سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

اکبر ایل بیگی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹٨ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۹)
به سردار صالحی، نویسنده ساکن هلند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹٨ (۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
آن یار پر ترانه ی من آن نگار رفت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٨ (۲۹ می ۲۰۱۹)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٨ (۱۲ آوریل ۲۰۱۹)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣۹٨ (٣۰ مارس ۲۰۱۹)
با صد زبان بگو همه از رنج خاک من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوریه ۲۰۱۹)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوریه ۲۰۱۹)
ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۷ (۱٨ اکتبر ۲۰۱٨)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
دو ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
“سنگ ها” و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
این منظر آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)
عُمر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۷ آوریل ۲۰۱٨)
گُل فیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
چهار ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
چند ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
چهار ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
چهار ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
پنج ویرگول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
اسبی بر دیوار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۷)
من هفت نفر بودم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
تابستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۵ (۱٨ آوریل ۲۰۱۶)
از دوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
پناهجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
خواب و ستاره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
سگ های ولگرد و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
در خواب هنوز برمی گردم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹٣ (٨ فوریه ۲۰۱۵)
شارلی ابدو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
“تیغ و آدم ها” و “باطری اسید دارد”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹٣ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۴)
برگردانِ سه شعر از شاعر و نقاش سرشناس هلندی “لوسبرت”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹٣ (۴ اکتبر ۲۰۱۴)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹٣ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴)
بر پشت اسبی ابری و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹٣ (۶ ژوئیه ۲۰۱۴)
خروس چوبی و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٣ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۴)
گل مریم و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٣ (۲۰ آوریل ۲۰۱۴)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۲ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۴)
“برای پاره ی تنم” و “زمستان”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۲ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۴)
باغبان و مرگ، شعری از نویسنده و شاعر هلندی پیتر فان ایک، ۱۸۸۷ – ۱۹۵۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۲ (٣ دسامبر ۲۰۱٣)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۲ (۱۲ نوامبر ۲۰۱٣)
دوری و چهار سروده ی دیگر از “جان موکش”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۲ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٣)
برگردان سه شعر از جان موکش، John Mukesh
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
دو شعر از جان موکش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۲ (۲۰ اوت ۲۰۱٣)
ترجمه ی دو شعر از شاعر هلندی الن وارموند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۲ (۷ اوت ۲۰۱٣)
ترجمه دو شعر، Sonnet، از برتوس آفیس. مترجم: اکبر ایل بیگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
دو شعر از هانس آندروس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۲ (۱ ژوئن ۲۰۱٣)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۵ می ۲۰۱٣)
این خط اول شعر است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۲ (۱۴ آوریل ۲۰۱٣)
برگردان سه شعر از اوا کاکس، شاعر بلژیکی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۲ (۱ آوریل ۲۰۱٣)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۱ (۱۹ مارس ۲۰۱٣)
برگردان سه شعر از جان موکش، ,John Mukesh ۱۹۵۹
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۱ (۶ مارس ۲۰۱٣)
آریو برزن و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۱ (۱٨ فوریه ۲۰۱٣)
ترجمه ی سه سروده از “چیتسکه یانسن”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۱ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٣)
حکایت…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۲)
چهار شعر از خانم Ruth van Rossum
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۱ (۱٣ دسامبر ۲۰۱۲)
نوشدارو و دوسروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۱ (۱ دسامبر ۲۰۱۲)
سرو و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۱ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۲)
تو را عشق می دارم و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۲)
سه سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۱ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۲)
“پرنده ام که می گرید” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۱ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
“تابستان است” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۱ (۲۰ اوت ۲۰۱۲)
“رنج همین پرنده” و چند سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
آن کودک که در نیانگا با ضرب گلوله ی سربازان کشته شد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۰ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۱)
تلفن و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱)
تابستان است… و سه سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۰ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۱)
دوباره حس می کنم و شش سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۰ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۱)
های و هاهوی دیکتاتور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ (٣۱ می ۲۰۱۱)
سروده هایی از جان موکش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣۹۰ (٣۰ مارس ۲۰۱۱)
“در پارک” و دو سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣٨۹ (۱۶ فوریه ۲۰۱۱)
ماه باید باشد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨۹ (۷ فوریه ۲۰۱۱)
ایستاده است جهانبخشم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۹ (٨ ژانویه ۲۰۱۱)
شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۰)
آبی به رنگ بودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣٨۹ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۰)
در مجلس پاییز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨۹ (٣ اکتبر ۲۰۱۰)
چیزی نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
در بهشت سیب و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣٨۹ (۱۷ اوت ۲۰۱۰)
سوگوار در آینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣٨۹ (۲ اوت ۲۰۱۰)
بانوی بخشنده ی من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣٨۹ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۰)
ما واقعاً شعله می کشیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣٨۹ (٨ ژوئیه ۲۰۱۰)
شرشر شراب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۰)
چشم انتظار کاوه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣٨۹ (۲۴ می ۲۰۱۰)
هراس از سنگ نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱۱ می ۲۰۱۰)
عکس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲٨ آوریل ۲۰۱۰)
جایی برای سکوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣٨۹ (٣۱ مارس ۲۰۱۰)
گرم در دل بهمن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨٨ (۱۵ فوریه ۲۰۱۰)
زمستان نیز خواهد رفت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨٨ (٣ ژانویه ۲۰۱۰)
ای کاش مادرم ابر بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣٨٨ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۹)
محمد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣٨٨ (۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹)
در باغ خاوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣٨٨ (۱۰ ژوئیه ۲۰۰۹)
چون کوزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣٨٨ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹)

 هرمان برود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۲۰ می ۲۰۰۹)
چه می کشد او که نمی کشد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣٨٨ (۱۰ آوریل ۲۰۰۹)
عقرب به روی شیر و خورشیدم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۷ (۷ فوریه ۲۰۰۹)
تیر و کمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣٨۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹)
شتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨۷ (۶ دسامبر ۲۰۰٨)
خاوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣٨۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰٨)
تابستان شصت و هفت بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣٨۷ (٣ سپتامبر ۲۰۰٨)
شعر چیدن است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۶ (٨ ژانویه ۲۰۰٨)
یلدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣٨۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۷)
کو کجاست خوابم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨۶ (٣۰ اکتبر ۲۰۰۷)
بر فرشی از باران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۰۷)
داری تاب می خورد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣٨۶ (۱٨ سپتامبر ۲۰۰۷)
تار در تاریکی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣٨۶ (۵ اوت ۲۰۰۷)
زمستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣٨۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷)
یک مرغ آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣٨۶ (۲۵ می ۲۰۰۷)
خواب جنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣٨۶ (۷ آوریل ۲۰۰۷)
خانه کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۵ (۲٣ فوریه ۲۰۰۷)
باد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣٨۵ (۱۰ ژانویه ۲۰۰۷)
موج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨۵ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۶)
مرغ مهاجر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣٨۵ (۲۴ نوامبر ۲۰۰۶)
ما را کجا می برد کلاغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣٨۵ (۹ نوامبر ۲۰۰۶)
باغ بهشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨۵ (۱۲ اکتبر ۲۰۰۶)
من اینجایم و شنل قرمزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۶)
در سر زمینی که ظلمت سایه ی خداست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئیه ۲۰۰۶)
با آفتاب می آید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ تیر ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۰۶)
شب در چادر و باد و درخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣٨۵ (۱۲ می ۲۰۰۶)

https://akhbar-rooz.com/?p=12971 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x