استقرار یک نظم انسانی وظیفه فوری امروز است نه فردا – بیانیه ی انتخاباتی حزب کمونیست ترکیه 

حزب ما از نامزدهای هیچ یک از احزاب مخالف درون نظام حمایت نخواهد کرد. حزب ما معتقد است که وظیفه اصلی چپ در انتخابات ریاست‌ جمهوری معرفی نامزدی برای این مقام است که مدافع و بیانگرخواسته های خلق زحمتکش ما...

اخبار روز: انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است در ماه ژوئن سال آینده (۲۰۲۳) برگزار شود. حزب کمونیست ترکیه با انتشار بیانیه ی مشروحی، ارزیابی و سیاست های خود نسبت به این انتخابات را اعلام کرده است. این بیانیه در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۲ منتشر شده است

به مردم ما…

۱. از بین بردن نظم اجتماعی که نابرابری، فقر، بیکاری، استبداد، بی عدالتی و جنگ را در ترکیه و جهان ایجاد می کند و ایجاد نظمی انسانی به جای آن، وظیفه فوری امروز است نه فردا. نابهنگام دانستن این وظیفه و به تعویق انداختن آن؛ پذیرش سلطه انحصارات بین المللی است که میلیاردها انسان را به سوی نابودی کشانده است.

۲. امروزه در ترکیه و جهان موازنه های سیاسی تحت تاثیر نظام استثماری است و دلیل اصلی تداوم این نظام به نفع اقلیت کوچکی که از آن بهره می برند، این است که اکثریت مردم جهان متقاعد شده اند این نظم غیر قابل تعویض است.

۳.حزب کمونیست ترکیه جزئی از این باور نخواهد بود و با تمام نیرو برای تغییر این تصور و قرار گرفتن خلق زحمتکش در برابر این نظام به مبارزه ادامه خواهد داد. حزب ما در هیچ شرایطی از این مبارزه دست بر نخواهد داشت.

۴. در زمانی که هزینه های زندگی غیرقابل تحمل شده است، در حالی که ثروتمندان بزرگ سود را به سود خود اضافه می کنند و در دورانی که برای تقسیم جدید جهان جنگ جدیدی – هرچند هنوز در سطح منطقه – به راه افتاده است، حزب کمونیست ترکیه در بیرون از سیستم و در مقابل تلاش تازه نظم کنونی برای بهبود سرمایه داری وحشی قرار دارد و خواهد ماند، حزب کمونیست ترکیه در خارج از سیستم و علیه تلاش ها برای بهبود نظم موجود، یعنی بربریت سرمایه داری باقی خواهد ماند. هدف این تلاش ها بهبود این نظم ویران نیست، بلکه زنده نگه داشتن آن است. این نظم مبتنی بر بهره برداری به هیچ وجه قابل بهبود نیست. دستیابی به برخی دستاوردها فقط با به زیر بردن مصممانه اساس این نظم و با تشکل سازمان یافته در مبارزه میسر خواهد بود.

۵. وقتی با دروغی که “اساس همه مشکلات ترکیه از اردوغان نشاُت می گیرد” روبرومی شویم، مخالفینی را می بینیم که در تلاش نشان دادن راه حلی تقلبی به مردممان هستند، که بیراهه ای بیش نیست. اینان در جهت ادامه حیات نظام بهره کشی و منافع سرمایه داران داخلی و خارجی وظیفه به عهده گرفته اند. حزب کمونیست ترکیه دنباله رو این مخالفت پنهان و آشکار [با اردوغان] نخواهد شد.

۶. بیست سال قبل همین طبقه سرمایه دار به حزب عدالت و توسعه مسئولیت داد و پشت برنامه های سیاسی – اقتصادی که تاراج منابع کشور را سرعت بخشیده، ایستاده است. آنهایی که امروز با دولت وقت چانه می زنند، نوسرمایه دارانی هستند که موقعیت خود را تثبیت می کنند. هم اتحاد احزاب حاکم و هم ائتلاف شش حزب مخالف دولت * و هم دولت عدالت و توسعه همه در خدمت سرمایه داری هستند. در انتخابات پیش رو اهمییتی ندارد که کدامیک از این ائتلاف ها پیروز شود، بازنده انتخابات، مردم ما و برنده آن سرمایه داران ثروتمند خواهند بود.

۷. اردوغان به تنهایی منشا مشکلات ترکیه نبوده بلکه این نظام سرمایه داری است که اردوغان را به عنوان یک مشکل آفریده است. از ابتدای کار حزب کمونیست ترکیه در برابر حزب عدالت و توسعه موضع قاطع داشته و این موضع را ادامه خواهد داد تا رخوت و تسلیم اردوغان در مقابل انحصارات بین المللی و سرمایه داران داخلی که در هم تنیده شده اند، به تسلیم کشور در برابر کارفرمایان مبدل نشود

۸. در یک بحران اقتصادی تاریخی، مخالفین حکومت با آرام کردن خشم به حق خلق و با گفتن «منتظر انتخابات باشید» تلاش می کنند تا از این خشم به حق نسبت به اردوغان، برای محافظت از سرمایه داری سوء استفاده کنند تا همچنان به سودهای کلان ادامه دهند. ما اجازه نخواهیم داد.

۹. در حالی که حزب کمونیست ترکیه به مبارزه همه جانبه خود علیه حکومت حزب عدالت و توسعه ادامه می دهد، موضع سازش ناپذیر خود را تقویت و حفظ خواهد کرد تا خلق ما انتخابات را تنها راه رهایی نبینند و فقط قانع به مخالفت با سیاستهای حکومت فعلی نباشد.

۱۰. راه حل های ساخته گی و بیراهه های مخالفین دولت وقت، برای خلق ما هزینه هایی هستند که باعث مشروعیت دولت حزب عدالت و توسعه در مجامع بین المللی شده و عمر آن را هرچه بیشتر طولانی و جامعه را درمانده می کند.

۱۱. شمار کسانی که از استثمار، نابرابری، وابستگی به امپریالیسم، ارتجاع و دروغ خسته شده و به این باور می رسند که این نظم باید تغییر کند و به صفوف حزب کمونیست ترکیه می پیوندند، روز به روز بیشتر می شود.این تازه آغاز راه است و حزب ما به زودی این فکر را که نابودی این نظام اجتماعی به ویرانی می انجامد از بین خواهد برد.

۱۲. با این حال، در راستای تقویت مبارزه برای سوسیالیسم، حزب کمونیست ترکیه به دنبال راه هایی برای همکاری با تمام نیروهای سیاسی که ارزیابی های مشابهی از تصویر سیاسی فعلی در ترکیه دارند، می باشد.

۱۳. بخش بزرگی از مردم، از سالهای طولانی حکومت حزب عدالت و توسعه و رویکرد پیوسته به راست سیاست های دولتی ناراضی هستند و وحدت چپ به یک خواست حقیقی تبدیل شده است. حزب کمونیست این اشتیاق را با ارزش دانسته و نگران نسخه وحدتی است که از اصول اساسی چپ خالی شده و به چیزی سحرگونه که اتحاد چپ را تخریب می کند، مبدل گردد

۱۴. حزب کمونیست ترکیه تمامی کمونیست هایی که در گذشته افتخار عضویت در این حزب داشته اند را به صفوف خود دعوت می کند. بخشی از پراکندگی چپ امروز محصول اختلافات واقعی طبقاتی و ایدئولوژیک است. نادیده گرفتن این تفاوت ها باعث شکست تمامی تلاشهای وحدت شده است. با این حال، این نیز یک واقعیت است که تقسیم بندی هایی در چپ وجود دارد که نمی توان آن را از نظر تاریخی یا اجتماعی فهمید.خلق زحمتکش نه وقت و نه علاقه ای به مواضعی دارند که از رنج های زندگی به دورند. از این نظر، حزب کمونیست ترکیه آماده است تا مطمئن شود دستاوردهای سیاسی و تشکیلاتی که به دست آورده است، مطابق با برنامه و سنت حزب کمونیست ترکیه می باشد.

۱۵. وقتی امروز از «وحدت در چپ» صحبت می‌شود، این طور به نظر می رسد که تشکل‌هایی با اهداف و برنامه‌های بسیار متفاوت باید با هم متحد شوند، همکاری کنند یا ائتلاف تشکیل دهند. بخصوص در مورد انتخابات حرکتی متحد را آرزو می کنیم. حد و مرز چپ در حال حاضر نامشخص است. آن چه از طرف بازیگران داخل نظام، به نام چپ معرفی می شود و از سوی سرمایه داران حمایت می شود، تماما برای بی تاثیر کردن چپ واقعی است. به همین دلیل حزب کمونیست ترجیح می دهد راهکار خود راآشکارا بیان کند.

۱۶. حزب کمونیست ترکیه بر این واقعیت پافشاری می کند که تشکل های سیاسی چپ که اهداف و برنامه های متفاوتی دارند، می توانند و باید با حفظ موجودیت مستقل خود، در جهت اهداف مشترک عمل کنند. نقطه شروع در اینجا این است که به وضوح آماج خود را روشن کنیم.

۱۷. حزب کمونیست ترکیه خواستار ایجاد جنبش مشترکی است که موضعی آشکار علیه نظام استعماری و نمایندگان سیاسی آن اتخاذ کند، مصمم به مبارزه با امپریالیسم و ​​همه نهادها و کشورهای امپریالیستی باشد و از سکولاریسم در برابر ارتجاع مذهبی دفاع کند. آنچه ذکر کردیم، ارزش‌های مشترک چپ است و این ارزش‌ها زمینه لازم را فراهم می‌کند تا زحمتکشان در عرصه سیاست نیرو بگیرند و ترکیه در مسیر رهایی اجتماعی قدم بگذارد.

۱۸. نباید اجازه داد فرهنگ سیاسی دولت و اپوزیسیون قانونی که می توان آن را غیراصولی نامید، چپ را آلوده کند. به همین دلیل، در حالی که حزب کمونیست ترکیه موضعی سازنده برای گرد هم آوردن تمام نیروهای مخالف سرمایه، امپریالیسم و ​​ارتجاع دارد، اما بخشی از پلاتفرمی نخواهد شد که با نگرش ها و رویکردهای حزب به بهانه ی تاکتیک های انتخاباتی در تضاد قرار بگیرد. حزب به وظیفه خود در هشدار دادن به زحمتکشان در برابر این ناشفافی ها عمل خواهد کرد.

۱۹. حزب به بهانه ی چانه زنی های انتخاباتی،این اصول را زیر پا نمی بگذارد. حزب برای اینکه صدای زحمتکشان در انتخابات آتی باشد، سه اصل را برجسته می کند و به هر دلیلی بی اهمیت جلوه دادن و کم رنگ کردن آن ها را نمی پذیرد.

۲۰. مذاکراتی که حزب ما با EMEP (حزب زحمتکشان ترکیه) و حزب چپ در سال گذشته آغاز کرد، به نتایج معینی رسید؛ زیرا هر سه حزب احساسات مشابهی داشتند. این نتایج شور و هیجانی را در افکار عمومی ایجاد کرد، این سه حزب که برخاسته از سنت های تاریخی متفاوت و دارای نقاط آغازین سیاسی و ایدئولوژیک متفاوتی هستند، نیروهای خود را علیه استثمار، امپریالیسم و ​​تئوکراسی متحد کرده و برای ایجاد یک حرکت اجتماعی گسترده در دوره آینده تلاش می کنند. این خود یک پیروزی است. 

۲۱. وقتی سه حزب دور هم جمع شدند، حزب ما آگاه بود که دیگر تشکل های سیاسی نیز از اصول مورد بحث دفاع می کنند. به همین دلیل، هدف ایجاد یک چارچوب محکم است که هرکسی که این چارچوب را می پذیرد، عضو برابر جنبش مشترک ایجاد شده باشد.

۲۲. این سه حزب باید در درجه اول دلایلی را ارزیابی کنند که چرا EMEP، (حزب زحمتکشان ترکیه) و حزب چپ و حزب کمونیست ترکیه تا کنون نتوانسته اند یک فراخوان ساده و روشن انجام دهند. مهمترین موضوع جبران این تاخیر است.

۲۳. در این مرحله، حزب کمونیست ترکیه فعالیت های خود را بر پایه زیر تشدید خواهد کرد:

الف. موضع گیری علیه استثمار، امپریالیسم و ​​تئوکراسی را نباید با رویکرد «همه اینطور فکر می کنند» کنار گذاشت. حزب کمونیست ترکیه قصد ندارد در جزئیات گیر کند و عرصه را برای اتحاد نیرومند کارگران که ترکیه به آن احتیاج دارد تنگ کند. با این حال، تا زمانی که چپ به هر سه اصل بالا صورت روشنی ندهد و این اصول را با گفتمان روشن و انقلابی مناسب زنده نکند، نمی‌تواند از سیاست مسلط جدا و به یک گزینه واقعی تبدیل شود.

ب. هدف «رهایی از رژیم کاخ» [اردوغان و اطرافیانش] نمی‌تواند جایگزین این سه اصل شود، برعکس، مبارزه با دولت عدالت و توسعه تنها در مبارزه با استثمار، ارتجاع مذهبی و امپریالیسم معنا پیدا می‌کند.

ج. حزب کمونیست ترکیه آنچه را که از این سه اصل می‌فهمد، بی هیچ شبه ای، با تمام تشکل‌های چپ در میان می‌گذارد و تلاش می کند از نظرات آن ها با خبر شود. در هر صورت در خصوص تضاد کار و سرمایه، مبارزه با امپریالیسم و لائیسته گفتگوی سالم و حمایت از آن برای چپ ترکیه بسیار مفید خواهد بود.

د.  حزب کمونیست ترکیه تمام تلاش خود را می کند تا حزب زحمکتکشان EMEP، حزب چپ و حزب کمونیست ترکیه همکاری خود را ادامه دهند و یک جنبش مشترک حول این سه اصل ایجاد کنند. اما اگر این سه حزب به دلایل سیاست‌های انتخاباتی نتوانند ابتکار مشترکی را اتخاذ کنند، حزب ما بدون آن که خللی در مناسبات خود با دو حزب به میان آورد، راه های دیگری را برای تصمیمات مشترک با دیگر نیروهای همفکر امتحان خواهد کرد تا اقدامات و حرکت مشترکی با آنها اتخاذ کند.

ه. حزب کمونیست ترکیه انتخابات آتی را نه به عنوان یک موضوع جداگانه، بلکه به عنوان بخشی از مبارزه علیه استثمار، امپریالیسم و ​​ارتجاع می داند. به همین خاطر در سیاست انتخاباتی ما عدول از اصول سه گانه بالا جای هیچ گفتگویی ندارد.

و. حزب کمونیست ترکیه در انتخابات آتی با برنامه، نام و نامزدهای خود شرکت خواهد کرد. البته همراه با احزابی که در برابر استثمار، امپریالیسم و ​​ارتجاع موضعی مصمم و مشترک دارند، با احزابی که در برابر استثمار، امپریالیسم و ارتجاع مذهبی موضعی قاطعانه و همگون دارند همراهی می کند و گامهای مشترکی برمی دارد. ما مصمم هستیم از هیچ حزب و از لیست نمایندگان هیچ حزبی دیگری در انتخابات حمایت نکنیم.

ز. حزب ما معتقد است که وظیفه اصلی چپ در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی نامزدی برای این مقام است که مدافع و بیانگر خواسته های خلق زحمتکش ما باشد. حزب کمونیست ترکیه تمام تلاش خود را برای انجام یک کار مشترک در این جهت به کار خواهد گرفت، اما اگر نتیجه ای حاصل نشد، همچنان به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

ح. حزب ما از نامزدهای هیچ یک از احزاب مخالف درون نظام حمایت نخواهد کرد و در این خصوص گفتگویی نخواهد کرد. از منظر مبارزات سیاسی و اجتماعی ترکیه عبور از سدّ اردوغان اهمییت دارد. اما تعیین کننده اساسی عبور از این سد، تقویت فرهنگ مبارزاتی تشکل های در حال ایجاد خلق زحمتکش – که در دوره اخیر ظاهرشده اند – خواهد بود.

ط. – حزب کمونیست ترکیه بارها اعلام کرده است تحت هیچ شرایطی ( مثلا در دور دوم) حتی اگر راه برون رفتی نباشد، موضعی را اتخاذ نخواهد کرد که به انتخاب مجدد اردوغان کمک کند. این موضع نه حمایت از کاندیدای “ائتلاف ملی” بلکه برای گرفتن وسیله ی از دست مخالفین درون نظام است که از عکس العمل ها علیه دولت حزب عدالت و توسعه سواستفاده می کنند. حتی اگر نتوانیم گرایش به تفکر “بد – بدتر” را که همچنان مقبولیت وسیعی دارد، تا وقت انتخابات عوض کنیم، چنین گرایشی در مواضع حزب ما به انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. حزب کمونیست ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری علیه استثمار، امپریالیسم و ارتجاع مذهبی حرف خود را خواهد زد، گزینه ای را ایجاد خواهد کرد و وظیفه خود را برای افشای نمایندگان سرمایه داری به بهترین شکل ممکن انجام خواهد داد.

ی. حزب ما تاکید می کند که با توجه به تحولات جهان و ترکیه احتمال به عقب انداختن انتخابات و یا تقلب در نتایج آن براحتی انجام پذیر می باشد ولی یکی از وظایف اصلی دوره پیش روی ما عدم تمرکز مردم تنها بر روی انتخابات است. تمامی هسته های حزب، اماکن تجمع حزبی و خانه های کارگری برای تقویت سازماندهی خلق به تلاش خود ادامه می دهند. همکاری در چپ نباید فقط به انتخابات محدود شود و یا انتخابات را در مرکز همکاری قرار دهد. این برای مبارزات زحمتکشان ترکیه اهمیت حیاتی دارد.
انتخابات تنها با آفرینش جنبش متشکل خلق معنی خواهد داشت.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه – ۱۷ مارس ۲۰۲۲خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=146450 لينک کوتاه

4 2 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More