شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

حزب کمونیست فدراسیون روسیه : ۲۰ اقدام فوری برای دگرگونی روسیه – ترجمه ی: ا. م. شیری

زمان اجرای برنامۀ میهن‌پرستانۀ چپ برای تغییر مبانی اساسی زندگی در روسیه، برای پایان دادن به سلطۀ سرمایۀ مالی- الیگارشی، تسریع توسعۀ تولید واقعی و حوزۀ اجتماعی فرارسیده است. بس است افسانه‌سرایی در مورد «معجزه بازار»، ...
مسکو – ۲۳ فوریه، تظاهرات هواداران حزب کمونیست فدراسیون روسیه

زمان اجرای برنامۀ میهن‌پرستانۀ چپ برای تغییر مبانی اساسی زندگی در روسیه، برای پایان دادن به سلطۀ سرمایۀ مالی- الیگارشی، تسریع توسعۀ تولید واقعی و حوزۀ اجتماعی فرارسیده است. بس است افسانه‌سرایی در مورد «معجزه بازار»، «تجارت آزاد»، «هدف‌گذاری تورم» و دیگر جزم‌های بنیادگرایان لیبرال! حزب کمونیست فدراسیون روسیه برای صنعتی شدن قرن بیست و یکم، برای توسعۀ شتابان علوم، تعلیم و تربیت، بهداشت و فرهنگ مبارزه می‌کند

اخبارروزحزب کمونیست فدراسیون روسیه یک برنامه ی عاجل ۲۰ ماده ای منتشر کرده و خواهان اجرای مفاد آن در روسیه است. این برنامه، ادامه ی سیاست حزب کمونیست این کشور در قبال جنگ اوکراین و وضعیت کنونی در روسیه است. علیرغم مخالفت بخشی از اعضا و به ویژه نیروهای جوان حزب کمونیست با جنگ،  تا کنون رهبری آن نشان نداده که نظری در مخالفت و متفاوت از پوتین در باره حمله نظامی روسیه به اوکراین دارد. حزب کمونیست روسیه بر خلاف نظر عمده ی نیروهای چپ در سطح جهان و حزب کارگران روسیه برداشت دیگری از ماهیت جنگ جاری، نیروهای محرک و بازیگران آن دارد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه به‌ جای توجه بر بحران سرمایه داری، تضاد درون نیروهای امپریالیستی در سطح جهانی و تاکید بر ماهیت طبقاتی طرفین درگیری نظامی، جانب دولت روسیه و پوتین ایستاده و این جانبداری در بیانیه های حزب  و سخنان گنادی زیوگانف دبیرکل آن، بازتاب می‌یابد. در میان “بیست اقدام فوری حزب کمونیست” که گنادی زیوگانوف رهبر حزب آن را رسانه ای کرده است، نه به نقش کرملین در ایجاد بحران کنونی اشاره شده، نه به حق تامین و تضمین استقلال عمل نهادهای کارگری و نه ضرورت تامین بدون قید و شرط آزادی های سیاسی که مخالفان جنگ و نیروهای مترقی در روسیه امروز بیش از هر مطالبه ای بر آن نیاز دارند. متن این برنامه را به نقل از سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه با ترجمه ی ا. م. شیری می خوانید:

تعمیق بحران جهانی و وضعیت اوکراین شروع مرحلۀ جدیدی را در تاریخ ما نشان می‌دهد. غرب به رهبری ایالات متحدۀ آمریکا چالشی ظالمانه برای روسیه چند ملیتی ایجاد کرده است. در واقع، یک جنگ ترکیبی تمام عیار علیه کشور ما و کل دنیای روس به راه افتاده است. همه این‌ها به یک پاسخ متفکرانه، نیرومند و سخت نیاز دارد. ما باید از آیندۀ خودمان کاملاً فارغ از دیکتۀ خارجی، بی‌حقوقی و فقر مراقبت کنیم. ما باید در برابر تهاجم خارجی، نازیسم و ​​باندریسم با اطمینان از خود و دوستانمان دفاع کنیم.

زمان اجرای برنامۀ میهن‌پرستانۀ چپ برای تغییر مبانی اساسی زندگی در روسیه، برای پایان دادن به سلطۀ سرمایۀ مالی- الیگارشی، تسریع توسعۀ تولید واقعی و حوزۀ اجتماعی فرارسیده است. بس است افسانه‌سرایی در مورد «معجزه بازار»، «تجارت آزاد»، «هدف‌گذاری تورم» و دیگر جزم‌های بنیادگرایان لیبرال! حزب کمونیست فدراسیون روسیه برای صنعتی شدن قرن بیست و یکم، برای توسعۀ شتابان علوم، تعلیم و تربیت، بهداشت و فرهنگ مبارزه می‌کند.

تنها بر اساس آن‌ها روسیه می‌تواند از استقلال خود دفاع کند، امنیت و آیندۀ شایستۀ خود را تضمین نماید.

هدف مستقیم تحریم‌های ناتویی، خفه کردن کشور ما است. و در دوایر حاکم روسیه عدۀ زیادی هستند که نه برای جبران خسارات شهروندان، بلکه، برای حفاظت از منافع الیگارش‌ها و سوداگران عجله دارند. حزب کمونیست فدراسیون روسیه از رویکردهای اساساً متفاوتی پیروی می‌کند. ما بر حمایت همه‌جانبه از صنعت و کشاورزی، صنایع هواپیماسازی و خودروسازی، آخرین صنایع، رشد و توسعه، بهداشت و درمان و آموزش پافشاری می‌کنیم. زمان خارج کردن سکان اقتصادی روسیه از دست عمال دشمن فرارسیده است. زمان آن فرارسیده است که کشتی عظیم کشورمان را در مسیر عدالت و انسان‌دوستی، در مسیر سازندگی سوسیالیستی هدایت کنیم!

ما یک بستۀ مشتمل بر بیست اقدام فوری ارائه می‌دهیم:

١ــ ملی کردن بخش‌های کلیدی اقتصاد و نظام بانکی. گام نخست- دولتی کردن اموال و دارایی‌های شرکت‌های خارجی که روسیه را ترک کرده‌اند؛ بنگاه‌های تولیدی و شبکه‌های تجاری «فراریان»، مراکز فنی و تدارکاتی آن‌ها، تأسسات پذیرایی عمومی و حوزۀ خدماتی باید در راستای منافع مردم فعالیت کنند؛ استفاده از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای راه‌اندازی مجدد مؤسسات تولیدی متوقف‌شده؛ بازسازی زنجیرۀ از هم گسستۀ اقتصادی و مبارزه با بیکاری و فقر، برقراری انحصار دولتی بر نوشیدنی‌های الکلی و تنباکو؛ دو برابر کردن بودجۀ فدراسیون روسیه و تبدیل آن به بودجۀ توسعه لازم است.

٢ــ احیای برنامه‌ریزی دولتی. برای انجام این مهم، تشکیل کمیتۀ دولتی ضروری است. لازم است هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی، بخشی و بین بخشی، تعیین اولویت‌های کمیتۀ برنامه‌ریزی دولتی جدید، ازسرگیری کامل کار صنایع هواپیمایی، ماشین ابزار و خودرو سازی، انرژی و فلزکاری به‌عهدۀ این کمیته سپرده شود. موفقیت در امر دستیابی به فن‌آوری پیشرفته، نظارت بر تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری، رشد سریع در تولید کالاها و ارائه خدمات تضمین گردد. شرکت‌های سهامی «مشکل‌ساز» در شرکت‌های یکپارچۀ دولتی مجدداً ادغام شده و به کار شرکت‌های دولتی نظم داده شود.

٣ــ تضمین امنیت غذایی روسیه. بذل توجه ویژه به مجتمع کشت و صنعت. قرار دادن ماشین آلات و سوخت، بذر و کودهای لازم در اختیار تولیدکنندگان روستایی؛ ایجاد نظام حمایت از بنگاه‌های کشاورزی از طریق سازوکارهای وام ارزان، یارانۀ مستقیم و سوبسید؛ حمایت از بازسازی مؤسسات تولید ماشین آلات کشاورزی؛ لغو مالیات زمین بر ارزش محدوده‌بندی و غلبه بر کمبود نیرو در روستا؛ اجرای برنامۀ گسترده برای توسعۀ مناطق روستایی؛ تضمین ادغام گستردۀ زمین‌های متروکه به تناوب زراعی از طریق اجرای برنامۀ دوم زمین‌های بایر.

۴ــ رهایی از خودسری دلالان. ایجاد شبکۀ دولتی عرضۀ مواد غذایی و کالاهای مورد مصرف عمومی؛ فروش آن‌ها با حداقل قیمت؛ ایجاد فرصت خرید از طریق دادن وام بدون بهره و با کمک کارت‌های اجتماعی برای شهروندانی که در شرایط سخت به سر می‌برند.

۵ــ شرکت‌های داروسازی باید زیر نظارت کامل وزارت بهداشت روسیه قرار گیرد. سازماندهی کار آن‌ها کاملاً مطابق برنامه‌ها و درخواست‌های دولت؛ قطع مرحله به مرحلۀ کشور ما به داروهای وارداتی و اجزاء آن‌ها.

۶ــ افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در توسعۀ اقتصاد: استفاده از بودجۀ دولتی و صندوق رفاه ملی و همچنین، مکانیسم انتشار پول با جهت‌دهی هدفمند وجوه به صنایع امیدبخش برای این منظور؛ اجرای طرح وام بدون بهره برای شرکت‌ها.

٧ــ تضمین نظارت دولت بر صادرات و واردات به منظور توسعه تولید. همآهنگ‌سازی صادرات هیدروکربن‌ها با کاهش قیمت گاز و فرآورده‌های نفتی در داخل کشور؛ توسعۀ سریع پالایش نفت؛ اعمال محدودیت برای صادرات چوب به خارج و حمایت از صنعت چوب در داخل کشور.

٨ــ افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی. لغو مالیات بر ارزش افزوده در بخش تولید و جایگزینی آن با مالیات بر گردش؛ «اصلاح» کلی نظام مالیاتی؛ آزاد کردن فقرا از مالیات بر درآمد و افزایش بار مالیاتی الیگارش‌ها.

٩ــ تعیین وظایف کلیدی بانک مرکزی روسیه برای ارتقای رشد اقتصادی. تقویت مسئولیت بانک مرکزی در قبال نرخ برابری روبل و ثبات پول ملی؛ گسترش مداوم استفاده از روبل در پرداخت‌ها با کشورهای خارجی؛ بازسازی بانک‌های دولتی تخصصی برای حمایت از صنایع، ساخت و ساز و فناوری پیشرفته؛ سمت‌دهی کلیۀ بانک‌های دولتی به وظایف توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور؛ کاهش تعداد بانک‌های تجاری.

١٠ــ دفاع قابل اعتماد از امنیت شغلی کارگران. تدوین فوری برنامۀ حمایت از طرح اشتغال‌زایی دولتی که پاسخگوی چالش‌های امروزی باشد، لازم است. این برنامه باید به طور موثر به حفظ مشاغل و ایجاد فعال مشاغل جدید کمک کند.

١١ــ جلوگیری از خروج سرمایه از روسیه [به خارج]. تضمین غیرفعال‌سازی اقتصاد برون‌مرزی (deoffshorize). قطع خروج سرمایه و تأمین شرایط بازگشت آن‌؛ غلبه بر کمبود مزمن بودجۀ بخش واقعی اقتصاد به کمک سرمایه‌گذاری‌های دولتی در مقیاس بزرگ.

١٢ــ اعتراف به عضویت در سازمان تجارت جهانی بعنوان یک اشتباه فاحش. خروج از سازمان تجارت جهانی که عضویت در آن روسیه را در مقابل سیاست تحریمی ددمنشانۀ غرب ضعیف کرده است؛ بررسی کلیۀ توافقات دوجانبه و چند جانبه روسیه؛ بازنگری قراردادهای زیان‌آور و کهنه‌شده.

١٣ــ مهمترین نقطۀ تمرکز- حمایت از توسعۀ مناطق. انجام یک حسابرسی ژرف از توانایی اقتصادی آن‌ها؛ بازسازی و ارتقا زنجیره‌های فن‌آوری آن‌ها از طریق کار کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی؛ تدوین واضح رویکردهای توزیع جمعیتی در سراسر قلمرو روسیه؛ بذل جدی‌ترین توجه به توسعۀ مناطق شرق دور و شمال.

١۴ــ حمایت از علوم روسیه به هر طریق ممکن. برگردانیدن جایگاه و پایگاه تجربی فرهنگستان علوم به خود؛ تسریع قاطعانۀ توسعه و پیاده‌سازی دستاوردهای علمی و فناوری؛ استفاده از اصل رشته‌ای در تشکیل مؤسسات و آزمایشگاه‌های علمی جدید؛ افزایش سه برابری هزینه‌های دولت برای کارهای علمی- تحقیقاتی و تجربی- طراحی تا پایان سال ٢٠٢٣.

١۵ــ حمایت از بنگاه‌های مردمی به عنوان یک پیش‌ران آزموده‌شده و مؤثر برای رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی از کارگران: ایجاد شرایط برای شناسایی کامل و تحقق ظرفیت خود؛ سرکوب شدید فشارهای اداری و شبیخون بر مجموعه‌های شرکت‌های مردمی و رهبران آن‌ها.

١۶ــ لغو فوری افزایش سن بازنشستگی: این تصمیم دولت و حزب «روسیه متحد» به هیچ‌ پایه و اساسی مبتنی نیست؛ بازگشت به سن بازنشستگی قبلی- ۵۵ سال برای زنان، ۶٠ سال برای مردان؛ لغو بیمه پزشکی و احیای نظام دولتی سلامت عمومی.

١٧ــ افزایش دو برابری حداقل دستمزدها و کمک‌های معیشتی. هزینۀ زندگی، حتی امروز، نباید کمتر از ٢۵ هزار روبل باشد. بازگرداندن مبنای تعرفۀ یکپارچه برای کارکنان بخش پزشکی و آموزشی؛ پرداخت حقوق معلمان و پزشکان از بودجه فدرال؛ حذف تأمین مالی سرانۀ سازمان‌های آموزشی یکبار برای همیشه.

١٨ــ ساخت انبوه مسکن اجتماعی برای شهروندان روسیه و آوارگان اجباری از دونباس و اوکراین: به رسمیت شناختن حق مسکن یعنی تضمین حق حیات؛ روی آوردن به سرمایه‌گذاری‌های دولتی در مقیاس بزرگ برای ساخت و ساز مسکن و خدمات عمومی؛ «متوقف کردن» تعرفه‌های مسکن و خدمات عمومی؛ لغو عوارض تعمیرات اساسی‌ منازل و نیازهای اماکن عمومی؛ عدم تجاوز قبض آب و برق از ١٠ درصد درآمد خانوارها.

١٩ــ تضمین حمایت از زبان و فرهنگ روسی خلق‌های تشکیل‌دهندۀ کشور بزرگ اتحاد جماهیر شوروی. غیرقانونی اعلام کردن تبلیغات ضد روسی و ضد شوروی. پاکسازی مدارس از کتاب‌های درسی جورج سوروس و کنکور سراسری؛ قرار دادن موزه‌ها و تئاترها، گالری‌های هنری و انجمن‌های فیلارمونیک، آرشیوها و کتابخانه‌ها، خانه‌های فرهنگ و گروه‌های خلاق تحت مراقبت‌های ویژه؛ حمایت از گردشگری داخلی، بمنظور کمک به جوانان برای آشنایی با تاریخ و طبیعت غنی سرزمین مادری ما.

٢٠ــ تحکیم اتحاد روسیه و بلاروس و تقویت روابط در فضای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع. ساماندهی فعالانۀ یک فضای اقتصادی و فرهنگی مشترک با جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک. کمک به تقویت همکاری بین کشورهای عضو بریکس، سازمان همکاری شانگهای، کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی؛ حمایت قاطع از هموطنان در خارج از کشور و گشودن درها برای بازگشت آن‌ها به وطن.

کشور ما از تمامی مؤلفه‌های لازم برای ورود به مسیر توسعه، به یک مسیر اساساً جدید برای حرکت رو به جلو برخودار است. رهایی از زیر سلطۀ سرمایه جهانی، کمپرادورها و سوداگران مالی غرب ما را به مقاومت در برابر هرگونه دیکته و فشار از بیرون قادر می‌سازد.

انجام این وظیفۀ تاریخی فقط به شرط تعلیم و تربیت میهن‌پرستانه امکان‌پذیر است. این وظیفه بطور کلی با تهمت زدن به تاریخ ما، با مظاهر رذیلانۀ روس هراسی و شوروی‌ستیزی ناسازگار است. این امر به ویژه برای تکوین شعور نسل جوان بسیار مهم است. ما موظفیم واقعیت را به پذیریم: اگر جوانان ارزش‌های اخلاقی و میهن‌پرستانه در سر نداشته باشند، اگر به کیف پول و پسندیده شدن (لایک‌ها) دلخوش باشند، پیروزی امکان‌پذیر نیست. باید به ‌فعالیت‌های مخرب ستون پنجم غربگرا که با ارتزاق از نفرت علیه کشور ما برای تأثیرگذاری بر روحیۀ جامعه و جهان‌بینی جوانان تلاش می‌کند، پایان داد.

زمان آن فرارسیده است که با اطمینان در مسیر توسعۀ واقعی مستقل قدم برداریم و کارگر را در مرکز سیاست دولتی قرار دهیم. زمان آن فرارسیده است که با تکیه بر تجارب بزرگ مام میهن ما- شوروی، ماهیت موفقیت‌های مردم چین را درک کنیم و با دقت به آینده بنگریم. رویکردهای برنامه‌ای حزب کمونیست فدراسیون روسیه علائم دقیقی از حرکت روسیه به سوی آیندۀ بهتر، به سوی حاکمیت خلق، به سمت تحولات سوسیالیستی در کشور  ما نشان می‌دهد.

١۴ فروردین-١۴٠١

منبع: https://www.sovross.ru/articles/2247/56464

https://akhbar-rooz.com/?p=148406 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ا. م. شیری
2 سال قبل

سایت اخبار روز با افزودن نظر خود به ابتدای نوشتار فوق، نشان داد که متأسفانه، نه تنها کمترین آگاهی و اطلاع از ریشه و گسترۀ مسائل و مشکلات منجر به رویارویی روسیه و اوکراین ندارد یا نمی‌خواهد داشته باشد، بلکه از واقعیت‌های موجود جهان بطور کلی دور است و هیچ ‌اعتنا و توجهی به خطرات جهانی ناشی اقدامات آمریکا و مستعمرات اروپایی آن و همچنین، تصور روشنی از آرایش نیروهای مترقی و ارتجاعی و دیدگاه‌های آن‌ها در بعد جهانی ندارد.
با این حال، همینقدر که در مقابل موضوع بی‌طرف نماند، مایۀ خرسندی است.
با تشکر

رضاخان
رضاخان
2 سال قبل

بیست اقدام مبارک خودشان
مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان

در حزب فدراسین روسیه ناسیونالیستهایی بودند و هستند که فقط به فکر روسیه بزرگ به هر قیمتی هستند هنوز از پشتیبانی از حزب فدراسیون روسیه دست بر نداشته اید .
همچنین حزب توده هم بدون اینکه خود بداند قربانی تصمیات بلوک شرق شد .حتی عباس شهریاری جون همزمان با تحولات روابط شاه با بلوک شرق پئدید آمد مشکوک به این است که خود بلوک شرق او را هدایت کرده است
کوزیکچین هم مشکوک است و معلوم نیست از جانب کدام جناح حزب کمونیست شوروی به انگلیس فرستاده شد تا از شر حزب توده راحت شوند و راه برای خودشان برای تاثیر بر تحولات ایران باز شود.وگرنه او را در انگلیس به دیار عدم میفرستادند .

همچنین اسناد اشتازی را سرچ کنید سند شماره ۱۸ اشتازی میگوید
“ارزیابی دیپلماتهای یوگسلاوی این است که آلمان شرقی و بلغارستان در اتهام علیه حزب توده دست داشته اند”.

کاوه
کاوه
2 سال قبل

روسیه ودیگر کشور هاهم باید سمت گیری سوسیالیستی بگیرند،این تنها راه نجات فدراسیون روسیه و جهان پر تلاطم امروز ما است.
عدالت ،صلح، آزادی

نسیم
نسیم
2 سال قبل

ابتذال بلشویکی به پوسیدگی رسیده است.
در برنامه قرن ۲۱ ام حداقل ۹ مورد از ۲۰ مورد پیشنهادی ناسیونالیسم و سرمایه داری دولتی است، یعنی فاسدترین ایدئولوژی و ناکارآمدترین اقتصاد. ناسیونالیسم با کوچکترین تلنگر به شوونیسم روسی می رسد و اقتصاد دولتی به رانت و اختلاس. ۲ مورد خاص حتی اختلال روانی برنامه را نشان می دهد:
۱- “حمایت از زبان و فرهنگ روسی خلق‌های تشکیل‌دهندۀ کشور بزرگ اتحاد جماهیر شوروی. غیرقانونی اعلام کردن تبلیغات ضد روسی و ضد شوروی”، طرف انگار حالی اش نیست که شوروی از هم پاشیده و کشورهای سابق دیگر رعیت روس ها نیستند!
۲- “تحکیم اتحاد روسیه و بلاروس”! تحکیم روابط با تنها دیکتاتور اروپا!
چگونه به این اهداف “کمونیستی” خواهند رسید؟ ” تعلیم و تربیت میهن‌پرستانه” ” این وظیفه با مظاهر رذیلانۀ روس هراسی و شوروی‌ستیزی ناسازگار است”!
چه کسی بهتر از ح ک ر می توانست ثابت کند که انترناسیونالیسم بلشویکی عین شوونیسم روسی است!

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

4
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x