پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ایرج فرزاد – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

ساده پنداشتن تحولات پیش رو، مُهلک است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹٨ (۱۰ اوت ۲۰۱۹)
آیا دورنمای جنگی دیگر، پیشِ رو است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹٨ (۲٨ می ۲۰۱۹)
در چنبره تناقضات!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٨ (۱۲ آوریل ۲۰۱۹)
چند حلقه یک زنجیر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوریه ۲۰۱۹)
زلزله سیاسی دیگری در راه است – ۳
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۹)
زلزله سیاسی دیگری در راه است – ۲
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۷ (۲٨ دسامبر ۲۰۱٨)
زلزله سیاسی دیگری در راه است – ۱
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۷ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٨)
خطاب به تحصیل کردگان و مترجم مانیفست کمونیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷ (٨ دسامبر ۲۰۱٨)
لحظات ابراز وجود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۷ (۲۲ نوامبر ۲۰۱٨)
دوره برزخ در سیر فروپاشی رژیم اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۷ (۶ نوامبر ۲۰۱٨)
سوالاتی جدی
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۷ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱٨)
سرنوشت دنیا، دست این آدمک هاست!
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۵ می ۲۰۱٨)
دو یادداشت دیگر
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۶ (٣۱ ژانویه ۲۰۱٨)
حقیقت های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۶ (۱ اکتبر ۲۰۱۷)
چند نکته در باره “رفراندوم” در کُردستان عراق
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۶ (۱۹ اوت ۲۰۱۷)
سقوط آزاد از “چپ” به محافظه کاری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۹ می ۲۰۱۷)
باز خوانی طرح استقلال کردستان عراق
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۶ (۵ آوریل ۲۰۱۷)
آیا قرار است باز هم در، بر همان پاشنه بچرخد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۵ (۹ فوریه ۲۰۱۷)
و این خط وسط
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ (۴ فوریه ۲۰۱۷)
خیلی چیزها تغییر کرده است، آقای بهزاد کریمی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۷)
تناسُخ فُکاهی لوئی بناپارت در ترامپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۵ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۷)
گز را با گز میشکنند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۵ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۷)
در باره “پیروزی” ترامپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۵ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۶)
حرفه ای و نه آماتور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۵ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶)
رعد و برق در آسمان بی ابر
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣۹۵ (۷ آوریل ۲۰۱۶)
در انزوا یا در متن؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۴ (۵ مارس ۲۰۱۶)
آیا مسیر سرمایه داری ایران، “پاکستانی- عربستانی” خواهد بود؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲۱ فوریه ۲۰۱۶)
قدمی نزدیکتر به تیررس
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۶)
در آستانه دو انتخابات و “گمانه زنی”ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۴ (۴ اکتبر ۲۰۱۵)
چرا پراکنده اند؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۴ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵)
پس از برجام – ۲
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۴ (۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
و پس از برجام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۴ (۵ سپتامبر ۲۰۱۵)
حقیقت فقط در “سرزمین” من
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۴ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۵)
توپخانه “جنبش پورشه سوار”ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣۹۴ (۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
براستی که اینها “عاقل” اند!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۴ (۲۶ می ۲۰۱۵)
فقط کمی متانت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۱ می ۲۰۱۵)
حقیقت ساده است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۷ می ۲۰۱۵)
“افسانه” تسلیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۶ آوریل ۲۰۱۵)
بالکان “نامرئی” بلوک اسلام سیاسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۴ (۷ آوریل ۲۰۱۵)
مصر، بر پاشنه چرخش
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۰ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۱)
الماسی برای فریبی دیگر؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۰ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۱)
آیا رژیم جمهوری اسلامی، دارد “متعارف” میشود؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨۹ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
یداله، تاریخ دیگری است
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣٨٨ (۴ فوریه ۲۰۱۰)
به آبراهام لینکلن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣٨٨ (۱۱ دسامبر ۲۰۰۹)
تاریخ، و “پژوهش” جنایتکاران حرفه ای
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨٨ (۷ اکتبر ۲۰۰۹)
در دو سوی “دیوار ندبه”
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨٨ (٣ اکتبر ۲۰۰۹)
در لابلای سطور”اقرار” در محضر دادگاه انکیزیسیون اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣٨٨ (۲۹ اوت ۲۰۰۹)
مخاطرات جدی و مسئولیتهای خطیر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣٨٨ (۲۱ ژوئن ۲۰۰۹)
چشم انداز تحولات بنیادی تر در محمل “انتخابات” رژیم اسلامی
نظرها –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨٨ (۶ ژوئن ۲۰۰۹)
زلزله ایتالیا، زلزله بم
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣٨٨ (۱۲ آوریل ۲۰۰۹)
گلهائی به پای سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۷ (۵ مارس ۲۰۰۹)
فاشیسم بومی و فاشیسم بیگانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨۷ (۲٣ دسامبر ۲۰۰٨)
پس قراولان ناسیونالیسم درباری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۷ (۲۰ اوت ۲۰۰٨)
کابوس دگر باره غفلت و خود فریبی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۶ (۱۷ مارس ۲۰۰٨)
در نیمه راه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣٨۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۰۷)
جنگ و تبلیغات جنگی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣٨۶ (۲۷ نوامبر ۲۰۰۷)
نگاهی به استراتژی “وحشت”
جهان –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣٨۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۰۷)
تاریخ کماکان جاری است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۷ می ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=5788 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x