فعال حقوق کارگری سپیده قلیان را از حبس خودسرانه آزاد کنید!

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار اطلاعيه ای نگرانی شدید خود را از حبس خودسرانه‌ی فعال حقوق کارگری خانم سپیده قلیان اعلام کرده و خواهان آزادی فوری و بدون‌ قیدوشرط او شده است

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه ای در روز ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۶ تیر ۱۳۹۹) نگرانی شدید خود را از حبس خودسرانه‌ی فعال حقوق کارگری خانم سپیده قلیان اعلام کرده و خواهان آزادی فوری و بدون‌ قیدوشرط او شده است.
در این بیانیه آمده است:


برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر) از تحولات در وضع سه مدافع حقوق بشر محکوم در پرونده‌ی شرکت نیشکر هفت تپه مطلع شده است، از جمله در مورد حبس خودسرانه‌ی فعال حقوق کارگری خانم سپیده قلیان، و عفو آقای اسماعیل بخشی، سخنگوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و آقای محمد خنیفر عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه.

بر اساس اطلاعات دریافتی، روز ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰ (۴ تیر ۱۳۹۹)، خانم سپیده قلیان خود را به اجرای احکام زندان اوین معرفی کرد و برای گذراندن حکم ۵ سال زندان (نگاه کنید به پیشینه) بازداشت شد. در هنگام انتشار این فراخوان فوری، محل حبس خانم قلیان مشخص نیست. قاضی اجرای احکام در روز ۱۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۲۷ خرداد ۱۳۹۹) به او گفته بود که در صورتی که از رهبر علی خامنه‌ای درخواست عفو نکند، او را برای گذراندن حکم زندان که در دسامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸) صادر شد به زندان قرچک خواهد فرستاد. خانم قلیان از این کار سر باز زد [۱].

وکیل آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر در روز ۲۳ مه ۲۰۲۰ (۳ خرداد ۱۳۹۹) او گفت که مقام رهبری موکلان او را به مناسبت عید فطر عفو کرده است. آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۳ آذر ۱۳۹۸) در دادگاه تجدید نظر به خاطر فعالیت‌های سندیکایی خود در چارچوب اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش، استان خوزستان در جنوب غربی ایران، به پنج سال زندان محکوم شده بودند [۲].

برنامه‌ی نظارت از عفو آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر استقبال ولی یادآوری می‌کند که آنها در وهله‌ی اول نباید محاکمه و زندانی می‌شدند. برنامه‌ی نظارت همچنین نگرانی شدید خود را از حبس خودسرانه‌ی خانم سپیده قلیان ابراز می‌کند. این اقدام گویا به قصد مجازات او به خاطر فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری او و استفاده از آزادی بیان انجام شده است.

برنامه‌ی نظارت از دولت‌مردان ایران می‌خواهد خانم سپیده قلیان را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و به کلیه‌ی اقدام‌های آزاردهنده از جمله در سطح قضایی علیه کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر نامبرده در این فراخوان فوری و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.

اطلاعات پیشینه:

در ماه نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷) کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتصابی یک ماهه را آغاز کردند. خواست آنها دریافت دستمزدها‌ی عقب افتاده و بازگرداندن مالکیت این مجتمع صنعتی کشاورزی به مالکیت عمومی بود. هفت تپه بزرگترین مجتمع نیشکر در ایران است که هزاران کارگر را در استخدام خود دارد. روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۷ آبان ۱۳۹۷) چندین فعال حقوق کارگری دستگیر شدند.

آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان و آقای محمد خنیفر، سه مدافع حقوق کارگری، روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شدند. آقای بخشی روز ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) و خانم قلیان روز ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) آزاد شدند. آنها زیر شکنجه ناگزیر از اتهام‌زنی به خود شده بودند و اعتراف‌ها‌ی آنها از تلویزیون پخش شده بود. این دو پس از آزادی اعلام کردند که زیر شکنجه ناگزیر از اعتراف شده‌اند. هر دوی آنها دوباره در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ (۳۰ دی ۱۳۹۷) دستگیر شدند. خانم قلیان تا تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) در زندان سپیدار اهواز ماند، سپس به زندان اوین و پس از آن در تاریخ ۳ ژوئن (۱۳ خرداد ۱۳۹۸) به زندان قرچک منتقل شد. آقای بخشی در زندان شیبان اهواز ماند و در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) به زندان اوین منتقل شد. آقای محمد خنیفر در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸ (۱ آذر ۱۳۹۷) به قید وثیقه آزاد شد.

شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۶ شهریور ۱۳۹۸) در پی محاکمه‌ها‌ی ناعادلانه در ماه اوت (مرداد) این مدافعان حقوق بشر را به حبس‌ها‌ی طولانی از شش تا ۱۶ سال محکوم کرد. آنها اعتراض کردند.

خانم سپیده قلیان روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۴ آبان ۱۳۹۸) یک روز پس از این که به اعتصاب غذای ۵ روزه خود در اعتراض به شرایط بازداشت خود و فشار وزارت اطلاعات بر اعضای خانواده‌اش پایان داد،‌ به قید وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان از زندان قرچک ورامین در جنوب تهران آزاد شد. آقای اسماعیل بخشی روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۸ آبان ۱۳۹۸) به قید وثیقه به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان آزاد شد.

در موردی دیگر، آقای محمد خنیفر در راه دیدار با نمایندگان مجلس در تهران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۵ مهر ۱۳۹۸) دستگیر و روز ۹ اکتبر (۱۷ مهر) به قید وثیقه آزاد و سپس به اتهام «اخلال در نظم عمومی» (ماده‌ی ۶۱۸) محاکمه و در ۲۳ دسامبر (۲ دی ۱۳۹۸) تبرئه شد.

دادگاه تجدید نظر در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۳ آذر ۱۳۹۸) حکم محکومیت خانم سپیده قلیان، آقای اسماعیل بخشی و آقای محمد خنیفر را به اتهام «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) تایید کرد و هر یک را به پنج سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر همچنین محکومیت و حکم دو سال زندان آقای بخشی را به اتهام‌ «اهانت به رهبری» (ماده‌ی ۵۱۴) تایید کرد.

اقدام‌ها‌ی درخواستی:

با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهید:
- در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم سپیده قلیان، آقای اسماعیل بخشی و آقای محمد خنیفر و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران را تضمین کنند؛
ـ فوری و بدون‌قیدوشرط خانم سپیده قلیان و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در حبس خودسرانه در ایران را آزاد کنند زیرا حبس آنها خودسرانه است و گویا فقط به قصد مجازات آنها به خاطر فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری انجام شده است.
- به کلیه‌ی اقدام‌ها‌ی آزاردهنده، ازجمله در سطح قضایی، علیه خانم سپیده قلیان، آقای اسماعیل بخشی و آقای محمد خنیفر و تمامی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران پایان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌ها‌ی آنها را تضمین کنند؛
- در هر شرایطی اعلامیه‌ی سازمان ملل در باره‌ی مدافعان حقوق بشر را که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه ماده‌ها‌ی ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛
- تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌ها‌ی اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌ها‌ی بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.

نشانی‌ها‌ در اینجا: https://fidh.org/25334

لطفاً به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
**********
پاریس ـ ژنو، ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۶ تیر ۱۳۹۹)

لطفاً ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره‌ی این درخواست مطلع فرمایید.

پی نوشت‌ها‌:
[۱] دو پرونده‌ی دیگر علیه خانم قلیان گشوده شده است که او در آنها به «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» متهم شده است. یکی از پرونده‌ها مربوط به گزارش‌های خانم قلیان درباره‌ی شکنجه و تعدی علیه زنان عرب زندانی در اهواز است. گزارش ۵۹ صفحه‌ای او در اینترنت منتشر شده است. پرونده‌ی دیگر در پی آن تشکیل شد که او اعلام کرد یکی از خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی به بازجویان او کمک کرده تا خانم قلیان را به اعتراف تلویزیونی و اتهام‌زنی به خود وادار کنند. قوه‌ی قضاییه به شکایت او علیه خبرنگار نام‌برده رسیدگی نکرده است. آن خبرنگار از خانم قلیان شکایت کرده است. اعتراف در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ (۲۹ دی ۱۳۹۷) پخش شد.

[۲] دولتمردان شرکت نیشکر هفت تپه را در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به بخش خصوصی فروختند. شرکت به زودی به‌شدت به شرکت‌ها‌ی خدمات عمومی و اداره مالیات بدهکار شد. مالکان آن برای مقابله با این مشکل تصمیم به تعلیق پرداخت دستمزدها گرفتند و این تصمیم باعث اعتصاب کارگران شد.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راه‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است

خبرها، گزارش ها و تصاویر بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند!

https://akhbar-rooz.com/?p=38222 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

1 دیدگاه
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
لطیف
لطیف
یکشنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۹ ۲۰:۵۱

سپیده قلیان می تواند یک شهروند متعرض باشد،ولی هرگز نمی تواند فعال حقوق کارگری باشد،اگرم باشد،نماد اهانت و تحقیر و توهین و به کارگران هفت تپه و سرشکستگی طبقه کارگر است؛چرا که زبان تیپ و استایل و ظاهر بیرونی اش هیچ نسبتی با زبان طبقه کارگر که ندارد به کنار،صد در صد با اهداف طبقه کارگر در تضاد و تعارض است،حکایت سپیده قلیان ها،حکایت شاهین نجفیِ است که صبح موهاش و دُم اسبی و ظهر گوجه و عصر افشون و شب کلاه روسی میذاره و رپ می خونه که« من قاطی خلقیم که آس و پاسِ».

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

1
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More