جهانگیر صداقت فر – بایگانی مطالب در سایت قدیم

پاد دردِ بی‌ نسخه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٨ (۲۵ اوت ۲۰۱۹)
در لحظه ای برهنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹٨ (۱۴ اوت ۲۰۱۹)
پُرخوری بر سفره‌ی احساس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹٨ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۹)
خود آموزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹٨ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
گردشِ آتش و خاکستر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹٨ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۹)
میراث
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣۹٨ (۷ ژوئیه ۲۰۱۹)
رویا‌یی‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹٨ (۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
شبانه ها‌ی تلخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)
پرواز با پریا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
خطابه‌ی خِرَد در خدمتِ زور‌آورانِ زمان ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹٨ (۲۷ می ۲۰۱۹)
غمغزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
موهبتِ مفقود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲ می ۲۰۱۹)
طریقِ منزلگاهِ مراد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۵ آوریل ۲۰۱۹)
زیرا که من یک ایرانی یهودی ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹٨ (۱۷ آوریل ۲۰۱۹)
واژگون بخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹٨ (۶ آوریل ۲۰۱۹)
ابداعِ مخرّب ‌ترین جنگ افزار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣۹٨ (٣۰ مارس ۲۰۱۹)
چشمداشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹٨ (۲۵ مارس ۲۰۱۹)
یادواره‌ی رگبار، و رنگین کمانِ بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۷ (۱۹ مارس ۲۰۱۹)
آفریدگارانِ زیبائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ (۱٣ مارس ۲۰۱۹)
زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۷ (٨ مارس ۲۰۱۹)
Anesthesia
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
فراخوانِ بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۷ (۲٣ فوریه ۲۰۱۹)
کیمیایِ شعور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۷ (۱۱ فوریه ۲۰۱۹)
تاریخ ما را گُم می‌‌کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۷ (۵ فوریه ۲۰۱۹)
دستاوردِ خیزش در مرور تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۷ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۹)
از آزموده شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۷ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۹)
شکوهمندی آزمونِ حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۷ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۹)
واپسین برگِ دفترِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۹)
اهمال ورزِ اندیشه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۷ (۷ ژانویه ۲۰۱۹)
سفر در یلداییِ حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۷ (۲٣ دسامبر ۲۰۱٨)
باران بی رحمت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
از بیداد جهل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
پویشگرِ پَرِ سیمرغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)
غزلواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۷ (۱٨ اکتبر ۲۰۱٨)
اندیشه‌های برهنه‌
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۷ (٨ اکتبر ۲۰۱٨)
اخطارِ مرگِ خاک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
شاهکارِ برنامه ریزِ حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
مرده ریگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
خلیج، به روایتی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۷ (۲۴ اوت ۲۰۱٨)
برای شهرام جانِ فسازاده، و خنیاگرِ خسته‌ی سازش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۷ (۱۱ اوت ۲۰۱٨)
پندار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
کلکسیون‌های بی‌ مقدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
نیمه‌ی خالی‌ِ لیوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۷ (۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
سفر در برهوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۷ (۲۶ ژوئن ۲۰۱٨)
دق الباب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۷ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٨)
روانگردان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)
واپسین تدبیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
چند رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱٨)
میلاد در دوزخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۷ (۱٨ آوریل ۲۰۱٨)
شبانه‌های اشتیاق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
فلسفه‌ی حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
عطشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوریه ۲۰۱٨)
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
پی آمد طوفان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱٨)
طلسم ِفصل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
پس خدا آدم را به صورت خویش آفرید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۶ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۷)
موج خیزِ وسوسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۶ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۷)
تفاله‌ی یادمانده‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۶ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۷)
طبیعت همیشه مهربان نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۷)
دیر خفتگانِ قرون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۶ (۶ اکتبر ۲۰۱۷)
بشارت ناطور تاکستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
تحلیل فلسفه ی حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
مرگ زود آیند گل ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۶ (۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
دو پندار …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷)
میثاق صداقت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷)
دو پندار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹۶ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۷)
در حواشی تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۶ (۵ ژوئن ۲۰۱۷)
موسمِ برداشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱ ژوئن ۲۰۱۷)
در آستانِ میعادِ ناگزیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
پندار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱٣ می ۲۰۱۷)
طریق منزلگاه مراد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۶ آوریل ۲۰۱۷)
رویای دلپذیر نوروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۶ (۲۷ مارس ۲۰۱۷)
بهارِ دروغین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
در غرقابِ آشوبانِ زمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۵ (۲ فوریه ۲۰۱۷)
پروازِ شبکوران در آسمانِ بامدادانِ دروغین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
در آستانِ گذرگاهِ فردا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۷)
از ناسپاسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانویه ۲۰۱۷)
گورستانِ حقایق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۵ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۶)
Taboo
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۵ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۶)
از تن دردی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
اخبارِ روز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۵ (۵ نوامبر ۲۰۱۶)
در خلوَتای تجّرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۶)
از سلاله‌ی گلبرگِ لاله نیستی‌ اگر …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۵ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۶)
خود آموزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۵ (۵ اکتبر ۲۰۱۶)
خشک آخورِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶)
آغازین گناه آدم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۵ (۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
تصویرِ بی‌ رتوشِ شاعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۵ (۲۰ اوت ۲۰۱۶)
دیگرگونه نگاهی‌ به پیاله‌یی از تهی لبریز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
شراره‌ی کبریتِ بهانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ (٣ اوت ۲۰۱۶)
از تناقضی شگرف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶)
“آفریدگارِ پردیسانِ رویا”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ تیر ۱٣۹۵ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶)
“غزلواره‌یی در پرده‌ی نوستالژی”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۵ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۶)
“در ایست گاهِ فرایندِ فرگشت”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۶)
مرثیه‌یی بر ویرانگاهِ شهر‌های آتش و خون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۶)
موهبتِ مفقود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۵ (۲۹ می ۲۰۱۶)
The Gipsy Kings
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۰ می ۲۰۱۶)
میعاد با عشق در آستان پیره سری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
غایتِ بلندیِ اقبال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲٣ آوریل ۲۰۱۶)
میلاد در دوزخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۵ (۱۱ آوریل ۲۰۱۶)
همدلی با آوارگانِ کشتی‌ شکسته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۴ (۱۵ مارس ۲۰۱۶)
بلوغِ هشیواری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۴ (۲٨ فوریه ۲۰۱۶)
تن زدن از مدارِ اجبار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۴ (۱٨ فوریه ۲۰۱۶)
کیفر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
در حواشی تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوریه ۲۰۱۶)
واپسین برگِ دفترِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۴ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۶)
آه نامه یی برای دوستِ سفر رفته:
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۴ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۶)
انسان در گذاره‌ی ادوار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۵)
پرده بازانِ مجالسِ سوگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
ز پا ننشستگانِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۵)
پندارهای بزرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۴ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۵)
زیبایی، در سه پرده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴ (۴ نوامبر ۲۰۱۵)
والا‌ترین الهام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۵)
گردشِ آتش و خاکستر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
اندیشه های برهنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۴ (۵ اکتبر ۲۰۱۵)
از فنّ سخنوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۴ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
در آستانه‌یِ فصلِ انجماد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۴ (۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
زنهاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹۴ (۲۷ اوت ۲۰۱۵)
دق الباب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۴ (٨ اوت ۲۰۱۵)
در جاریِ ِزیستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۴ (٣ اوت ۲۰۱۵)
غزلواره ی نسیانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۴ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۵)
گردونه‌ی مارپیچ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۴ (۲ ژوئیه ۲۰۱۵)
دگردیسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۵)
گردونه‌ی فرگشتِ تمدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
خیّامی ـ (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۰ می ۲۰۱۵)
زنگِ آخر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱٣ می ۲۰۱۵)
ویرانگرانِ بی‌ تدبیر، در حماسه‌یی دروغین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
در خلوتایِ انزوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۷ آوریل ۲۰۱۵)
به مناسبت مرگ گونتر گراس، شاعر و نویسندهٔ بزرگ آلمانی.
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۴ (۱۷ آوریل ۲۰۱۵)
فخر به تغافل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۴ (۱۴ آوریل ۲۰۱۵)
ایّوبان قرون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹٣ (٨ مارس ۲۰۱۵)
عبور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ فوریه ۲۰۱۵)
دُردِ به جا مانده در سبو هنوز!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹٣ (٣۰ ژانویه ۲۰۱۵)
سه رباعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹٣ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۵)
فرجام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
پیدایش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
سفر در یلداییِ حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹٣ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۴)
سنجشِ شخصیتِ واژه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹٣ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۴)
زوال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹٣ (٣ دسامبر ۲۰۱۴)
شبگیری، در سه‌ پرده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹٣ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۴)
تذکره یی برای تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹٣ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۴)
تقابلِ اندیشه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹٣ (۱ نوامبر ۲۰۱۴)
سرودی به خاطرِ آن‌ یگانه مادر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹٣ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۴)
ژ‌ن درمانیِ سفاهتِ داعشیان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹٣ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۴)
گنه پیشه گانِ نمایشِ تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹٣ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۴)
شعری در وزنِ نوازش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹٣ (۲ اکتبر ۲۰۱۴)
در آوردگاهِ باور با قشریونِ داعش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹٣ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴)
پیمانه‌ی عمر من ز هفتاد گذشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹٣ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴)
Prophecy
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹٣ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۴)
در مسیرِ جبرِ تکامل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹٣ (۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
تمثیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٣ (۲۵ اوت ۲۰۱۴)
شاعرانِ رسول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹٣ (۱۹ اوت ۲۰۱۴)
در سیطره‌ی سیاهیِ یأس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٣ (۹ اوت ۲۰۱۴)
سنجشِ شخصیتِ واژه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹٣ (۲ اوت ۲۰۱۴)
در آستانه ی قرن نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹٣ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۴)
از طیفِ سرخی ِخون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣۹٣ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴)
گردونه‌ی کینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱٣۹٣ (٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
حدیث فخر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹٣ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۴)
شگفتی ِ شکیبایی انسان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹٣ (٣ ژوئن ۲۰۱۴)
خیّامی به چند روایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۱ می ۲۰۱۴)
از جاودانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱٣ می ۲۰۱۴)
“به بهانه‌ی زادروزم” (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹٣ (٨ می ۲۰۱۴)
خلیج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹٣ (٣ می ۲۰۱۴)
انقراضِ زمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۴ آوریل ۲۰۱۴)
در انتظار پیکی که نمی آید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٣ (۲۰ آوریل ۲۰۱۴)
سهم ما این بود اما …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٣ (۱۲ آوریل ۲۰۱۴)
تقویم غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹٣ (۵ آوریل ۲۰۱۴)
بهار غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹٣ (۲۶ مارس ۲۰۱۴)
تکرار مکاشفاتِ کهنسالی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۲ (۱٨ مارس ۲۰۱۴)
در پساپشتِ حصار ِ سربی ِ شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ (۱۴ فوریه ۲۰۱۴)
سرابِ مراد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۲ (۹ فوریه ۲۰۱۴)
ماخولیای Auschwitz
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۲ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۴)
انکار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۲ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۴)
انگیزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۲ (۹ ژانویه ۲۰۱۴)
خیّامی ـ (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۲ (۲۹ دسامبر ۲۰۱٣)
“واپسین تکیه گاه”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۲ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٣)
در حسرتِ عصای معجزتی دیگرگونه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۲ (٨ دسامبر ۲۰۱٣)
رودی از سرود ِ حماسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۲ (۲۶ نوامبر ۲۰۱٣)
انکار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۲ (۲۰ نوامبر ۲۰۱٣)
تحریف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۲ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٣)
بوتیماری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۲ (٨ نوامبر ۲۰۱٣)
در آستانه ی قرن نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۲ (۱ نوامبر ۲۰۱٣)
چشم انداز جهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۲ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٣)
پریوش ِ عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۲ (۱۱ اکتبر ۲۰۱٣)
دیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۲ (۷ اکتبر ۲۰۱٣)
ماندگاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۲ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱٣)
فانوس در ظلمات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۲ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱٣)
Armageddon
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۲ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱٣)
قصه ی اسب وحشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۲ (۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
صبح
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
از سلاله‌ی گلبرگِ لاله نیستی‌ اگر …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۲ (۲۴ اوت ۲۰۱٣)
انکار ِ تمدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۲ (۲۰ اوت ۲۰۱٣)
در پس پرده‌ی تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ (۱۶ اوت ۲۰۱٣)
توانا بود هر که “دارا” بود ز “ثروت” دل‌ پیر برنا بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۲ (۹ اوت ۲۰۱٣)
رو بتاب از مسیر ِ سموم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۲ (٣ اوت ۲۰۱٣)
موج خیز ِ وسوسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۲ (۱ اوت ۲۰۱٣)
” آزمون ِ دوباره‌ی عشق “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۲ (۲۹ ژوئن ۲۰۱٣)
بن بستِ آزمون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۲ (۱۲ ژوئن ۲۰۱٣)
نو سازی نظام زمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۲ (٣ ژوئن ۲۰۱٣)
سنگی بر گورخانه ی پدر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۲ (۲۵ می ۲۰۱٣)
سکر ِ فریبِ فرار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۱ می ۲۰۱٣)
در پساپشتِ حصار ِ سربی ِ شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۴ می ۲۰۱٣)
ننگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۷ آوریل ۲۰۱٣)
حدیثِ من و نعمت پرورده گانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۲ (۱۹ آوریل ۲۰۱٣)
سرودی در پرده‌ی صراحت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۲ (۱۱ آوریل ۲۰۱٣)
ماخولیای Auschwitz
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۲ (۷ آوریل ۲۰۱٣)
تقویم غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۲ (۲۴ مارس ۲۰۱٣)
نوروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۱ (۱۶ مارس ۲۰۱٣)
ترانه ها‌ی بهاری در غربت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۱ (۱۱ مارس ۲۰۱٣)
تسلیت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۱ (۲٨ فوریه ۲۰۱٣)
نصایح پیرانه!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۱ (۲۲ فوریه ۲۰۱٣)
چشم انداز عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۱ (۱۵ فوریه ۲۰۱٣)
به امانت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۱ (۹ فوریه ۲۰۱٣)
انگیزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۱ (۲٨ ژانویه ۲۰۱٣)
حدیثِ من و نعمت پرورده گانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۱ (۱۹ ژانویه ۲۰۱٣)
شب چلّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۱ (۱ ژانویه ۲۰۱٣)
آوایی از پشت چپر‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۲)
مرگِ ساز زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۱ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۲)
زهدان شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۱ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۲)
در غم کوچ شقایق‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۱ (٣ دسامبر ۲۰۱۲)
تا شکوهِ انفجارِ ناب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۱ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۲)
از بیداد جهل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۱ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۲)
شمّاطه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۱ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۲)
غزل ترانه‌های سالگشتگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۱ (۲ نوامبر ۲۰۱۲)
شراره‌ی کبریتِ بهانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۱ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۲)
خیّامی (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲)
در حسرتِ عصای معجزتی دیگرگونه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۱ (٨ اکتبر ۲۰۱۲)
نظر گاهِ وسعت‌هایی‌ بکر و زاینده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۱ (۴ اکتبر ۲۰۱۲)
قصیده‌ی بلند عمر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۱ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲)
نوستالژی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹۱ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
Blasphemy
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲)
Armageddon
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۱ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲)
بر بلندِ سکوی سعادت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۱ (۲۷ اوت ۲۰۱۲)
برای گًل‌های نه‌ “همین پنج روز و شش ِ ” شاملو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۱ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۲)
عطوفتِ عالمتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۱ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۲)
شهامت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۱ (۱۷ ژوئیه ۲۰۱۲)
انگاره‌ی واپسین شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۱ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲)
در کمینگاه شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۱ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۲)
چشم شیطان کور!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۱ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۲)
در سوگ پدر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۱ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۲)
شبانه ها‌ی تلخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
زیرا که من یک ایرانی یهودی ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۱ (۵ ژوئن ۲۰۱۲)
جیغ ِ سرخ ِ زنجره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۱ (٣۱ می ۲۰۱۲)
به بهانه ی زادروزم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۱ (۲۶ می ۲۰۱۲)
قدر ِ قصه‌ی شهرزاد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۱ (۲۲ می ۲۰۱۲)
درد آزمون ِ شکست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۹ می ۲۰۱۲)
مادر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۶ می ۲۰۱۲)
قدر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱٣ می ۲۰۱۲)
تامل در اسرار آفرینش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۱ (٨ می ۲۰۱۲)
خلیج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۹ آوریل ۲۰۱۲)
” خیّامی به چند روایت “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹۱ (۱۶ آوریل ۲۰۱۲)
“آتش اندازانِ تفرقه”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣۹۱ (۱۰ آوریل ۲۰۱۲)
میعاد آشتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۱ (۶ آوریل ۲۰۱۲)
” عتابی به خود ِ خویشتن “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۱ (٣ آوریل ۲۰۱۲)
بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۱ (۲٨ مارس ۲۰۱۲)
یادواره‌ی رنگین کمان و رگبار بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۱ (۲۴ مارس ۲۰۱۲)
نوروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۱ (۲۱ مارس ۲۰۱۲)
“به پیشباز بهار”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۰ (۱۷ مارس ۲۰۱۲)
بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۰ (۱۲ مارس ۲۰۱۲)
زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۰ (۷ مارس ۲۰۱۲)
تکرار اندیشه‌های سالخورده‌گی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۰ (۴ مارس ۲۰۱۲)
دلخواستِ واپسین من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۰ (۲۰ فوریه ۲۰۱۲)
بشکند دستی‌ که طرح این فراق افکند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ (۱۴ فوریه ۲۰۱۲)
” شعبده باز طبیعت “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۰ (۱۱ فوریه ۲۰۱۲)
” من رفتم “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۰ (۶ فوریه ۲۰۱۲)
” پندار ِ آز گون ِ جاودانه شدن “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۰ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۲)
من رفتم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۰ (۴ ژانویه ۲۰۱۲)
خوش آهنگی ِ صوتِ دُهل از دور!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۰ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۱)
میراث خواران طرح آفرینش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
توفان ِ بی‌ پایان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۱)
وه‌ چه آرامش ِ جان بخشی !
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۰ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۱)
واپسین آزمون دلدادگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۰ (۷ دسامبر ۲۰۱۱)
سرودی از سکوت و صبوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۰ (۲ دسامبر ۲۰۱۱)
در پرده ی حیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۰ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۱)
” روان شناختی‌ فلسفی‌ سیاست!! “
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۱)
پیدایش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۰ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۱)
خیّامی (۱)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣۹۰ (٨ نوامبر ۲۰۱۱)
شبگیری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۰ (۲ نوامبر ۲۰۱۱)
در پس پرده‌ی تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۰ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۱)
غزلفریاد میهن دوستی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۰ (۲٣ اکتبر ۲۰۱۱)
هجای هجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۰ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۱)
امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۰ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۱)
زوالِ ظلمات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۰ (۹ اکتبر ۲۰۱۱)
۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=4411 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More