یاسر عزیزی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

پایان یک سیاست‌مدار اثرگذار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۵ (٨ ژانویه ۲۰۱۷)
پشت‌پرده‌ی تحریف «کاسترو» و تکفیرِ جبهه‌‌ی مقاومت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۵ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۶)
تشخیص درست مهرنامه‌ای‌ها*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۴ (۹ اوت ۲۰۱۵)
«کودتا»؛ نگاهی روشنگر به ۲۸ مرداد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹٣ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۴)
برنده‌ی واقعی جنگ‌های خاورمیانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹٣ (۲۴ اوت ۲۰۱۴)
غزه؛ تصویر جهان نابرابر ماست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹٣ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴)
زاده‌ی وصلت فاشیسم و امپریالیسم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹٣ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴)
انعکاس خشونت را متوقف کنیم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹٣ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
چه کسی داعش را می‌دوشد؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹٣ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۴)
نولیبرالیسم و زیست قسطی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۱ (٣ فوریه ۲۰۱٣)
تاملی مختصر در یک خرده فرمایش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۱ (۹ ژانویه ۲۰۱٣)
کودتای ۲۸ مرداد؛ اولین دخالت بشردوستانه در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹۱ (۲۴ اوت ۲۰۱۲)
چشم داشت یک کیفرخواست
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹۱ (۹ اوت ۲۰۱۲)
تحریم اقتصادی
تقویت “حجاب اجباری” در شکاف میان تاثیرات و نتایج

سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۱ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲)
چپ و ضرورت تدارک
شکل جدید مواجهه با سیاست عمومی

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۱ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۲)
کارگری که کارگر نیست*
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۱ (٣ می ۲۰۱۲)
بازیابی “طبقات در سرمایه داری معاصر”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۱ (۲۶ مارس ۲۰۱۲)
نقد و نظری بر لیبرال دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۰ (۲۷ فوریه ۲۰۱۲)
والنتاین؛ یادبودی برای عشق
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ (۱۴ فوریه ۲۰۱۲)
ما کجای این تاریخ ایستاده ایم؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۰ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۱)
در دفاع از مداخله ی بشردوستانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۰ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۱)
طبیعت مان را پس بگیریم
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۰ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۱)
عدو شود سبب خیر اگر …
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۱)
نولیبرالیسم و خانواده
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۱)
اهتمام جمهوری اسلامی بر زوال اخلاقی جامعه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۰ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۱)
حقوق کدام بشر؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۰ (۱۲ آوریل ۲۰۱۱)
از بهمن ۵۷ تا بهمن ۸۹
انقلابی در مسیر شدن

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوریه ۲۰۱۱)
راه ناگریز سکولاریسم در ایران – ۲
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۹ (۵ فوریه ۲۰۱۱)
نئولیبرالیسم کلبی ساز احمدی نژادی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣٨۹ (۶ ژانویه ۲۰۱۱)
نگاهی به شرح و نقد استالابراس بر “هنر معاصر”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣٨۹ (۱ ژانویه ۲۰۱۱)
ماهی سیاه در چنبره‌ی آموزش انتزاعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣٨۹ (٣۰ اوت ۲۰۱۰)
تراژدی نسلی که محارب است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣٨۹ (۲٨ اوت ۲۰۱۰)
آفت بسط تجربه‌ی نبوی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣٨۹ (۲۲ اوت ۲۰۱۰)
راه ناگزیر سکولاریسم در ایران (۱)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۹ (۲۱ اوت ۲۰۱۰)
در معنای عقلانیت توحیدی و وسوسه دئیستی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣٨۹ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۰)
کارویژه شکاکیت سلبی در سیاست رادیکال
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲۰ می ۲۰۱۰)
وقتی “قوچانی”، “طباطبایی” را قلب به مطلوب می کند
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (٨ می ۲۰۱۰)
می ۶۸ به مثابه انقلابی ناپیدا
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۵ می ۲۰۱۰)
رفراندوم؛ حرکتی به سوی یک گفتمان بدیل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨٨ (۴ مارس ۲۰۱۰)
سوسیالیست‌های حقیقی و نقد نابه‌هنگام بورژوازی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨٨ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۰)
امکان غلبه بر خشونت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨٨ (٨ ژانویه ۲۰۱۰)
مقدمه ای بر شکاکیت فلسفی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨٨ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۹)
از تکرار کلیشه تا درک ریشه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣٨٨ (۲۰ نوامبر ۲۰۰۹)
تداخل منافع و فقر مدارا در جنبش کنونی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨٨ (٣۰ اکتبر ۲۰۰۹)
“تراختور”؛ کانون وحدت آذربایجان
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨٨ (۲٨ اکتبر ۲۰۰۹)
اتحاد مبارزاتی؛ نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣٨٨ (٣ اوت ۲۰۰۹)
گمراهی پتراس و کج راهی دیگران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨٨ (۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹)
جنبشی که تاریخ را کوتاهتر کرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣٨٨ (۱٨ ژوئیه ۲۰۰۹)
انتخابات؛ راه حل مشکلات جامعه بی الگو
نظرها –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۱۲ می ۲۰۰۹)
توهم شبح کمونیسم بر سر سرمایه داری
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨۷ (٣ مارس ۲۰۰۹)
ضرورت های توجه روشمند به جنبش های مدنی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣٨۷ (۲ مارس ۲۰۰۹)
سخنی با دانشجویان سوسیالیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨۷ (۲٣ دسامبر ۲۰۰٨)
تکامل تکنولوژیک سوژه زدایی دموکراتیک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨۷ (۵ نوامبر ۲۰۰٨)
آنسوی مذهب در عرصه عمومی*
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨۷ (٣۰ اکتبر ۲۰۰٨)
تحدیدها بر آزادی مثبت
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣٨۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۰٨)
درس های دموکراسی نمایی در پاکستان
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣٨۷ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰٨)
آزادی و خیانت به آزادی*
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱٣٨۷ (۷ سپتامبر ۲۰۰٨)
چپ دموکرات، به مثابه ظرفی برای ماندن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۷ (۲۰ اوت ۲۰۰٨)
در دفاع از اعتلای دموکراتیک چپ در ایران (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱٣٨۷ (۱۹ ژوئیه ۲۰۰٨)
اعتلای دموکراتیک چپ در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣٨۷ (۱۲ آوریل ۲۰۰٨)
مفتش فرهنگی، مخبر امنیتی سیاسی هم بوده است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣٨۶ (٣۰ ژانویه ۲۰۰٨)
حضور چپ ها در انتخابات تکلیف است!
نظرها –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣٨۶ (۲۴ ژانویه ۲۰۰٨)
حکایت قربانی کردن
آرمان های سوسیالیستی در پای یک انزجار

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣٨۶ (۲۵ دسامبر ۲۰۰۷)
جامعه مرده است! زنده باد جامعه*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣٨۶ (۱۰ دسامبر ۲۰۰۷)
سوسیالیسم کارگری و چپ رادیکال
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣٨۶ (۲۱ نوامبر ۲۰۰۷)
نقش سازمان های جهانی اقتصاد در جهانی شدن
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣٨۶ (۱۹ نوامبر ۲۰۰۷)
رفقایی برای دوئل!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣٨۶ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۷)
تعجب نکن رفیق!
“لیبرال ها درس پس می دهند”

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣٨۶ (٨ نوامبر ۲۰۰۷)
نوبت عاشقی، بازداشت سهیل
و ضرورت های پیش روی چپ در ایران

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣٨۶ (۱۰ اوت ۲۰۰۷)
وبلاگ من تعدادی خطا ندارد *
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣٨۶ (۱۲ ژوئیه ۲۰۰۷)
چرا چپ نو زاییده ی سرکوب نیست؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣٨۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۰۷)
کدامیک؛ تراژدی یا کمدی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣٨۶ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۷)
بحران سازی؛ هم استراتژی،هم تاکتیک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣٨۶ (٣۱ مارس ۲۰۰۷)
بهره وری از انرژی هسته ای ِ معلمان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۵ (۱۶ مارس ۲۰۰۷)
والنتاین یا “رقص در دوزخ”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣٨۵ (۱۷ فوریه ۲۰۰۷)
همه بیایند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۵ (٨ فوریه ۲۰۰۷)
تشکلی داخلی علیه اعدام (۲)
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣٨۵ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۷)
تشکلی داخلی علیه اعدام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨۵ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۶)
تا مگر محمدی درفشی باشد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣٨۵ (۲ اوت ۲۰۰۶)
گنجی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣٨۵ (۱۹ ژوئیه ۲۰۰۶)
انرژی هسته ای و «دیپلماسی بحران»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣٨۵ (۱ ژوئن ۲۰۰۶)
«کارگران ایران متحد شوید»*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣٨۵ (۲۴ آوریل ۲۰۰۶)
نقش احزاب در گذار به دموکراسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣٨۵ (۶ آوریل ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=14795 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More