جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعیە پایانی کنگرە “ژن، ژیان، ئازادی”، کنگرە ١۴ کومەلە زحمتکشان کردستان

کنگرە ١۴ کومەلە زحمتکشان کردستان، کنگرە “ژن، ژیان، ئازادی” روز یکشنبە ٢٣ اردیبهشت ماە سال ١۴٠٣ خورشیدی مصادف با ١٢ ماە می سال ٢٠٢۴ میلادی، پس از سە روز کار فشردە و مباحث مفصل به کار خود پایان داد.

برگزاری این کنگرە بە دلیل فاصلە زمانی طولانی مابین کنگرەهای ١٣ و ١۴، بە وقوع پیوستن چندین جنبش و خیزش بزرگ در کردستان و منطقه که جنبش و به عبارتی انقلاب ژن، ژیان، ئازادی از جملە بزرگترین و برجستەترین و چشمگیرترین آنان بود، تلاش نافرجام در راستای اتحاد و ادغام با حزب کومەلە کردستان ایران کە بە دلیل تمامیت خواهی، عدم پایبندی بە توافقات فی مابین، انحراف سیاسی آشکار طرف مقابل و پشت کردنشان بە جنبش ژن ژیان ئازادی با امضای منشور جورج تاون، نیازی عاجل بود کە آثار و نتایج تمامی فاکتورهای موجود را به همراه داشت. حضور مجدد کومەلە زحمتکشان کردستان و ایستادگی‌اش در برابر تمامیت خواهی کە با فداکاری پیشمرگان و کادرهای حزب مقدور شد و متاسفانە جانباختن رفقا سامان ابراهیمی و هیوا صادقی را بە دنبال داشت و همچنین مواضع شفاف ما به عنوان حزبی چپ و سوسیالیستی چپ، برابری طلبانەی و حزبی در جایگاە یکی از احزاب رهبری کنندە جنبش آزادیخواهی کردستان و  موج وسیع حمایت و پشتیبانی عمومی از جانب فعالان جریان کومەلە و افکار عمومی کردستان مواجە گشت، انتظارات از این کنگره را افزایش داده و وظیفەای تاریخی بر عهدەاش نهادە بود.

کنگرە با سرود بانگەواز (فراخوان) سرود رسمی کومەلە آغاز شد و پس از آن بە پاس احترام و یاد تمامی جانباختگان جنبش انقلابی کردستان و انقلاب ژینا و ژن ژیان ئازادی، جانباختگان کومەلە و بە یاد عزیز رفقا هیوا صادقی و سامان ابراهیمی یک دقیقه سکوت اعلام شد.

پس از آن دستور کار کنگرە ارائە و بە تصویب رسید، کە عبارت بود از: سخنان افتتاحیە کنگرە، برنامەی سیاسی، اساسنامە، پیشنهادات و قطعنامەها و انتخابات کمیتەی مرکزی و دبیر کل.

رفیق رضا کعبی دبیر کل کومەلە زحمتکشان کردستان در بخش افتتاحیە و ارائەی گزارش سیاسی بە بحث و بررسی پیرامون وضعیت منطقه و کردستان و مبارزات رهائی طلبانەی ملت کرد و وظایف کومەله بعنوان پرچمدار تلاش در راستای رهائی و خوشبختی مردم کردستان از دیدگاە چپ و سوسیالیستی پرداخت. همچنین شرح و بررسی جنبش ژن ژیان ئازادی، زمینەها و دلایل برآمدن انقلاب ژینا و زمینەهای تاریخی و نوع و متد مبارزەی پێشروانە، عدالتخواهانه و برابری طلبانەی کومەلە در این انقلاب ونتایج و تاثیرات آن بر جامعە و احزاب و جریانات فعال در عرصەی سیاست کردستان، بخش دیگری از مباحث مطرح شدە بودند.
هم چنین موقعیت جمهوری اسلامی ایران بعنوان حاکمیتی اشغالگر در کردستان و موقعیت جمهوری اسلامی در داخل و در منطقه پس از جنبش ژن ژیان ئازادی و ماجراجویی ها و جنگ افروزی رژیم و عواملش در منطقە و اخیرا با اسرائیل از اهم این مباحثات بود.

مقاومت و مبارزات مردم کردستان و تداوم جنبش برحقشان علیە اشغالگری و ستم و استثمار به درازای حاکمیت رژیم اسلامی ایران و همزمان حضور و شرکت ارزشمند و پر اهمیت کومەلە در بطن مبارزات مردمی بعنوان یکی از رهبران و سازماندهندگان جنبش انقلابی کردستان، کە حضور و شرکتش مفهوم  عدالتخواهانەتر، برابری طلبانەتر و ترقی خواهانەتری بە جنبش بخشیدە، بخشی از گزارش سیاسی کمیتە مرکزی بە کنگرە بود.

تغییر و تحولات کومەلە بعنوان حزبی سیاسی از آغاز تا کنون، به لحاظ سیاسی و چه از لحاظ سازمانی و انشعابات و بازنگری در سیاست و عملکردها و متدهای حزبی، یکی دیگر از مباحث محوری گزارش سیاسی بود. در این بخش علاوە بر تاکید بر مواضع برحق و تلاشهای درست کومەلە و وفاداری بە خط مشی کومەلە، ضرورت نگرش انتقادی و ارزیابی نوین و به روز رسانی ابزار و تاکتیک‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طی این مباحث کومەلە زحمتکشان کردستان و تاریخ و مواضعش مورد بررسی قرار گرفته و تلاشهایش در راستای تدوین سیاستی چپ و کردستانی درست و  سازماندهی و تلاش در راستای آگاهگری و آماده کردنشان جهت انقلاب با اهمیت ارزیابی شدند. در همان حال خواست و ارادەی همیشگی کومەلە زحمتکشان کردستان برای همکاری با آن دستە احزابی کە با نام کومەلە فعالیت میکنند مورد بحث قرار گرفتە و  تعهد به این پایبندی و تلاشها مورد تاکید قرار گرفت.

در مبحث موقعیت کنونی و آیندە کومەلە، تاکید بر جریانی چپ و سوسیالیستی و کردستانی و برابری خواهانی گردید، جنبشهای مدنی و اجتماعی و اهمیت آنها و وظیفه کومەلە در آن عرصه مورد توجە سخنرانان و ‌بررسی کنگرە قرار گرفت. وظایف نیروی پیشمرگ کومەله، ارتباط با احزاب کردستانی و ملیتهای ساکن در جغرافیای سیاسی ایران، حفظ محیط زیست و چندین موضوع دیگر در گزارش مطرح شده بودند که پس از بحث و بررسی گزارش سیاسی به کنگرە، توسط نمایندگان به تصویب رسید.

در بخش اسناد، برنامە سیاسی کومەلە و اساسنامە کە قبلا و طی یک سلسلە مباحث مفصل از سوی اعضای کومەلە و نمایندگان کنگرە مورد بحث و بررسی قرار گرفته بودند، پس از بازبینی نهائی بە رای گیری گذاشته شدند و برنامەی سیاسی کومەلە بە تصویب رسید و اساسنامه نیز بە مثابە اساس کار و فعالیت حزبی دورەی آتی کومەلە زحمتکشان کردستان از کنگرە رای اعتماد گرفت.

انتخابات کمیتە مرکزی آخرین بخش کار کنگرە بود کە پس از بحث و تبادل نظرهای فراوان در مورد انتخاب رهبری برای دورەی آتی، ٢٣ نفر بعنوان اعضای کمیتە مرکزی و ۵ نفر بعنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند کە حضور چشمگیر زنان و جوانان در زمان کاندیداتوری و همچنین بعنوان منتخب، خوشبینی و امید بیشتری بە آیندەی فعالیت و حضور پربارتر کومەلە زحمتکشان کردستان بخشیدە است.

در پایان این بخش رفیق “رضا کعبی” بعنوان دبیر کل کومەلە زحمتکشان کردستان از سوی کنگرە رای اعتماد گرفتە و امر مدیریت سیاسی “کومەلە زحمتکشان کردستان” تا کنگرە آتی بە ایشان واگذار شد.
اسناد و مباحث کنگره به زودی جهت اطلاع افکار عمومی چاپ و منتشر خواهند شد.

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان
(منتخب کنگرە ژن ژیان ئازادی کنگرە ١۴)
٢۶ اردیبهشت ١۴٠٣ / ١۵ مەی ٢٠٢۴

#انقلاب_ژینا
#ژن_ژیان_ئازادی
#کومەلە_زحمتکشان_کوردستان

https://akhbar-rooz.com/?p=241462 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
farhad farhadiyan
farhad farhadiyan
24 روز قبل

زن زندگی آزادی انقلابی ست از نوع کمون از اینرو به تمام جریانات چپ و مارکسیست تاکید داریم به این انقلاب پیوسته و مطابق منافع سازمان اجتماعی کار مدافع مطالبات یک بخش جامعه باشند هم اکنون تمام احزاب و جریانات نه بر مبنای منافع معین قشر معینی شکل گرفته اند از اینرو بیشتر فرقه ای با ایدئولوژی های سکتاریستی ضد علمی هستند انقلاب ژینا در همه ی عرصه ها همه چیز را شخم زده و مارکس واقعی را به روز شده در اختیار گذاشته است مانیفست حداقلی ۲۰ تشکل مانیفست زنان و همچنین مانیفست تکمیلی ۸ تشکل کارگری بیان واقعی مطالبات عینی مردم ایران است ما اکثر برنامه های گروههای مختلف مارکسیستی را بررسی کرده ایم و بسیاری از مطالباتشان و بندهای برنامه هایشان خیلی خوب است اما مشکل آنست که درک علمی و مارکسیستی را بعنوان پشتوانه نداشته و صرفا اخلاقی ست تا علمی . امیدواریم که این احزاب و جمعیتها خیلی زود به برنامه های زن زندگی آزادی پیوسته و ائتلافهای از پائین جهت تشکیل شورای سراسری سازمان اجتماعی کار شکل بگیرد

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x