چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

فرش قرمز برای ” جو بایدن” در لباس مبارزه ضد امپریالیستی- دنیز ایشچی

حرف توی دهن ما نمیتوانید بگذارید. کسی نمیگوید مبارزه ضد امپریالیستی از کانال مبارزه با جمهوری اسلامی ایران میگذرد. واقعیت امر این است که از یک طرف این جمهوری اسلامی ایران میباشد که با آزادی و عدالت و حقوق بشر در مملکت ما مبارزه میکند و جهت ارضای آز و طمع الیگارشی اسلامی حاکم به غارت ثروت های اقتصادی اجتماعی ما پرداخته است. از طرف دیگر این امپریالیسم، در مفهوم علمی ، تاریخی و کلاسیک و امروزین آن، و در راس آن امپریالیسم آمریکا میباشد که نه تنها میخواهد برای هشتاد میلیون ایرنی حکومت گماشته و دست نشانده تعیین بکند، بلکه تنها و تنها میخواهد تمام ثروت ها و منابع طبیعی کشور ما توسط انحصارات آن کشور از قبیل “اگزان موبیل”، ” شوران” و بانکهای و دیگر انحصارات آن وغیره به غارت برده شوند.

این، مردم سوریه و لیبی و عراق نبودند که هزاران کیلومتر آن طرف تر به حریم انحصارات امپریالیستی آمریکائی حمله کرده و صدها هزار نفر از آنها را کشته، خانه و کاشانه آنها را ویران کرده و میلیون ها نفر از آنها را آواره  کرده باشند. این مردم افغانستان نبودند که دهها هزار کیلومتر آن طرف تر به حریم حکومت های امپریالیستی حمله کرده و  به مدت نزدیک به پنج دهه زندگی را برای آنها به جهنم تبدیل نموده باشند.  همین امروز نه تنها دهها پایگاه نظامی آمریکا ایران را محاصره کرده است، بلکه میزان و تعداد نیروهای نظامی آمریکا که در این پایگاه ها مستقر میباشند سر به دهها هزار نفر میزند. این، حق مردم کشورهایی مانند ایران میباشد که وقتی در شرف تهاجمات امپریالیستی قرار گرفته باشند، ناچار به دفاع از خود میباشند.

اندیشه ای که در تحلیل این نیروها به ماهیت آنها توجه ننماید، به دوران پانصد سال پیش ماکیاولی عقب گرد می نماید. اگر جمهوری اسلامی ایران و امپریالیسم آمریکا هر دو از آشوب و درگیری های منطقه ای برای تقویت امنیتی خویش سوء استفاده می نمایند، باید این واقعیت را در وحله اول در نظر گرفت که این حکومت جمهوری اسلامی ایران میباشد که از طریق پروژه گودالوپ و نوفل لوشاتو میتواند فرزند خلف امپریالیستی بوده باشد، نه بر عکس. اسلام افراطی در منطقه ما محصول میلیاردها دلار هزینه “سایروس ونس” ها و ” درژینسکی ” ها ی همین حزب دموکرات آمریکا میباشند که از طریق مدرسه های دینی در پاکستان و افغانستان، و از طریق دعوت و جمع کردن و مسلح نمودن “مجاهدین نظامی اسلامی” که اکثرا از کشورهایی مانند عربستان سعودی، یمن به افغانستان برده شده بودند، بصورت کمربند سبزی از افغانستان تا نوار غزه و کناره های دریای مدیترانه پیاده نمودند. با این هدف نه فقط کمربند امنیتی و ایدئولوژیک ضد کمونیستی در مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دوران جنگ سرد ایجاد نمودند، بلکه سازمان آزادیبخش مردم فلسطین را نیز چندین شقه تقسیم کردند.

نه، این امپریاایسم است که با ما مبارزه دارد و ما خواهان رهایی از چنگال های تهاجمی آنها میباشیم. این جمهوری اسلامی ایران و الیگارشی دزد و اختلاس گر ضد هر گونه آزادی انسانی میباشد که خون مردم ایران را چهل سال است در شیشه کرده است و ما خواهان رهایی از چنگال های ضد بشری آن میباشیم. چالش های ما پیکار برای رهایی و آزادی میباشند. اگر ما پیکار برای رهایی را در دو جبهه ادامه میدهیم،  اولویت میزان خطر هر کدام را طرف های مقابل تعیین می نمایند. این قدرتمداری حاکمه امپریالیسم آمریکا و یا جمهوری اسلامی ایران میباشند که تعیین مینمایند چه موقعی و از چه طرقی میتوانند تا چه اندازه زیست آزاد و طبیعی مردم ایران را به خطر انداخته و مورد تهاجم و نابودی قرار داده باشند.

همان طور که مبارزه ما با ارتجاع قرون وسطی یی جمهوری اسلامی ایران یک مبارزه دفاعی از آزادی، عدالت و حقوق بشر میباشد، مبارزات ضد امپریالیستی ما نیز یک مقاومت دفاعی در مقابل  محاصره، احتمال تجاوز و گماشتن حکومت های مزدور و دست نشانده ای میباشد که غالبا چنین تهاجماتی به قیمت جان صدها هزار، گاه میلیون ها نفر میتواند تمام گردد. تاریخ در این زمینه ها گواه میباشد. ما در این باره به اندازه کافی تجربه کرده ایم. نمودهای اندکی از شواهد تاریخی کشورمان از قبیل آوردن رضا خان میرپنج بر سر حکومت، برداشتن و تبعید کردن ایشان به جزیره موریس، کودتا بر علیه حکومت ملی دکتر مصدق و بازگرداندن محمد رضا پهلوی و دهها مورد دیگر را در کشورمان شاهد بوده ایم. تکرار مجدد و چندین باره این تجارب توسط ما  از طرف نسل های بعدی گناهی نابخشودنی میباشد.

آزمون تجربه واکنش امپریالیستی در مقابل شوک های ناشی از ویروس کرونا، چهره کریه و ضد انسانی سردمداران امپریالستی را از به قیمت جان صدها هزار نفر در کشورهایشان به نمایش گذاشت.  بشریت امروز و خصوصا نسل جوان ماهیت  وحشی نظامیگری  امپریالیستی و حاکمیت سرمایه داری کلان در قالب امپریالیستی را در آفرینش و برخورد با بحران های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، به چالش میکشند. در شرایطی که نسل های نوین در تلاش میباشند تا ساختار و فورمولبندی نوین سوسیالیستی را بعنوان آلترناتیو جایگزین تازه بازنویسی نمایند، فرش قرمز انداختن جلو پاهای امثال “جو بایدن” ها، که در جای خود اگر از دونالد ترامپ ها بدتر نباشند، بهتر نمیباشند، شایسته هیچ جریان سوسیالیستی و چپ ایرانی نمیباشد.

بودجه نظامی آمریکا برای سال ۲۰۲۱ توسط کمیسون ویژه دفاعی کنگره آمریکا که اکثرا از حزب دموکرات میباشند، علیرغم بحران نسل کشی ویروس کرونا، در میزان هفت صد و چهل میلیارد دلار، به میزان برابر با سال قبل به تصویب رسید. گرچه سه چهارم این بودجه که به صدها میلیارد دلار سر میزند به جیب های شرکت های نظامی “لاکهید مارتین”، “بوئینگ” و ” لییتان” و غیره خواهد رفت، بلکه میتواند از طریق جنگ افروزی های منطقه ای آنها توسط صدها پایگاه نظامی مستقر شده در تمام نقاط دنیا و توسط صدها هزار نیروی نظامی که در این پایگاه ها مستقر میباشند، چندین برابر شده و موجب سرازیر شدن ثروت های هنگفت اقتصادی  کشورهای مورد تهاجم قرار گرفته به جیب های  این شرکت ها  به میزان دهها برابر افزایش خواهد یافت. این است ماهیت اقتصاد نظامی جنگ افرزوی امپریالیستی.

مشاورین امنیتی کاخ سفید معمولا از مدیران فعلی و یا سابق “بوئینگ”، “لییتان”، “لاکهید مارتین” و غیره که بزرگترین شرکت های مهمات سازی آمریکا که قراردادهای نظامی دولتی را در دست دارند میباشند. این سران انحصارات نفتی نظامی و مالی آمریکائی میباشند که در درجه اول تعیین می نمایند که “اووا مورالز” ، “لویی دوسیلوا” و یا “نیکولاس مادورو” رهبران حکومت های مردمی آمریکای لاتین که حاضر به باج دان به امپریالیستها نمیباشند، باید از طریق کودتا از حکومت کنار زده شده و حتی دستگیر و به آمریکا فرستاده شوند.

همین آقایان در جنگ زرگری کاهش نیروهای نظامی آمریکا در آلمان، نیروهای خویش را هر چه بیشتر به سمت شرق و نزدیکتر به مرزهای روسیه  میفرستند. پایگاه های نظامی آنها در لهستان، رومانی و هزینه کردن های چهار میلیارد دلاری آنها در اوکرائین که رسوائی حضور پسر خود جو بایدن در مدیریت یکی از این شرکت ها در اوکرائین یکی از این نمونه ها میباشد. همین کشور، ناوگان نظامی خویش را به دریای جنوبی چین میفرستد، که چرا چین در اطراف مرزهای خودش پایگاه نظامی درست میکند و آبهای بین المللی را به خطر می اندازد.

به عنوان نمونه، امپریالیسم آمریکا سی و پنج هزار نیروی نظامی در آلمان مستقر دارد. کمپ همفری در کره جنوبی بیست و پنج هزار نفر و در اوکیناوای ژاپن حدود هفتاد و پنج هزار نفر برآورد میشود. نیروهای نظامی آمریکا مستقر در پایگاه های اطراف ایران به حدود هفتاد هزار نفر برآورد میشود. بودجه نظامی سالانه آمریکا نه تنها سه برابر دومین کشور از نظر هزینه نظامی میباشد، بلکه بیش از دو برابر مجموع بودجه نظامی سالانه روسیه و چین میباشد.

 اگر در مقیاس جهانی قدرت، یا قدرت هایی بخواهند در اتفاق با هم و در دفاع از امنیت و صلح جهانی  تا میزانی جلو قدرقدرتی این گاو وحشی دیوانه را بگیرند، یا در مقابل آن عرض اندام نموده و آن را از طریق توازن قدرت بین المللی به عقب نشینی وادار نمایند، با لقب “روسیه پوتین” و یا “چین کنونی”، (بخوان “چین  کمونیستی”)، خطاب کردن و آنها را بدتر و خطرناک تر از استعمارگران چهارصد ساله خطاب کردن، با شمشیر های چوبی به جنگ آسیاب های بادی رفتن بیش نیست.

این دوستان از نظامی دفاع می نمایند که در کشوری  با پنج درصد جمعیت جهان، بیست و پنج درصد آوراگان خیابانی دنیا، بیست و پنج درصد جمعیت زندانیان جهان، بیست و پنج درصد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و نزدیک به بیست و پنج درصد جان باختگان از این ویروس را تشکیل میدهند. میزان کشتارهای پلیس از مردم عادی در خیابان ها سالانه سر به هزاران نفر میزند. این دموکراسی غربی ایده آل شما ها هنوز تکلیف خود را با نژادپرستی در خیابانها روشن نکرده است.  این است کارنامه  بزرگترین دموکراسی جهانی که شما از آن الگو برداری مینمایید.

در شرایطی که امروزه تمامی محققین و دانشمندان جهان در تلاش شبانه روز جهت یافتن و تولید واکسن ویروس کرونا میباشند، این نظام امپریالیستی به بهانه این اتهام که چین در تلاش میباشد تا دانش شرکت های امریکائی در زمینه پیشرفت در تولید واکسن ویروس کرونا را  بدزدند، کنسولگری های این کشور را بسته و سپس مورد حمله قرا میدهند. برای آنها ویروس کرونا شرایطی را ایجاد کرده است که توسط آن شرکت های بزرک داروسازی و بیمارستانی، در کنار شرکت های نفتی، نظامی و موسسات مالی قادر باشند به ثروت های نجومی خویش بیافزایند.

آمار سازمان ملل تایید میکند که در شرایط شیوع و رواج ویروس کرونا، نه تنها تعداد میلیاردهای کشورهای امپریالیستی افزایش یافته است، بلکه ثروتمندان ثروتمند تر، و فقیران فقیر تر گشته اند. بحران اقتصادی پیش روی دوران پسا کرونا نه تنها خطرات کلان هستی براندازی را برای جهان امپریالیستی فراهم می نماید، بلکه گاو وحشی و زخمی شده از بحران ویروس کرونای امپریالستی بر طبل جنگ افروزانه خویش، حتی در روزهایی که سخت درگیر بحران ویروس کرونا میباشد میکوبد. آنها با شعار نژاد پرستانه و هدفمند “ویروس چینی”، از همین حالا بر طبل جنگ میکوبند. آیا استراتژی محوری مهار امپریالیستی  در مقابله با جنگ و ویرانی جهانی باید شعار محوری ما باشد، یا رقصیدن به جو سازی های ضد چینی و ضد روسی آنها؟

دنیز ایشچی

۲ اوت ۲۰۲۰

https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2020/05/06/484620/pentagons-fiscal-year-2021-budget-meets-u-s-national-security-needs/#:~:text=The%20FY%202021%20defense%20budget%20is%20composed%20of%20two%20parts,%2473%20billion%20in%20FY%202020.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=american+military+bases+in+middle+east+map&sa=X&ved=2ahUKEwiB7dyF6vTqAhWbXSsKHbKlBt4QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=KueCOTnEr-k_8M

https://akhbar-rooz.com/?p=41991 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نیک
نیک
3 سال قبل

من با نظر شما در رابطه با آفرینش کمربند سبز جهت جلوگیری از نفوذ کمونیسم کاملا موافقم و بر این باورم که حفظ و امکان تبلیغات روحانیون برای توده ها و سپس حسینیه ارشاد و سخنرانیهای دکتر شریعتی برای قشر تحصیلکرده همه سرمایه گذاری آمریکا برای روزی بود که در صورت حرکتی انقلابی در ایران جایگزینی صد در صد ضد کمونیست برای تسخیر حکومت داشته باشد که داشتند و کردند آنچه میخواستند. اما آنچه در مقاله شما چالش برانگیز است همان نگاه گذشته به چین و روسیه و حزب دمکرات آمریکاست. در حالی که حزب جمهوریخواه به رهبری ترامپ بیش از همیشه به گونه ای افراطی به راست میرود در حزب دموکرات نیروهای لیبرال و چپ و اخیرا علنا سوسیالیست در حال رشدند. سیاست های حمایتی از قشر های کم درآمد و مهاجرین و محیط زیست و زنان و اقلیتهای حزب دموکرات اصلا و ابدا با حزب جمهوریخواه قابل مقایسه نیست. فراموش نکنید که افتادن رهبری حزب جمهوریخواه به دست ترامپ خود یکی از شاهکار های پوتین بود. در کشور چین هم که نه از کمونیسم خبریست و نه از دمکراسی. متاسفانه هنگامی که شما جو بایدن رو “خود اگر از دونالد ترامپ ها بدتر نباشند، بهتر نمیباشند” میپندارد و “نیکولاس مادورو” را رهبر حکومت مردمی در آمریکای لاتین, میتوان گفت که همه چیز را با همان عینک ۴۰ سال پیش مینگرید.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x