨۶ (٣۱ مارس ۲۰۰۷)
بهره وری از انرژی هسته ای ِ معلمان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۵ (۱۶ مارس ۲۰۰۷)
والنتاین یا “رقص در دوزخ”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣٨۵ (۱۷ فوریه ۲۰۰۷)
همه بیایند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۵ (٨ فوریه ۲۰۰۷)
تشکلی داخلی علیه اعدام (۲)
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣٨۵ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۷)
تشکلی داخلی علیه اعدام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨۵ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۶)
تا مگر محمدی درفشی باشد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣٨۵ (۲ اوت ۲۰۰۶)
گنجی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣٨۵ (۱۹ ژوئیه ۲۰۰۶)
انرژی هسته ای و «دیپلماسی بحران»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣٨۵ (۱ ژوئن ۲۰۰۶)
«کارگران ایران متحد شوید»*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣٨۵ (۲۴ آوریل ۲۰۰۶)
نقش احزاب در گذار به دموکراسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣٨۵ (۶ آوریل ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=14795 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x