شنبه 2 مارس 2024

شنبه 2 مارس 2024

جنبش سرنگونی گسترش می یابد!، استیصال خامنه ای در نماز جمعه – رحمان حسین زاده

دور جدید جنبش انقلابی و اعتراضی، قاطعتر و رادیکالتر برای سرنگونی جمهوری اسلامی به میدان آمده است. دانشجویان، نسل جوان پرشور و جسور و خودآگاه پیشقدم اعتراضات کوبنده این دوره بودند. این اعتراضات بسرعت به خیابانها و میادین شهرها گسترش پیدا کرد و مردم معترض و متنفر از جمهوری اسلامی به آن پیوستند. مناسبت شروع اعتراضات این بار انزجار از رژیمی است، که روز روشن ۱۷۶ انسان امیدوار به آینده و زندگی را در اقدام جنایتکارانه موشک زنی هواپیمای اکراینی به قتل رساند. سه روز پنهانکاری و دروغ و پرده پوشی بر نفرت عمیق مردم افزود. اعتراضات سریع و کوبنده این بار انعکاس خشم عمیق و برحق نسل جوان و مردم جان به لب رسیده علیه این نظام سراپا جنایت و دروغ و سرکوب است. یک علت مهم دیگر این واقعیت بود که جوانان آگاه و پرشور و مردم رزمنده نشان دادند جنایتهای سبعانه آبانماه، قتل ۱۵۰۰ نفر و دستگیر و زخمی کردن بالاتر از ده هزار نفر بی جواب نمی ماند، و آن جنایات تکان دهنده  را پاسخ گفتند و به جمهوری اسلامی نشان دادند، آبانماه ادامه دارد. به علاوه اعتراضات میلیتانت این بار پاسخ آگاهانه صف آزادیخواهانه و جنبش سرنگونی به عاشورا سازی چند روزه برای یکی از سرکردگان جنایت و ترورشان قاسم سلیمانی هم بود. با همه امکانات پول  و زور و تطمیع و تهدید و اجبار و افکار سازی مناسک تعزیه گردانی قاتل شناخته شده را بر جامعه تحمیل کردند و این بار با شعار “سلیمانی قاتله، رهبرش هم قاتله” پاسخ گرفتند. برخلاف پانیک کردن عده ای در اوج این بساط شنیع اسلامی ما اعلام کردیم، این بساط گذرا و موقتی است و امروز با خشنودی باید گفت حتی گذراتر از آن چیزی بود، که ما هم پیش بینی کردیم.

در تصویر وسیعتر اما نباید از نظر دور داشت، جنبش اعتراضی این بار گام جدید و بلندتر جنبش سرنگونی ریشه دار دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ است. مبارزه علیه فقر و تبعیض و گرانی و بیکاری، علیه استثمار و بی تامینی زندگی و بی آیندگی و سرکوب تحت حاکمیت یک رژیم سفاک مردم مبارز را به این نتیجه گیری درست رسانده، هر چه زودتر و هر بار با توان بیشتر و با افق و تصویر و شعارهای رایکالتر جمهوری اسلامی را جارو کنند.

اکنون به وضوح می بینیم، جنبش انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی گسترش پیدا کرده است. توده هرچه وسیعتری از کارگران، جوانان، زنان و مردم محروم و جان به لب رسیده بیش از پیش نیروی محرکه و چپ گرای تحولات انقلابی این دوره اند. پتانسیل این تحرک انقلابی چنان بالا است، اقشار بینابینی و نیروها و جریانات و “سلبریتی های” نان به نرخ روز خور و تاکنون امید بسته به “اصلاح و استحاله” نظام را تحت تاثیر قرار داده و بعضا به طرف خود کشانده است. پیوستن بخشهایی از خرده بورژوازی مذبذب (که بعضی ها عنوان گمراه کننده طبقه متوسط را برآن نهاده اند) به جنبش و تحول انقلابی، و فراتر از آن مشاهده ریزش نیرو از درون نظام مخوف استبدادی و اسلامی در این دوره پر تلاطم انقلابی و در شرایط شکسته شدن اقتدار نظام حاکم، روندی طبیعی و تجربه شده و مثبت در تحولات انقلابی بزرگ است. خود این روند محصول دو مولفه، اولا قدرتمند شدن جنبش رادیکال سرنگونی طلبی و ثانیا تضعیف هرچه بیشتر جمهوری اسلامی است. بیش از پیش و هدفمند باید به استقبال شرایط انقلابی جدید رفت. با خرسندی باید تاکید کرد، چپ گرایی و رادیکالیسم سوسیالیستی موقعیت اجتماعی و سیاسی قوی در جنبش سرنگونی دارد. شعارهای رادیکال و شفاف متکی به نبردهای قهرمانانه آبانماه و سپس ۱۶ آذر سرخ و تظاهراتهای میلیتانت روزهای اخیر ابهامی باقی نگذاشته است. این پدیده شورانگیز مبنای مادی دست بالا پیدا کردن رهبری و آلترناتیو چپ و سوسیالیستی در جنبش سرنگونی و در تحولات سرنوشت ساز جامعه ایران است. در این راستا دوره برداشتن گامهای مهم دیگری است. از جمله الف: گسترش و تحکیم سازمان و سازمانگری در ابعاد متنوع و به ویژه سازمانگری توده ای و حزبی، ب- فراتر رفتن از رهبری محلی و تامین رهبری رادیکال سراسری، ج- مهیا کردن اهرمها و امکانات تدارک قیام و نبرد نهایی برای برچیدن کامل جمهوری اسلامی. اینها مسائل محوری پیش روی جنبش و حزب ما و هر رهبر و فعال کارگری و سوسیالیست و هر نیروی چپ و کمونیست دخیل در جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه جاری است. در مطلب دیگری به این موضوعات مهم میپردازیم.

***

استیصال‌‌ خامنه ای :

استیصال، تنها کلمه بیان کننده سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه است.آمده بود به صف در هم شکسته و به هم ریخته حزب الله و سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر روحیه دهد؛ اما خود چنان بی روحیه و بی اعتماد بنفس و در هم شکسته بود که بر بی روحیگی گله حزب الله افزود. اما خامنه ای باز هم پافشاری کرد که خود و نظامش راه پس و پیش ندارد. او در بن بست است. اما جامعه و جنبش آزادیخواهانه و انقلابی راه خود را پیدا کرده است. به قول دانشجویان و مردم رزمنده اعتصاب و انقلاب و نابودی کلیت جمهوری اسلامی در چشم انداز نزدیک و این تنها راه رهایی جامعه ایران از رنج و محنت و مصیبت‌های تحمیل شده است.

ورق برگشت: تنها یک هفته طول کشید!

بساط معماری شده تحجر عاشورایی و تعزیه گردانی و سینه زنی اسلامی حول جسد “سردار رشید اسلام” مورد علاقه “رهبر” و ملی اسلامیهای درون و بیرون قدرت و عینا “سرباز و قهرمان ملی” مورد تقدیر بخش زیادی از جریانات و شخصیتهای مختلف سیاسی و ادبی و هنری ناسیونالیسم ایرانی اعم از سلطنت طلبان و جبهه ملی و بخشهایی از شعبه های جمهوریخواهی و البته با حضور پیگیر “چپ ضد امپریالیست” یک هفته طول کشید. صدای لرزان و اشکهای رهبر، نعره های مداحان و گسیل سینه زنان حزب الله و به کار گرفتن همه زور و فشار و امکانات و مهندسی افکار و مرثیه خوانی دولت آبادی ها و خوش رقصی سلبریتی ها و البته سکوت “شاهزاده” و تعریف و تمجید آخرین وزیر خارجه و داماد شاه از جنایتکار “سلیمانی” همه در خدمت این هدف شوم بود که نبردهای قهرمانانه بالاتر از صدها شهر در دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ و ۱۶ آذر سرخ امسال و اثرات مبارزات گسترده کارگر و مردم در چند سال اخیر به حاشیه رانده شود. گفتند و چه گستاخانه گفتند “امت و ملت” قدردان “سرباز جانباز وطن” هستند. این واقعه بار دیگر بر صف متقابل دوستان و دشمنان مردم نورافکن انداخت. در این صف آرایی ضد مردمی بار دیگر پیوند اسلام و ناسیونالیسم، همدستی دو ستون اصلی ارتجاع بورژوایی را در مقابل جنبش اعتراضی آزادیخواهانه و مردم دیدیم.

اما بعد از یک هفته تا همین جا با به میدان آمدن دوباره دانشجویان و نسل جوان و مردم رزمنده در تهران و دیگر شهرهای بزرگ با عزم و اراده ای مصمم تر، کوبنده تر و با شعارهای آزادیخواهانه و رادیکال ورق برگشته است. اعلام همدردی و همبستگی انسانی با بستگان و مردم داغدیده فاجعه ١٧۶ نفر سرنشینان هواپیمای اوکراینی مناسبتی شد، تا به بساط اسلامی و مهندسی شده حول کشته شدن جنایتکار سلیمانی پایان داده شود. رهبر و دیگر سران جانی مسبب این تراژدی بزرگ بر صندلی محاکمه نشانده شوند. عزم و اراده جارو کردن حاکمیت و بساط سراپا جنایتشان متهورانه تر سرداده شود. قدراین مناسبترین گرامیداشت قربانیان فاجعه سقوط هواپیمایی اخیر را میدانیم، در آن شریکیم و  این روند مبارزاتی را تقویت  میکنیم.

باردیگر این واقعیت مسلم به جهانیان و به همه شهروندان جامعه یادآوری شد، تحرک تغییر بخش جامعه کجا میطپد! بگذار جهانیان ببینند پتانسیل مبارزاتی جامعه ایران از اعماق جامعه برخاسته و هیچ نیرویی نمیتواند حرکت آزادیخواهانه و تاریخی مردم ایران را برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و برچیدن بساط دروغ و فساد و تغییر وضع موجود سد کند. ورق برگشته است. درود بر نیروی محرکه تحول انقلابی. درود بر کارگران، زنان، دانشجویان  و مردم عزم  کرده برای جارو کردن نظام فساد و تباه و دروغ و استثمار و سرکوب جمهوری اسلامی!

***

https://akhbar-rooz.com/?p=18174 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x