دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بیانیه جوانان کمونیست روسیه در باره الحاق دونباس، خرسون وزاپوروژیا به روسیه – برگردان: داود جلیلی

ما با جنگ دو امپریالیست رودررو هستیم: امپریالیسم قدیمی، بالغ و امپریالیسم جوان، امپریالیسمی بی پروا. شما نمی‌توانید بین آن‌ها انتخاب کنید، نمی‌توانید حدس بزنید کدام یک ازآن‌ها “بهتر” است: هردو بدترین هستند. و هر دو، دروحشیگری حریصانه، سیاره زمین را در معرض جنگ جهانی جدیدی قرار می‌دهند

کمیته مرکزی اتحادیه جوانان کمونیست روسیه (بلشویک‌ها) در بیانیه اخیر دررابطه با پذیرش دونتسک، لوگانسک، خرسون ومناطق زاپوروژیا به فدراسیون روسیه خاطرنشان می‌کند: 

رئیس‌جمهور پوتین درروز ۳۰ سپتامبردرمراسم جشن پیوستن این مناطق به روسیه گفت، «مردم انتخابشان را کردند، انتخابی روشن. امروز ما درحال امضای پیمان‌هایی در باره پذیرش جمهوری‌های خلق دونتسک، لوگانسک، منطقه خرسون و منطقه زاپوروژیه به خاک فدراسیون روسیه هستیم.»

جمهوری‌های لوگانسک و دونتسک در ۱۲ مه ۲۰۱۴ در جریان درگیری‌های مسلحانه در دونباس پس از تصرف شبه جزیره کریمه توسط واحدهای ویژه ارتش روسیه استقلال خود را از اوکراین اعلام کردند.. درهمان روز، مقامات جمهوری خلق دونتسک از مقامات روسیه درخواست کردند امکان تبدیل جمهوری خلق دونتسک به بخشی از فدراسیون روسیه را بررسی کنند. بعدا، بیانیه مشترکی از سوی دنیس پوشیلین و ولادیسلاو دِاینگو نمایندگان جمهوری‌های خلق منتشر شد که می‌گفت، « جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک بدون قید و شرط کریمه را بخشی از روسیه می‌دانند. به علاوه، جمهوری‌های ما نیزدر بهترین حالت  دوست دارند بخشی از روسیه باشند.»
اگرچه جمهوری‌های تازه شکل گرفته در آغاز درگیری نظامی دردونباس، در واقعیت نتیجه‌ی اراده مردم بودند، اما پس از مدتی، درخواست‌های مردم برای عدالت، تا اندازه زیادی به خاطرنفوذ نمایندگان دولتی روسیه درهم شکسته شد. اندکی پس از آن، آلکسی موزوگووی، پاول درموف، و آرسن پاولف( موتورولا) فرماندهان مقاومت که جهت‌گیری عدالت اجتماعی داشتند درشرایط مرموزی در دونباس ترور شدند. هم زمان در طی هشت سال جنگ دراوکراین جنوبی روسیه به جای محافظت از جمهوری‌های تازه تاسیس شده، هیچ اقدامی جزحمایت کم مایه‌ای از واحدهای مردمی با ارسال کمک‌های بشردوستانه، اسلحه و مهمات کاری انجام نداد. نهایتا، ماهیت مردمی جمهوری‌ها کنارگذاشته شد، مقام‌های (اداری) در دونتسک و لوگانسک از سوی مقامات هوادار روسیه و نمایندگان بورژوازی بزرگ منطقه اشغال شد. در جریان هشت سال خون ریزی، دولت روسیه به تضعیف احساسات سوسیالیستی در دونباس دست یافته است. “جمهوری‌های خلق” قدیمی تسلیم شدند. روسیه به تنها عامل محافظت جمهوری‌ها از تجاوز ارتش اوکراین و سرکوب نیروهای مسلح و دستگاه امنیتی آن تبدیل شد. 
“جمهوری‌های خلق” دونتسک و لوگانسک، که در سال ۲۰۱۴ در جریان موج قیام “معدنکاران و رانندگان تراکتور” پدیدارشدند به مرور تا سال ۲۰۲۲ به دست نشاندگان فدراسیون روسیه و به مشت کوبنده امپریالیسم روسیه در اوکراین تبدیل شده اند. حتی در خود جمهوری‌ها آزادی‌های سیاسی کاهش یافته، وضعیت اقتصادی مصیبت باراست و در پی فرمان بسیج نیرو، مردم در خیابان‌ها برای انتقال به داخل واحدهای “شبه نظامی” ربوده می‌شوند. هم زمان، الیگارش‌های محلی هوادارروسیه به لذت بردن از زندگی آسوده ادامه می‌دهند، و درآمد و ثروت آنها همچنان رو به افزایش است.
عملیات ویژه نظامی دراوکراین، دوروز پس ازآن‌ که استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک از سوی روسیه به رسمیت شناخته شد، در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغازشد.  دولت روسیه، به بهانه محافظت ازمنافع مردم ساکن دونباس، جنگی امپریالیستی را به راه انداخت که درآن جنگ، روسیه که از سوی چین، بزرگ‌ترین امپریالیست منطقه آسیا- پاسفیک حمایت می‌شود دریک طرف، و بلوک ناتو، درطرف دیگر درگیری قراردارند. اوکراین به صحنه نمایش پیشرفت منافع گروه‌های بورژوازی تبدیل شد.

در ۳۰ سپتامبر مراسم رسمی پیوستن دونتسک، لوگانسک، خرسون و مناطق زاپوریژیا به عنوان واحدهای اداری به فدراسیون روسیه برگزارشد. تصمیم سیاسی برپایه رفراندوم‌هایی گرفته شده بود که مدت کوتاهی قبل برگزارشده بود. هدف رفراندوم‌ها حفظ منافع امپریالیسم روسیه در منطقه بود.  تحت حاکمیت سرمایه‌داری هیچ رفراندوم صادقانه‌ای صورت نمی گیرد، همان طور که انتخابات صادقانه ای صورت نمی گیرد. دولت روسیه ساکنان دونتسک و لوگانسک را به صورت خائنانه‌ای به هشت سال رنج و وحشت جنگ محکوم کرد، برای آن‌که در لحظه مناسب وبا استفاده از فرصت این مناطق را شکارکند. 

و اگرچه احساسات و تمایل مردم دونتسک و لوگانسک به هواداری از روسیه از اوایل دهه ۱۹۹۰ آشکاربود، اما ساکنان مناطق زاپوروژیه و خرسون اوکراین خود را با انتخابی مواجه دیدند که” یکی ازدیگری بدتر”است. رفراندوم‌ها در شرایطی برگزارشد که کنترل سرزمین‌ها دست نیروهای مسلح روسیه است، و دشمنی‌ها بی وقفه ادامه دارد. ما نمی‌توانیم اراده مردمی را که ازترس بمباران‌ها ناچار به پنهان شدن درسرداب‌ها هستند، مردمی که زیرفشار چکمه نظامی دردهانه تفنگ زندگی می‌کنند را آزاد تلقی کنیم. 

نظر و رای شهروندانی که خارج از سرزمین عملا تحت کنترل جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک زندگی می‌کنند اصلا به حساب نیامد، چون بخش قابل توجهی ازسرزمین‌های این مناطق تحت اشغال نیروهای مسلح اوکراین است.

تردیدی وجود ندارد که فدراسیون روسیه دررابطه با مناطق زاپوروژیه و خرسون اوکراین دست به ضمیمه سازی – تصرف زمین برای منافع خودی- زده است.

«ضمیمه سازی، برحسب ظاهر، طبق الزامات قوانین بین المللی بورژوازی، تصرف سرزمین از سوی دولتی که (آن سرزمین) قبلا به آن دولت تعلق نداشته است تعریف می‌شود. برای توجیه ضمیمه سازی در روابط بین‌المللی، برخی مواقع “اراده” مردمی به شکل مراجعه به آرا عمومی درمیان مردم سرزمین های ضمیمه شده به نمایش گذاشته می‌شود. این مراجعه به آراء عمومی دروغین تحریف اراده مردمی را نشان می‌دهد، چون این (رای گیری‌ها) تحت اشغال دولتی برگزار می‌شود که ضمیمه سازی را عملی می‌کند.» ( تعریف ضمیمه سازی دردائره المعارف نظامی شوروی، جلد ۱، ۱۹۳۲)

ازاین رو، فدراسیون روسیه ماهیت تهاجمی عملیات نظامی ویژه را نشان داده است.

ساکنان سرزمین‌هایی که در کشور جدید بورژوایی بخشی از روسیه شده‌اند می‌توانند چشم انتظار افزایش سن بازنشستگی، بی ثباتی اجتماعی وناتوانی سیاسی، یعنی تمام چیزهایی باشند که شهروندان فدراسیون روسیه باید روزانه با آن‌ها کلنجاربروند.

درآینده، نتایج متفاوتی امکان پذیراست. به این یا آن شیوه، اقدامات مقامات روسیه به گسترش جنگ منجرخواهد شد، که به معنای فشار و دشوارهای جدید و گرفتن خون از کارگران است. اگر رژیم‌های سیاسی کنونی وسیستم اقتصادی پایداربماند، هر نتیجه‌ای از جنگ شکستی برای طبقه کارگر خواهد بود. ادامه خود جنگ قربانی‌ها و ویرانی‌های جدیدی برای کارگران به وجود خواهد آورد.

 تنها با انقلاب سوسیالیستی و سرنگونی سلطه سرمایه‌داری می‌توان براین بحران غلبه کرد. طبقه کارگر تنها با گرفتن قدرت دردستان خود می‌تواند از میهن خود دفاع کند، از شهروندان و پناهندگان مراقبت نماید و اقتصادکشور را بهبود بخشد. مردم دو کشورتنها با سرنگونی سلطه سرمایه‌داران خودی و خارجی می‌توانند روی صلح و دوستی توافق کنند.

اتحادیه جوانان کمونیست روسیه(بلشویک‌ها) از تمام کمونیست‌ها و سازمان‌های جوانان کشورهای خارجی درخواست می‌کند: باورنکنید که بورژوازی روسیه با امپریالیسم ناتو می‌جنگد. ما با جنگ دو امپریالیست رودررو هستیم: امپریالیسم قدیمی، بالغ و امپریالیسم جوان، امپریالیسمی بی پروا. شما نمی‌توانید بین آن‌ها انتخاب کنید، نمی‌توانید حدس بزنید کدام یک ازآن‌ها “بهتر” است: هردو بدترین هستند. و هر دو، دروحشیگری حریصانه، سیاره زمین را در معرض جنگ جهانی جدیدی قرار می‌دهند.

نه حمایت از ناتو و نه حمایت از امپریالیسم روسیه!

مرگ بر دست نشاندگان سرمایه، کسانی که کشور و مردمشان را به نابودی هدایت می‌کنند!

منبع:

https://akhbar-rooz.com/?p=173964 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

3 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فرید ب
فرید ب
1 سال قبل

نوشته اند: «دولت روسیه، به بهانه محافظت ازمنافع مردم ساکن دونباس، جنگی امپریالیستی را به راه انداخت که درآن جنگ، روسیه که از سوی چین، بزرگ‌ترین امپریالیست منطقه آسیا- پاسفیک حمایت می‌شود دریک طرف، و بلوک ناتو، درطرف دیگر درگیری قراردارند.»
چین از اقدام روسیه (حالا چه امپریالیست و چه سوسیالیست بنامیم) پشتیبانی نکرده است.
ادعای نویسنده یا نویسندگان مقاله درست نیست.

Sorab
Sorab
1 سال قبل

این گروه‌هایی که شما بعنوان حزب کمونیست معرفی میکنید چه کسانی هستند و چند درصد آرای مردم را دارند؟در اتفاق میدان در کودتای زلنسکی دلقک و معتاد و صهیونیست، عده‌ای چپ هم در میدان شهر کییف وجود داشتند و چادر زده بودند.حزب کمونیستی که پوشش سراسری دارد این موضع را ندارد.برای ما مشخص کنید که اینها کی هستند.؟در میان ما ایرانیان دهها گروه ادعای چپ دارند.

مهرداد
مهرداد
1 سال قبل

اشغال و الحاق خاک یک کشور مستقل توسط کسانی که غرب و امریکا را به همان دلیل مورد سرزنش قرار میدهند باید شرم آور باشد. اما شرم از ان دموکراسی هاست نه دیکتاتوری های خرد، آنهم با این همه شکست های مفتضحانه.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x