یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

حسین اکبری – بایگانی مطالب در سایت قدیم

برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر (بخش چهارم)
کارگری –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹٨ (۲۶ اوت ۲۰۱۹)
برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر (بخش سوم)
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٨ (۱۷ اوت ۲۰۱۹)
برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر(۲)
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹٨ (۱۲ اوت ۲۰۱۹)
برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹٨ (٨ اوت ۲۰۱۹)
نقش و وظیفه رسانه بر رشد آگاهی عمومی به ویژه کارگران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹٨ (۱ اوت ۲۰۱۹)
وظایف اساسی پیشگامان کارگری
کارگری –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۷ آوریل ۲۰۱۹)
توقف خصوصی سازی، مدیریت دولتی بنگاه ها و کنترل کارگری – محال یا ممکن؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣۹٨ (۱٣ آوریل ۲۰۱۹)
بهار زحمتکشان خجسته باد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۷ (۲۰ مارس ۲۰۱۹)
جنبش کارگری ایران و مطالبات کنونی آن
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۷ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۹)
درک همبستگی ملی و بین المللی کارگران نشانه رشد آگاهی طبقاتی است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۷ (۲۵ اکتبر ۲۰۱٨)
نامه سرگشاده اقتصاددانان تیری رها شده در تاریکی !
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
سازمان های کارگری نماینده کارگرانند، نه میانجی روابط کار!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۷ (۱۹ اوت ۲۰۱٨)
حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود، بی‌‌‌‌مداخله خارجی حقی مسلم و دست یافتنی است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
“برای عدالت، رفاه و صلح پایدار بکوشیم”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲ می ۲۰۱٨)
کاهش شعار مبارزاتی کارگران به طنز گزنده “مرگ بر گارکر–درود برستمگر” خواسته های کارگران را بیان نمی کند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۶ (۲۷ فوریه ۲۰۱٨)
رخدادهای اعتراضی دی ماه و چرایی “بی سر” بودن این خیزش عمومیِ راستین
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۶ (۶ فوریه ۲۰۱٨)
ضرورت تاخیرناپذیر وحدت عمل همه نیروهای چپ
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانویه ۲۰۱٨)
محمود صالحی برابر قانون باید آزاد گردد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۶ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۷)
آقای آصفی چشم ها را باید شست، جور دیگری باید دید!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
رضا شهابی را آزاد کنید!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهریور ۱٣۹۶ (۹ سپتامبر ۲۰۱۷)
حقوق کار درتله­ ی مقررات زدایی بازار آزاد از انقلاب تاکنون
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
“طرح کاروزی” وزارت کار، مغایر با توسعه منابع انسانی است!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷)
شعار “به عقب باز نمی گردیم” حامل چه پیامی است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۶ (۲۴ می ۲۰۱۷)
نئولیبرالیسم، استثمار بی قید وشرط کارگران ایران است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۷ آوریل ۲۰۱۷)
رد کلیات لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱۱ آوریل ۲۰۱۷)
یادداشت نوروزی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۶ (۲۴ مارس ۲۰۱۷)
گسیختگی زنجیره حقوق کار، آغاز برده داری نوین
کارگری –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۵ (۲۴ فوریه ۲۰۱۷)
فاجعه ساختمان پلاسکو هشداری جدی است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۵ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۷)
اشتغالی ایجاد نشده که آسیب اجتماعی کم شود!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۵ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۶)
اصلاح راستین قانون کار “آری”! پذیرش لایحه ضدکارگری “هرگز”!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۵ (۵ نوامبر ۲۰۱۶)
نبود استقلال مالی در سازمان های کارگری یعنی وابستگی و فساد تشکیلاتی
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۵ (۷ اکتبر ۲۰۱۶)
کدام یک سیاست واقعی دولت را رقم خواهد زد؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
دفاع از حقوق کار؛ وظیفه ای همگانی است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۲ اوت ۲۰۱۶)
هجوم همه جانبه، هماهنگ و مستمر علیه حقوق کار در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۵ (۶ اوت ۲۰۱۶)
مشروعیت سازمان های کارگری در چیست؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۵ (۴ اوت ۲۰۱۶)
هجومی چند لایه علیه حقوق کار در ایران
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۵ (۱۷ ژوئیه ۲۰۱۶)
هجومی سه گانه برای “اصلاح” قانون کار به سود کارفرمایان
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۵ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۶)
پیام اعتراض جانکاه عظیم زاده را دریابید!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹۵ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۶)
توهم زایی یا توهم زدایی از آنچه “طبقه متوسط جدید” نامیده می شود؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۲ می ۲۰۱۶)
“خیریه نذر اشتغال” چه میخواهد؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۵ (۱٣ آوریل ۲۰۱۶)
رونمایی از اتحادیه های خانه کارگری سرفصل جدید وابستگی است
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۴ (۱۲ فوریه ۲۰۱۶)
دولت – کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم – ۴
کارگری –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۴ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۶)
دولت، کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم – ۳
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۴ (٨ ژانویه ۲۰۱۶)
“دولت – کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم” (۲)
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵)
“دولت – کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم”
کارگری –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
سزاوار است که پیشرو کارگری بیشتر از پیش بیاموزد!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹٣ (۲ نوامبر ۲۰۱۴)
باور به دروغی دلاویز!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۲ (۷ سپتامبر ۲۰۱٣)
آقای کوهستانی!
می توانی نشان دهی که در دسته ی اول نیستی؟

کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۰ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۲)
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پاسخ دهد!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲٣ ژوئیه ۲۰۱۱)
کانون عالی انجمن های صنفی کارگری در بوته نقد
کارگری –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣٨۹ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۰)
وضعیت کارگران در آستانه ی سال نو
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣٨٨ (۲۶ مارس ۲۰۰۹)
سیل اخراج ها و بیکار سازی ها
دارد بنیان خانواده ها را متلاشی می کند

گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣٨۷ (۹ دسامبر ۲۰۰٨)
«سندیکا گذشته، حال، آینده»
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣٨۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۰٨)
سندیکاها باید تقویت شوند
کارگری –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣٨۷ (۲۷ اوت ۲۰۰٨)
به راستی جریان ازچه قرار است؟
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣٨۷ (۹ ژوئن ۲۰۰٨)
پیرامون اتحاد و همبستگی جنبش کارگری و سازمان‌های آن
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣٨۷ (٣ می ۲۰۰٨)
ناکجا آبادی به وسعت حماقت به کار طبقه کارگر ایران نمی آید!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۶ (۲۹ فوریه ۲۰۰٨)
رفتار دولت در همه عرصه ها سخت تر شده است
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣٨۶ (۱۲ فوریه ۲۰۰٨)
مسایل کارگری
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣٨۶ (۴ نوامبر ۲۰۰۷)
مروری بر قطعنامه روز جهانی کارگر
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۰۷)
گستاخی نولیبرال وطنی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣٨۶ (۲۶ اوت ۲۰۰۷)
سهم جامعه کارگری از فضای رسانه ای موجود در کشور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣٨۶ (۲۹ ژوئیه ۲۰۰۷)
سنگ می کشم بر دوش، سنگ الفاظ…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣٨۶ (۴ ژوئن ۲۰۰۷)
نقد کارگری بر سندیکای کارگری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣٨۶ (۲۶ می ۲۰۰۷)
کارگران و آینده ای پرمخاطره
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۴ می ۲۰۰۷)
مخاطرات حقوق کار
کارگری –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣٨۵ (۱۹ مارس ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=4352 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x