جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳

جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳

بیانیه های تشکل های بازنشستگان و کارگری: روز پاسخگویی فرا خواهد رسید

شورای بازنشستگان ایران، سندیکای کارگران هفت تپه و اتحاد بازنشستگان با انتشار بیانیه های جداگانه ای به هجوم وحشیانه سرکوبگران جمهوری اسلامی به دانشجویان دانشگاه شریف و سرکوب اعتراضات و قیام سراسری مردم واکنش نشان دادند. در بیانیه اتحاد بازنشستگان آمده است که تاریخ تمامی حملات را به دانشگاه ثبت و ضبط می‌کند و روز پاسخگویی فراخواهد رسید. در بیانیه سندیکای هفت تپه آمده است که قطعا این جنایت و دیگر جنایت ها را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم. در بیانیه شورای بازنشستگان نیز آمده است که علیه جوانانی که فقط کوله پشتی کتاب و دفترشان همراهشان بود ، ارتش و لباس شخصی میفرستید؟! آنهارا در دام انداخته و بازداشت میکنید، گاز اشک آور و گلوله میزنید؟ این صحنه ها را در فیلم های نازیسم دیدیم و بس! اگر شما آخر خط را دیده اید ، ما هم دیده ایم.

متن کامل این بیانیه ها در ادامه آمده است:

بیانیه اتحاد بازنشستگان :

دانشگاه سنگر آزادی و عدالت

دانشگاه از دیرباز سنگرآزادی و عدالت بوده است و حکومت‌های استبدادی از بدو تاسیس دانشگاه در ایران تحمل این سنگر را نداشته‌اند.
حمله و تهاجم به دانشگاه یکی از روش‌های مقابله با جنبش های اعتراضی بوده است.
هنوز طنین این شعار دانشجویان در گوش ما بازنشستگان و کارگران است “فرزند کارگرانیم/کنارشان می‌مانیم” . ما هم با صدای بلند می‌گوییم “تا روز آزادی کنارتان می‌مانیم.”
قشون کشی شب گذشته لباس‌شخصی‌ها به دانشگاه شریف و محاصره دانشجویان معترض وجدان عمومی را آزرد و بار دیگر خشم همگانی را برانگیخت. این دانشجویان را دیگر با هیچ ترفندی نمیتوانند فریب‌خورده بنامند زیرا این دانسجویان با معیارهای خودشان در دانشگاهی پذیرفته شده‌اند که قطب علم می‌نامند.
دانشجویان معترضی که بعدازظهر روز یکشنبه دهم مهر در محوطه دانشگاه تجمع برگزار کرده بودند چه تهدیدی برای امنیت این حکومت به شمار میروند که رئیس دانشگاه و حراست و بسیج دانشجویی در یک تبانی شوم همان کاری را کردند که حکومت در حملات به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸انجام داد یعنی نیروهای لباس شخصی را برای سرکوب دانشجویان شریف فرستاد.
فیلمی که از در ورودی دانشگاه اشراف منتشر شده نشان می‌دهد که بیرون در دانشگاه لباس‌شخصی‌هایی با کیف کج با باتوم و تفنگ‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال جمع شده‌اند. صدای دانشجویان به گوش می‌رسد که فریاد می‌زنند: “هم‌وطنت رو داری می‌زنی؟ بی‌شرف!”
لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی همان روبات‌های هستند که صرفا برای سرکوب تربیت شده‌اند، تربیت شده اند که فکر نکنند و نیندیشند بلکه بخورند و بیاشامند و خشونت بورزند. همه می‌دانند که روبات-لباس شخصی فقط با درخواست رئیس دانشگاه و حراست می تواند وارد دانشگاه شود. در ماجرای شب گذشته دانشگاه شریف هم، هر اتفاقی که برای هر دانشجویی بیفتد از صدر حکومت تا رئیس دانشگاه و حراست مسئول هستند.
این دانشجویان سرزنده و آزادیخواه در سنگر همیشگی آزادی و عدالت حضور داشتند ولی ربات‌های لباس شخصی فقط به فرمان بالادستی‌ها واکنش نشان می‌دهند و توانایی فکر کردن و اندیشیدن به عواقب کارشان را ندارند ولی رئیس دانشگاه و حراست می‌دانند چه وقت این روبات‌ها را به میدان بیاورند.
اما اگر این سرکوب‌ها پاسخ می‌داد باید از سال ۷۸ تاکنون صدایی از دانشگاه به گوش نمی‌رسید و اعتراضات دانشجویی در سال ۷۸ برای همیشه پایان می‌یافت.

تاریخ تمامی حملات را به دانشگاه ثبت و ضبط می‌کند و روز پاسخگویی فراخواهد رسید.

جنبش با گلوله فرو نمی‌نشیند

اتحاد بازنشستگان

بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه

حمله به دانشجویان محکوم است!

“فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم”

کارگران و زحمتکشان، مردم ستمدیده؛

همانطور که همگی در جریان هستید، خیزش خیابانی و سراسری در اکثر شهر های ایران همچنان در جریان است.

جنبش های مختلف در ایران با شعار “زن زندگی ازادی” در کنار هم برای بدست آوردن مطالبات خود مبارزه را در اشکال مختلف ادامه می دهند.

خمیر مایه پیوند اعتراض های خیابانی با اعتصاب کارگری در اشکال مختلف در حال شکل‌گیری است.

طی هفته گذشته ما شاهد فراخوان های گسترده دانشجویان در بخش های مختلف مبنی بر حمایت از خیابان بوده ایم.

حضور پرشور دانشجویان این فرزندان کارگران و زحمتکشان که بار ها شعار سر دادند ” فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم” امروز همچنان این عزیزان در کنار زنان و مردان ستم دیده، ثابت قدم ایستاده اند و در دانشگاه صدای ژینا امینی ها هستند.

فرزند کارگران می دانند که شعار زن زندگی آزادی در پیوند است با شعار نان کار آزادی و به این دلیل حاکمان همانطور که در آبان ۹۷ در جریان اعتصاب کارگران هفت تپه برای مدافعان نان کار آزادی، اداری شورایی حکم بیش از ۱۰۰ سال زندان را صادر کردند، تا شاید صدای جنبش کارگری را خفه سازند!! امروز در اشکال دیگری دست به انتقام زده اند تا به خیال خود در پیوند شعار زن زندگی آزادی با شعار نان کار آزادی خللی وارد کنند.

همانطور که همگی اطلاع دارید در روز یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ حمله وحشیانه ای به فرزند کارگران در دانشگاه شریف شروع شده است.

ما کارگران، زحمتکشان و فرودستان جامعه به شما قول خواهیم داد که در کنار فرزندان خود خواهیم بود.

سرکوب شما دانشجویان عزیز، سرکوب کارگران و ستم دید گان است، کشتن شما یعنی کشتن پدر و مادر زحمتکش شما، پس مطمئن باشد “فرزندان دلیر ” در کنار شما هستیم و ” کنارتان” می مانیم.

نان و آزادی را از ما گرفته اند و با حمله به ژینا هاو حدیث ها و.. با حمله به شما می خواهند صدای همگی را خفه کنند، اما فریاد خشم و نفرت ما از ستم استثمارگران و تاریک پرستان خاموشی ندارد.

“فرزندان دل بند ” مادران و پدران و دیگر انسان های شریف و آزادی‌خواه ، شما را تنها نخواهند گذاشت!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمله به دانشجویان،را شدیدا محکوم می کند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بازداشت و ربودن دانشجویان، ضرب و شتم دانشجویان، استفاده از گاز آشک آور، استفاده از شوکر، تفنگ ساچمه ای و تیر جنگی و دیگر اشکال خشونت دولتی بر علیه دانشجویان را یک جنایت آشکار می داند و باید آمران و عاملان این جنایت سریعا شناسایی و داد گاهی و تمامی بازداشت شده گان سریعا آزاد گردند.

قطعا این جنایت و دیگر جنایت ها را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم.

فرزندان دلبند، با شعار، ” فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم ” دشمنان را رسوا کنید ، با فریاد ” زن زندگی آزادی، نان کار آزادی ” صاحبان زر و زور را به لرزه در آورید، آینده از آن ماست!

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱

بیانیه شورای بازنشستگان ایران:

حمله به دانشجویان ، حمله به همه ماست.

چند روز است که فرزندانمان زیر حمله وحشیانه وخشونت بار نیروهای سرکوبند،
جوانان ما در شرایط فشار اقتصادی و محیط افسرده و یکنواخت مدرسه بزور و ضرب و به امید تامین آینده شان زحمت کشیدند. ما شاهد تلاش بی حد و شب نخواببهایشان بودیم ما شاهد انزجارشان از محیط کسل آور و پلیسی مدارس بودیم چون خودمان هم در چنین محیطهای کنترل شده و پلیسی کار کرده و یا میکنیم . درد آنها را کاملا درک میکنیم با همه مشکلات تحمیلی درس خواندند و دانشگاه رفتند ولی شرایطشان بدتر شد. اجازه نفس کشیدن که نداشتند و هر روز تعدادی از همکلاسیهایشان احضار و تنبیه پادگانی میشدند . بنا به حق طبیعیشان اعتراَض کردند و خواهان پایان یافتن فضای رعب و تهدید در دانشگاه ها و آزادی همکلاسیهای خود شدند . به حجاب اجباری و بازداشت و حبس و کشتن زنان بخاطر حجاب اعتراض دارند. ولی برایشان قشون مسلح اونیفورمی و لباس شخصی گسیل کردند. نیروهای سرکوب با همه تجهیزات جنگی فرستادند.
علیه جوانانی که فقط کوله پشتی کتاب و دفترشان همراهشان بود ، ارتش و لباس شخصی میفرستید؟! آنهارا در دام انداخته و بازداشت میکنید، گاز اشک آور و گلوله میزنید؟
این صحنه ها را در فیلم های نازیسم دیدیم و بس!

جگر گوشه هایمان درصدد مطالبات انسانی و تامین آینده شان هستند و این از نظر شما جرمست!!

ما خانواده ها پشت جوانانمان هستیم برای هر تار مویشان خون دل خوردیم .
اجازه نمیدهیم تلنگری به آنها وارد کنید .
هرچه زودتر آزادشان کنید تا بدون هیچ ممنوعیتی به دانشگاه برگردند .اگر شما آخر خط را دیده اید ، ما هم دیده ایم.

https://akhbar-rooz.com/?p=171840 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x