شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

جهانگیر صداقت فر – بایگانی مطالب در سایت قدیم

پاد دردِ بی‌ نسخه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٨ (۲۵ اوت ۲۰۱۹)
در لحظه ای برهنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹٨ (۱۴ اوت ۲۰۱۹)
پُرخوری بر سفره‌ی احساس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹٨ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۹)
خود آموزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹٨ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
گردشِ آتش و خاکستر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹٨ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۹)
میراث
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣۹٨ (۷ ژوئیه ۲۰۱۹)
رویا‌یی‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹٨ (۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
شبانه ها‌ی تلخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)
پرواز با پریا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
خطابه‌ی خِرَد در خدمتِ زور‌آورانِ زمان ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹٨ (۲۷ می ۲۰۱۹)
غمغزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
موهبتِ مفقود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲ می ۲۰۱۹)
طریقِ منزلگاهِ مراد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۵ آوریل ۲۰۱۹)
زیرا که من یک ایرانی یهودی ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹٨ (۱۷ آوریل ۲۰۱۹)
واژگون بخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹٨ (۶ آوریل ۲۰۱۹)
ابداعِ مخرّب ‌ترین جنگ افزار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣۹٨ (٣۰ مارس ۲۰۱۹)
چشمداشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹٨ (۲۵ مارس ۲۰۱۹)
یادواره‌ی رگبار، و رنگین کمانِ بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۷ (۱۹ مارس ۲۰۱۹)
آفریدگارانِ زیبائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ (۱٣ مارس ۲۰۱۹)
زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۷ (٨ مارس ۲۰۱۹)
Anesthesia
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
فراخوانِ بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۷ (۲٣ فوریه ۲۰۱۹)
کیمیایِ شعور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۷ (۱۱ فوریه ۲۰۱۹)
تاریخ ما را گُم می‌‌کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۷ (۵ فوریه ۲۰۱۹)
دستاوردِ خیزش در مرور تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۷ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۹)
از آزموده شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۷ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۹)
شکوهمندی آزمونِ حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۷ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۹)
واپسین برگِ دفترِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۹)
اهمال ورزِ اندیشه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۷ (۷ ژانویه ۲۰۱۹)
سفر در یلداییِ حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۷ (۲٣ دسامبر ۲۰۱٨)
باران بی رحمت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
از بیداد جهل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
پویشگرِ پَرِ سیمرغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۷ (۱٨ اکتبر ۲۰۱٨)
اندیشه‌های برهنه‌
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۷ (٨ اکتبر ۲۰۱٨)
اخطارِ مرگِ خاک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
شاهکارِ برنامه ریزِ حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
مرده ریگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
خلیج، به روایتی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۷ (۲۴ اوت ۲۰۱٨)
برای شهرام جانِ فسازاده، و خنیاگرِ خسته‌ی سازش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۷ (۱۱ اوت ۲۰۱٨)
پندار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
کلکسیون‌های بی‌ مقدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
نیمه‌ی خالی‌ِ لیوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۷ (۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
سفر در برهوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۷ (۲۶ ژوئن ۲۰۱٨)
دق الباب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۷ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٨)
روانگردان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)
واپسین تدبیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱٨)
میلاد در دوزخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۷ (۱٨ آوریل ۲۰۱٨)
شبانه‌های اشتیاق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
فلسفه‌ی حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
عطشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوریه ۲۰۱٨)
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
پی آمد طوفان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱٨)
طلسم ِفصل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
پس خدا آدم را به صورت خویش آفرید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۶ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۷)
موج خیزِ وسوسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۶ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۷)
تفاله‌ی یادمانده‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۶ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۷)
طبیعت همیشه مهربان نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۷)
دیر خفتگانِ قرون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۶ (۶ اکتبر ۲۰۱۷)
بشارت ناطور تاکستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
تحلیل فلسفه ی حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
مرگ زود آیند گل ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۶ (۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
دو پندار …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷)
میثاق صداقت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷)
دو پندار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹۶ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۷)
در حواشی تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۶ (۵ ژوئن ۲۰۱۷)
موسمِ برداشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱ ژوئن ۲۰۱۷)
در آستانِ میعادِ ناگزیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
پندار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱٣ می ۲۰۱۷)
طریق منزلگاه مراد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۶ آوریل ۲۰۱۷)
رویای دلپذیر نوروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۶ (۲۷ مارس ۲۰۱۷)
بهارِ دروغین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
در غرقابِ آشوبانِ زمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۵ (۲ فوریه ۲۰۱۷)
پروازِ شبکوران در آسمانِ بامدادانِ دروغین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
در آستانِ گذرگاهِ فردا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۷)
از ناسپاسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانویه ۲۰۱۷)
گورستانِ حقایق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۵ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۶)
Taboo
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۵ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۶)
از تن دردی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
اخبارِ روز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۵ (۵ نوامبر ۲۰۱۶)
در خلوَتای تجّرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۶)
از سلاله‌ی گلبرگِ لاله نیستی‌ اگر …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۵ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۶)
خود آموزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۵ (۵ اکتبر ۲۰۱۶)
خشک آخورِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶)
آغازین گناه آدم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۵ (۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
تصویرِ بی‌ رتوشِ شاعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۵ (۲۰ اوت ۲۰۱۶)
دیگرگونه نگاهی‌ به پیاله‌یی از تهی لبریز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
شراره‌ی کبریتِ بهانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ (٣ اوت ۲۰۱۶)
از تناقضی شگرف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶)
“آفریدگارِ پردیسانِ رویا”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ تیر ۱٣۹۵ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶)
“غزلواره‌یی در پرده‌ی نوستالژی”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۵ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۶)
“در ایست گاهِ فرایندِ فرگشت”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۶)
مرثیه‌یی بر ویرانگاهِ شهر‌های آتش و خون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۶)
موهبتِ مفقود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۵ (۲۹ می ۲۰۱۶)
The Gipsy Kings
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۰ می ۲۰۱۶)
میعاد با عشق در آستان پیره سری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
غایتِ بلندیِ اقبال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲٣ آوریل ۲۰۱۶)
میلاد در دوزخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۵ (۱۱ آوریل ۲۰۱۶)
همدلی با آوارگانِ کشتی‌ شکسته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۴ (۱۵ مارس ۲۰۱۶)
بلوغِ هشیواری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۴ (۲٨ فوریه ۲۰۱۶)
تن زدن از مدارِ اجبار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۴ (۱٨ فوریه ۲۰۱۶)
کیفر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
در حواشی تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوریه ۲۰۱۶)
واپسین برگِ دفترِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۴ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۶)
آه نامه یی برای دوستِ سفر رفته:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۴ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۶)
انسان در گذاره‌ی ادوار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۵)
پرده بازانِ مجالسِ سوگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
ز پا ننشستگانِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۵)
پندارهای بزرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۴ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۵)
زیبایی، در سه پرده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴ (۴ نوامبر ۲۰۱۵)
والا‌ترین الهام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۵)
گردشِ آتش و خاکستر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
اندیشه های برهنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۴ (۵ اکتبر ۲۰۱۵)
از فنّ سخنوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۴ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
در آستانه‌یِ فصلِ انجماد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۴ (۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
زنهاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹۴ (۲۷ اوت ۲۰۱۵)
دق الباب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۴ (٨ اوت ۲۰۱۵)
در جاریِ ِزیستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۴ (٣ اوت ۲۰۱۵)
غزلواره ی نسیانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۴ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۵)
گردونه‌ی مارپیچ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۴ (۲ ژوئیه ۲۰۱۵)
دگردیسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۵)
گردونه‌ی فرگشتِ تمدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
خیّامی ـ (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۰ می ۲۰۱۵)
زنگِ آخر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱٣ می ۲۰۱۵)
ویرانگرانِ بی‌ تدبیر، در حماسه‌یی دروغین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
در خلوتایِ انزوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۷ آوریل ۲۰۱۵)
به مناسبت مرگ گونتر گراس، شاعر و نویسندهٔ بزرگ آلمانی.
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۴ (۱۷ آوریل ۲۰۱۵)
فخر به تغافل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۴ (۱۴ آوریل ۲۰۱۵)
ایّوبان قرون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹٣ (٨ مارس ۲۰۱۵)
عبور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ فوریه ۲۰۱۵)
دُردِ به جا مانده در سبو هنوز!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹٣ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۵)
سه رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹٣ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۵)
فرجام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
پیدایش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
سفر در یلداییِ حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹٣ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۴)
سنجشِ شخصیتِ واژه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹٣ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۴)
زوال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹٣ (٣ دسامبر ۲۰۱۴)
شبگیری، در سه‌ پرده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹٣ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۴)
تذکره یی برای تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹٣ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۴)
تقابلِ اندیشه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹٣ (۱ نوامبر ۲۰۱۴)
سرودی به خاطرِ آن‌ یگانه مادر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹٣ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۴)
ژ‌ن درمانیِ سفاهتِ داعشیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹٣ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۴)
گنه پیشه گانِ نمایشِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹٣ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۴)
شعری در وزنِ نوازش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹٣ (۲ اکتبر ۲۰۱۴)
در آوردگاهِ باور با قشریونِ داعش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹٣ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴)
پیمانه‌ی عمر من ز هفتاد گذشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹٣ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴)
Prophecy
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹٣ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۴)
در مسیرِ جبرِ تکامل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹٣ (۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
تمثیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٣ (۲۵ اوت ۲۰۱۴)
شاعرانِ رسول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹٣ (۱۹ اوت ۲۰۱۴)
در سیطره‌ی سیاهیِ یأس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٣ (۹ اوت ۲۰۱۴)
سنجشِ شخصیتِ واژه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹٣ (۲ اوت ۲۰۱۴)
در آستانه ی قرن نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹٣ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۴)
از طیفِ سرخی ِخون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣۹٣ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴)
گردونه‌ی کینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱٣۹٣ (٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
حدیث فخر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹٣ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۴)
شگفتی ِ شکیبایی انسان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹٣ (٣ ژوئن ۲۰۱۴)
خیّامی به چند روایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۱ می ۲۰۱۴)
از جاودانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱٣ می ۲۰۱۴)
“به بهانه‌ی زادروزم” (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹٣ (٨ می ۲۰۱۴)
خلیج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹٣ (٣ می ۲۰۱۴)
انقراضِ زمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۴ آوریل ۲۰۱۴)
در انتظار پیکی که نمی آید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٣ (۲۰ آوریل ۲۰۱۴)
سهم ما این بود اما …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٣ (۱۲ آوریل ۲۰۱۴)
تقویم غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹٣ (۵ آوریل ۲۰۱۴)
بهار غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹٣ (۲۶ مارس ۲۰۱۴)
تکرار مکاشفاتِ کهنسالی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۲ (۱٨ مارس ۲۰۱۴)
در پساپشتِ حصار ِ سربی ِ شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ (۱۴ فوریه ۲۰۱۴)
سرابِ مراد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۲ (۹ فوریه ۲۰۱۴)
ماخولیای Auschwitz
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۲ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۴)
انکار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۲ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۴)
انگیزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۲ (۹ ژانویه ۲۰۱۴)
خیّامی ـ (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۲ (۲۹ دسامبر ۲۰۱٣)
“واپسین تکیه گاه”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۲ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٣)
در حسرتِ عصای معجزتی دیگرگونه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۲ (٨ دسامبر ۲۰۱٣)
رودی از سرود ِ حماسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۲ (۲۶ نوامبر ۲۰۱٣)
انکار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۲ (۲۰ نوامبر ۲۰۱٣)
تحریف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۲ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٣)
بوتیماری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۲ (٨ نوامبر ۲۰۱٣)
در آستانه ی قرن نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۲ (۱ نوامبر ۲۰۱٣)
چشم انداز جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۲ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٣)
پریوش ِ عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۲ (۱۱ اکتبر ۲۰۱٣)
دیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۲ (۷ اکتبر ۲۰۱٣)
ماندگاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۲ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱٣)
فانوس در ظلمات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۲ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱٣)
Armageddon
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۲ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱٣)
قصه ی اسب وحشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۲ (۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
صبح
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
از سلاله‌ی گلبرگِ لاله نیستی‌ اگر …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۲ (۲۴ اوت ۲۰۱٣)
انکار ِ تمدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۲ (۲۰ اوت ۲۰۱٣)
در پس پرده‌ی تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ (۱۶ اوت ۲۰۱٣)
توانا بود هر که “دارا” بود ز “ثروت” دل‌ پیر برنا بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۲ (۹ اوت ۲۰۱٣)
رو بتاب از مسیر ِ سموم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۲ (٣ اوت ۲۰۱٣)
موج خیز ِ وسوسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۲ (۱ اوت ۲۰۱٣)
” آزمون ِ دوباره‌ی عشق “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۲ (۲۹ ژوئن ۲۰۱٣)
بن بستِ آزمون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۲ (۱۲ ژوئن ۲۰۱٣)
نو سازی نظام زمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۲ (٣ ژوئن ۲۰۱٣)
سنگی بر گورخانه ی پدر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۲ (۲۵ می ۲۰۱٣)
سکر ِ فریبِ فرار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۱ می ۲۰۱٣)
در پساپشتِ حصار ِ سربی ِ شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۴ می ۲۰۱٣)
ننگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۷ آوریل ۲۰۱٣)
حدیثِ من و نعمت پرورده گانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۲ (۱۹ آوریل ۲۰۱٣)
سرودی در پرده‌ی صراحت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۲ (۱۱ آوریل ۲۰۱٣)
ماخولیای Auschwitz
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۲ (۷ آوریل ۲۰۱٣)
تقویم غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۲ (۲۴ مارس ۲۰۱٣)
نوروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۱ (۱۶ مارس ۲۰۱٣)
ترانه ها‌ی بهاری در غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۱ (۱۱ مارس ۲۰۱٣)
تسلیت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۱ (۲٨ فوریه ۲۰۱٣)
نصایح پیرانه!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۱ (۲۲ فوریه ۲۰۱٣)
چشم انداز عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۱ (۱۵ فوریه ۲۰۱٣)
به امانت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۱ (۹ فوریه ۲۰۱٣)
انگیزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۱ (۲٨ ژانویه ۲۰۱٣)
حدیثِ من و نعمت پرورده گانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۱ (۱۹ ژانویه ۲۰۱٣)
شب چلّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۱ (۱ ژانویه ۲۰۱٣)
آوایی از پشت چپر‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۲)
مرگِ ساز زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۱ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۲)
زهدان شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۱ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۲)
در غم کوچ شقایق‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۱ (٣ دسامبر ۲۰۱۲)
تا شکوهِ انفجارِ ناب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۱ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۲)
از بیداد جهل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۱ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۲)
شمّاطه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۱ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۲)
غزل ترانه‌های سالگشتگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۱ (۲ نوامبر ۲۰۱۲)
شراره‌ی کبریتِ بهانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۱ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۲)
خیّامی (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲)
در حسرتِ عصای معجزتی دیگرگونه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۱ (٨ اکتبر ۲۰۱۲)
نظر گاهِ وسعت‌هایی‌ بکر و زاینده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۱ (۴ اکتبر ۲۰۱۲)
قصیده‌ی بلند عمر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۱ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲)
نوستالژی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹۱ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
Blasphemy
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲)
Armageddon
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۱ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲)
بر بلندِ سکوی سعادت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۱ (۲۷ اوت ۲۰۱۲)
برای گًل‌های نه‌ “همین پنج روز و شش ِ ” شاملو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۱ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۲)
عطوفتِ عالمتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۱ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۲)
شهامت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۱ (۱۷ ژوئیه ۲۰۱۲)
انگاره‌ی واپسین شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۱ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲)
در کمینگاه شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۱ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۲)
چشم شیطان کور!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۱ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۲)
در سوگ پدر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۱ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۲)
شبانه ها‌ی تلخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
زیرا که من یک ایرانی یهودی ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۱ (۵ ژوئن ۲۰۱۲)
جیغ ِ سرخ ِ زنجره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۱ (٣۱ می ۲۰۱۲)
به بهانه ی زادروزم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۱ (۲۶ می ۲۰۱۲)
قدر ِ قصه‌ی شهرزاد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۱ (۲۲ می ۲۰۱۲)
درد آزمون ِ شکست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۹ می ۲۰۱۲)
مادر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۶ می ۲۰۱۲)
قدر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱٣ می ۲۰۱۲)
تامل در اسرار آفرینش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۱ (٨ می ۲۰۱۲)
خلیج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۹ آوریل ۲۰۱۲)
” خیّامی به چند روایت “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۱ (۱۶ آوریل ۲۰۱۲)
“آتش اندازانِ تفرقه”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۱ (۱۰ آوریل ۲۰۱۲)
میعاد آشتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۱ (۶ آوریل ۲۰۱۲)
” عتابی به خود ِ خویشتن “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۱ (٣ آوریل ۲۰۱۲)
بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۱ (۲٨ مارس ۲۰۱۲)
یادواره‌ی رنگین کمان و رگبار بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۱ (۲۴ مارس ۲۰۱۲)
نوروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۱ (۲۱ مارس ۲۰۱۲)
“به پیشباز بهار”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۰ (۱۷ مارس ۲۰۱۲)
بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۰ (۱۲ مارس ۲۰۱۲)
زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۰ (۷ مارس ۲۰۱۲)
تکرار اندیشه‌های سالخورده‌گی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۰ (۴ مارس ۲۰۱۲)
دلخواستِ واپسین من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۰ (۲۰ فوریه ۲۰۱۲)
بشکند دستی‌ که طرح این فراق افکند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ (۱۴ فوریه ۲۰۱۲)
” شعبده باز طبیعت “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۰ (۱۱ فوریه ۲۰۱۲)
” من رفتم “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۰ (۶ فوریه ۲۰۱۲)
” پندار ِ آز گون ِ جاودانه شدن “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۰ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۲)
من رفتم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۰ (۴ ژانویه ۲۰۱۲)
خوش آهنگی ِ صوتِ دُهل از دور!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۰ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۱)
میراث خواران طرح آفرینش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
توفان ِ بی‌ پایان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۱)
وه‌ چه آرامش ِ جان بخشی !
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۰ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۱)
واپسین آزمون دلدادگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۰ (۷ دسامبر ۲۰۱۱)
سرودی از سکوت و صبوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۰ (۲ دسامبر ۲۰۱۱)
در پرده ی حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۰ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۱)
” روان شناختی‌ فلسفی‌ سیاست!! “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۱)
پیدایش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۰ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۱)
خیّامی (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۰ (٨ نوامبر ۲۰۱۱)
شبگیری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۰ (۲ نوامبر ۲۰۱۱)
در پس پرده‌ی تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۰ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۱)
غزلفریاد میهن دوستی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۰ (۲٣ اکتبر ۲۰۱۱)
هجای هجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۰ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۱)
امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۰ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۱)
زوالِ ظلمات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۰ (۹ اکتبر ۲۰۱۱)

https://akhbar-rooz.com/?p=4411 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x