حزب چپ ایران (فدائیان خلق): سیاست دستمزدی دولت را محکوم و از مبارزە کارگران برای افزایش دستمزد پشتیبانی می کنیم

شورای عالی کار سر انجام پس از ماە ها کشمکش بر سر نحوە و میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ٩٩ با تاخیر فراوان در ١٩ فروردین با وجود مخالفت و امتناع نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی عضو این شورا حداقل دستمزد کارگران را ٢١ درصد افزایش داد و از یک و نیم میلیون بە یک میلیون و هشتصد میلیون تومان رساند. این تصمیم بدون اینکە یکی از سە عنصر تصمیم گیرنده شورای عالی کار بە آن رای دهد، توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان و با نقض آشکار مادە ۴١ قانون کار و اصول سە جانبە گرایی اخذ و تحمیل شد.

افزایش ٢١ درصدی دستمزد در شرایطی اخذ شد کە تورم رسمی بالغ بر ۴٢ در صد و سبد هزینە خانوار بین ٧ الی ٨ میلیون تومان است و در مادە ۴١ قانون کار قید گردیدە کە افزایش دستمزد نبایستی کمتر از تورم و بدون در نظر گرفتن هزینە سبد خوار و بار باشد. بە عبارتی تصمیم شورای عالی کار حتی خلاف قانون کار جمهوری اسلامی و فاقد اعتبار حقوقی است.

با این افزایش جزیی کە از هم اکنون ٢٠ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی است و در شرایطی کە دستمزد های اکثر کارگران و حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی یک چهارم هزینە های زندگی است، وضعیت معیشتی وسطح زندگی آنها در سال جاری بە مراتب بدتر و غیرقابل تحملتر خواهد شد. بی جهت نیست کە نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی نیز از امضای آن امتناع نمودەاند و پس از انتشار میزان دستمزد، موجی از اعتراض از طرف کارگران و تشکلهای کارگری و سایر عدالتخواهان علیە آن شروع شدە است. مدیران ارشد اقتصادی دولت روحانی تلاش می کنند سیاست فریز دستمزد را، کە اساس سیاستهای نئولیبرالی و تعدیلی است و سالهاست آن را دنبال می کنند، حفظ و بر کارگران تحمیل کنند. راە رهایی از دستمزدهای زیر خط فقر و افزایش واقعی دستمزدها و رهایی کارگران از فقر و تنگ دستی و محرومیت های دیگری کە سرمایە داران و دولتهای حامی آنها بە زحمت کشان تحمیل کردە و می کنند، مستلزم گسترش اعتصابات و اعتراضات، همبستگی هرچە فشردە تر گروە های مزدبگیر و تشکلهای کارگری و سازمان یابی وسیع طبقە کارگر در اتحادیە های مستقل و احزاب کارگری است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) سیاست تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر بە کارگران و بازنشستگان و عدم افزایش دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی و سیاست دستمزدی دولت را قویا محکوم میکند، اعتراض کارگران و بازنشستگان نسبت بە دستمزد سال ٩٩ را  بە حق دانسته و قاطعانە از آن پشتیبانی می کند. ما از احزاب و تشکل های سیاسی برابری طلب، مردم آزادە و سازمان های کارگری و نیروها و نهادهای عدالت خواە دعوت می کنیم کە از پیکار عادلانە کارگران و بازنشستگان برای رهایی از زیر خط فقر و افزایش دستمزدها متناسب با هزینە های واقعی زندگی حمایت کنند.

هئیت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ – ۱۱ آپریل ۲۰۲۰

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

https://akhbar-rooz.com/?p=25975 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله

نظر خود را بنويسيد

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More