سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

نه گفتن دیگرکافی نیست؛ دلایل فراخوان “ث ژ ت”CGT برای دادن رای به برنامه «جبهه نوین مردمی» – ترجمه ی: ف. دوردانی

ما در یک لحظه‌ شتاب تاریخی قرار داریم که میدان را برای رخداد بدترین و یا بهترین احتمالات و ریسک به زیرپاگذاشن بی‌سابقه دموکراسی مان و همچنین امکان تجدید دوباره کسب دستاوردهای اجتماعی باز می کند. ث ژ ت در این شرایط نمی تواند تنها تماشاگر باقی بماند...

مستقل آری، بی طرف نه 

ث ژ ت (کنفدراسیون عمومی کار) در طول تاریخ ۱۳۰ ساله خود همواره در یک موضع ثابت قدم بوده است: مستقل بودن از سازمان های سیاسی به معنای غیرسیاسی یا بی طرفی نیست. در زمینه مناظره های سیاسی و در دوره های انتخاباتی، ث ژ ت همواره از زاویه منافع زنان و مردان کارگر و زحمتکشان موضعگیری غیرجناحی اتخاذ کرده است. بر خلاف آنچه رسانه ها و برخی سیاستمداران اعلام می کنند، این موضعگیری کمیته ملی کنفدرال چندان بی سابقه نیست. هرگاه که جمهوریت و دموکراسی از جانب راست افراطی در معرض تهدید قرارگرفته اند، ث ژ ت همواره به مسئولیت خود وفادار مانده است. انتخابات سالهای ۲۰۰۲، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ نمونه های ویژه این پایبندی به شمار می آیند. در سالهای ۱۹۳۶، ۱۹۴۵، ۱۹۷۶ و ۱۹۸۱ که کسب دستاوردهای اجتماعی ممکن شد، ث ژ ت همواره و به وضوح از همان دور اول در جناح چپ قرار گرفت و حتی در انتخابات پارلمانی ۱۹۴۴ نامزدهای خود را نیز معرفی کرد و در دولت وزرایی چون آمبرواز  کروزآ و مارسل پول که برنامه «شورای ملی مقاومت» را به اجرا در آوردند داشت.

حساسیت لحظه به اقدامات عاجل قوی نیاز داد

آنچه که کمیته ملی کنفدرال را وا داشت تا چنین تصمیم مهمی را وسیعا اتخاذ کند (ارای کامل با ۷ عدم شرکت و یک رای مخالف) آگاهی از وخیم بودن اوضاع بود. برای اولین بار در تاریخ کشور، راست افراطی قادر است تا به مسند قدرت بنشیند. برای جلوگیری از وقوع این فاجعه برای دموکراسی، نه گفتن دیگرکافی نیست و برای دنیای کار ما نیاز به گزینه های دیگر متحد کننده داریم. به همین لحاظ و برای برپایی یک جبهه مردمی در جهت اتحاد نیروهای چب حول یک برنامه برای گسست از مکرونیسم و فاشیسم، “ث‌.ژ‌.ت” درروز ۱۰ ژوئن اقدام به انتشار فراخوانی کرد. فراخوان بین‌ اتحادیه ها (سندیکاها) نیز به لزوم پاسخگویی به آرمان های کارگران و زحمتکشان زن و مرد ۱۰ پیشنهاد را ارائه کرد.

برنامه « جبهه مردمی جدید » این ۱۰ خواسته را دربرمی گیرد و با پذیرش پیشنهادات متعدد ث ژ ت (افزایش شاخص دستمزدها متناسب با افزایش تورم، ۳۲ ساعت کار در هفته، ایجاد مرکز عمومی دارویی و مرکز بانکی، بازنشستگی در۶۰ سالگی و غیره) از آن هم فراتر می رود. در این راستا، ث ‌ژ ت موضع خود را بر اساس تحلیل برنامه ایی قرار داد و از این زاویه برنامه « جبهه نوین مردمی » که پاسخ بهتری به خواست های کارگران می دهد و بیشترین امکان را برای بسیج فراهم می سازد را برگزید. «جبهه نوین مردمی» یک ائتلاف گسترده است که تقریباً تمام نیروهای چپ از حزب نوین ضد سرمایه داری گرفته تا فرانسوا اولاند را گرد هم می آورد و به همین لحاظ ث ژ ت را دریک موقعیت بی طرفی از جناح ها قرار می دهد.

ما در یک لحظه‌ شتاب تاریخی قرار داریم که میدان را برای رخداد بدترین و یا بهترین احتمالات و ریسک به زیرپاگذاشن بی‌سابقه دموکراسی مان و همچنین امکان تجدید دوباره کسب دستاوردهای اجتماعی باز می کند. ث ژ ت در این شرایط نمی تواند تنها تماشاگر باقی بماند و باید با تمام قوا به نبرد با سرمایه که به هرترفندی دست می زند تا راه را بر روی « جبهه نوین مردمی »  ببندد برود! ما تصمیم گرفتیم که  با این فراخوان پیامی پر صلابت را اعلام کنیم. در شرایط فعلی نمی توان رای سفید یا ممتنع داد‍!

ث ژ ت چک سفید برای کسی صادر نمی کند و در نقش خود به عنوان یک اتحادیه باقی می ماند. 

برنامه « جبهه نوین مردمی » برنامه ث ژ ت نیست و کاستی هایی نیز دارد، به ویژه در سقف گذاری عادلانه برای انرژی، امنیت اجتماعی حرفه ای و یا برای مثال برنامه برای به تعلیق درآوردن اخراج کارگران. این برنامه فقط نامزدهای « جبهه  نوین مردمی » را ملزم می سازد و نه ث ژ ت را. این حقیقت که برخی از هم اکنون شروع به فاصله گرفتن از برخی اقدامات (به عنوان مثال، بازنشستگی در۶۰ سالگی) گرفته اند، تأیید بر این امر است که پیشرفت های اجتماعی فقط به لطف ایجاد توازن قدرت اجتماعی تحقق پذیر هستند.

پیروزی در صندوق های رای لازم است اما کافی نیست. ث ژ ت بخشی از «جبهه نوین مردمی» نیست و برای انتخابات مجلس نامزدی معرفی نمی کند. اگر این جبهه به اکثریت دست یابد، ث ژ ت بعد از دوره دوم انتخابات در روز ۸ جولای به همه اقدامات لازم دست خواهد زد تا منتخبین را تحت نظارت مردمی قرار داده و با آوردن فشار اجرای برنامه جبهه را تضمین نماید وآن را جلوتر ببرد. این امر از اهمیت هرچه بیشتری برخورداراست، زیرا «جبهه نوین مردمی» با مقابله افراطیون دست راستی که احتمال دارد تا اولین گروه اپوزیسیون در مجلس را تشکیل دهند و همچنین کارفرمایان که در برابر هرنوع باز توزیع ثروت ایستادگی خواهند کرد، روبرو خواهد گردید. ما بدون اتلاف زمان، از سازمان ها درخواست می کنیم که نامزدهای انتخابات مجلس را به مبارزه جهت ادغام تا حد امکان پیشنهادات ث ژ ت دعوت کرده و بر مطالبات آن پافشاری نمایند. ما باید بدون اتلاف وقت توازن قوا را تقویت کرده و در همه جا مبارزات را تشدید نمائیم!

جبهه متحد گسترده

هر سازمانی مواضع خاص خود را دارد که ناشی از تاریخ و ارزش های آن می باشد. اما موضع “ث ژ ت”CGT مانند بسیاری از اتحادیه ها دعوت برای برقراری سد در برابر حزب اجماع ملی و دادن رای به سایر گزینش هایی که سمتگیری مترقیانه دارند می باشد. بسیاری از سازمان ها، به ویژه “س ن د ف”، “سیماد”، “اتاک”، “ف س یو”، “تنظیم خانواده”، “جرات برای فمینیسم”، “صلح سبز”، “بلوم”، “شبکه اقدام برای اقلیم”، “آلترناتیبا”، “دوستداران زمین”، سازمانهای جوانان ….، مانند ما خواستار دادن رای بدون خدشه به « جبهه  نوین مردمی » هستند.

آیا این باعث تضعیف سازمان می شود؟

زمزمه ناراحت کننده ایی با این استدلال به گوش می رسد که اگر «باردلا» [ژردن باردلا رهبر حزب راست افراطی اجماع ملی] به مسند قدرت برسد، این تصمیم ث ژ ت موجب تضعیف آن می گردد و «باردلا» از این فرصت استفاده خواهد نمود تا با دستاویز  به اینکه ث ژ ت مستقل نیست، آزادی های اتحادیه های کارگری را بهتر زیرعلامت سوال ببرد. ساده نگر نباشیم. راست افراطی همواره دشمن قسم خورده ث ژ ت بوده است. زیرا آنها اگاهند که ما آخرین سد برای رسیدنشان به قدرت هستیم. به همین دلیل انها در سال ۲۰۱۷ اعلام کردند که قصد ممنوع کردن “ث ژ ت”CGT را دارند و یا در چند روز اخیر از زبان ماریون مارشال لوپن اعلام کردند که حق اعتصاب، حذف دوره اول در انتخابات، تامین مالی تشکل های صنفی، حدود و حقوق صنفی زیر سوال خواهند برد.

درطول ۱۵ روز آتی، تصمیم ما هرچه باشد، حزب اجماع ملی، دست به هر کاری خواهد زد تا سازمان های صنفی را زیر سوال ببرد. به همین خاطر برای جلوگیری از آن باید مبارزه کنیم. حتی اگر نهایتا این نظر درست از آب درآید، آیا از تصمیم خود دست خواهیم کشید آیا این معنی از آن تلقی نخواهد شد که ث ژ ت منافع سازمانی خود را بر دفاع از منافع مزد بگیران ارجح می دارد. “ث ژ ت”CGT هرگز هیچگاه خود را در پناهگاه قرار نداد و همواره مواضع شجاعانه ایی که لازم بوده را به قیمت سرکوب شدید اتخاذ کرده است. برای مثال در دوره استعمار زدایی. اجماع ملی کیست که قادر باشد تا صدای ث ژ ت را خاموش کند. ما همواره برای حق بی طرف نبودن خود مبارزه کرده ایم. درهمین راستا ما منشور کار مارشال پتن را در سال ۱۹۴۰ محکوم  کردیم!

اما بعد از این؟

 “ث ژ ت”CGT، همواره در تمام مواضع، تصمیمات خود را به صورت دسته جمعی و دموکراتیک اتخاذ می کند.

کمیته ملی کنفدرال در تاریخ ۱ ژوئیه درباره موضع ما در بین دو دوره انتخابات تصمیم خواهد گرفت و در ۹ ژوئیه در پی تجزیه و تحلیل های انتخابات، ارزیابی و نگرش ما را در برابر قدرت آینده مشخص خواهد کرد. در هر مرحله ما سعی خواهیم کرد تا چارچوبهای واحدی داشته باشیم. برخی می خواهند که ما ازهم اکنون وارد سناریوهای سیاسی تخیلی بشویم. آنها ما را وادار می سازند تا اعلام کنیم که در صورتی که حزب اجماع ملی به قدرت برسد ما چه خواهیم کرد. اجمال روزمره ما اینست که برای جلوگیری از وقوع این احتمال هر چه در توان داریم را بکار گیریم و قاطعانه از عادی جلوه دادن اینکه پیروزی آنها از هم اکنون قطعی است، خوداری کنیم !

چند هشدار:

ما باید استقلال “ث ژ ت”CGT را حفظ کرده وازروش هایی که جنبه قضایی یا انضباطی پیدا می کنند اجتناب کنیم:

  • توزیع مطالب سیاسی در شرکتها و کارخانجات، مجاز نیستند. بنابراین بهتر آن است که تنها مطالب ث ژ ت توزیع شوند. به بخشنامه «حقوق آزادی و اعمال حقوقی» برای اتحادیه های کارگری د رشرکتها و کارخانجات توجه داشته باشید.
  • از حملات شخصی دراعلامیه های ث ژ ت اجتناب کنید.
  • نامزدهای انتخابات، حتی اگرعضو “ث ژ ت”CGT هم باشند حق استفاده از نشان “ث ژ ت”CGT را ندارند.
  • در شبکه های اجتماعی و صفحات سازمانها یا اتحادیه های ث ژ ت فقط مطالب ث ژ ت را به اشتراک بگذارید.
  • درابتکارات عمومی، ث ژ ت، مبارزات و خواست های خود را برجسته می سازد حتی زمانی که برنامه «جبهه نوین مردمی» به آنها اشاره داشته باشد. ما نباید نامزدها را در معرض خطر لغو آرا از طریق استناد به قوانین قرار دهیم.
  • بخشنامه برای استفاده از مواد تبلیغات برای انتخابات تکوین شده هستند. عدم رعایت انها می تواند به باطل شدن ارا منتخب با رجوع قانون، که یک روالی عادیست، منجر گردد. بنابراین اگر شما قصد دارید که مطالبی را توزیع کنید و یا از مردم بخواهید تا به یک نامزد مشخص رای بدهند با نماینده مالی نامزد مربوطه تماس گرفته و درباره چگونه اقدام کردن راهنمایی بخواهید

توضیحات :

ث ژ ت (کنفدراسیون عمومی کار) :CGT (Confédération Générale du Travail) 

کمیته ملی کنفدرال :CNN (Comité Confédéral National) 

آمبرواز  کروزآ :Ambroise Croisat

مارسل پول : Marcel Paul

حزب نوین ضد سرمایه داری :NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)

فرانسوا اولاند (رییس جمهور سابق فرانسه) :François Hollande

اجماع ملی (حزب دست راست افراطی) :RN (Rassemblement National)

FSU (Fédération Syndicale Unitaire): (فدراسیون اتحادیه کارگری واحد) ف س یو

ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions Financières et pour l’Action Citoyenne): اتتاک (انجمن مالیات بر مبادلات مالی و اقدام شهروندی)

Cimade (Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués): سیماد (کمیته بین ـ جنبشی برای نجات یافتگان)

Cimade: (سیماد (کمیته بین جنبشی برای نجات یافتگان

CNDF (Collectif National pour les Droits des Femmes): س ن ف د (مجمع ملی برای حقوق زنان)

Planning Familial: تنظیم خانواده

Osez le Féminisme: جرات برای فمینیسم

Greenpeace: صلح سبز

Bloom 

Le Réseau Action Climat: شبکه اقدام اقلیمی

Alternatiba (Alternative en Basque Mouvement Citoyen de Mobilisation sur le Dérèglement Climatique): آلترناتیبا (جایگزین به زبان باسک، جنبش بسیج شهروندی در خصوص تغییرات اقلیمی)

Les Amis de la Terre: دوستداران زمین

Organisations de Jeuness : سازمانهای جوانان

Marion Maréchal Le Pen: خانم ماریون مارشال لوپن (خواهر زاده خانم مارین لوپن)Bardella: اقای « بردلا » (سرکرده نامزدهای حزب دست راست افراطی در انتخابات)

https://akhbar-rooz.com/?p=245148 لينک کوتاه

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
F Sharifi
F Sharifi
19 روز قبل

جبهه متحد چپ و ضد فاشیسم با شرکت تمامی احزاب چپ فرانسه شکل گرفته است.
این جبهه از O. Besancenot پستچی جوان از تبار لنین و تروتسکی با دانش تئوریک و پراتیک مارکسیسیتی کم نظیر ، حزب ڑان لوک ملانشون ، حزب سبزها ، حزب سوسیالیست وحزب کمونیست تا سوسیال لیبرالی مانند Glucksman تشکیل شده است

از دیدگاه بسیاری ، مبارزات بی وقفه و بسیار هوشمندانه ڑان لوک ملا نشون در ۱۵ سال اخیر بوده که موجب بقا چپ رادیکال در فرانسه شده است .موجب شده تا به سرنوشت چپ قدرتمند سابق ایتالیا و حذف کامل امروز ان دچار نشود .

با تشکیل مجدد جبهه متحد چپ بر ضد فاشیسم ،ڑان لوک ملانشون زیر ضربات و پروپاگاندا تمام احزاب راست قرار گرفته است.
مطبوعات و شبکه های تلویزیونی فرانسه زیر سلطه سرمایه تا انجا پیش رفته اند که ڑان لوک ملانشون این مبارز چپ با درخشان تربن و روشن ترین کارنامه سیاسی ده های اخیر را به عنوان ” فرد نامطلوب چپ “معرفی میکنند !

جبهه متحد چپ میتواند و باید پیروز شود .راه دیگری وجود ندارد !

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x