چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

سفر رئیسی به بغداد به منظور اقدامات تروریستی علیه مخالفین حکومت اسلامی – نسان نودینیان

رئیسی در سفر به بغداد در  ۲۰ بهمن ماه  ۱۳۹۹ با هیئت ملاقات کننده حزب دموکرات کردستان عراق و هوشیار زیباری سخنگوی هیئت از آنها خواسته، از امریکا فاصله بگیرند و  مخالفین حکومت اسلامی را که به  کردستان عراق پناه میبرند، دستگیر و به حکومت اسلامی تحویل بدهند.

این خبر بویژه تحویل مخالفین سیاسی مستقر در کردستان مورد  توجه رسانه ها و میدیای تلویزیونی در کردستان عراق قرار  گرفته، و تلویزیونها از جمله روداو و … این خبر  به نقل از رسانه های حکومت اسلامی در عملی کردن و تحویل مخالفین توسط احزاب در قدرت در کردستان عراق را  تایید کرده اند.

در میدیای اجتماعی تعدادی از روی توهم یا از روی احساس مسئولیت دلسوزانه  در برابر جان فعالین سیاسی ساکن شهرهای کردستان عراق این سوال را مطرح کرده اند که آیا حکومت اقلیم و حزب دموکرات کردستان عراق تن به خواست رئیسی و تحویل  فعالین سیاسی ایرانی در کردستان را اجرایی میکند! هر چند تعدادی از کامنتها از روی هم سرنوشتی و از بابت انساندوستی و تلاش برای سد کردن این سیاست است، اما عموما توهم آمیز است. توهم به فعالیتها و همکاری های تروریستی حکومت اسلامی در کردستان عراق است. کم نیستند آن تعداد از فعالین سیاسی در کردستان عراق که توسط تروریسم حکومت اسلامی و سپاه بدر و قدس ترور و یا به ایران تحویل داده شده اند. ده ها فعال سیاسی در کردستان عراق مورد حمله تروریستهای حکومت اسلامی قرار گرفته اند و  در روز روشن در محل زندگی و یا در خیابانهای سلیمانیه، اربیل، رانیه و حلبچه و …  ترور شده اند.

مصطفی سلیمی پس از فرار از زندان سقز و خروج از ایران  توسط نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق در حوالی شهر پنجوین بازداشت و به ایران تحویل داده شد. و در زندانیکه فرار کرده بود بعد از دو هفته اعدام شد. این همکاری تروریستی حکومت اقلیم کردستان مورد تنفر توده های مردم در ایران و عراق قرار گرفت.

حکومت اسلامی اعلام کرده سفر رئیسی به بغداد راهبردی است، منظورشان سفری استراتژیک است و اهداف حکومت اسلامی در عراق را  ادامه میدهد. راهبردی بودن حضور حکومت اسلامی در عراق با سفر رئیسی شروع نشده. از سال ٢٠٠٣ ببعد حکومت اسلامی در عراق حضور استراتژیک تروریستی و ویرانگر دارد. بر بستر نظم نوین جهانی بوش پدر(حاجی بوش) فعال شده. سپاه قدس و بدر را در عراق و بویژه در کردستان عراق مستقر کرده است. برای دوره ای نسبتا طولانی میداندار سیاست و اقتصاد در عراق و کردستان بوده و احزاب ناسیونالیستی در اقلیم کردستان را تحت پوشش حمایتهای  همه جانبه از جمله مالی و تسلیحاتی  قرار داده است.  کنسولگری ایران در اربیل را دایر کرده و فعالیتهای تروریستی خونباری را در چند دهه گذشته پیگیر و تعداد زیادی از فعالین سیاسی و از احزاب آپوزیسیون مستقر در کردستان را ترور و یا مورد حمله قرار داده است. شبکه های جاسوسی را ایجاد و عملا با همکاری احزاب ناسیونالیستی  در قدرت بویژه اتحادیه میهنی کردستان عراق، گوران و جریانهای اسلامی زندگی و محل زیست فعالین سیاسی ایرانی در شهرهای کردستان را با مخاطرات جدی تروریستی و امنیتی روبرو کرده است.

سفر رئیسی به عراق و ملاقات با هیئت حزب دموکرات کردستان عراق و در خواست از این هیئت برای دستگیری فعالین سیاسی ایرانی در کردستان عراق در شرایط کنونی ادامه سیاست های امنیتی و نظامی است حکومت اسلامی است. ادامه دستگیری های وسیعی است که در خوزستان، بلوچستان و کردستان در پیش گرفته است. ادامه سیاستی است به قصد  فشار امنیتی مرعوب کردن مردم در ایران و احزاب آپوریسیون مستقر در کردستان.  ادامه مستند سازی های چیپ و لومپنانه ای است که علیه فعالین سیاسی و آپوزیسیون انجام میدهد.

سفر رئیسی به عراق در شرایطی انجام میشود که حکومت اسلامی از هر دوره ای بیشتر  در منگنه فشار افکار بین المللی و نهادهای حقوق بشری برای نقض آزادی و نقض حقوق بشر و انسانی قرار دارد.

در شروع بهمن ماه سال جاری حکومت اسلامی مورد اعتراض حزب دموکرات کردستان عراق به دلیل مستندی که قاسم سلیمانی را نجاتبخش مردم اقلیم کردستان معرفی کرده بود،  قرار گرفت. در یک کلام پروپاگاند، و تروریسم حکومت اسلامی بیشمار و انبوه است.

حکومت اسلامی در عراق چهره ای جنایتکار و تروریستی دارد. مورد تنفر میلیون ها نفر از مردم در عراق است. مورد تنفر آزادیخواهان و زنان مدرن و آزادیخواه است. با شروع اعتراضات توده ای اکتبر ٢٠١٩ که به انقلاب اکتبر مردم در میدانهای تحریر مشهور شده، تصاویر خامنه ای، قاسم سلیمانی و خمیتی لگدمالل شد و به آتش کشیده شدند. مردم میگویند اینها(خمینی، قاسم سلیمانی و خامنه ای)   از آندسته تبهکاران و جنایتکارانی هستند که دوش بدوش مافیای حاکم در قدرت در پارلمان قومی ـ مذهتی و دولتهای حاکم  در تحمیل عمیقترین ناامنی جانی و فقر  به مردم عراق شریک هستند. در اسید پاشی و ناامن کردن محیط زندگی زنان شریک هستند و در اشاعه و تقویت اسلام سیاسی و به عقب راندن فرهنگ و ادب مدرن و امروزی نقش داشته اند. مبشر خرافه با به میدان آوردن باندهای ارتحاعی اسلامی هستند.

حکومت اسلامی را با حشد شعبی و قمه زنی و سرکوب های مسلحانه میشناسند. حکومت اسلامی  و جریانهای اسلامی در کردستان را بعنوان تحمیل پوشش حجاب بر سر زنان میشناسند.

در بیست و دو بهمن سال جاری با همکاری های مالی حکومت اسلامی جریانهای اسلامی در شهر حلبچه بر سر ١٣۵٧   دختر حجاب اسلامی را  تحمیل کردند و نمایشی ضد زن و ضد آزادی پوشش را رونمایی کردند. این نمایش تهوع آور بمناسبت ٢٢ بهمن ۵٧ در شرایطی انجام میشود که  دهه فجرشان در داخل ایران با بی اعنتایی و تنفر مردم پاسخ گرفته است.    

کارنامه حضور حکومت اسلامی سیاه و تروریستی است. مردم در عراق وکردستان عراق از حکومت اسلامی بیزار و متنفر هستند. مردم در عراق اسلام سیاسی و به حاکمیت مافیای در قدرت دست رد زده اند و خواهان سرنگونی و بزیر کشیدن آنها همراه با حکومت اسلامی هستند.

حکومت اقلیم کردستان نمونه ای برجسته و نفرت انگیز از حاکمیت و هژمونی احزاب قومی و ناسیونالیست کُرد است که کارش به تباهی کشاندن زندگی اجتماعی مردم و جامعه منجر شده است. در کردستان عراق بیکاری و فقر بیداد میکند و شکاف طبقاتی عمیقی ایجاد شده است. تعدادی از سران احزاب حاکم در قدرت، به ثروتهای نجومی رسیده اند. اینها در سایه تروریسم و نظم نوین و خونین جهانی بوش پدر و با سرکوب ارگانهای حاکمیت توده ای مردم، با سرکوب کمونیستها و زنان آزادیخواه، با سرکوب و ترور روزنامه نگاران و سلب آزادی های فردی، با همکاری دولتهای مرکزی در عراق، عربستان سعودی، ترکیه و ایران و دارو دسته های اسلامی، کردستان عراق را برای احزاب چپ و کمونیست، طرفداران برابری طلبی، کمونیستها، آزادیخواهان و احزاب مخالف و سرنگونی طلب و فعالین سیاسی مخالف ج.ا، به مکانی ناامن و محلی پُر از ترس و مرکز تروریسم تبدیل کرده اند.

قطعا هر نوع همکاری تروریستی، سیاه و خونین احزاب ناسیونالیستی و اسلامی  حاکم در عراق و کردستان با نارضایتی و تنفر مردم جواب خواهد گرفت.

در برابر حفظ جان و حیات فعالین سیاسی ساکن در عراق و کردستان عراق همه ما مسئول هستتیم. علیه همکاری های تروریستی و تحویل دادن فعالین سیاسی به حکومت اسلامی دست بکار شویم. و سیاست تروریستی و جنایتکارانه حکومت اسلامی و حزب دموکرات کردستان عراق را ناکام کنیم.

نسان نودینیان
١٣ فوریه ٢٠٢١     

https://akhbar-rooz.com/?p=104045 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x