آخوند علم الهدای عربده کش و اندازه ی دانش و آگاهی اش!! – محمدعلی مهرآسا

محمد علی مهرآسا

قدرتی خدا این امامان جمعه در ایران همانند دیگر همکسوتانشان یعنی آخوندهای ریز و درشت موجود در ایران به علت عدم آشنائی با دانشهای تجربی، چون تمام معلوماتشان در همان حدود درس عربی و مسائل شرعی دور می زند، تهی مغزند و حتا از خرد و فهم کامل برای درک مسائل روزمره بی بهره اند. در نتیجه اغلب هر هفته در این دو خطبه طولانی و دری وری و نامجمل نماز جمعه سخنانی می گویند که دستشان باز تر شده و بلاهتشان را بیشتر از پیش به رخ جهانیان می کشند. البته غیر از این خطبه ها در دیگر موارد نیز اظهار فضل می کنند و میزان معلومات خویش را از دنیای امروز به مردمی که گوسفند گونه پای سخنشان نشسته اند ارائه می دهند. آن بیچارگان مستمع نیز به این گمان که این جانوران دانا، خردمند و عالمند، سخنان هزار من یک قاز آنها را برهان قاطع می انگارند. به قول ملک الشعرای بهار: «ای وای و فریاد از دست عوام…»

آخوند نابکار علم الهدای مشهور که امام جمعه مشهد است، با آن سی متر عمامه سیاه رنگش به یقین کامل در حرافی و گزافه گوئی دست بقیه همکسوتان را از پشت بسته است و در ضمن هر روز گزافه ای نو و چرندی تازه تحویل جهانیان می دهد، فرموده است:

«باید کمیّت ولایت را در کره زمین تثبیت کنیم. گفتمان، ما بشر را از تمام مفاسد و دموکراسی نجات می دهد»

نخست باید بگویم ای لعنت بر کفشهای پای داریوش آشوری که این واژه ی« گفتمان» را با زور و حیله در فرهنگ فارسی وارد کرد. واژه ای که به دلیل داشتن «ان» در آخر واژه نشان فرنگی مآبی دارد و نمی توان پارسی اش خواند! مانند راندمان که واژه ای فرانسوی است. البته و سد البته با ریسمان فرق دارد!

نیک بنگرید که طبق ادعای این فقیه اندک مایه، ولایت فقیه که یک بدعت مزخرف و بدون هیچ گونه پشتوانه دینی و علمی است و از دست آوردهای نابخردانه ی آخوندهای شیعه در ایران است، باید جهانی شود و چیزی نزدیک به هفت میلیارد مردم جهان پیرو آقای خامنه و یاجانشینان بعدی او شوند. آنهم از لحاظ کمیّت یعنی تعداد باورمندان! با این امریه، باید مسیحی و یهودی و بودائی و بت پرست و حیوان پرستهای افریقا همه زیر پرچم بدعت ولایت فقیه تشیّع گردآیند و از سخنان سخیف و اراجیف بی سر و ته آخوند خامنه ای اطاعت و پیروی کنند.

آیا این اظهار عقیده و این شکر خوردن آنچنانی، اگر علامت دیوانگی نباشد، چیزی بجز بلاهت را اثبات می کند؟ این آخوند ابله در سخنرانی از مزخرف گفتن نیز گذشته و به نوعی شکر زرد خوردن افتاده است؟ آخر ابله نادان سخنی بگوی که دستکم چند نفر دانا تنها در آن شک کنند و به ریش آلوده  و متعفنت نخندند.

انجام این خواسته و وقوع این ادعای علم الهدی مانند ادعای گذاشتن خورشید در جیب پالتو است. یعنی همانقدر بعید و غیر قابل انجام است. اما چه می توان کرد؟ بلاهت حد و اندازه ای ندارد و همانند کائنات گاه به بی نهایت سر می زند.

آن یکی آخوند ادعا می کند و اظهار فضل می فرماید که ما دستکم باید کشورهای منطقه را تابع خویش و پیرو ولایت کنیم! این نابخرد احمق نیز آگاه نیست که کشورهای همسایه غیر از عراق که اکثریّت مردمانش را شیعیان مهاجر در جوار حرمها تشکیل داده است، بقیه مردمانش دستکم ۹۵% سنی مذهبند که ولایت فقیه را نه تنها بدعتگذاری در دین می دانند، بل آن را در زمره کفر و زندقه به حساب می آورند و پیروانش را خارج از دین می شناسند!

اصولاً گوسفندان قشر عمامه به سر در مذهب تشیّع قرنهاست حکومت و دولت را سهم و ملک مسلم خویش می دانند و چون به امام موهوم و آن زندانی در چاه خلاء ایمان یقینی دارند و بر این باورند که او زمامدار دنیای کنونی است، لذا تنها خود را که جانشینان برحق این موجود گُم و گور می شناسند، لایق حکومت و زمامداری می دانند. این باوری است که از زمان ششمین امام این مذهب عاریتی یعنی جعفر صادق گریبانگیر این باورمندان شده و با شدت و حدت همواره برای برتخت نشاندن خویش در تقلا و کوشش بوده اند.

در چند روز اخیر باز اظهار فضل فرموده و خطاب به ایالات متحد امریکا گفته است:

«اگر بخواهیم ناوگانشان را در خلیج فارس هدف قرار دهیم، از امریکا یک نفس کش باقی نمی ماند…»

نخست به معنا و مفهوم سخن توجه فرمائید. می گوید از امریکا یک نفس کش باقی نمی ماند. یعنی تمام ۳۰۰ ملیون امریکائی خواهند مرد. نمی گوید از امریکائی های درون ناوگان امریکا در خلیج پارس، بل می فرماید از امریکا یک نفس کش باقی نمی ماند. معنای این جفنگ این است که با زدن ناوگان امریکا توسط ایران، کل مردم امریکا خواهند مرد!!

دوم این که گویا این ابله از قدرت نظامی ایالات متحد بی خبر است که البته باید این گونه هم باشد. زیرا چنین نابخردی جز «ضرب زیداً عمرا…» چیزی دیگر تحصیل نکرده و تعلیم نگرفته است. او از دانش اصلی که شامل ریاضی، طبیعی، شیمی، فیزیک و علوم انسانی است، بی خبر و نا آگاه است و به همین سبب در مورد صنایع نظامی کشورها نیز اطلاعی ندارد و شاید فریب هیاهوی سپاه پاسداران را خورده است و می انگارد که همین تعداد کشتی جنگی که یادگار شاه فقید است می تواند ناوگان امریکا را نابود کند. او چنین می پندارد که تمام ناوگان ایالات متحد همین تعدادی است که در خلیج پارس وجود دارد و چون ایران تعداد موشکهایش فراوان است، پس با همان موشکها امریکا را از صحنه ی کره زمین برخواهد انداخت.

البته تمام آخوندهای نابخرد اطلاعات عمومی و جهانیشان تا همین حدود است و دانستنی هایشان بر همان اراجیف فقه و مسئله ی حیض و نفاس و شک در نماز و روزه پایه گذاری شده است و با چنین معلوماتی حق دارند یاوه سرائی کنند. علم الهدی یک هواپیمای بی ۵۲ ایالات متحد را که هر یک هشت موتور قوی دارند ندیده تا بفهمد بمب افکن یعنی چه و تعداد بمبهائی که در مخزن این هواپیما جا می گیرد چه عددی است و چه وزن و مقیاسی دارد.

این آخوند گویا با تمام قدرتهای جهان سر ستیز دارد و فرموده است:

«سفیر بریتانیا باید تکه تکه شود…»

« اگر سفیر انگلیس دست نیروهای خط قاسم سلیمانی می افتاد، تکه بزرگش گوشش بود…»

خوب حضرت سفیر بریتانیا که در خدمت و دسترس تو و اربابت قرار دارد؛ چرا این کار را به انجام نمی رسانید. مگر شما همان نیستید که برخلاف تمام قوانین بین المللی به سفارت ایالات متحد هجوم بردید و ده ها تن دیپلمات دارای مصونیّت را ۴۰۰ روز در بند و چشم بسته نگه داشتید و سیزده میلیارد دلار تاوانش را پرداختید؟ خوب این کار را نیز انجام دهید و سفیر بریتانیا را تکه تکه کنید! شاید این عمل سبب ارزانی اجناس و فراوانی ارزاق و خوراک در کشور شود!

در ضمن چرا زودتر به قاسم سلیمانی پیش از به درک واصل شدن نفرمودید که این کار واجب را انجام دهد؟ ما همه می دانستیم و می دانیم که قاسم سلیمانی از آن گرگهای هاری بود که تمام کشتارهای بیرون از مرز ایران به دستور او به انجام می رسید. کسی چه می داند، شاید قاسم آقا نیز همانند دشمنان دائی جان ناپلئون نوکر انگلیسیها بوده است!!

دستگاه های جاسوسی امریکا و اروپا نیز می دانستند که قاسم تن پاره شده چه اعجوبه ای است و تنها با دیدن خون بی گناهان ارضا می شود. دولت امریکا کاملاً آگاه به کاری بود که انجام داد و مشهدی قاسم را تکه تکه کرد.

من نمی دانم این ملت بدبخت و فلکزده ی ایران کی از دست این اختاپوس نکبت ولایت فقیه و حکومت دینی خلاص می شود. تنها می دانم که این مردم در این چهل سال گذشته زنده مرگی کردند و نه زندگانی! آیا ما و فامیلها و هممیهنان من، تقاص کار بی فایده بهمن ماه ۱۳۵۷ را پس نمی دهیم؟!

کالیفرنیا    دکتر محمد علی مهرآسا    19/1/2020

۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=18353 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More