دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

بایگانی مطالب مسعود نقره کار در سایت قدیم اخبار روز

پنج نکته در باره ی روشنفکر و روشنفکری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣۹٨ (۹ ژوئیه ۲۰۱۹)
سه نکته در باره ی روشنفکر و روشنفکری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹٨ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۹)
پروژه ققنوس: تکرارِ مکررِ خطا؟!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۷ (٨ مارس ۲۰۱۹)
شباهت نامه: چاله میدان، طویله ی سلطنتیِ قاجار، مجلس شورای اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۷ (۲٣ دسامبر ۲۰۱٨)
برای کشتار دگراندیشان درمکتب آخوندها دوره ببینید!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۷ (۲۰ اکتبر ۲۰۱٨)
جنگ روانیِ” اصلاح طلبانه”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۷ (۵ سپتامبر ۲۰۱٨)
سفرنامه (۴)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۷ (۱۱ اوت ۲۰۱٨)
کجائی شیرین ؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱٨)
چرا جاهل ها و لات ها “عقاب های ایران” شده اند؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۷ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
سفرنامه (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ تیر ۱٣۹۷ (۴ ژوئیه ۲۰۱٨)
سفرنامه (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئن ۲۰۱٨)
همجنس گرائی،همجنس بازی، بچه بازی، شاهد بازی، مساحقه و…
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۷ (۱۷ آوریل ۲۰۱٨)
شُهرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۷ (۴ آوریل ۲۰۱٨)
توهم سیاسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۶ (۱۱ مارس ۲۰۱٨)
شاه حرف گوش نمی کرد*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۶ (۱۴ فوریه ۲۰۱٨)
“امام زمان” های روانی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۶ (۶ دسامبر ۲۰۱۷)
نوش جان‌تان، به شرط این که…
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣۹۶ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۷)
اپوزیسیونی که پیر می شود!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ شهریور ۱٣۹۶ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷)
طب اسلامی و بیماریِ جدید رهبر!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۶ (۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
کشتار سال ۶۷ و دفورماسیونِ “حافظه جمعی و تاریخی”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۶ (۲٨ اوت ۲۰۱۷)
“روبانی آبی” و نگاهِ قربانیانِ کودک آزاری
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۶ (۲۱ اوت ۲۰۱۷)
آثارِ رحمانیتِ یک آیه: شاپور بختیار و فریدون فرخزاد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹۶ (۶ اوت ۲۰۱۷)
خبری خوب در”روزِ قلم”ِ حکومتی – بخش پایانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۷)
“انجمن قلم” حکومتی علیه کانون نویسندگان ایران (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷)
کانون نویسندگان، خارِچشم قلم بدستانِ حکومتی (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹۶ (۵ ژوئیه ۲۰۱۷)
مدّاحان در حکومت: از جواد ذبیحی تا دکترحاج میثم مطیعی! – بخش دوم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹۶ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۷)
یکسان نمائیِ شعبان جعفری با “لُشوشِ متدین” بی انصافی ست! – بخش نخست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۷)
در شناختِ “مزدورانِ نَرم”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
چوب هرنخل که منبرنشود.
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱ ژوئن ۲۰۱۷)
امیرتتلو: گوشتِ نذریِ” انتخابات ۹۶”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۶ (٣۰ می ۲۰۱۷)
در معنای نوعی از” اصلاح طلبی”:
به جنایتکارتررای ندهید، به جنایتکاررای بدهید!

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۶ (٨ می ۲۰۱۷)
در ستایش و شناختِ “شادی”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۶ (۹ آوریل ۲۰۱۷)
قَدَرترین سازمانِ آوازه گریِ خرافه و خشونت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۷)
“زبان به کام سیاست”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
عمامه های سرخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۴ (۴ مارس ۲۰۱۶)
“شیخ روباه”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۴ (۹ فوریه ۲۰۱۶)
توهم که رفتی رفیق!
یادبود –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۴ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۵)
آخوندها، غِلمان گرائی و عروسان خردسال
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۴ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
“بچه ی میدون” در میدان سیاست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۴ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۵)
شیخ ها و شمع ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۴ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵)
درباره چند جنجال بهداشتی- اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲ می ۲۰۱۵)
سگ کُشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۴ (۱۴ آوریل ۲۰۱۵)
جاهل ها ولات ها: درانقلاب ودرحکومت – بخش پایانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹٣ (۱۴ فوریه ۲۰۱۵)
جاهل ها ولات ها: درانقلاب و در حکومت – بخش نخست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹٣ (۱۰ فوریه ۲۰۱۵)
جام جهان نما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹٣ (۷ نوامبر ۲۰۱۴)
کاریزمای جنایت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹٣ (٣ ژوئن ۲۰۱۴)
آینه‌ی قَدی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۱ می ۲۰۱۴)
شجاعتِ عقلانی و مدنی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۲ (۲۰ فوریه ۲۰۱۴)
گُور و گُل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۲ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۴)
آمریکا، آمریکا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۲ (۲۷ دسامبر ۲۰۱٣)
“عالیجناب‌ گنجی” و “توجیه سیاسیِ جنایت”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۲ (۲۰ نوامبر ۲۰۱٣)
حسِ رژیمِ کشتار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۲ (۱۵ نوامبر ۲۰۱٣)
خزان خونرنگ
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۲ (۲ نوامبر ۲۰۱٣)
بَدبَده؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۲ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٣)
زیستن با قاتلان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۲ (۲۹ اوت ۲۰۱٣)
بلوای ۱۵ خرداد ۴۲ از نگاه “بچه‌های اعماق”
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۲ (۴ ژوئن ۲۰۱٣)
در ستایش سّید علی خامنه ای!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۹ می ۲۰۱٣)
روحانیت و پدیده ی چماقداری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۲ (۹ آوریل ۲۰۱٣)
فرزندان ملاباشیِ شاه سلطان حسین
و نظام پزشکی جمهوری اسلامی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۱ (٨ مارس ۲۰۱٣)
جاهل‌ها و لات‌ها، روحانیون و سلاطین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۱ (۲۴ فوریه ۲۰۱٣)
جاهل ها ولات ها، روحانیون و سلاطین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۱ (۱۰ فوریه ۲۰۱٣)
جاهل ها ولات ها، روحانیون و سلاطین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۱ (۲ فوریه ۲۰۱٣)
دست های آلوده در کشتار کودکان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣۹۱ (۲٣ دسامبر ۲۰۱۲)
“تاوان شادکامی کیست این غُراب؟”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۱ (۲ دسامبر ۲۰۱۲)
سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران
نگاهی به یک پژوهش کم تا

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۱ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۲)
بحران اعتماد، چشم اسفندیار اپوزیسیون
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۱ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۲)
تاوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۱ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۲)
افول “توهم های احمدی نژادی”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۱ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲)
اهل قلم و “آهوی جوان کویر دور”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۱ (٣۰ اوت ۲۰۱۲)
وقتی یک “وجیزه نویس”
مشروعیت کشتار سال ۶۷ اثبات می کند!

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۱ (۲٣ اوت ۲۰۱۲)
یاس زردی که در بهار پرپر شد
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۱ (۱۲ اوت ۲۰۱۲)
روشنفکر: مرغ عروسی و عزا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۱ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲)
معمای «ذات اسلام»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۱ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۲)
منورالفکر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۱ (۲۹ می ۲۰۱۲)
آشیانه ی خالی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۴ آوریل ۲۰۱۲)
“رازگونه ی رازگشای”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹۱ (۱ آوریل ۲۰۱۲)
آسمان ِ یک رنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۰ (۱۶ مارس ۲۰۱۲)
در ستایش شرم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۰ (۲۱ فوریه ۲۰۱۲)
خانه نشین دو چشم و یک قلب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۰ (۵ فوریه ۲۰۱۲)
خواجه ها و نقش ایوان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۰ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۱)
دو چهره و دو نوع حقوق بشر
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۰ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۱)
چشم عسلی ِ قتل های زنجیره ای
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۰ (٨ نوامبر ۲۰۱۱)
Halloween
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۰ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۱)
پزشک جنایتکار؟!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱)
امریکا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۰ (۶ اکتبر ۲۰۱۱)
” باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد”*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۰ (۱۴ اوت ۲۰۱۱)
آیا می توان چنین جنایتکاری را بخشید؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۰ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱)
در تدارک تدفین جنازه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۰ (۹ ژوئن ۲۰۱۱)
اپیدمی عفونت ستمگری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۹ آوریل ۲۰۱۱)
آقای کدیور
و حکایت “به درک واصل شدن” مجاهدین خلق

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۰ (۹ آوریل ۲۰۱۱)
نوعی از زندگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۰ (۲۷ مارس ۲۰۱۱)
تباهی ِ تاریخی: از مجلس مهستان به مجلس اراذل و اوباش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣٨۹ (۲۰ فوریه ۲۰۱۱)
” خمینی خدمت بزرگی به مردم ایران و جهان کرد!”
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوریه ۲۰۱۱)
تکرار تراژدی ( بخش پایانی)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣٨۹ (۶ فوریه ۲۰۱۱)
تکرار تراژدی (بخش سوم)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣٨۹ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۱)
هنوزهم کاپیتان پرویز!
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣٨۹ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۱)
تکرار تراژدی – ۲
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨۹ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۱)
تکرار تراژدی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱)
چشم و چراغ جنبش روشنفکری ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨۹ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۰)
“قضیه قتل ها مثل این که گریبان ما را گرفته” *
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣٨۹ (۹ دسامبر ۲۰۱۰)
هجمه ی “دین خویان” دانشگاهی به آرامش دوستدار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۹ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۰)
قران را باید خواند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣٨۹ (۱٨ سپتامبر ۲۰۱۰)
علیه فراموشی ِ جنایت های “مرحوم خمینی”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣٨۹ (۶ اوت ۲۰۱۰)
علیه فراموشی ِ جنایت های “مرحوم خمینی”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣٨۹ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۰)
طلبه های لات و لش و وبش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣٨۹ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۰)
مشاطه گری ِ چهره و منش ِ آیت الله خمینی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣٨۹ (٣ ژوئن ۲۰۱۰)
دیوانه خانه ی”پولیتیک”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣٨۹ (٣۱ می ۲۰۱۰)
حدود انسان بودن ِ آیت الله خامنه ای
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣٨۹ (۲۵ می ۲۰۱۰)
“بوسه بر لبان دریا”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٣ می ۲۰۱۰)
توهم آفرینی های ِخوش خیالانه!
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨٨ (۱٣ مارس ۲۰۱۰)
امیدی به “اصلاح” آقای هاشمی رفسنجانی نیست!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨٨ (۱ مارس ۲۰۱۰)
واژه ای چند درباره جنبش روشنفکری و انقلاب بهمن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨٨ (۱۰ فوریه ۲۰۱۰)
آقای نگهدار
کلید گشایش گفت و گو و مناظره در دستان شماست

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨٨ (۵ فوریه ۲۰۱۰)
در باره خشونت و راه های مقابله با آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨٨ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۰)
در باره خشونت و راه های مقابله با آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨٨ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۰)
آنان که به خیابان ها آمده اند
راه لایروبی” طویله اوژیاس” * را بلدند!

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣٨٨ (۷ ژانویه ۲۰۱۰)
دفاع از خود “خشونت” نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨٨ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۹)
نه, این مردک درمان شدنی نیست!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨٨ (۲۴ دسامبر ۲۰۰۹)
تصویر پاره پاره ی “جنایت”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣٨٨ (۱۵ دسامبر ۲۰۰۹)
“چشم هایم را نبندید, آفتاب زیباست”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨٨ (۷ نوامبر ۲۰۰۹)
دیکتاتور حقیر و “بوی گند دروغ”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨٨ (۱۲ اکتبر ۲۰۰۹)
احمدی نژاد, شارلاتانیسم ِ روان پریشانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣٨٨ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹)
احمدی نژاد, شارلاتانیسم ِ روانپریشانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣٨٨ (۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹)
احمدی نژاد, شارلاتانیسم ِ روان پریشانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣٨٨ (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹)
احمدی نژاد, شارلاتانیسم ِ روان پریشانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣٨٨ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹)
تجاوز جنسی, شکنجه ی حکومتی (دولتی) ست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣٨٨ (۱ سپتامبر ۲۰۰۹)
یکسان سازی انسان ها و عدم تحمل دگراندیشی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣٨٨ (۲٣ اوت ۲۰۰۹)
دادگاه های نمایشی
نمایش نفرت انگیز مجازات در ملاء عام

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣٨٨ (۱۷ اوت ۲۰۰۹)
دادگاه های نمایشی
نمایش نفرت انگیز مجازات در ملاء عام

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣٨٨ (۱٣ اوت ۲۰۰۹)
اکبر گنجی و “یک بام و دوهوا”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣٨٨ (۷ اوت ۲۰۰۹)
نگاهی به جنایتکارانه ترین فتوای تاریخ معاصر ایران
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣٨٨ (٣ اوت ۲۰۰۹)
“غباری طاعونی از آفاق برخاسته است”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣٨٨ (۲۲ ژوئیه ۲۰۰۹)
توهم آفرینی به سود کیست؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣٨٨ (۱۴ ژوئیه ۲۰۰۹)
‘ندا’
برای زندگی کردن چقدر باید بمیریم ؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣٨٨ (۲۱ ژوئن ۲۰۰۹)
“انتخابات”، شکست توهم
نظرها –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣٨٨ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۹)
کشتارها را به یاد آر!
نظرها –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣٨٨ (۷ ژوئن ۲۰۰۹)
من به آقای احمدی نژاد رای می دهم!
نظرها –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣٨٨ (٣۱ می ۲۰۰۹)
حکومت اسلامی و لابیگری در امریکا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۱٨ می ۲۰۰۹)
مشاطه گران حکومت اسلامی در خارج از کشور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۲۶ آوریل ۲۰۰۹)
جنایتکاران تحصیل کرده
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣٨٨ (٣۰ مارس ۲۰۰۹)
تاریخ هیچ قتل عامی را به گور نسپرده و نخواهد سپرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣٨۷ (۱۰ فوریه ۲۰۰۹)
آقای احمدی نژاد و
جایگاه “چاقو و قمه” در حکومت اسلامی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣٨۷ (٨ دسامبر ۲۰۰٨)
سانسور و کانون نویسندگان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣٨۷ (۲۷ نوامبر ۲۰۰٨)
کانون نویسندگان ایران, کانون ستیز با سانسور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣٨۷ (۲۲ نوامبر ۲۰۰٨)
ما و نژاد پرستی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣٨۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۰٨)
موعظه ها، ادعاها، توهم ها و واقعیت ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨۷ (٣ اکتبر ۲۰۰٨)
موعظه ها، ادعاها، توهم ها و واقعیت ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۷ (۲۹ سپتامبر ۲۰۰٨)
موعظه ها, ادعاها, توهم ها و واقعیت ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣٨۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰٨)
عوامفریبی، راه گشای جمهوری خواهان
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣٨۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۰٨)
“چشمی هست که از اشک لبریز نشود؟”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣٨۷ (۱٨ اوت ۲۰۰٨)
آلوده کنندگان قلمرو تبعید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣٨۷ (۷ اوت ۲۰۰٨)
حکومت اسلامی و ترور تبعیدی ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئیه ۲۰۰٨)
“این بذر ها به خاک نمی ماند”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣٨۷ (۱۰ ژوئیه ۲۰۰٨)
“انتخابات”, توهم و خودشیفتگی
نظرها –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣٨۶ (۱۴ مارس ۲۰۰٨)
بنیادگرایی و آنسوی چهره ی انسان
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣٨۶ (۱۱ مارس ۲۰۰٨)
رهبری سیاسی و اهمیت سلامت روانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۶ (۲٣ فوریه ۲۰۰٨)
رهبری سیاسی و اهمیت سلامت روانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣٨۶ (۱۷ فوریه ۲۰۰٨)
بحرالعلوم و “اصحاب قلم”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣٨۶ (۲ فوریه ۲۰۰٨)
در باره ی “صمد بهرنگی”
یادبود –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨۶ (۲۰ ژانویه ۲۰۰٨)
دیکتاتورها, شایعه و “خودکشی قهرمان”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣٨۶ (۱۲ ژانویه ۲۰۰٨)
ترور شخصیت در جنبش چپ ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣٨۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۰۷)
نقش تبعیدیان در تحولات درون ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣٨۶ (٨ نوامبر ۲۰۰۷)
“ضیافت زندگی” و جای خالی او
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣٨۶ (۲٣ اکتبر ۲۰۰۷)
“انجمن قلم” یا “انجمن قاتلین قلم”؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣٨۶ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۷)
“دیکتاتور حقیر” و “تحقیر ملی”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۶ (٣۰ سپتامبر ۲۰۰۷)
در باره ی”جذابیت”های آقای رییس جمهور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣٨۶ (۲۰ سپتامبر ۲۰۰۷)
تبعید و تبعیدی, پدیده هایی هنوز ناشناخته؟!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣٨۶ (۱۵ ژوئیه ۲۰۰۷)
تبعید و تبعیدی, پدیده هایی هنوز ناشناخته؟! – ۱
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣٨۶ (۷ ژوئیه ۲۰۰۷)
من این کلاغ را می شناسم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣٨۶ (۲۴ ژوئن ۲۰۰۷)
“سیاست” بازی با قلم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣٨۶ (۷ ژوئن ۲۰۰۷)
” آخه ما خودمان والله یک زمان قاتل بودیم”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۲ می ۲۰۰۷)
فرخ نگهدار و “اعاده حیثیت” از یک قربانی ترور شخصیت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣٨۵ (۱۷ مارس ۲۰۰۷)
بیم و امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣٨۵ (۱۱ فوریه ۲۰۰۷)
“توهم ها و هذیان های پیشرونده”ی یک رییس جمهور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣٨۵ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۷)
“عمقی نگری های فرهنگی” و دانشنامه ایرانیکا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۰۷)
“حقایق تاریخی” در باره
ترور و ترور شخصیت درون تشکیلاتی

یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣٨۵ (۱۲ ژانویه ۲۰۰۷)
من هم موافقم هادی جان! سلطان محمود نباشیم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣٨۵ (۵ ژانویه ۲۰۰۷)
درس هایی از ترور و ترور شخصیت “درون تشکیلاتی”
در جنبش چپ ایران

سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨۵ (۲۹ دسامبر ۲۰۰۶)
از اسناد “سیاست و وقاحت”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣٨۵ (۲ دسامبر ۲۰۰۶)
در باره ی “تشکیلات دانشنامه ایرانیکا”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨۵ (۲۵ نوامبر ۲۰۰۶)
“شاهدی از غیب”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣٨۵ (۲۰ نوامبر ۲۰۰۶)
” دانشنامه ایرانیکا”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣٨۵ (۱۵ نوامبر ۲۰۰۶)
نوعی از زندگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣٨۵ (٣ نوامبر ۲۰۰۶)
حال آقای رییس جمهور وخیم تر شده است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۰۶)
” طنز نویس خوش تیپ!”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣٨۵ (٨ اکتبر ۲۰۰۶)
“فاجعه ته نشین نخواهد شد”
یادبود –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣٨۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶)
“اعتراف گیری مخملی”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣٨۵ (۴ سپتامبر ۲۰۰۶)
دشنه و قلم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣٨۵ (۱۷ آوریل ۲۰۰۶)
در فاصله قلم و سرنیزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣٨۵ (۱ آوریل ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=21742 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x