هاتف رحمانی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

خطرشعله ورشدن ستیزه های فرقه ای درعراق وسوریه باتهاجم موصل
جهان –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۶)
میراث مارکس برای یاری به غلبه بر پی آمدهای نئو لیبرالیسم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۶)
وایمار اسرائیلی: می تواند دراینجا اتفاق بیفتد
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۵ (۲۷ می ۲۰۱۶)
یکی آتش می افروزد ، دیگری آن را باد می زند
موضع به اصطلاح”چپ اروپایی”در رابطه بامسئله مهاجرت

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
بررسی آماری سه نیروی اجتماعی در انتخابات اسفند ۹۴
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوریل ۲۰۱۶)
خود مختاری کردهای سوریه: نمونه ی ناقضِ اسرائیل
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۵ (۲۶ مارس ۲۰۱۶)
نگاه از بیرون: واروفاکیس و یپکتی در باره ساندرز
جهان –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲۱ فوریه ۲۰۱۶)
مبارزه پیوسته
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۴ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۵)
استعمارنو: یونان واکراین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۴ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵)
انتخابات های غریب اسرائیل
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۱ (۱٨ ژانویه ۲۰۱٣)
مناظره ای عجیب – مردی با یوزی
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۱ (۵ نوامبر ۲۰۱۲)
چگونه اسرائیل جنبش های اسلام گرا را تقویت می کند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۰ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۲)
دروغ های جنگ
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۰ (۴ ژانویه ۲۰۱۲)
جنگ عراق برای پسرم پایان نیافته است
جهان –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
ابرهای جنگ بر فراز ایران
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۰ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۱)
تحول و چالش های جنبش اعتراض اجتماعی در اسرائیل
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۰ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۱)
شطرنج ابومازن
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۰ (۵ اکتبر ۲۰۱۱)
فلسطین در سازمان ملل
جهان –  تاریخ انتشار : ٣۰ شهریور ۱٣۹۰ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱)
اکنون در لیبی چه خبر است؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۰ (٣۱ اوت ۲۰۱۱)
بازگشت ژنرال ها
جهان –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۰ (۲۴ اوت ۲۰۱۱)
اتحاد فلسطینی ها و خاورمیانه جدید
جهان –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۰ (۲٣ می ۲۰۱۱)
چشم انداز فاجعه فوکوشیما
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٨ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۱٨ می ۲۰۱۱)
مرگ بن لادن وآینده بن لادنیسم
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۱۲ می ۲۰۱۱)
طلوع مرد مرده
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
یک کلمه – آشتی فلسطینی ها
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
ترقی خواهان هوادار اوباما
جهان –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣٨۷ (۱ آوریل ۲۰۰٨)
هیروشیمایی دیگر در عراق
جهان –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣٨۷ (۲۷ مارس ۲۰۰٨)
مجتمع مزدوری – صنعتی: امپریالیسم وارتش های خصوصی
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣٨۶ (۱۶ فوریه ۲۰۰٨)
محاصره غزه بدتر از جنایت
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣٨۶ (٣۰ ژانویه ۲۰۰٨)
رفراندم ونزوئلا: یک بازنگری و عواقب آن
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣٨۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۰۷)
سیمور هرش طرح بوش برای ایران را افشا می کند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۰۷)
برخی نمودهای اصلاح قانون اساسی ونزوئلا
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣٨۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷)
عراقی ها “استعمار” امریکا را محکوم می کنند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۶ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷)
به گفتگو فرا می خوانیم
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱٣٨۶ (۱ سپتامبر ۲۰۰۷)
بزرگترین اخراجی های تاریخ ایران
و فیلم اخراجی های اقای ده نمکی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣٨۶ (۲۵ اوت ۲۰۰۷)
کارزار “طرح میهنی دموکراتیک” حزب کمونیست عراق
برای رهایی کشور از بحران جاری

جهان –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣٨۶ (۲٣ اوت ۲۰۰۷)
فیل های سفید
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣٨۶ (۱٨ اوت ۲۰۰۷)
بیانیه دفتر روابط بین الملل حزب زحمتکشان ترکیه
جهان –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣٨۶ (۲۹ ژوئیه ۲۰۰۷)
دارفور: بحران و فاجعه
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣٨۶ (۱٨ ژوئیه ۲۰۰۷)
به کجا چنین شتابان؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣٨۶ (۵ ژوئیه ۲۰۰۷)
هیچکس به در افتادن با شاخ گاو مایل نیست
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣٨۶ (۲ ژوئن ۲۰۰۷)
مصیبت تهدید کننده نوع ما
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۱۴ می ۲۰۰۷)
تهاجم رشد یابنده ضد کمونیسم در جهان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۲۵ آوریل ۲۰۰۷)
جهانی سازی نسل کشی
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣٨۶ (۱٣ آوریل ۲۰۰۷)
بیش از سه میلیارد نفر
به مرگ زودرس در اثر گرسنگی وتشنگی محکومند

جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣٨۶ (۱۱ آوریل ۲۰۰۷)
آیا رویداد دریایی بریتانیا – ایران
بخشی از طرح بزرگتر جنگ افروزی است؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱٣٨۶ (٣ آوریل ۲۰۰۷)
شناخت سلسله مراتب، شبکه ها و وابستگان امپریالیسم
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣٨۶ (٣۰ مارس ۲۰۰۷)
موافقت نامه نفتی عراق
برندگان واقعی در عراق را آشکار می کند

جهان –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣٨۵ (۱۴ مارس ۲۰۰۷)
طبقه، جنسیت و نژاد
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۵ (٨ مارس ۲۰۰۷)
امریکا عراق را
بدون تضعیف نظامی ایران ترک نخواهد کرد

جهان –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣٨۵ (۲۵ فوریه ۲۰۰۷)
بهشت و جهنم در بلغارستان
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۵ (۱۷ ژانویه ۲۰۰۷)
گام بعدی انقلاب بولیواری چیست؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣٨۵ (٣۰ دسامبر ۲۰۰۶)
حراج نفت
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨۵ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۶)
ریشه افزایش مقبولیت عمومی
اوا مورالس رئیس جمهور بولیوی

جهان –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣٨۵ (۲۱ دسامبر ۲۰۰۶)
گامی در آشنایی با نیکاراگوا (۳)
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣٨۵ (۲ دسامبر ۲۰۰۶)
گامی در آشنایی با نیکاراگوا (۲)
جهان –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨۵ (۲۵ نوامبر ۲۰۰۶)
گامی در آشنایی با نیکاراگوا (۱)
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣٨۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۰۶)
همسازی سازهای ناساز در ارکستر ضد چپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣٨۵ (۵ نوامبر ۲۰۰۶)
بوش را قبل از حمله به ایران متوقف کنیم
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣٨۵ (۷ می ۲۰۰۶)
نتیجه منطقی این حمله چیست؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣٨۵ (۲۵ آوریل ۲۰۰۶)
جوجه اتمی و تئوری «مرد دیوانه»
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣٨۵ (۱۷ آوریل ۲۰۰۶)
نگاهی به بحران غنی سازی انرژی هسته ای در جمهوری اسلامی ایران (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣٨۴ (۱٨ فوریه ۲۰۰۶)
نگاهی به بحران غنی سازی انرژی هسته ای در جمهوری اسلامی ایران – ۱
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣٨۴ (۲۵ ژانویه ۲۰۰۶)
حقیقت چیست ؟ (۴ – قسمت پایانی)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣٨۴ (۲٨ نوامبر ۲۰۰۵)
حقیقت چیست؟ (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣٨۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۰۵)
حقیقت چیست (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣٨۴ (۱۶ نوامبر ۲۰۰۵)
حقیقت چیست ؟ (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣٨۴ (۱۰ نوامبر ۲۰۰۵)
کشتار تابستان ۶۷ برآمد حاکمیت استبداد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣٨٣ (٣ سپتامبر ۲۰۰۴)
بقا: هم استراتژی هم تاکتیک (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣٨٣ (۱۴ اوت ۲۰۰۴)
بقا: هم استراتژی هم تاکتیک (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣٨٣ (۶ اوت ۲۰۰۴)
نسخه خطی اقای ادیب ـ قسمت آخر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣٨٣ (۲ می ۲۰۰۴)
نسخه خطی اقای ادیب – قسمت سوم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣٨٣ (۲۱ آوریل ۲۰۰۴)
نسخه خطی اقای ادیب – قسمت دوم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣٨٣ (۱۶ آوریل ۲۰۰۴)
نسخه خطی آقای ادیب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣٨٣ (۱۴ آوریل ۲۰۰۴)
کره شمالی از زاویه نزدیک – ۱
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۲ (۱۵ مارس ۲۰۰۴)
ایران من و دو سروده دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۲ (۵ مارس ۲۰۰۴)

https://akhbar-rooz.com/?p=4948 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More