شنبه 2 مارس 2024

شنبه 2 مارس 2024

ما ایرانیان لالائی بلدیم ولی خوابمان نمیبره! – اميرحسين لادن

“کی و چه وقت دولت مشروطه خواهد شد”؟

احساساتی و شعاری

توی شبکه های اجتماعی مان، مرتب پست های بسیار زیبا و پندهای آموزنده ای را می بینیم و می خوانیم. اگر کسی با فرهنگ ما آشنا نباشه و یا از کُره یِ دیگری آمده باشه، میگه: “عجب مردم با شعور و فهمیده و پیشروئی هستند!؟ ولی همه مون میدونیم که حقیقت چیز دیگری است و واقعیت های موجود حاکی از مردمی احساساتی و شعاری و همه چیز دان (یعنی کم دان) است که عقب افتاده ترین قشر جامعه، ملاها، به آنها حکومت می کنند!؟

چند تا از دوستان بمن گوشزد کرده اند که گفته ها و نوشته های شما در مورد “کم دانی” و روش “گوسفندی” و “همه چیزدانی”، بمردم بَر می خورد. کم دانی و همه چیز دانی را در پاراگراف بالا خواندید؛ در رابطه با روش گوسفندی، در یکی دو تا از نوشته ها و گفتگو ها اشاره کرده بودم به اینکه در همه پرسی انقلاب سفید شاه 99.93 درصد از مردم، رأی مثبت دادند، و در همه پرسی خمینی جمهوری اسلامی آری یا نه 99.31 درصد از مردم، رأی آری دادند؟؟ چگونه چنین چیزی امکان پذیر است؟ یعنی همه مان هم با انقلاب سفید شاه موافق بودیم و سپس همه مان با جمهوری اسلامی خمینی هم همراه بودیم؟؟

البته این نوع حرکات و اعمال، مسآله یکی دوبار نیست! یک هفته پیش از کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت مصدق، در یک همه پرسی 99.99 درصد از مردم به دولت مصدق ابراز اعتماد کردند. چهار روز بعد در 25 مرداد، شاه فرار کرد. خیابان ها پُر بود از تظاهرکننده ها و فریاد هایِ مرگ بر شاه فراری و زنده باد محمد مصدق، ناجیِ شرق! سه روز بعد، همان تظاهرکنندگان شعار می دادند: مرگ بر مصدق، جاوید شاه!

چند ماه پیش از انقلاب مردمی 57 و سرنگونی حکومت شاه، میلیون ها ایرانی شعارِ “ای شاه خائن آواره کردی، … مرگ بر شاه” می دادند. شب ها بالای پشت بام، اله اکبر می گفتند، و صورت خمینی را در ماه می دیدند. حالا یک نفر پیدا نمیشه که بپذیره در انقلاب شرکت داشته!؟

بعد از انقلاب، برای مدتها، هر روز میلیون تن در خیابان ها شعارِ “ما همه سرباز توایم خمینی” می دادند؛ … پس چرا بهمون بَر می خوره که بگویند: مردمی احساساتی و شعاری هستیم؟ وقتی مسائل را بدون بررسی و مطالعه می پذیریم و طوطی وار تکرار می کنیم، تردیدی نباید داشت که عواقبش پشیمانی و ندامت خواهد بود. مشکل دیگر ما اینجاست که بجای پذیرفتن آنچه کرده ایم، و آموختن از تجربه های گذشته، فرافکنی می کنیم، یعنی همه چیز را تقصیر دیگران میاندازیم.

لالائی و خواب

لالائی بلد بودنمان، در رابطه با پُست هائی است که در فیسبوک میگذاریم و ژست هائی است که در شبکه های اجتماعی می گیریم. با هم چند تا از پست ها را که به امیرکبیر نسبت می دهند، مرور می کنیم: 

“دوران عقب ماندگی ملت ما زمانی آغاز شد که: جای اندیشیدن را “تقلید”، جای تلاش و کوشش را “دعا”، جای فکر کردن به آرزوی های بزرگ را “قناعت”، جای اراده برای رفتن و رسیدن را “قسمت” و جای تصمیم عقلانی را “استخاره” گرفت”. گفتاری بسیار درست و آموزنده، ولی عده ی قابل ملاحظه ای از همان اشخاصی که این پست ها را میگذارند، چند ساعت بعد سر سفره ی حضرت رقیه می نشینند و دعای ویژه ای می خوانند که حضرت با دست های کوچکش، مشکلات بزرگ آنان را حل کند؟؟!! 

پست بعدی، این گفته ی بی نظیر امیرکبیر است: “ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواهد، بعد فکر کردم شاید شاه دانا میخواهد، اما اکنون میفهمم ملت دانا میخواهد.” کلاه خودمان را قاضی کنیم، امیرکبیر 180 سال پیش، این جملات مورد نیازمان را بیان کرد و نتیجه ی آموخته ها و اندوخته هایش را در این پند که مملکت، ملت دانا می خواهد، به ما داد. ولی برای ما، فقط و فقط لالائی بوده، و همه مان طوطی وار تکرار کرده ایم. ولی نه بررسی کردیم، نه اندیشیدیم، و نه به کار گرفتیم!

نیاز به دانا بودن ملت

در اینمورد، برخی از هم میهنان مان پس از امیرکبیر چه نوشته و گفته اند:

صد و پانزده سال پیش، در یکی از دیدارهایِ شبانه و پنهانیِ میهن دوستان کشورمان، این پرسش مطرح می شود: “کی و چه وقت دولت مشروطه خواهد شد”؟ بزرگ مجلس پاسخ می دهد: “تا افراد ملت عالم نشوند، حقوق خود را نخواهند دانست؛ و تا عموم ِ مردم حقوق خود را ندانند امید اصلاح نداشته باشید.”  (1)

مصدق در خاطراتش می نویسد: در نو جوانی با دوست بزرگ تری در سفر بودند. دوستش می پرسد شما در پاریس خانه از خود داشتید ایا در فن آشپزی چیزی یاد گرفته اید؟ مصدق می نویسد، با اینکه در این فن معلوماتی نداشتم اظهار بی اطلاعی ننمودم. دوستش پرسید چه می خواهید درست کنید، چه موادی لازم دارید؟ سپس همه چیز را آماده کرد، ولی پس دوبار تلاش بی نتیجه ی من برای تهیه ی خوراک؛ از جای در رفت و گفت اگر تحصیلات شما در مالیه هم مثل معلوماتی باشد که در آشپزی بدست آورده اید، بر این مملکت زار باید گریست که شما و امثال شما میخواهید آن را بهشت برین کنید. مصدق می نویسد، من از او معذرت خواستم و گفتم چنین تصور میکردم که بدون معلومات هم میتوان آشپزی نمود. اکنون دانستم برای هر کار که با منافع افراد تماس دارد معلومات لازم است.”  (2)

مصدق می نویسد: ایدن، وزیر خارجه انگلیس می گوید، اگر ملت ایران بحق خود عارف بود و  احساساتی که ابراز میکرد از روی حقیقت بود ما نمی توانستیم کاری بضرر آن ملت صورت بدهیم. 

جلال عبده می نویسد: “تا وقتی قاطبه ی مردم به رشد سیاسی کافی دست نیافته اند خدمت در صحنه ی سیاست دشوار است. … نهایت تاسف را داشتم که سرنوشت کشور در اثر ندانم کارهای شاه بدست چگونه اشخاص کوچکی افتاده است … تا وقتی که ملت ما رشد اجتماعی کافی نداشته باشد، بازیگر سیاست در ایران اغلب بازنده است.”  (3)

ابواحسن ابتهاج می نویسد: ” … ما ایرانیها با وجود هوش و استعداد فوق العلاده ای که داریم در کارها دقت کافی نمی کنیم، بدون پی بردن به کُنه مطلب، اظهار عقیده می کنیم و دست به اقدام میزنیم.”   (4)

عزیز پالیزبان می نویسد: “برخی اشخاص که تحت تأثیر عرق وطن هستند از ابراز نظر من ممکن است ایراد بگیرند ولی عزیزان من آگاه باشید که بیسوادی و نا آگاهی را جبر روزگار به ما تحمیل نموده است. … تا ما دست از این باد و برود بر نداریم و به معایب خود پی نبریم و روی آنها بی محابا انگشت نگذاریم بجائی نخواهیم رسید.” در بخش دیگر می نویسد: می دانیم که دانش بر جهل حکمرانی می کند و این قانون تغییر ناپذیر طبیعت است. ایا در زندگی خویش دیده اید و یا در کتاب و جریده ای خوانده اید که یک کشور عقب مانده کشور پیشرفته را استثمار نماید؟”  (5)

چنانچه بخواهیم، تمام این پندها و تجربیات را خلاصه وار بنگریم و نتیجه گیری کنیم، همان را به ما می گویند که امیرکبیر گفت: مملکت ملت دانا میخواهد. بنابراین باید جای تقلید اندیشیدن، جای دعا تلاش و کوشش، جای قناعت فکر کردن به آرزوی های بزرگ، جای قسمت اراده برای رفتن و رسیدن و جای استخاره تصمیم عقلانی گرفتن را پیشه ی خود سازیم. در ضمنی که برای رسیدن به رُشد اجتماعی و سیاسی در کارها، دقت بیشتری داشته باشیم، بدون پی بردن به کُنه مطالب، اظهار عقیده نکنیم و دست به اقدام نزنیم.

آگاهی، کلید رهائی است

امیرحسین لادن

چهارشنیه 17 اردیبهست 1399

[email protected]

(1) تاریخ بیداری ایرانیان،

(2) خاطرات و تأامات مصدق 

(3) خاطرات جلال عبده

(4) خاطرات ابئالحسن ابتهاج 

(5) خاطرات سپهبد پالیزبان

https://akhbar-rooz.com/?p=28701 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x