ایرج فرزاد – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

ساده پنداشتن تحولات پیش رو، مُهلک است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹٨ (۱۰ اوت ۲۰۱۹)
آیا دورنمای جنگی دیگر، پیشِ رو است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹٨ (۲٨ می ۲۰۱۹)
در چنبره تناقضات!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٨ (۱۲ آوریل ۲۰۱۹)
چند حلقه یک زنجیر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوریه ۲۰۱۹)
زلزله سیاسی دیگری در راه است – ۳
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۹)
زلزله سیاسی دیگری در راه است – ۲
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۷ (۲٨ دسامبر ۲۰۱٨)
زلزله سیاسی دیگری در راه است – ۱
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۷ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٨)
خطاب به تحصیل کردگان و مترجم مانیفست کمونیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷ (٨ دسامبر ۲۰۱٨)
لحظات ابراز وجود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۷ (۲۲ نوامبر ۲۰۱٨)
دوره برزخ در سیر فروپاشی رژیم اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۷ (۶ نوامبر ۲۰۱٨)
سوالاتی جدی
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۷ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱٨)
سرنوشت دنیا، دست این آدمک هاست!
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۵ می ۲۰۱٨)
دو یادداشت دیگر
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۶ (٣۱ ژانویه ۲۰۱٨)
حقیقت های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۶ (۱ اکتبر ۲۰۱۷)
چند نکته در باره “رفراندوم” در کُردستان عراق
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۶ (۱۹ اوت ۲۰۱۷)
سقوط آزاد از “چپ” به محافظه کاری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۹ می ۲۰۱۷)
باز خوانی طرح استقلال کردستان عراق
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۶ (۵ آوریل ۲۰۱۷)
آیا قرار است باز هم در، بر همان پاشنه بچرخد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۵ (۹ فوریه ۲۰۱۷)
و این خط وسط
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ (۴ فوریه ۲۰۱۷)
خیلی چیزها تغییر کرده است، آقای بهزاد کریمی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۷)
تناسُخ فُکاهی لوئی بناپارت در ترامپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۵ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۷)
گز را با گز میشکنند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۵ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۷)
در باره “پیروزی” ترامپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۵ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۶)
حرفه ای و نه آماتور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۵ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶)
رعد و برق در آسمان بی ابر
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱٣۹۵ (۷ آوریل ۲۰۱۶)
در انزوا یا در متن؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۴ (۵ مارس ۲۰۱۶)
آیا مسیر سرمایه داری ایران، “پاکستانی- عربستانی” خواهد بود؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲۱ فوریه ۲۰۱۶)
قدمی نزدیکتر به تیررس
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۶)
در آستانه دو انتخابات و “گمانه زنی”ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۴ (۴ اکتبر ۲۰۱۵)
چرا پراکنده اند؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۴ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵)
پس از برجام – ۲
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۴ (۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
و پس از برجام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۴ (۵ سپتامبر ۲۰۱۵)
حقیقت فقط در “سرزمین” من
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۴ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۵)
توپخانه “جنبش پورشه سوار”ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣۹۴ (۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
براستی که اینها “عاقل” اند!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۴ (۲۶ می ۲۰۱۵)
فقط کمی متانت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۱ می ۲۰۱۵)
حقیقت ساده است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۷ می ۲۰۱۵)
“افسانه” تسلیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۶ آوریل ۲۰۱۵)
بالکان “نامرئی” بلوک اسلام سیاسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۴ (۷ آوریل ۲۰۱۵)
مصر، بر پاشنه چرخش
جهان –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۰ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۱)
الماسی برای فریبی دیگر؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۰ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۱)
آیا رژیم جمهوری اسلامی، دارد “متعارف” میشود؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣٨۹ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
یداله، تاریخ دیگری است
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣٨٨ (۴ فوریه ۲۰۱۰)
به آبراهام لینکلن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣٨٨ (۱۱ دسامبر ۲۰۰۹)
تاریخ، و “پژوهش” جنایتکاران حرفه ای
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨٨ (۷ اکتبر ۲۰۰۹)
در دو سوی “دیوار ندبه”
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨٨ (٣ اکتبر ۲۰۰۹)
در لابلای سطور”اقرار” در محضر دادگاه انکیزیسیون اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣٨٨ (۲۹ اوت ۲۰۰۹)
مخاطرات جدی و مسئولیتهای خطیر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣٨٨ (۲۱ ژوئن ۲۰۰۹)
چشم انداز تحولات بنیادی تر در محمل “انتخابات” رژیم اسلامی
نظرها –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨٨ (۶ ژوئن ۲۰۰۹)
زلزله ایتالیا، زلزله بم
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣٨٨ (۱۲ آوریل ۲۰۰۹)
گلهائی به پای سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۷ (۵ مارس ۲۰۰۹)
فاشیسم بومی و فاشیسم بیگانه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨۷ (۲٣ دسامبر ۲۰۰٨)
پس قراولان ناسیونالیسم درباری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۷ (۲۰ اوت ۲۰۰٨)
کابوس دگر باره غفلت و خود فریبی؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۶ (۱۷ مارس ۲۰۰٨)
در نیمه راه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣٨۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۰۷)
جنگ و تبلیغات جنگی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣٨۶ (۲۷ نوامبر ۲۰۰۷)
نگاهی به استراتژی “وحشت”
جهان –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣٨۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۰۷)
تاریخ کماکان جاری است!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣٨۶ (۷ می ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=5788 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More