یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

این پدر و پسر، نقش بزرگی در نابودی خودشان ساخته های میهن مان و فاجعه ی رژیم فقاهتی داشته اند – امیرحسین لادن

چهل و شش سال پیش، زمانی که شاه در جایگاهِ خدایگان ارتش قرار داشت، فرمانده ی بی چون و چرای ساواک و نیروهای امنیتی و انتظامی بود، و از پشتیبانی کامل آمریکا هم برخوردار؛ بهای نفت نیز هم چهار شد. شاه، با در دست داشتنِ تمام اهرم های قدرت و ثروت کشور، در اوجِ قدرتِ حکومتش بود. در این هنگام چند تن از نُخبگان میهن مان، شاه را تشویق به تأسیس مدرسه مدیریت کردند. مؤسسه ای که بازویِ یکی دو دانشگاهِ بسیار مطرح آمریکائی در سطح جهان بود، پا به عرصه ی وجود گذاشت. چند جمله در مورد این مؤسسه:

نگارنده در یک دوره ی فوق لیسانس مدیریت در این مؤسسه، شرکت کرد. بر پایه ی تجربه ی شخصی ام: مدرسه مدیریت، هر دو سال ۱۶ کاندید را بین صدها درخواست کننده (متقاضی) انتخاب می کرد. حد اقل نیمی از شرکت کنندگان درجه ی دکترا و پی اِچ دی داشتند و بقیه فوق لیسانس و مهندس، تنها یکی دو تن لیسانسه بودند. سنِ شرکت کنندگان بین ۳۰ تا ۴۵ بود، در دوره ی ما، نسبتِ تعداد زن به مرد، یک چهارم و اکثر این ۱۶ تن، دارای شغل های مدیریت در کشور بودند. مدیر این مؤسسه، جمشید قراجه داغی بود که در ضمن تئوری سیستم ها را نیز تدریس می کرد. این مؤسسه، مشعلِ روشنائی بخش و مکتبّ ارزشمندی بود برای دگرگون کردن روشنفکران و یاری رسانی به نُخبگان جامعه ی آنروز میهنمان.

علت بیان این موضوع اینستکه چند روز پیش، آقای قراجه داغی مقاله بسیار جالبی منتشر کردند که لازم دانستم چند سطر از آنرا مورد بررسی قرار دهم. ایشان می نویسند: 

“درد من بقول فروغ “درد یک پیوند، پیوند ناگسستنی با آبهای راکد و حفره های خالیست.” درد پیوند با نامردمانی که مردمان منند، نامردمانیکه در هیجان ضایع کردن خود به هویت تاریخی خویش هم رهم نکردند و ترجیح دادند در فضائی از بُخل، عداوت و نادانی خفه شوند تا مبادا هوائی جز کینه و انتقام تنفس کند.”

کمی پائین تر نوشته اند: “این روزها، دوباره قلب من بدرد آمده است، چون در حیرتم که چرا ما با توجه به وقایع دردناکی که در کهن دیار ما میگذرد، و با این تجارب ۴۲ ساله هنوز این واقعیت آشکار را نپذیرفته ایم که دمکراسی و آزادی یک فرم حکومتی نیست بل که یک محتوای فرهنگی است که با نطق، خطابه و شورش بدست نمی آید.”  (1)

شش سال پیش، کتاب خداسالاری و درماندگی را که نتیجه ی بیش از نیم قرن مطاله و پژوهش، و تلاش و مبارزه برای “عدالت، آزادی و مردمسالاری” در میهنمان بود، منتشر کردم. نگارشِ کتاب، سه سال به درازا کشید. برای قدردانی، نامی از استاد قراجه داغی بردم و یادی از ایشان کردم. هدف کتاب دقیقاً به نمایش گذاشتن کمبودهای فرهنگی مان بود که ایشان به برخی از آنها، در مقاله ی اخیرشان اشاره دارند. کمبودهائی که مهم ترین و اساسی ترین مشکلات میهن مان را رقم زده اند. ولی مسئولیت سقوط حکومتِ دیکتاتوری رضاشاه و سرنگونی حکومتِ خودکامه ی محمدرضاشاه را، “تنها” متوجه مردم و فرهنگ مان نیست، بل که این پدر و پسر، “سهم بزرگی” در نابودی خودشان، ساخته های میهن مان و فاجعه ای که طی ۴۲ سال است گریبانگیرِ ملت ایران شده، داشته اند.    

آقای قراجه داغی به درستی اشاره به تجارب ۴۲ ساله می کنند و شکوه دارند که ما “واقعیت دموکراسی و آزادی” را نپذیرفته ایم. جناب قرجه داغی، “ما” پس از قرن ها بندگیِ سلطان و رعیتی شاه، و تحت کنترلِ حکومت های خودکامه ی خداسالار زیستن؛ هنوز دنبال “دوباره سازی سلطنت” هستیم!؟ یعنی پس از ۲۵۰۰ سال، هنوز نیآموختیم که چگونه خودمان را از بت سازی و بت پرستی و “مقبولیت زور”، برهانیم و این بندِ نافِ جَنینی را پاره کنیم!؟

سخت گیری و تعصب خامی است    تا جنینی کار خون آشامی است

در آغاز مقاله تان اشاره دارید باینکه چگونه در دوران رضاشاه، بجای مکتب به مدرسه رفتیم و بجای دوله و سلطنه، دکتر و مهندس شدیم؛ و آگاهانه تشخیص داده اید که ما با مشکلات فرهنگی روبرو هستیم؛ و به چند تا از کمبودها نیز اشاره کرده اید: “بُخل، عداوت و نادانی و کینه و انتقام و نامردم بودن (فرومایه) … عدمِ آمادگی اعضای یک جمع برای شناخت و احترام به حقوق فردی و شهروندی.

در ضمنی که مدرسه بجای مکتب و دکتر و مهندس بجای دوله و سلطنه، ارزشمند و گام های درستی هستند، ولی بدون گام های بعدی و تکمیلی، کارساز و نتیجه بخش نیستند. برای مثال، رضاشاه، قصد داشت که لباس و کلاه را جایگزین عبا و عمامه کند. همان زمان، برخی از فرهیختگان گفتند، باید: “زیر کلاه را عوض کرد”، ولی کو گوشِ شنوا؟!

در مقاله تان اشاره دارید به چند تن از نُخبگان پیش از انقلاب، میخواهم مطالبی در مورد سه تن از آنان را در رابطه با شاه بازگو کنم. علینقی عالیخانی می نویسد: “محمدرضاشاه به دادن امکان مشارکت مردم توجهی نداشت … همه ی پیشرفت کشور را صرفاً مدیون رهبری و بینش خودش می انگاشت … و تنها کار ویژه ی مدیران، اجرای فرمان اوست. … شاه از یکسو به پیشرفتهای اجتماعی پای بند بود و از سوی دیگر آمادگی نداشت به چنین جامعه ی پویائی حقّی برای اظهار نظر در اداره ی امور کشور بدهد.”  (2)

در سال هایِ پایانی حکومتش، می خواست بداند برای ادامه ی سلطنت و واگذاری آن به پسرش، چه تغییراتی مورد نیاز است. اینموضوع را با مهدی سمیعی که یکی از نزدیکان مورد اعتمادش بود در میان گذاشت. سمیعی می گوید، شاه دریافته بود که ادامه ی رژیم در گروی شرکت مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد ولی نمی توانست آنرا بپذیرد و یا می ترسید. می گفت دموکراسی میخواهد، ولی دموکراسی حقیقی، یعنی “او” حق انتخاب داشته باشد”؟!  (3)    

به اشاره آمریکا، چند گام دموکراتیزه کردن برداشت؛ بدون اینکه اجازه بدهد مردم در تعیین سرنوشت خودشان و میهنشان نقشی داشته باشند؟! علینقی عالیخانی می نویسد: “برای شاه که آمادگی هیچ گونه مشارکتی را از سوی مردم در امور کشور نداشت، به تدریج تفاوتی میان شاهدوستی و میهن پرستی نبود … ”  (4)

در دیداری شاه در مورد تظاهرات دانشجویان، با عصبانیت می گوید: “این دانشجویان چه میخواهند. “ما” (شاهنشاه) همه چیز به آنها داده ایم. چه چیز دیگری میخواهند؟” مهدی سمیعی پس از کسب اجازه برای صحبت می گوید: اعلیحضرت، آنچه شما می گوئید به آنها داده اید، دانشجویان جزو حقوق طبیعی خودشان می دانند. اعتراض دارند که شما می گوئید این حقوق را به آنان داده اید، و بقیه ی حقوق شان را نفی کرده اید.” 

بر میگردیم به رضاشاه – مهدیقلی هدایت (نخست وزیر رضاشاه) می نویسد:

“در این اوقات روزی بشاه عرض کردم تمدنی که آوازه اش عالمگیر است دو تمدن است یکی تظاهرات در بولوارها، یکی تمدن ناشی از لابراتوارها. تمدنی که مفید است و قابل تقلید، تمدن ناشی از لابراتوارها و کتابخانه ها است. گمان کردم باین عرض من توجهی فرموده اند، آثاری که بیشتر ظاهر شد تمدن بولوارها بود که بکار لاله زار میخورد و مردم بی بند و بار خواستار بودند.” (۵)

همگام ارجمند جناب قراجه داغی، “ما” پس از بیش از دو هزار سال هنوز نیآموخته ایم که تغییرهای ظاهری و تقلیدهای بی پایه، و تعویض مُهره ها به تنهائی کارساز نیستند و نیاز به تحولات بنیادی دارند. لباس و کلاه عوض شد، ولی سیستم آموزشی که “کلیدِ تغییر زیر کلاه است”، همان سیستم مدار بسته ی سنتی  و نابرابر باقی ماند. “آموزش در مدارس – اجباری، فشاری و از بهری است. رابطه – دستوری، تکلیفی و زوری است. در این سیستم بجای هدایت و تشویقِ دانش آموز به خواندن، مطالعه و پژوهش؛ با سیستمی چماقی و یک بُعدی مدار بسته روبرو هستیم که نتیجه اش: بی علاقگی، بی تفاوتی و حتی کتاب گریزی است”.  (6)

عنوان ها و مُهره ها عوض شدند، قاجاریه جای خود را به پهلوی داد و رضاشاه جای احمدشاه نشست، ولی تغییرات بلواری و لاله زاری تنها در خدمت و برای اجرای برنامه های بیگانه بود. رضا خان یک قزاق قوی هیکلِ بی سواد و ناآگاه بود. الگوهایش و آنچه آموخته بود، در چارچوب زور و خشونت بود. نتیجه اش، یک قزاقِ قُلدر و خشن که چیزی جز “اطاعت از مافوق، زورگوئی به زیر دست، و استفاده از چماق” برای حل مشکلات نمی دانست! ناآگاهی و کم دانیِ او ما را، ۲۰ سال، با کَت هایِ بسته، در اختیار شرکت نفت انگلیس و انگستان گذاشت. خشونت و یک بُعدی گری او باعث نابودی بهترین فرزندان کشور، مانند محمدتقی پسیان، سرهنگ فضل اله خان*، تیمورتاش، علی اکبر داور، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، تقی ارانی، و … گردید. 

رضاشاه کوچکترین ارزشی برای وزرای کابینه اش و امرای ارتش که یاران نزدیکش بودند قائل نبود، آنان را مورد ضرب و جرح قرار می داد و فحاشی می کرد، مردم که جای خود داشتند!؟ وزیرمختار انگلیس در ایران (جنگ دوم) می نویسد: “حقیقت این است که شیوه های خودکامه ی رضاشاه، ورود هر جوان قابل و درستکاری را به نظام اداری و سیاسی ناممکن ساخت. شاید چندین سال طول بکشد تا شخصیت های تربیت شده خلائی را که رضاشاه ایجاد کرده است پُر کنند.”  (7)

در چنین شرایطی و با چنین رهبری، دموکراسی و آزادی و حقوق فردی و شهروندی که به آنها اشاره دارید نه تنها معنی و مفهومی ندارند، بل که کاملاً در راستای صفاتی هستند که به درستی به اسلام نسبت داده اید: تسلیم، بندگی و بردگی. می نویسید: “رضاشاه با مشاوره … فروغی ها، تقی زاده ها و داورها …”. در درجه ی نخست، نباید نام علی اکبر داور را که شخصی پاک و میهن دوست بود، با نام فروغی و تقی زاده که عامل انگلیس بودند، همردیف کرد. تقی زاده و فروغی در پرونده سازی برای نابودی تیمورتاش که برای احقاقِ حقوق ایران در مقابل انگلیس ایستادگی کرده بود، نقش اساسی داشتند. فروغی و تقی زراده در توطئه ی انگلیس برای بستنِ قرارداد الحاقی ۱۹۳۳ که صدها میلیارد دلار به ایران لطمه زد و سی و دو سال به چپاول ثروتهای ملی مان افزود، نقش کلیدی بازی کردند. 

برای یک قزاق قُلدر و جاهل، هدیه ای بزرگتر و عالی تر از این وجود ندارد که کنترل یک کشور و سرنوشت یک ملتی را باو بدهند. در مقابل از او بخواهند که منافع انگلیس را حفظ کند و برنامه هایشان راپیاده نماید. تصور می کنید حتی اگر قُلدر و جاهل هم نباشیم، خیلی هم آدم و آگاه باشیم و در چنین موقعیتی قرار بگیریم که کنترل ایران و سرنوشت مردم را به ما بدهند، چه خواهیم کرد؟

امیرحسین لادن

دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹

[email protected]

(۱) سرگذشت نسل من، جمشید قراجه داغی

(۲) یادداشتهای علم (جلد ششم)، علینقی عالیخانی 

(۳) شاه، عباس میلانی

(۴) یادداشتهای علم (جلد یکم)

(۵) خاطرات مهدیقلی هدایت 

(۶) خداسالاری و درماندگی، امیرحسین لادن 

* پیکرِ سرهنگ فضل الله خان را در حالیکه لباس نظامی رسمی به تن داشت و اسلحه ای در دست، در اطاقش پیدا کردند؛ روی میز اطاقش نامه ای از او بود که نوشته بود: وجدان من به عنوان یک ایرانی میهن دوست، اجازه نمی دهد، مدرکی را امضا کنم که ارتش ایران را در اختیار بیگانگان و افسران ایرانی را زیر دست آنان، قرار می دهد. 

 (6) خاطرات بولارد

https://akhbar-rooz.com/?p=39406 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نسیم
نسیم
3 سال قبل

دیدگاهی که نمی داند اکنون سال ۱۳۹۹ است و منجمد در دزدیابی یا دیکتاتوریابی سال ۱۳۵۵ (پسر) و حتی ۱۳۱۵ (پدر) باقی مانده است، انصافا” پدیده منحصر بفردی برای موزه فسیل شناسی است.
تمام قوانین و اقدامات وحشیانه اسلامی، جنگ ارتجاعی با نیم ملیون کشته و سرکوب هرصدای مخالف به بهانه مزدوران امپریالیسم، بیکفایتی و بیشعوری مطلق سران جمهوری اسلامی، به آتش کشیدن خاورمیانه و نابودی آن، مافیای فقاهت و وقاحت اسلامی که موجب نابودی زندگی ۹۹% مردم ایران است و ….. همه تقصیر آن پدر و پسر است؟
حتی خود روسها و چینی ها هم در این حد نیستند، چه دیدگاهی است که شما کاسه داغ تر از آش شده اید؟ نبش قبر دو مرده ادامه همراهی با امام ضد امپریالیست تا آخرین نفس است؟

احمد صلاحی
احمد صلاحی
3 سال قبل
پاسخ به  نسیم

«نسیم» شما در خوش بینانه ترین داوری نگارنده، توانسته ای «کل » حکومت مرتجع مشروعه ولایت فقیه شیعی با کارنامه ای خونین را بعنوان بدترین حکومت بعداز مشروطه و دستاوردهای مدرنیزاسیون کشور را با «کل» حکومت های پادشاهی پهلوی مقایسه کنی ولی نه واقع بینانه .
۱- اگر « نابودی زندگی ۹۹٪ مردم ایران» در میان بود این حکومت فاسد با ۱ ٪ بقیه می توانست خیلی ساده دود شود یا چون جبابی بترکد.
۲- نویسنده ی این مطلب از مدیران حکومت گذشته بوده و مستنداتش نوعی انتقاد از حکومت گذشته ست که در زمان خود برای هیچ یک از تکنوکرات ها و نخبگان جامعه که دلشان برای آبادی و آزادی ایران شور می زد امکان نداشت.
۳. چرا شما در مورد نقائص بیشمار این حکومت و نقائص کمتری که در حکومت های گذشته وجود داشت که منجر به شورش و انقلاب شد حرف نمیزنید که خواننده شما را از دلسوزان ملک و ملت به حساب آورد؟
۴- ما برای پیشرفت جامعه خود همیشه از خارج الهام گرفتیم. از مشروطه تا تمام تغییراتی که تا سال انقلاب ۵۷ در ایران صورت گرفت.
باید ببینیم چه کمبودهائی داشتیم که با وجود آن همه تغییرات ، مردم عاصی شدند. اگر شما این موضوع در نظر نگیرید و نخواهید بشناسید . فقط بین دو حکومت بدتر اسلامی اقتدارگرای مطلقه و حکومت بد پادشاهی مطلقه ، داستان انتخاب بین بد و بدتر را تکرار می کنید.
برای اینکه قدرتهای جهان نتوانند در سرنوشت مردم ایران دخالت کنند باید تمام دخالت های آنها را بدون استثناء محکوم کنیم و از تکرار مجدد دخالت ها بهر شکل و از طرف هر قدرتی را نپذیریم.
آیا شما این موضوع را قبول دارید ؟ یا نه بعضی دخالت ها خوب بوده و بعضی ها بد؟

نسیم
نسیم
3 سال قبل
پاسخ به  احمد صلاحی

۱- اصطلاح ۹۹% یادگاری از اشغال وال استریت ژورنال در ادبیات سیاسی است، البته باور دارم که سیاست های جمهوری اسلامی هم اکنون هم نابودی بیش از ۹۵% جامعه را هدف گرفته است. باور ندارید کمی صبر کنید.
۲-رژیم قبلی مرده، به تاریخ پیوسته و تمام شده است، زنده کردن این بحث در سیاست روزمره هماوایی با هشت و سی است. همان پست بالایی مرا هم که بخوانید موضع من نسبت به جمهوری اسلامی مشخص است، اینکه دلسوزم یا نه قضاوت خواننده است.
۳- امروز داخل و خارجی باقی نمانده است، باید واقع بین بود. فقط بعنوان مثال ما در کنار تظاهر کنندگان ضدنژادپرستی و اشغال وال استریت ژورنال و بر علیه یک در صد غارتگران جامعه امریکا ایستاده ایم، پوتین و بوش و ترامپ و شی همقطاران یکدیگر و اربابان مشترک خامنه ای ها و مادورو ها هستند. مشکل تمام جهان یکی است، بهره کشی انسان از انسان که عامل تمام تبعیض های نژادی و جنسی و غیره است. البته بدیهی که راه حل این مشکل نه وحشی گری استالینی و مائوئیستی، نه روضه خوانی های مهمل خمینی و نه اغواگری های دروغین و مصرفگرای امریکایی است. رشد و ترقی جامعه انسانی شاید از گسترش تدریجی و متمدنانه کشورهای اسکاندیناوی و تا حدی کانادا استرالیا باشد.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x