سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

ترامپ انجیل بە دست، در مقابل معترضین ضد نژاد پرستی! – حسن رحمان پناه

اعتراضات گستردە ضد نژاد پرستی علیە قتل “جورج فلوید ” یک رنگین پوست در ابعاد گستردە در چندین ایالت آمریکا بە مدت یک هفتە آدامە دارد. رئیس جمهور فاشیست این کشور از همە امکانات سرکوبگرانە علیە معترضین استفادە کردە است . همزمان با یورش و سرکوب معترضین ، خشونت علیە خبرنگاران هم بە اوج خود رسید. طبق گزارشات منتشرە نزدیک بە ١٠٠ خبرنگار و عکاس خبرنگار مجروح و یا توسط پلیس مدافع ” دمکراسی ” در ایالت متحدە، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ضدیت ترامپ با مطبوعات آزاد و روزنامەنگاران مخالف ایشان امر تازەای نیست . از بدو ورود ایشان بە کاخ سفید، ترامپ تقابل و ضدیت آشکار خود با چهارمین “ارکان” دمکراسی بورژوازی یعنی مطبوعات را آغاز کرد. همە دیکتاتورها و فاشیست ها از حملە بە آزادی بیان و اندیشە آغاز میکنند و سپس کشور را بە زندان بزرگ منتقدین و دیگر ساکنین آن تبدیل میکنند. دولت مردان ایران ، ترکیە ، عربستان سعودی ، کرە شمالی و دەها جنایتکار دیگر از این قماشند . ترامپ نیز از این دارودستە است . اما دمکراسی بورژوایی جا افتادە آمریکا کە نە حاصل زحمت همفکران گذشتە ترامپ از جملە بوش و اوباما و دیگران، بلکە محصول مبارزە اقشار پایینی جامعە از جملە کارگران ، سوسیالیست ها، آزادیخواهان ، مهاجران ،زنان، دانشجویان و رنگین پوستان این کشور است ، بە قلدری و زورگویی ترامپ اجازە اعمالی از قبیل سران کشورهای دیکتاتوری و استبدادی را نخواهد داد و رفتارهای این دیوانە غیرقابل پیش بینی کە نمایندە بی شرم امپریالیسم میلیتانت ایالت متحد آمریکا در داخل این کشور و در سطح جهان است را مهار خواهد کرد و میتواند و ممکن است در انتخابات نوامبر امسال از ورود مجدد وی بە کاغ سفید، جواب توحشش را در کف دستش بگذارد.

ترامپ برای مقابلە با معترضین ضدنژاد پرستی از روی دیگر سکە زور و خشونت ، یعنی فریب و تحمیق با استفادە از مذهب کە همیشە ابزار ستمگران علیە ستمدیدەگان بودە است استفادە کرد. ایشان در روز سەشنبە از کلیسای “سنت جان” در شهر واشنگتن که به دنبال ناآرامی‌های روز یکشنبه با نقاشی دیواری و گرافیتی مزین شده بود و تا حدودی آسیب دیده بود، بازدید کرد. پلیس سرکوبگر و درندە آمریکا ، پیش از اینکه رئیس جمهوری این کشور پای پیاده از کاخ سفید به این کلیسا برود، مسیر عبور وی را از معترضان خالی کرده بود. روزنامەنگاران و شاهدان عینی حاضر در محل گفتند “که پلیس برای متفرق کردن تجمع مسالمت آمیز معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده است”. ترامپ فاشیست در این بازدید انجیلی در دست داشت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد : “ما در جهان کشور فوق‌العاده‌ای هستیم و قرار است همانطور باقی بمانیم” . پناە بردن ترامپ بە کلیسا و در دست داشتن انجیل ، در واقع پناە بردن ایشان بە ابزار زنگ زدە مذهب علیە آزادیخواهان و جنبش رنگین پوستان آمریکا در تقابل با سرکوب ، کشتن و تبعیض نژادی است . اقدام ترامپ، بە صدا در آوردن زنگ خطر جدی علیە جامعە سکولار و جدایی دین از دولت در ایالت متحدە آمریکا است کە در طول قرنها فداکاری و زحمت جبهە سکولار ، چپ و مترقی این کشور بە دست آمدە است . این اقدام ترامپ میتواند از هم اکنون فراخوانی برای بسیج بخش مذهبی و بنیادگرایی این کشور و بە صف شدن آن پشت سر ایشان بە منظور شرکت در انتخابات پنج ماە ایندە و زنگ خطر بزرگی علیە کل دست آوردهای تا کنونی مبارزات کارگران و رنگین پوستان آمریکا باشد. خاصیت مذهب بعنوان ایدئولوژی طبقە حاکم و توجیەگر وضع موجود در دفاع از نظام طبقاتی و طبقات ستمگر از هر زمانی بیشتر در شرایط بحرانی خود را نشان می دهد. فاشیسم از مذهب و مذهب از فاشیسم تغذیە میکنند. ایران و ترکیە نمونەهای برجستە آن هستند. این خطر را همیشە و در هر مکانی باید جدی گرفت و در مقابل آن بە نیروی اگاه ، سازمانیافتە و متحد کارگران ، کمونیست ها و تودەهای برابری طلب متکی و آنرا خنثی نمود.

٢/۶/٢٠٢٠

https://akhbar-rooz.com/?p=32091 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x