حزب چپ ایران (فدائیان خلق): شلاق زدن داود رفیعی را محکوم می کنیم!

خبر شنیع شلاق زدن داود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو و فعال سندیکایی هنگام احضار بە دادسرای ١٠ جیحون توسط کارگزاران دستگاە قضایی با موجی از اعتراض و بیزاری خصوصا در میان کارگران و سکوت تائید آمیز نمایندگان مجلس، دولتی ها و طرفداران حکومت مواجە شد.

داود رفیعی در سال ٩١ بە خاطر اعتراض صنفی از کارخانە پارس خودرو از کار اخراج شد و شکایات وی بە مسئولین وزارت کار و علی ربیعی وزیر وقت کار و عضو شورای مرکزی خانە کارگر برای بازگشت بکار بی نتیجە ماند. مسئولین قضایی و وزارت کار اما بجای رسیدگی بە شکایت آقای رفیعی بە بهانە توهین بە علی ربیعی برایش پروندە قضایی تشکیل دادند و او را با سپردن وثیقە بطور موقت آزاد کردند.

با این حال او طی همە این سالها بە فعالیت صنفی اش ادامە می داد و در اعتراضات و تجمع های کارگری فعالانە شرکت می کر. داود رفیعی در سال ٩٨ نیز بە خاطر شرکت در تجمع روز کارگر کە در تهران برگزار شد بە همراە دە ها تن دیگر بازداشت و برایش پروندە دیگری تشکیل دادند. احضار وی بە دادسرا کە منجر بە زدن ٧۴ ضربە شلاق بە او شد ظاهرا برای مطلع کردن وی از نتیجە پروندەاش بودە است.

داود رفیعی مرتکب هیچ جرمی کە بخاطر آن بخواهند محاکمەاش بکنند نشدە است و اعتراض و فعالیت صنفی حق هر شهروندی است گذشتە از این صدور حکم قرون وسطایی مجازات شلاق و اعمال آن در هر موردی مصداق شکنجە است و تداعی کنندە رفتار بردە داران با بردە ها.گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

شلاق زدن داود رفیعی و آمر و عامل این عمل شنیع و ضد انسانی را قویا محکوم کردە و خواهان پایان دادن بە این گونە اعمال بی شرمانە نسبت بە کارگران و همە انسان هایی هستیم کە تنها جرم شان از نظر دستگاە قضایی دفاع از حقوق شهروندی و صنفی شان و مقاومت در مقابل کسانی است کە با سوءاستفادە از اهرم های قدرت دولتی این حقوق را نقض می کنند. ما همچنین از همە آزادیخواهان، مدافعان حقوق انسانی و عدالت اجتماعی درخواست می کنیم نسبت بە این حق کشی ها و مجازات وحشیانە هم نوعان حق طلب شان واکنش درخور و موثر نشان دهند و راە این اعمال را بر حاکمان ستمگر بر بندند!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

١٣ آذر ٩٩

https://akhbar-rooz.com/?p=96004 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More