یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

دو بیانیه از حزب کمونیست روسیه خطاب به سایر احزاب کمونیست و جامعه ی جهانی

به احزاب کمونیست و کارگری مستحکم  ۴ مارس ۲۰۲۲

رفقای عزیز

دپارتمان بین‌المللی حزب کمونیست فدراسیون روسیه با این نامه، موضع حزب کمونیست فدراسیون روسیه را در مورد تصمیم ۲۴ فوریه‌ی فدراسیون روسیه مبنی بر انجام عملیات ویژه در اوکراین کشوری که به منبع تجاوز، ملی‌گرایی و روس‌هراسی دائمی تبدیل شده است، با هدف غیرنظامی کردن و نازی‌زدایی و حفاظت از مردم جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک به اطلاع شما می‌رساند.

هشت سال است که غیرنظامیان از جمله کودکان، زنان و افراد مسن زیر گلوله باران مداوم شهرها و روستاها از سوی نئوفاشیست‌های اوکراینی، در حال مرگ هستند – فقط به این دلیل که می‌خواهند به زبان روسی مادری خود صحبت کنند، نمی‌خواهند طبق قوانین فاشیستی زندگی کنند. و نمی‌خواهند ببینند اوکراین به یک پایگاه ناتو در شرق تبدیل می‌شود.

در نتیجه‌ی کودتای دولتی سال ۲۰۱۴ که با حمایت ایالات متحده‌ی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا انجام شد، قدرت در اوکراین توسط نیروهای ارتجاعی دست راستی اشباع‌شده از سم نازیسم باندرا و ضد شوروی تسخیر شد. آزار و اذیت گسترده‌ی مخالفان، با ممنوعیت همه احزاب و جنبش‌هایی که مخالف نظامی‌‌کردن و فاشیستی کردن کشور بودند، آغاز شد. اولین هدف این آزار و شکنجه، ممانعت از فعالیت حزب کمونیست اوکراین بود.

زنده ‌زنده سوزاندن زحمتکشان در خانه‌ی اتحادیه‌ی کارگری اودسا نقطه‌ی اوج این روس هراسی و «نمادی» دیوانه‌وار از نیات ضد مردمی کسانی بود که برای قدرت‌طلبی، برای قطع روابط تاریخی با روسیه و برای اعمال تبعیض نژادی علیه خلق روس آن را به راه انداختند.

توافق‌نامه‌های مینسک که توسط روسیه به منظور پایان دادن به خصومت‌ها در دونباس بنیاد نهاده شد، می‌توانست نقشه‌ای برای دستیابی به صلح در منطقه ارائه دهد، با این حال، دولت نئونازی اوکراین هرگز قصد تبعیت از آن را نداشت. با تحریک غرب، متعهد به راه‌حل نظامی این موضوع شد.

این واقعیت است که مقامات باندرا در کی‌یف به شدت به دنبال پذیرش اوکراین در ناتو بودند. درام افزوده شده به این وضعیت، این واقعیت بود که قلمروی این کشور در حال تبدیل شدن به پایگاهی برای استقرار تسلیحات ایالات متحده و متحدانش بود. نظامی‌کردن به سرعت در حال پیش‌روی بود.

ایجاد پایگاه‌های نظامی در اوکراین و استقرار مجتمع‌های ضربتی در مناطق مرزی، فرصت‌های اساسی جدیدی برای حمله‌ی موشکی به روسیه ایجاد کرد. علاوه بر این، اوکراین با نقض تمام معاهدات بین‌المللی امضا شده، رسمأ اعلام کرد که می‌خواهد سلاح هسته‌ای فراهم کند.

وخامت وضعیت در مرز بین اوکراین و جمهوری‌های دونباس به نقطه‌ی اوج خود رسید. واحدهای نظامی در طرف اوکراینی گلوله باران مناطق جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوگانسک را تشدید کردند و غیرنظامیان را مجبور به ترک خانه‌های خود کردند. تعداد تلفات در حال افزایش بود. دولت اوکراین با تحریک ایالات متحده‌ی آمریکا آماده‌ی حمله به دونباس بود.

نیاز شدید به اتخاذ تدابیری برای محافظت از بیش از ۸۰۰،۰۰۰ شهروند روسیه در آنجا و جلوگیری از نسل‌کشی خلق صلح‌جوی دونباس ایجاد شد.

این وضعیت مستلزم اقدامات فوری برای رهایی این سرزمین از دیکتاتوری باندرا بود، اما این اقدامات نمی‌توانست توسط مردم اوکراین اجرا شود، زیرا مردم غیرنظامی این کشور به سادگی قادر به ایستادگی در برابر نیروهای ترور که تا دندان مسلح بودند، نبوده و نیاز به کمک داشتتند.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه بارها موضوع به رسمیت شناختن جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را که مطابق با اصول عدالت اجتماعی در حال توسعه بودند، مطرح کرد و در مورد پیامدهای احتمالی نادیده گرفتن واقعیات آشکار، هشدار داد.

حزب ما با ملاحظه‌ی اهمیت بسیار اجرای طرح های غیرنظامی کردن اوکراین،  منحصراً بر اساس منافع زحمتکشان منطقه اقدام کرد.

به منظور جلوگیری از تبدیل این کشور به یک کشور نازی و پایگاه امپریالیستی متجاوز ایالات متحده-ناتو علیه کشورهای اوراسیا، نیاز به غیرنظامی‌کردن و نازی‌زدایی از اوکراین به منظور جلوگیری از تبدیل شدن آن به کانون ایدئولوژی نازی‌ها باید به دغدغه‌ی اصلی جامعه‌ی جهانی تبدیل شود.

ما از همه‌ی نیروهای مترقی و سیاسی در روسیه و جهان می‌خواهیم که از سازوکارهای دیپلماسی مردمی به خاطر دوستی چند صد ساله بین روس‌ها و اوکراینی‌ها استفاده کنند.

دپارتمان بین‌الملل

حزب کمونیست فدراسیون روسیه


[۱] https://cprf.ru/2022/03/to-the-communist-and-workers-parties-of-solidnet/

ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا، احیای فاشیسم را سرکردگی می‌کنند. [۱]

درخواست هیأت رئیسه‌ی حزب کمونیست فدراسیون روسیه از جامعه‌ی جهانی۴ مارس ۲۰۲۲

این روزها، فاشیست‌های باندرا در تلاش برای جلوگیری از شکست کامل، صدها هزار نفر از ساکنان شهرهای اوکراین را به گروگان گرفته‌اند. نازی‌ها با تهدید به مرگ، مانع خروج غیرنظامیان از منطقه‌ی جنگی می‌شوند و آن‌ها را محکوم به ایفای نقش سپر انسانی کرده‌اند. این تکرار تاکتیک‌های فاجعه‌بار نظامیان هیتلر در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است، زمانی که زنان و کودکان را در هنگام حمله به‌عنوان جمعیت متحرک در میدان‌های مین به جلو می‌راندند.

کشورهای غربی در مواردی که تروریست‌ها حتی یک نفر را گروگان بگیرند، سر و صدای زیادی به پا می‌کنند. اینک، صدها هزار نفر در اوکراین به گروگان گرفته شده‌اند. ما خواهان پاسخ مستقیم و روشن از سوی رهبران غربی، یعنی ج. بایدن، ای. ماکرون، او. شولز و بی. جانسون و لیبرال‌های روسی هستیم که چرا از تاکتیک‌های جنایتکارانه‌ی نازی‌های باندرا برای گروگان‌گیری حمایت می‌کنند؟

کاری که باندرا در اوکراین انجام می‌دهد، فاشیسم آشکار است. امید ما به اینکه شکست نازیسم آلمان در سال ۱۹۴۵ توسط خلق‌های شوروی و ارتش سرخ پیروزمند آن به این پدیده‌ی غیرانسانی پایان دهد، از بین رفت. ما نگرانی فزاینده‌‌ی خود را برای اینکه بار دیگر شاهد رشد این تومور سرطانی در مرکز اروپا با کمک «دموکراسی‌های» غربی هستیم، اعلام می‌کنیم.

ما فراموش نکرده‌ایم که ایالات متحده و بریتانیا از نظر اقتصادی و سیاسی در شکل‌گیری فاشیسم در آلمان سهیم بوده‌اند. ورماخت (نیروهای مسلح آلمان -م)  هیتلر که ده‌ها میلیون نفر را نابود کرد، عمدتاً با حمایت پولی انحصارات آمریکایی و الیگارش‌های آلمانی ایجاد شد. هم آمریکا و هم اتحادیه‌ی اروپا مسئول مستقیم جنایات فاشیست‌های باندرا هستند که در نتیجه‌ی کودتای فوریه‌ی ۲۰۱۴ در اوکراین قدرت را به دست گرفتند. مشارکت مستقیم کشورهای غربی در کودتای فوق، جرم آن‌ها را برای خونریزی در اوکراین بیشتر می‌کند.

ما به شدت تلاش مقامات آلمانی را برای استفاده از وقایع اوکراین حهت فرار از مسئولیت جنایات نازیسم آلمان در طول جنگ جهانی دوم محکوم می‌کنیم. این هرگز اتفاق نخواهد افتاد! برلین نباید امیدوار باشد که روسیه، بلاروس و اوکراین جنایات وحشیانه‌ی فاشیست‌های آلمانی در سرزمین‌های اشغالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، میلیون‌ها نفری که در اردوگاه‌های مرگ در آلمان و لهستان تیرباران شدند، به دار آویخته شدند و شکنجه شدند، را فراموش کرده باشند.

اگر مردم اروپا و بسیاری از طرفداران هیتلر این جنایات علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را فراموش کرده‌اند، باید به یاد بیاوریم که آلمان در سال ۱۹۹۹هم مانند سال ۱۹۴۱، بلگراد را بمباران کرد. تصمیم برلین برای تأمین تسلیحات برای نازی‌ها و اجازه‌دادن به شهروندان آلمانی برای شرکت در عملیات‌های جنگی در کنار نازی‌ها به این معنی است که آلمان یک بار دیگر در حال گذراندن دوره‌ای درجهت بازسازی فاشیسم است.

کمونیست‌ها همیشه در خط مقدم مبارزه با نازیسم بوده‌اند. ما مطمئن هستیم که نیروهای چپ و مترقی در سراسر جهان از ما در این مبارزه حمایت خواهند کرد.

ما از جامعه‌ی جهانی می‌خواهیم که تاکتیک‌های جنایتکارانه‌ی فاشیسم باندرا در گروگان‌گیری غیرنظامیان اوکراینی را به شدت محکوم کنند. هر موضع دیگری به معنای حمایت از جنایات علیه بشریت است.

صدر هیأت رئیسه‌ی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

گنادی زیوگانف


[۱] https://cprf.ru/2022/03/the-united-states-and-the-european-union-are-heading-for-the-rehabilitation-of-fascism/

* هر دو مقاله توسط مسعود امیدی به فارسی برگردانده شده است

https://akhbar-rooz.com/?p=143993 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
10 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
میم حجری
2 سال قبل

موضع حزب ک. روسیه ما را به یاد موضع احزاب سوسیال ـ دموکرات در آستانه جنگ جهانی اول می اندازد که در لفافه میهن پرستی به دفاع از طبقه حاکمه امپریالیستی کشور خود برخاستند.
تفاوت و تضاد بلشویسم تحت رهبری لنین با این احزاب و گروه اسپاتاکوس تحت رهبری لیبکنشت و روزا لوکزمبورگ همین جا بود.
حزب ک. روسیه و احزاب پیرو ان اصلا کمونیست نیستند.
لنین رهبران احزاب سوسیال ـ دموکرات را سوسیال ـ امپریالیست نامید.
رهبران حزب کم و نیست روسیه و بقیه احزاب همانند را باید سوسیال ـ اولیگارشیست محسوب داشت.
در انتخابات اخیر کاندیدای حزب ک. روسیه یکی از اولیگارش های روس بود.
یعنی یکی از اعضای طبقه حاکمه روسیه بود که پوتین هم یکی از انها و ضمنا نماینده سیاسی و ایده ئولوژیکی آنها ست.
بهترین رفقای لنین فاشیست های بین المللی اند:
از حزب آ اف دی در آلمان تا حزب ماری لوپن در فرانسه از ترامپ و احزاب الترناتیو راست و ترامپ تا فورسا ایتالیای برلکسونی و دختر موسولینی تا سید علی، گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان، ویر خارجه سابق اطریش و الی اخر.
ارتش سری اولیگارشیسم روس
نام اّنگساز فاشیست آلمان یعنی واگنر را انتخاب کرده است که در خاورمیانه به تبهکاری های جنگی دست می زند و خرمن دلار درو می کند.
به بالا رود کار افتادگان
لنینی کند چون در عالم ظهور

مانی
مانی
2 سال قبل

به عنوان یک چپ گرا بعد از خواندن این مطلب از خودم خجالت کشیدم. آیا ما هم ممکن است در آینده به کشوری دیگر تجاوز کنیم، مردم غیرنظامی را به قتل برسانیم، میلیون‌ها نفر را آواره کنیم و بعد بگوییم برای مبارزه با فاشیسم این کار را انجام دادیم. اگر فردای ۱۱ سپتامبر مبارزه ضد جنگ هدفمندتر و گسترده‌تر به اشغال افغانستان و عراق و لیبی می‌پرداخت و اگر بعد از حضور نظامیان روسیه و ایران در سوریه به حضور ارتش‌های خارجی در این کشور واکنش مؤثر نشان می‌دادیم، امروز یک دیکتاتور ورشکسته مثل پوتین جرأت حمله به یک کشور مستقل را به خود نمی‌داد. در پایان برای مترجم این متن آرزوی تنها اندکی انسانیت نسبت به رنج انسان‌های دیگر، فارغ از نژاد و عقیده و باور و جنسیت دارم.

باران اذر مینا
باران اذر مینا
2 سال قبل

این دواعلامیه جز  باز گویی پروپاگاندای دستگاه تبلیغاتی  دولت روسیه چیزی  ندارد. سرشار از دروغ پردازی و نفرت پراکنی شوو نیستی و اکنده از جعلیات   برای توجیه جنگی امپریالیستی و تجاوز گرانه ی ابر قدرتی دارای ۵۳۰۰ کلاهک اتمی چندین هزار موشک دور پرواز ارتشی چند میلیونی  و بیش از چند هزار نیروی زرهی و هوایی با یک کشور کوچک  است  و یاد اور تبلیغات دارو دسته ی بوش و فاکس نیوز  برای توجیه تجاوز به عراق است . جالت این ای که تجاوز نظامی را مانند پوتین عملیات و ویژه  ؟؟؟؟می  خواند یاد اوری کنیم که در اخرین انتخابات اوکرایین  راست افراطی  تنها سه درصد ارا را بدست اورد این درصد در فرانسه نزدیک به ۲۵ درصد و در المان بیست در صد است.در روسیه چند درصد است ؟ و روسیه با ناتو در کشورهای بالتیک ، لهستان ، رومانی و ترکیه و.. هم مرز است 
   مارکس و انگلس با  چنین حزب کمونیستی در گور خود به لرزه می افتند .

Azzet
Azzet
2 سال قبل

مردمی که قرار بود شما ار چنگال فاشیستها نجات دهید کجا هستند،نکنه اونهایی هستد که جلوی تانکهای شما تظاهرات کردند
آنهم بر علیه شما،نه به نفع شما
فاتحه زیگانوف وحزب دولتی اش خوانده است.
همچنین حامیان وطنی آن.
باز هم سرمایه داری در افکار عمومی پیروز شد
یک شکست دیگر.

حمیدرضا
حمیدرضا
2 سال قبل

غلطهای که امپریالیستهای دیگر کرده اند حمله دولت شما را به اوکراین توجیح نمی کند. باید از دولت خودتان بخواهید که از اوکراین بیرون برود و تعیین تکلیف با نازی ها را بعهده خود کارگران و زحمتکشان اوکراین بگذارد. کارگران و زحمتکشان اوکراین از شما دعوت نکرده اند که به اوکراین حمله کنید. حزب کمونیست معمولا از کارگران دفاع میکند، دولت شما دارد کارگران اوکراین را قطعه قطعه میکند. دولت شما هر روز دارد کارگران را استثمار میکند.

نسیم
نسیم
2 سال قبل

حزب کمونیست روسیه نمونه بارز شوینیسم افراطی روسی است و حاکمیت شوروی یا مافیای پوتین هم برایش فرقی ندارد. تجاوز نظامی به پراگ و مجارستان و افغانستان هم با تجاوز به گرجستان و کریمه و اوکراین هم فرقی ندارد، فقط و فقط دنبال برقراری تزاریسم سرخ هستند.
استفاده از عنوان کمونیست توسط این فاشیست ها را باید رسوا کرد.

حمید
حمید
2 سال قبل

شرم اور است. انسان را بیاد دوران استالین میاندازد!

نصرت درویش
نصرت درویش
2 سال قبل
پاسخ به  حمید

جناب حمید آنچه مایه شرم است ، علاوه بر آنچه در بیانیه های بالا توضیح داده شده، اخباری است که این روزها در ارتباط با برخورد نژاد پرستانه در قبال پناهجویان می خوانیم.

از جمله گزارش زیر:

دلیل اینکه ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی حکایت از ممانعت پلیس و ارتش اوکراین از سوار شدن سیاه پوستان به قطاری که از کی‌یف به سوی لهستان می‌رود و یا حتی سیاهپوستان وادار به پیاده شدن از قطار می‌شوند چیست؟
ویدیوی دیگری از ایستگاه مرکزی قطار در فرانکفورت حکایت از این دارد که پلیس آلمان پناهجویان سیاهپوست را از قطار پیاده می‌کند و به مراکز پلیس منتقل می‌کند اما به پناهجویان سفیدپوست اجازه ادامه مسیر می‌دهد.
https://per.euronews.com/2022/03/04/europe-and-migration-dilemma-a-unic-question-and-two-postures

نسیم
نسیم
2 سال قبل
پاسخ به  نصرت درویش

پس چه دلیلی دارد که تقریبا” تمام پناهنده های دنیا (از جمله طرفداران شوروی و چین) به اروپای غربی و امریکای شمالی می روند؟ تمام پناهنده های حزب توده و اکثریت هم در اولین فرصت ممکنه از شوروی و روسیه فرار کرده اند.
نژادپرست در همه جای دنیا و در همه شغل ها وجود دارد مهم برآیند عملی یک جامعه است.

نصرت درویش
نصرت درویش
2 سال قبل

دست گل مسعود امیدی درد نکند
پایدار باشید

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


10
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x