پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

ملاها، مسجدها، مرقدها و مرثیه سراهای مرگبار – بهنام چنگائی

همین امروز سازمان بهداشت جهانی به مردمان جهان آگاهی رساند که بدانند: ۹۷ مورد از گرفتاران به بیماری کرونا در ۱۱ کشور دیگر جهان و از جمله نیوزلند، این دچارشدگان غافلگیر، کرونا را یکراست از مسافران ایرانی ای گرفته اند که آنها درین فاصله به این کشورها سفر و کرونا را منتقل کرده اند. وقوع و شدت شیوع چنین فاجعه ای در کشورمان با داشتن چندین صدهزار ملاهای مرد و زن ریاکار، و ده ها هزار مسجدها، مرقدها و مرثیه سراهای گردآوردن توده ای و آلودگی شتابان آنان، درحالی ست که دیدیم خود رهبر علی خامنه‌ ای روز چهارم اسفند ماه و در رومانتیسم سخنان مذهبی اش به امت، پیرامون این ویروس بسیار واگیر و کشنده، کرونا را تنها یک “بیماری کذائی” نام‌ داد؛ وی پس از آنکه با شیوع بالای بیماری گند کارش درآمد، همچنین با گستردگی چشمگیر ویروس کرونا در ایران، و با بالارفتن دامنه های آگاهی مردمی و اعتراض به پنهانکاری رژیم، و بازتاب گسترده فاجعه در رسانه های داخلی و جهانی و هشدار سازمان بهداشت جهانی هم چنان اوج گرفت؛ که وب ‌سایت رسمی خامنه ‌ای ناچار دست بکارشد و با جابجا کردن گفته “بیماری کذایی”به “بیماری جدید” یاوه اش را تغییر داد؛ تا مگر سر خود کلاه بگذارد! وگرنه ما و جهانیان این بساط مخوف را می شناسیم و این بار هم آنها توانستند بسان ترورهای معترضان آبانماه، سرنشینانان هواپیمای اوکراینی و… پنهان کنند. در حالیکه آنها همچون همیشه مکاری و بی آبروئی “دین دولتی” و گردانندگانش از بالا تا پائین را به نمایش مسخره کشاندند، و همگان دیدند که حکومت مذهبی چقدر بی پروا و در برابر چشمان همه ی ما بی هویت و دغلکارند! آیا چنین نیست؟

چندش آور است که رژیم، امروز با تاخیری بلند و درست بسان بازتاب ندادن های رویدادهای بموقع گذشته و از جمله بازتاب ندادن تعداد قربانیان آبانماه، تعداد اسرا، و همچنین نتیجه ی آراء انتخاب ها، ندادن صندوق سیاه هواپیما و…، اینک و پس روزها آمار دلبخواهی ای از مبتلایان به کرونا را ۳۸۸ نفر، مرگ ۳۴ نفر و ۷۳ نفر بهبودیافتگان را رسانه ای کرده است که بی گمان آمار بیرونی آنها، هیچکدام با آنچه در گسترده کشور وجوددارد و شتابان در گسترش روزانه می باشد کمترین خوانائی را ندارد. چراکه مایک رایان مدیر اجرایی حوادث اضطراری سازمان بهداشت جهانی هم تأکیدکرده و می گوید: گستره کرونا در ایران ممکن است بسیار بیشتر از آنچه باشد که نظام می گوید. زیرا: تنها بخشی از گزارش ها بیانگر ۱۰۰ قربانی کرونا در قم، ۲۲  نفر در کاشان و ۱۴ نفر در اراک  است که بویژه در بیمارستان کامکار قم، و تنها در روز چهارشنبه ۱۸ نفر بیمار کرونائی جانباخته‌اند.

بنابرین تراژدی هولناک مرگ با بیماری کرونا، پیش از همه با خودسری و دعاوی ابلهانه مذهبی رژیم آغاز، و مانع هرگونه آگاهیرسانی درست و بایسته بمردم باورمند و بیدادرس شد. از همینرو خود رهبر و همگی سران رژیم، در بهترین حالت از روی نادانی و خرافه گرائی بانی شیوع کرونا بوده، و هرگونه رودروئی اصولی و بموقع با بیماری و بیماران قربانی را یکجا و آگانه یا نپذیرفته و یا راه حل آنرا بدست مذهب و اشکال رمانتیک طب مذهبی ـ دینی و همزمان خرفتان و نادانانی همچون آیت…تبریزیان ها و دعاهای آنان سپرده است که بی کم و کاست خود خامنه ای یکی از آن مرگکاران است که باید روزی بهمین خاطر بدادگاه مردمی کشانده شده و بازخواست شود؛ و ثمره جهالت و بی کفایتی همگی شان اینکه اکنون می توان گفت که: ایران قرنطینه بزرگ ملایان و مکلایان خردکش شده که گردانندگان دینکارش نخواستند در همان آغاز که قم دچار کرونا بود، قم شان را قرنطینه کنند! چرا نخواستند؟ چون: قم بارگه والائی بود؛ حرمی که تا دیروز می بایست شفا دهنده ی امت ساده دل باشد، خود آن، امروز منشأ آسیب پذیری، واگیری و درماندگی گشته، و همزمان گسترش و پخش بیماری کرونا در ایران و ۱۲ کشور جهان، مادرش در همین قم بوده است! حقیقت ناگوار و چالشی مرگباری که با فرارفتگی کرونا از یکسو، و ناتوانی درمانی ـ پزشکی از دیگرسو، باید پذیرفت که آخوندها نمی توانند به این سادگی و حالا حالاها بیماری را کنترل، شناخته و برایش درمان درست و قطعی بیابند و این حقیقت تلخ بسیار هراسناک می باشد. مردم باید بپاخیزند تا دیر نشده است.

 و اما کسانی که در این فاصله، بیماری مرگبار خود را از این مکان های پُرتراکم”مقدس” همچون قم و ای بسا مشهد گرفته، و آنان بدانند که بیماری شان بدلیل کله خشکی سران دستگاه از پذیرش واقعیت واگیری سریع کرونا بوده، که همگی چنین دچار آن شده اند و به کوتاهی در وظیفه و خیانت در امر مسئولیتگرائی و تعهدپذیری سرکردگان مذهبی حکومتی و خود رهبر واقف شوند، تلخ تر اینکه هیچیک از سران رژیم برای حفظ حرمت شفابخشی قم، نخواستند به خطرناکی کرونا تن داده و گردن نهند، سر بر فریاد و شورش برخواهندکشید؛ زیراکه شخص خامنه ای آنرا کذائی نامید! و بیت و دستگاهش نیز، آگاهانه و بدستور او سکوت و پنهانکاری کردند؛ تا بدانجاکه ایران دومین کشور کرونا زده می باشد و این فاجعه گواه بر بی وجدانی این تبهکاران و ناسازگاری نظام شان با حق زندگی مردم و هستی کشورمان دارد. با این مصیبت بزرگ اصولا خلاء میان” دین و دین دار” آشکارشده و ضرورت جدائی دین از دولت آسان تر پی برده خواهدشد و در دیدگاه باورمندان، شکاف دین با منافع دینداران هرچه بیشتر ژرف خواهدشد، و بروز این دشمنی و ناتوانی برجسته و چندش آور در دم و دستگاه دین دولتی و سرکردگان مفتخورش با توده ها، سرانجامی آگاهانه و اجتناب ناگزیر به سمت گذر از دین دولتی و سرنگونی دارد. و همه آنها دلسردشدگان مومن، برای یکمین بار دچار یک تناقض آشکار و نوزا و پرسشگر می شوند که: پس کجاست آن “یاریدهنده ی شفابخش که خدا، قرآن و سران”باشند؟ زیرا مومنان”پاکباخته پیوسته برای یاری جستن به پابوس اولیا می رفته اند و امزوز آنها کجایند؟ این پارادوکس و سرخوردگی دردناک میان جویندگان یاری و وعده دهندگان توخالی و مکار، بدنبال پاسخ هائی خواهندبود و یا هماکنون هستند. آنهائیکه تا همین دیروز با چه هزینه های کمرشکنی که برای تنگدستان و جهت شفا یافتن داشت چه توسل ها که با گریه ها و زاری ها درین مکان های مقتدر مالی قم و… التماس ها و آرزوهای شان را با فریاد به اوج آسمان نمی کشیدند و چه حاجت های پنهانی را در آن ضریح ها گره نمی زدند؟ تا مگر درخواست و دعاهای شان شنیده شده و یاری بجویند! آری این ناهمخوانی و ناسازگاری میان  باور و باورمند با دین و مذهب های شان، همان پارادوکس تاریخی و زمینه دگرگونی های فردای انسان باور است که برای مکاران چپاولگر و دکانداران پلید دینی سنگین تمام خواهدشد؛ و پهنه ی روشنگری ها با اندکی کار برای زمینه سازی های خودباوری،با این رویدادهای تلخ و حقیقی، بی گمان نچندان دور به بیداری طبقاتی ـ توده ای و رهائی کارگران و کارمزدان از یوغ بهره کشان خواهد انجامید. چون دیگر شفا دادن و امید یافتن و راه چاره ی گره گشائی های فراوان جامعه بشدت طبقاتی و سرمایه سالار درنده، از دایره ی ترفندهای دو هموند ” دین و سرمایه” بیرون رفته و چشم خودکم بین اجتماعی بهتر، به آلوده سازی کنش و منش دینمداران حیله گر چشم خرد گشوده و خودباور خواهدشد. اگر جز این است که رفت! پس چرا خامنه ای بی هیچگونه دانش و شناخت از کرونا، آنرا یک ” بیماری کذائی” نامیده است؟ نه برای حفط جایگاه آسمانی اش در زمین!

بهررو کشورهای همسایه عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، کویت، اردن و چین مرزهای زمینی و هوایی خود با ایران را بسته اند و این پاداش رژیمی آخوندی و واپسگراست که نه تنها در ۴۱ سال گذشته پیوسته بمردمش تحمیق تحویل داده، دروغ گفته و همچنان می گوید؛ همچنین نه تنها دار و ندار ما را در جنگ و سرکردگی مذهبی در منطقه و جهان ببازی FATF گذارده؛ بل همچنین درین فقر و تنگدستی ۸۰% و گرسنگی مفرط، هزینه قرنطینه کردن شهر مقدس قم شان را که کانون ‎کروناست با قرنطینه کردن ایران و کشتار بسیارانی در آتی را تاوان آنرا نیز بیشتر برکول خود مومنانی در سراسر کشور سوارکرده که آنها درین ۴۱ سال پیوسته پشتوانه اساسی این نظام ضدبشری بوده اند و این از کرامت های آقا، بیت او و مذهب حکومتی آنهاست. چندش انگیزتر اینکه علم الهدی در خطبه ‌ایکه روی سایت اش با عنوان”مکتوب نماز جمعه نهم اسفند” منتشر کرده، چنین می گوید: ( برحسب بیانیه ‌ای که اعلام شد، اطاعت کرده و نماز جمعه را برگزار نکردیم ) اما در همین حال وی اعتراض می کند که: نماز جمعه فریضه الهی است و در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود. و نقش سپاه پاسداران نیز درین بحران کرونا جای گفتمان بسیار و جداگانه ای دارد.

بگذریم، دامنه شیوع بیماری کرونا، روز بروز در سراسر کشور گسترده ‌تر شده و مسئولین شریف و مقدس، با پنهانکاری های خردکشانه شان، تلاش در عادیسازی فرافکنانه ی جامعه و کشور دارند، در شرایطی که دامنه ی بحران کرونا و فاجعه های آن هر ساعت گسترده‌ و مرگبارتر می ‌شود و سران نظام می خواهند این بیماری و گسترش آن را طبیعی جلوه دهند و ما باید با همه توان خود این ترفندها را افشا و رسواکنیم. پیشنهاد و توصیه های اکید پزشکان مردمی و متعهد به رهبر و سران تبهکار رژیم این است که آنان باید هرچه زودتر و سرراست بپذیرند که ناتوانند و هرگز به تنهائی نمی توانند چاره ای کارساز در برابر کنترل، گسترش، شناخت و درمان کرونا داشته باشند و از همینرو می باید مسئولانه و خردورزانه دست از دعاوی مذهبی پوچ برداشته، به بیماری پیچیده کرونا اذعان کرده و تلاش برای جلب حمایت و پشتیبانی جهانی نمایند و سهم ما نیز درین میان همکاری و مبارزه مشترک طبقاتی و توده ای برای تشویق کارگران و توده ها برای سرنگون کردن این جرثومه ی پلیدی و پلشتی ست.

بهنام چنگائی دهم اسفند ۱۳۹۸

https://akhbar-rooz.com/?p=21504 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x