حسن رحمان پناه – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

نامش قرن ها دوام خواهد آورد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۷ (۱۴ مارس ۲۰۱۹)
گسترش اعتراضات در عراق و ایران، نقطه امیدی در رهایی از حکومت استبدادی و مذهبی در دو کشور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
مجاهدین، دیپلماسی، رۆیای قدرت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۷ (۲ ژوئیه ۲۰۱٨)
اسب ها در سربالایی همدیگر را گاز می گیرند!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣۹۷ (۲۷ ژوئن ۲۰۱٨)
بی اخلاقی دولت ها و نهادهای سرمایه بین المللی مرز نمی شناسد؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۶ (۱۵ مارس ۲۰۱٨)
چهار سال خودمدیریتی دمکراتیک و ۱۴ روز مقاومت سرافرازانه عفرین
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۶ (۴ فوریه ۲۰۱٨)
نارضایتی های مردمی “توطئه” جناح های حکومتی نیست، عمق نفرت از کل رژیم اسلامی است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۶ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۷)
اتحاد مثلث ارتجاع!؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۷)
در استقبال از اول ماه مه، روز اتحاد جهانی طبقه کارگر
کارگری –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۷ آوریل ۲۰۱۷)
انفجارهای استانبول ، “نعمت الهی” برای ادامه یورش به حزب دمکراتیک خلق ها!
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۵ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۶)
فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در گذشت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۵ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۶)
فاشیسم اردوغان، نمونه برجسته فاشیسم کنونی
جهان –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۵ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۶)
نه ناسیونالیسم ایرانی، نه فاشیسم مذهبی، زنده باد هم سرنوشتی انسانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۵ (۱ نوامبر ۲۰۱۶)
اشغال جرابلس توسط ترکیه، وحشت از پیشروی “یگانهای مدافع خلق”
جهان –  تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱٣۹۵ (۲۵ اوت ۲۰۱۶)
مجلس آلمان، کشتار ارمنی‌ها در ترکیه عثمانی را “نسل‌کشی” نامید
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۵ (٣ ژوئن ۲۰۱۶)
فرانسه قلب انقلابات در اروپا
جهان –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۵ (۲۷ می ۲۰۱۶)
در استقبال از اول ماه مه، روز جهانی کارگر
کارگری –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوریل ۲۰۱۶)
ترور سیاسی یک مستندساز سوری ضد “داعش” در ترکیه
جهان –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۴ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۵)
ایران سومین زندان روزنامه نگاران در سطح جهان
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۴ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۵)
زخمی به عمق ۳۷ سال بر پیکر مردم ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۴ (۹ دسامبر ۲۰۱۵)
ناقوس کلیساها در اسپانیا برای که به صدا درآمدند؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۴ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۵)
شراب و سیاست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۴ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۵)
“اردوغان” در سایه تفنگ، پیروز انتخابات ترکیه شد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴ (۲ نوامبر ۲۰۱۵)
نه هویت ملی، نه تفاوت مذهبی، زنده باد هویت انسانی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۴ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۵)
دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۵)
در ایران تحت حاکمیت “امام زمان” فساد ۸۰ میلیارد تومانی به دلیل ناچیز بودن قابل بازخواست نیست؟!
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
انسانیت زنده است
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۴ (۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
۲۸ مرداد، فرمان جهاد خمینی، “خلق کرد در بوته آزمایش”
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۴ (۱۶ اوت ۲۰۱۵)
۷۰ سال بعد از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی
جهان ناامن تر از گذشته است

جهان –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۴ (۷ اوت ۲۰۱۵)
حمایت “ناتو”از ترکیه، حمایت از تروریسم و جنگ طلبی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۴ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵)
دولت اسلامگرای ترکیه از حمایت داعش تا یورش نظامی به آن؟
جهان –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۴ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۵)
تقابل با تروریسم اسلامی
از مقاومت در کوبانی تا تعطیلی مساجد در تونس

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ تیر ۱٣۹۴ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۵)
انتخابات ترکیه و رویاهای ممنوعه اردوغان؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۴ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۵)
روز معلم در ایران
از سرکوب تا جعل حقایق توسط جمهوری اسلامی!

اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۹ آوریل ۲۰۱۵)
ایران هفتمین کشور در سانسور رسانه ها
و سومین زندان روزنامه نگاران

حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲٣ آوریل ۲۰۱۵)
مرگ یا زنده بودن عزت ابراهیم، پایان منازعات عراق نیست!
جهان –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۴ (۲۰ آوریل ۲۰۱۵)
ثروت و فقر، دو چهره واقعی جهان کنونی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹٣ (۴ مارس ۲۰۱۵)
جنایت تازه بنیادگرایان اسلامی در بنگلادش
جهان –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹٣ (۲٨ فوریه ۲۰۱۵)
در جامعه ای که جلاد، حاکم است!
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹٣ (۲۱ فوریه ۲۰۱۵)
ایران قتلگاه کارگران!
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹٣ (۷ فوریه ۲۰۱۵)
در سالگرد “انقلاب مردم مصر”
معترضین این کشور کشتار می شوند

جهان –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹٣ (۲۶ ژانویه ۲۰۱۵)
نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹٣ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۴)
۱ نوامبر جهانی شد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹٣ (۲ نوامبر ۲۰۱۴)
مقاومت کوبانی
صف مبارزه و همبستگی را متحد کرد

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹٣ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۴)
پارلمان ترکیه، صدور مجوز جنگ علیه داعش
یا خاموش کردن آتش مبارزه مردم کرد؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹٣ (۵ اکتبر ۲۰۱۴)
تخریب مجسمه لنین و صدای پای فاشیسم!
جهان –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹٣ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۴)
سنت صدور قطعنامه مشترک در اول ماه مه را، پاس بداریم
کارگری –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۵ آوریل ۲۰۱۴)
دفاع از شاهرخ زمانی، دفاع از جنبش کارگری ایران است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹٣ (۱۰ آوریل ۲۰۱۴)
مارکس جاودانه است
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۲ (۱۵ مارس ۲۰۱۴)
اعتصاب کارگران “چادرملو”
تجربه ای که باید از آن آموخت

کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۲ (٨ فوریه ۲۰۱۴)
آریل شارون “قصاب مردم فلسطین” مرد!
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۲ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۴)
خبرنگاران در تیررس مستقیم!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۲ (۵ ژانویه ۲۰۱۴)
کشتار و اعدام در سیستان و بلوچستان، نبرد دو جبهه ارتجاعی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۲ (۲۷ اکتبر ۲۰۱٣)
سوریه، بوی گاز شیمیایی، بوی جنگ امپریالیستی!
جهان –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
ارثیه ماندلا!
جهان –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۲ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱٣)
متهمی که تاریخ را وارونه جلوه می دهد!
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۱ (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۲)
“نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم”
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣٨۹ (۱۵ اوت ۲۰۱۰)
انتخابات عراق، امیدها و نگرانی ها؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣٨۹ (٣۰ مارس ۲۰۱۰)
وقتیکه پزشک جلاد میشود؟!
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨۶ (۱۴ ژانویه ۲۰۰٨)
دستگیری محمود صالحی و اول ماه مه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣٨۶ (۱۱ آوریل ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=7014 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More