دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

علی اصغر راشدان – بایگانی مطالب در سایت قدیم

بلوزِ سانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٨ (۲۵ اوت ۲۰۱۹)
با جناق ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٨ (۱۷ اوت ۲۰۱۹)
دروغگو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۹)
مقدمه ای بریک کتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹)
اشغال نظامی مدرسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹٨ (۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
جشن ازدواج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۹)
یادگار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)
هم اطاقیهای مسیحی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
کلاغچه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹٨ (۲ ژوئن ۲۰۱۹)
تدریس خصوصی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲ می ۲۰۱۹)
کلاه تیمسار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۵ آوریل ۲۰۱۹)
دیدار نوروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹٨ (۱۷ آوریل ۲۰۱۹)
اخنیلو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹٨ (۱۱ آوریل ۲۰۱۹)
مهمان ناخوانده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲ آوریل ۲۰۱۹)
بن بست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲٣ مارس ۲۰۱۹)
گفتگوی جهودها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ (۱۶ مارس ۲۰۱۹)
مونیخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
بیرون رفتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوریه ۲۰۱۹)
حیوان بهشتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
آرایشگاه مریم خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۷ (٣۰ نوامبر ۲۰۱٨)
پنج داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
شوهرخاله فرانتز و داستان یک عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)
داستان جای یک زخم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۷ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٨)
آبگوشت بزباش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
صحنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
کجامیری، کجابودی؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
ناجورها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۷ (۱۷ اوت ۲۰۱٨)
باغ تک درخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۷ (۹ اوت ۲۰۱٨)
خوش رقصی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۷ (۲ اوت ۲۰۱٨)
قاتل ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱٨)
پارک نظامی شایلو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
حمام آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۷ (۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
دخمه ابابیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۷ (۲۹ ژوئن ۲۰۱٨)
جنگل آیله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئن ۲۰۱٨)
عقاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۷ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٨)
صندوق اسرار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۷ (٣ ژوئن ۲۰۱٨)
دختر چاق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)
برآمدگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
خواهر ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۷ می ۲۰۱٨)
اتوبوس نیشابور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۹ آوریل ۲۰۱٨)
بچه شمرون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۲ آوریل ۲۰۱٨)
ملاقاتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۷ (۱۴ آوریل ۲۰۱٨)
پناهجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
بچه های رویائی (گیل کودوین )
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۷ (۲۶ مارس ۲۰۱٨)
مردجادوگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
Richard Ford / Rock Springs – ریچارد فورد ؛ راک اسپرینگز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۶ (۲٨ فوریه ۲۰۱٨)
خفاشها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوریه ۲۰۱٨)
شاعرانه ای برای گردنکش ها. نوشته استانلی الکین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوریه ۲۰۱٨)
تب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
ئی.ال.دکتروف ویلی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
حرف زدن ازقهرمان ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۶ (۱۰ ژانویه ۲۰۱٨)
“از خونه می رم”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۶ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۷)
ازاومدن شبای کریسمس خیلی خوش حالم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
آی لاو یو،طنینش چطوره؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
آقای رنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۶ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۷)
هم بند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۶ (۵ نوامبر ۲۰۱۷)
خلسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۷)
بچه ها،نگاه کنین!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۷)
همزاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
سی مرغ و سیمرغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
مدیر دفتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۶ (۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
عروس بلوند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
گدازه ای از پمپئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)
نقشه بردار ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
عاشق اسب ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
هدیه عاقلانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۷)
قاضی و محکومش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷)
مصاحبه با بابا نوئل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹۶ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۷)
پناهجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹۶ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۷)
دو داستانک و یک داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۷)
دوریس دوریه؛ اطاق ۶۴۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۶ (۲ ژوئن ۲۰۱۷)
مردرند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۶ (۲۷ می ۲۰۱۷)
لباس تازه قیصر. داستانی از هانس کریستین آندرسن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
روضه علی اصغر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
تبانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
دو تک صحنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۶ (۲۰ آوریل ۲۰۱۷)
یک درخت، یک صخره سنگ، یک ابر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۶ (۹ آوریل ۲۰۱۷)
ارثیه سلطنت خانوم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۶ (۲۵ مارس ۲۰۱۷)
بنگاه جفت یابی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
دختر حاج رسول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۵ (۵ مارس ۲۰۱۷)
ترجمه ی سه داستان کوتاه از جورجیومانگانلی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۵ (۱ مارس ۲۰۱۷)
پنجره روبه روی نانوائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲۰ فوریه ۲۰۱۷)
هیس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ (۷ فوریه ۲۰۱۷)
باران، نوشته: زیگمونت هاوپت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۷)
سایه دلگادو، نوشته: یورگ فاوسر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
رز های آبی، نوشته: آلفردآندرش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۷)
عشق؛ نوشته ی : گی دو مو پاسان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانویه ۲۰۱۷)
وصیتنامه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۵ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۶)
سه داستانک از: لوئیجی مالربا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۶)
چیپس، نوشته: ایان مک ایوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
نویسنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۵ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۶)
ایستگاه بعد. نوشته ی سرجی پامیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۶)
باغ بی درخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۶)
مرد خریدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۵ (۲ نوامبر ۲۰۱۶)
همه ی آسیب های اشتباهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۶)
استاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۶)
اطاق اجاره ای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۵ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶)
بازرس بلیط ، نوشته: دژوکستولانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۵ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۶)
حسن یزید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۵ (۵ اکتبر ۲۰۱۶)
جغتائی (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶)
رشته الهیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
جغتائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۵ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
“در هتل ها” اثری از: هورس ویدمر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۵ (۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
یاد مانده ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
گلپونه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۵ (۱۹ اوت ۲۰۱۶)
دو داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
همراه اوین درکه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ (٣ اوت ۲۰۱۶)
بعضی از ما به رفیق کولبی اخطارکرده ایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۵ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۶)
یک داستانک و دو داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۵ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶)
ونی با شیشه های تیره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۵ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۶)
دختر میرآخور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣۹۵ (۷ ژوئیه ۲۰۱۶)
چهار داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۵ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۶)
آری، اینچنین بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
دو داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۶)
هشت داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۵ (۶ ژوئن ۲۰۱۶)
سه داستانک از کیم مونزو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۵ (۲۹ می ۲۰۱۶)
سه داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۰ می ۲۰۱۶)
سه داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۴ می ۲۰۱۶)
دوستان قدیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
پنج داستانک از لوئیجی مالربا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱ می ۲۰۱۶)
کیف اپیکوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوریل ۲۰۱۶)
کافکا، گالیئانو، کتنباخ و یودیت هرما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۵ (۱٨ آوریل ۲۰۱۶)
سگ سه دست و پا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۵ (۱۱ آوریل ۲۰۱۶)
سکته ناقص
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۵ (۴ آوریل ۲۰۱۶)
الصباح نشابور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۵ (۲۵ مارس ۲۰۱۶)
من و جفری و موسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۴ (۱٨ مارس ۲۰۱۶)
اکبر غول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۴ (۱۲ مارس ۲۰۱۶)
چهارداستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۴ (٣ مارس ۲۰۱۶)
احضاریه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوریه ۲۰۱۶)
مرده شور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۴ (۱٣ فوریه ۲۰۱۶)
“اخباری ازسیزیف” نوشته: گونتر کونرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۴ (۵ فوریه ۲۰۱۶)
خواستگاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۴ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۶)
چهار داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۴ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۶)
سه داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۴ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۶)
دو داستان کوتاه از فرانتز کافکا و سامرست موام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۴ (٣ ژانویه ۲۰۱۶)
پرستات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۴ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۵)
ممو گوهر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۴ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۵)
هفت خط
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
آخوندک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
گریه درباران. از: ارنست همینگوی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
دگردیسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۴ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۵)
نصرت خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴ (۶ نوامبر ۲۰۱۵)
سربازها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۴ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۵)
معمار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه و یک داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه از ارنست همینگوی و کورت کوزنبرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۴ (۷ اکتبر ۲۰۱۵)
بلوز باربری. نوشته ی: دوریس دوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۴ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه از اسلاو میروژک و ساکی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۴ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
سه داستان کوتاه از: کافکا / رفیق شامی / دیوید بحاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۴ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه از برتولت برشت و آنا گاوالدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهریور ۱٣۹۴ (۹ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه از هاینریش بل و فریدریش دورنمات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
مزار خواجه ریحان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ (۲۱ اوت ۲۰۱۵)
شوخی کوچک. نوشته: آنتوان چخوف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۴ (۱٣ اوت ۲۰۱۵)
نمشیا. نوشته ی: کرستین والدز کواید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ (۵ اوت ۲۰۱۵)
خدا بچه راحفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
خدا بچه راحفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
تکه ای از رمان «از کوچه باغ های نشابور»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۴ (۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
ریاضت کش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۴ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۵)
با مدعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
فرش های عتیقه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۴ (۴ ژوئن ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۴ (۲٣ می ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۶ می ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
ترجمه ی چهارداستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۲ آوریل ۲۰۱۵)
دانسینگ با فلو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۴ (۱۴ آوریل ۲۰۱۵)
ماشین نویس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۴ (۷ آوریل ۲۰۱۵)
«شجاعت» ترجمه داستانی از: چارلز باکستر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۴ (۱ آوریل ۲۰۱۵)
خیابان گلسنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۴ (۲۴ مارس ۲۰۱۵)
نظریه های هنری نان به نرخ روز خوردن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹٣ (۱۹ مارس ۲۰۱۵)
ترجمه چهار داستان کوتاه از پائولو کوئیلو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹٣ (۱۰ مارس ۲۰۱۵)
آقامرتضی معلم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹٣ (٣ مارس ۲۰۱۵)
اهالی آبادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹٣ (۲۵ فوریه ۲۰۱۵)
آره، رو حرفم با توست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹٣ (۱۶ فوریه ۲۰۱۵)
دوست داشتنی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹٣ (۱۰ فوریه ۲۰۱۵)
دولت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹٣ (۴ فوریه ۲۰۱۵)
میراث خورها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹٣ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۵)
محفل ادبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹٣ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۵)
جهان در راه. نوشته جیم شپارد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹٣ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۵)
چهار داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
چهار داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹٣ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۴)
دو داستانک ازیاسوناری کاواباتاوایان مک ایوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹٣ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۴)
سه داستانک از: ارنست همینگوی، ژان یاکیوز سمپ و ریموندکارور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹٣ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۴)
بیابان برهوت. نوشته الیزابت تالنت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹٣ (٨ دسامبر ۲۰۱۴)
تونل، یا اخباری از اسپانیا. نوشته خوان ویکرشام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹٣ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۴)
انسان دوستی. نوشته: سوزان ریوکا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹٣ (۷ نوامبر ۲۰۱۴)
برث آریانس (هواخورها) نوشته: کالان وینک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹٣ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۴)
مدیر دفتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹٣ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۴)
فرودگاه آتاتورک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹٣ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۴)
علف تریاک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹٣ (۴ اکتبر ۲۰۱۴)
هتل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹٣ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
پاچراغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹٣ (۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
خانه ایران برکلی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹٣ (۲٣ اوت ۲۰۱۴)
زبان دل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹٣ (۱٣ اوت ۲۰۱۴)
یادش بخیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣۹٣ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴)
محفل شبانه آقا جون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۱ (۱۵ فوریه ۲۰۱٣)
« جاکش »
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۱ (۲۱ ژانویه ۲۰۱٣)
اکبر گبری، رمضون بیغوش و احمد موش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۱ (۱۲ ژانویه ۲۰۱٣)
تولد مرد و زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۱ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۲)
ویالن نواز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۱ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۲)
لانه اردک وحشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۱ (۲ نوامبر ۲۰۱۲)
Fard «آرایش»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۱ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۲)
The Hollow of the Three Hills
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۱ (۱ اکتبر ۲۰۱۲)
استاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ شهریور ۱٣۹۱ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲)
حقیقت و پیامد هاش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۱ (۲٨ اوت ۲۰۱۲)
تیتر اول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۱ (۱۵ اوت ۲۰۱۲)
«وحشت»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹۱ (۵ اوت ۲۰۱۲)
«جریانهای اصلی تفکر آمریکائی»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۱ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۲)
تو این آبادی دزد نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ تیر ۱٣۹۱ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۲)
«دختر» Daughter
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹۱ (۹ ژوئیه ۲۰۱۲)
مهمانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۱ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۲)
خانه ی پیچ های امین الدوله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۱ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۲)
سکانسی از فلورانس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
داستان غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده و مامان بزرگ سنگدلش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۱ (۲۹ می ۲۰۱۲)
داستان غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده و مامان بزرگ سنگدلش ۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۱ (۲۴ می ۲۰۱۲)
داستان غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده و مامان بزرگ سنگدلش ۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۹ می ۲۰۱۲)
داستان غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده و مامان بزرگ سنگدلش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱٣ می ۲۰۱۲)
FREDI
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۹ می ۲۰۱۲)
«دختری از ردلاین، پ. آ.»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۱ (٣ می ۲۰۱۲)
زندگی سگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۰ (۱۶ آوریل ۲۰۱۱)
مرتد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۰ (۹ آوریل ۲۰۱۱)
دن کیشوت ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۰ (۱ آوریل ۲۰۱۱)
مراسم خاکسپاری مامان بزرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹۰ (۲٣ مارس ۲۰۱۱)
عصر عالی بالتازار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۹ (۶ مارس ۲۰۱۱)
خبره هنر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨۹ (۹ فوریه ۲۰۱۱)
گفتگو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣٨۹ (۲ فوریه ۲۰۱۱)
فنا ناپذیری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣٨۹ (٨ ژوئیه ۲۰۱۰)
قرص تمـام مـاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨٨ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۹)
شب تاریک و…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣٨٨ (۱ نوامبر ۲۰۰۹)
ویار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣٨٨ (۲۲ اکتبر ۲۰۰۹)
«شبنــــــم»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨٨ (۴ اکتبر ۲۰۰۹)
یلدائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨٨ (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹)
ماه عسل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣٨٨ (۷ سپتامبر ۲۰۰۹)

https://akhbar-rooz.com/?p=4372 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x