جبهه ی ملی خطاب به رضا پهلوی: سوگند پادشاهی را لغو و خود را جمهوری خواه اعلام کنید!

نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به آقای رضا پهلوی

 آقای رضا پهلوی، ولیعهد آخرین پادشاه ایران

به شما به عنوان یک فرد ایرانی هموطن خود درود می گوییم وادای احترام می کنیم.

شما در مصاحبه ی خود در روز ۱۳ خرداد۱۴۰۱ که با پوشش رسانه ای تدارک شده ی گسترده ای انجام گرفت،مطالبی را ذکر کردید که واکنش های گوناگونی را به دنبال داشت و ما را نیز ناگزیر می کند که جهت تنویر افکار عمومی  نسبت به برخی از نکات آن مصاحبه، به روشنگری بپردازیم. شما ضمن بیانات خود گفتید از اپوزیسیون جمهوری اسلامی نا امید هستید و خود اپوزیسیون را بخشی از مشکل اوضاع فعلی دانستید.باید به شما یادآوری کنیم پس از انقلاب بهمن ۵۷ ، نحله های مختلف اپوزیسیونی که شما آن را بی خاصیت و بخشی از مشکل نامیده اید،در شرایطی بسیار خطیر و دشوار درگیر مبارزه ای پیگیر و مداوم با اقتدارگرایان و انحصارطلبانی که به اهداف ملت از انقلاب پشت نمودند،بوده و هستند.دراین مبارزات در طول بیش از چهاردهه ،هزاران کشته و ده ها هزار زندانی در شرایط بسیار دشوار و هزاران نفر تکفیر شده و جلای وطن کرده و از هستی ساقط شده داشته اند.از همان ماه های اول،در مخالفت با اعمال و رفتار حاکمان جمهوری اسلامی برخاسته از انقلاب،صدها حرکت اعتراضی انجام داده،هزاران نشریه و بیانیه منتشر کرده و تا  به امروز از پای ننشسته اند واین خیزش همگانی امروز نتیجه روشنگری و افشاگری آنان نسبت به خطا ها و انحرافات حکومت ، طی سال ها تلاش ،شکل گرفته است.اکنون شما چگونه به خود اجازه می دهید که اپوزیسیون حاضر در ایران با سال ها فداکاری و ایثار و پرداخت آن همه هزینه را بی خاصیت و بخشی از مشکل بدانید؟ بر عکس به دلایل روشن این شمایید که با مواضع مبهم و غالبا ضد ونقیض، در سر راه وحدت ملی و تلاش مردم ایران در جهت استقرار حاکمیت ملی و آزادی و استقلال در این سرزمین بخشی از مشکل هستید.شما از یک طرف در ۴۲ سال قبل در قاهره در انظار عمومی سوگند پادشاهی یاد کرده اید و از طرف دیگر در نوار صوتی خود در سال گذشته می گوئید که رژیم پادشاهی موروثی را قبول ندارید و طرفدار نظام جمهوری و انتخابی میباشید.و یا ذکر می کنید که اصلا مایل به فعالیت سیاسی و داشتن هیچ مقامی نیستید.این سر در گمی از کجا ناشی می شود که موجب تفرق دیدگاه های مختلف گردیده و انسجام و وحدت ملی ایرانیان را دچار مشکل نموده  و برای جمهوری اسلامی فرصت مغتنمی را فراهم می سازد؟

 شما و طرفداران شما انقلابیون سال ۵۷ را که یقینا اکثریت قریب به اتفاق اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی ملت ایران را تشکیل می داده اند مسئول سیاه روزی ها و نابسامانی های امروز کشور معرفی می کنید در حالیکه همه کس میداند که تمام انقلاب ها در طول تاریخ و در تمام جهان در اثر رفتار غلط وسیاست های نادرست حکومت های مستقر روی می دهند. البته قدرت های خارجی هم سعی میکنند تا برای حفظ منافع خود بر امواج انقلاب سوار شده و اهداف خود را به پیش ببرند.  بنا بر این اولین مسئول انقلاب ایران هم کسی به جز محمد رضا شاه پهلوی یعنی پدر شما نیست.اگر به سخنرانی تلویزیونی ایشان در روز ۱۵ آبان ۵۷ یک بار دیگر نگاه کنید می بینید که به تمام مفاسد و مظالمی که موجب بروز انقلاب ایران شد،اذعان کرده اند.

از کودتای اجنبی ساخته ۲۸ مرداد۳۲ تا زمان انقلاب۵۷ قانون اساسی مشروطیت زیر پا گذاشته شد و پادشاه همواره حکومت کرد نه سلطنت.همه امور کشور را در ید قدرت انحصاری خود گرفت.آیا نباید ایشان مسئول وقوع انقلاب و تمام مصائب و تیره روزی های امروز مردم ایران شناخته شود؟ البته در قبال آن رفتار ها هیچ تقصیری متوجه شخص شما نیست اما حد اقل اظهار نظردر باره گذشته نشان دهنده طرز تفکر و داوری و عقاید شماست .شما  به کودتای ۲۸ مرداد و همکاری دربست دربار با دستگاه های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا ، به زندانی کردن نخست وزیر قانونی و قهرمان ملی کردن نفت تا پایان عمر،به اعدام فجیع دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی، به استبداد و اختناق و رفتار ساواک ،به اعدام ها وزندان ها وشکنجه ها، به تاسیس حزب واحد رستاخیز و گفتن اینکه هرکس عضو این حزب شاه ساخته نشود باید از مملکت برود، به پیش کش کردن بخش مهمی از خاک ایران یعنی بحرین به قدرت های استعماری ، به برگزاری جشن های نمایشی پر هزینه و تحمیل کردن مخارج سنگین آن ها بر گرده ملت محروم ایران و به انواع فساد ارکان حکومت ورود نمی کنید و نسبت به این مسائل اعلام موضع نمی نمائید و بدون ورود به آن مظالم و محکوم کردن آن ها فقط می خواهید از عنوان «شاهزادگی» و فرزندی آن پادشاه برخوردار شوید که این تناقض قابل قبول نیست.

آقای رضا پهلوی! شما به دلیل توارث و فرزندی شاه سابق،دارای یک موقعیت بدون بدیل و کاملا استثنائی می باشید. شما ولیعهد شاه سابق ایران هستید.شما به عنوان وارث رژیم پادشاهی و سلطنت شناخته می شوید.شما چه بگوئید و چه بر زبان نیاورید نماد نظام سلطنتی تلقی می شوید و هرکس به ندای وحدت خواهی شما پاسخ مثبت بدهد و با شما همکاری نماید به طور واضح تایید کننده نظامی که شما نماد آن هستید شناخته خواهد شد. از همین روی گروه های بسیاری از جامعه که طالب استقرار حاکمیت ملی بر اساس رای و انتخاب مردم بوده و به استقلال و آزادی و عدم وابستگی به قدرت های بیگانه اعتقاد دارند و بازگشت به گذشته را قبول نداشته و نگاه مترقیانه و رو به جلو دارند،علیرغم اوضاع اسفناک و مشقت بار موجود نمی توانند با شما همراه شوند و اتحاد با شما را، اتحاد «همه با نظام سلطنتی» به شمار می آورند.به ویژه که تجربه تلخی هم از«همه با هم»در ضمیر مردم ایران رسوخ کرده که به آسانی زدوده شدنی نیست.ازهمین جاست که شما در وضعیت فعلی نه عامل همگرایی واتحاد که موجب نفاق و واگرایی شناخته می شوید یعنی دقیقا بخشی از مشکل بر سر راه وحدت نیرو ها می باشید..مگر آنکه موضع خود را نسبت به گذشته و نسبت به نظم آینده کشور با صداقت و صراحت اعلام نمائید.اگر شما حقیقتا به فکر رهایی ایران از چنگال استبداد و مخمصه کنونی بوده و به طور واقعی به نظام جمهوری و رای مردم و آینده روشن این کشور پس از یکصدوبیست سال تلاش ناکام که  برای استقرارحاکمیت ملی وآزادی پشت سر گذاشته، اعتقاد دارید سوگند پادشاهی ۴۲ سال قبل را لغو کنید و به اطرافیان خود بگوئید از واژه «شاهزاده»برای شما استفاده نکنند و جمهوری خواهی خود را به صراحت اعلام نمایید وهواداران خود را در یک جمعیت جمهوری خواه متشکل نمایید.و آنگاه در عرصه سیاسی کشور گام بگذارید و اگر به آن سوگند و تعهد برای اعاده مشروطه سلطنتی پای بندید به وضوح بیان کنید و یک حزب سلطنت طلب بر پا کنید تا تکلیف برای همه روشن باشد. قبل از اعلام موضع شفاف در مورد آینده، فراخوان دادن و دخالت شما در جنبش مردم ایران، سازنده نبوده و به عنوان موج سواری وترفندی برای مصادره جنبش تلقی می گردد. ونتیجه ای جز جلوگیری از ایجاد وحدت ملی و تضعیف و تخریب خیزش مردم و خوشنودی حکومت درمانده و به بن بست رسیده و بدون آینده جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

تهران-پنجم تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدیخبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=159225 لينک کوتاه

3.6 7 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
8 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
على شريف
على شريف
شنبه, ۱۱ تیر, ۱۴۰۱ ۲۲:۰۱

کاملا منطقى

unmasked
unmasked
جمعه, ۱۰ تیر, ۱۴۰۱ ۲۲:۳۵

آقا و خانم مبارز تو را به خدا ما پهلوی را میزنیم کنار شما هم بیا میدان و انقلاب را شروع کن منتظر چه هستی؟۴۰ سال است رجز می خوانید.
۴۰ سال است عده ای یک گوشه تمرگیده اند و به مردم با اخم وتخم، تشر می زنند چرا نشسته اید بریزید خیابان و انقلاب کنید تا ما بیاییم و بر شما حکومت کنیم.
تا مردم به خیابان می آیند و شروع به اعتراض می کنند همه خودشان را رهبر و جلو دار نشان می دهند وقتی هم که مردم ساکت می شوند اینها هم ناپدید می شوند.
تا رضا پهلوی یک سخنرانی کرد همه به او حمله کردند که تو جد اندر جدت فاسد و تباه است و لازم نیست کاری بکنی ما خودمان پهلوان دورانیم.
آقایان و خانم های اوپوزیسیون با همت ومبارزه بی امان شما شاهزاده رفت کنار.
ما منتظریم شما را در صف مقدم مبارزه در خیابان های تهران ببینیم.
اگر اقدامی نکنید دوباره ممکن است مردم بی سواد فریب بخورند و دنبال شاهزاده راه بیفتند.
باور کنید ما زیاد سخت نمی گیریم هر کی بیاد ما قبول داریم ما فقط منتظریم یکی یه تکونی به خودش بده.
در این چهل سال اگر با سرعت یک کرم به سمت ایران حرکت کرده بودید الان رسیده بودید.
پس کو؟

محسن کردی
محسن کردی
چهارشنبه, ۸ تیر, ۱۴۰۱ ۱۴:۴۲

حضور در صحنه سیاست با یک لپتاپ و چند آدم مسن اینطرف و آنطرف جهان و شعار و نامه به جایی نمیرسد. برای قد علم کردن مقابل رضاپهلوی شما باید در کف خیابان نیرو داشته باشید و بگذارید در مقابل همان به قول شما نوستالژی زده ها و متوهم های دوران پهلوی که در خیابان فریاد می کشند ای شاه ایران برگرد به ایران. رضاپهلوی فردا بخواهد دیکتاتور بشود شما با کدام نیرو و کدام هوادار میخواهید جلوی او بایستید؟ چه کسی را همراه دارید؟ کدام رای را همراه دارید؟ چه کسی شما را می شناسد؟ شما در حال محو شدن هستید. خب طبیعی است که شما در صحنه سیاسی ایران وزنه ای نیستید. سال ۶۰ وزنه بودید و نیرو داشتید قبول. امروز شماها کسی نیستید و تمام شده اید. شما نباید چنین نامه ای به رضاپهلوی بنویسید. حتا مجاهدین هم نیرویی کف خیابان ندارند. برای نصیحت کردن شاهزاده باید ده سال قبل اقدام میکردید که بجایش آن زمان نخوت تان اجازه نمیداد. امروز برای چه رضاپهلوی حتا به این نامه نگاهی بیاندازد؟ اگر اهمیت ندهد چه کاری از دست شما بر می آید؟ در نهایت در ماهواره ها و اینطرف و آنطرف «افشاگری» می کنید که این آدم دارد مقدمات دیکتاتوری اش را فراهم می کند. خب، به درد این میخورد که فردا روز که سرتان را زمین گذاشتید نزد وجدان تان راحت باشید که هشدار تان را به ملت عزیز ایران داده اید. ولی واقعیت تلخ این است که ملت عزیز ایران اصلا نمیداند شما کی هستید. شناخت ملت ایران روی بقال سر کوچه اش بیشتر از شماست. میگویید نه؟ امتحان کنید. هر فرد سرشناس سیاسی که می شناسید را از اقوام و فامیل تان در ایران بپرسید. آنها به دلایل معلوم شهرام همایون مجری سیاسی را می شناسند اما کسی برایش در خیابان هوار نمی کشد. گوگوش را هم خوب می شناسند. اما شما را نمی شناسند. در سیاست شناسایی و آگاهی مردم از حضور و وجود شما و اهداف تان حرف اول را میزند این را هر کسی که جامعه شناسی و سیاست بداند میداند. چرا هروقت رضاپهلوی حرکتی می کند شماها اینجور به جنب و جوش می آیید؟ حاصل فعالیت قبل از انقلاب تان که خمینی بود. البته.. جواب تان این است که تقصیر شاه بود. بله شاه بد شما چرا خمینی را آوردید؟ کارنامه تان پر از ندانم کاری ها هست. اگر کمکی برای رضاپهلوی نیستید سنگی هم نیاندازید. ما بدترین حالت دیکتاتوری شاه و ساواک را دیده ایم. من به آن رژیم بیش از شما شعار دهندگان اعتماد می کنم. یعنی حتا اگر رژیم شاه با ساواکش برگردد اگرچه بد است اما به هر آلترناتیو دیگری از جمله شما دلسوزان ملت ترجیح میدهم. اما آنچه مرا دلگرم می کند مردم هستند. مردمی که سفاک ترین رژیم روی زمین را به زیر بکشند، عمرا اجازه بدهند کسی در این مملکت دیکتاتور شود از جمله اعلیحضرت رضاشاه دوم!!!!!!

خرم
خرم
چهارشنبه, ۸ تیر, ۱۴۰۱ ۰۲:۵۱

دوستان
فقط چند بار این مطالب را با دقت بخوانید …….
بیایید به جاى توهمات به سمت واقعیات حرکت کنیم.
نه ملت امروز ایران ملت سال ۵٧ است
نه ملیون ایران منجمله جبهه ملى جایگاه سال ۵٧ را دارا هستند
نه رضا پهلوى ، خمینى و یا محمد رضا پهلوى است و نه ملت ایران و نه هیچ منطقى این نوع مقایسه را قبول مى کند
به خود بیائیم و بدانیم که همین ملت امروز که ملت سال ۵٧ نیست دیر یا زود شما دوستان را با ادامه این روش بخش عمده اى از مشکلات پیش رو خواهد دید.
مشکلاتى که حتى به درک نخست دمکراسى براى انتخاب شکل نظام آینده به شکلى دمکراتیک و مستقیما با انتخاب ملت در صندوق هاى راى نرسیده است.
مشکلاتى که هنوز درک نمى کند شکل نظام مهم نیست که چون سوئد سلطنت باشد و یا فنلاند جمهورى بلکه محتواى آن که در هر دوى این کشورها یکسان است مهم هست و بس.
درکى که مردم عادى کوچه و خیابان به آن رسیده اند ولى این مشکلات سر راه ملت در میان سیاسیون هنوز به آن نرسیده اند.
به خود آئید تا زمانى که هنوز اندک پایگاهى در میان ملت دارید
به خود آئید تا دیر نشده و ملت نیز به درکى مشابه چون رضا پهلوى نرسیده است.

حمید
حمید
سه شنبه, ۷ تیر, ۱۴۰۱ ۰۵:۱۱

من به عنوان یک ایرانی از اقای رضا پهلوی نشنیده ام که به پادشاهی سوگندی خورده باشد که حالا جبهه ملی از ایشان میخواهد سوگندش را پس بگیرد. اما این که جبهه ملی با پشتیبانی از خمینی و پشت کردن به بختیار به مردم ایران خیانت کرده چیزیست که با چشم های خود در روزهای پیش و پس از انقلاب دیده ام. پس بهتر است بقایای جبهه ملی که حالا میخواهند به اقای رضا پهلوی خط بدهند خودشان ابتدا از خیانت تاریخی خود عذر خواهی کنند. مسلما اقای رضا پهلوی از شما بهتر میداند چه باید بکند!!!

مهرداد
مهرداد
دوشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۱ ۱۷:۳۸

سلطنت در ایران بازگشتنی نیست همان گونه که سوسیالیسم تخیلی برقرار نشدنی! جبهه ملی در ابتدا باید از گذشته خود به خاطر تنها گذاشتن شاپور بختیار و همسویی با خمینی اعاده حیثیت کند بعد به رضا پهلوی رهنمود دهد.

زمانی که همه از جمله خود پهلوی سوم میدانند سلطنت دوباره در ایران فقط یک خواب و خیال است، چنین درخواستی نشان دهنده همان فرهنگ ریشه دار تنبه خواهی و تواب سازی پوزیسیون و اپوزیسیون ایرانی است.

کیا
کیا
دوشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۱ ۰۲:۳۷

“حالا که از این تجربه انقلابی خبری نیست و خواسته هم وجود ندارد،چگونه میشودنیت خوانی کرد ونوع حکومت آینده را به رفراندم گذاشت.”
واقعیت اینست که این جنبش کنونی ادامه تجربه انقلاب ۵۷ است .
اگر ادعای بالا صحیح باشد ، به این مفهوم است که بازگشت سلطنت محال است و هدف به ثمر رساندن انقلاب ۵۷ به معنی استقلال، آزادی و جمهوری است پسوند اسلامی را من بر میدارم چونکه جمهوری اسلامی با تعریف خمینی دمکرات می باست می بود و احزاب هم آزاد میبایست باشند، که نشد و نتیجه اش ولایت مطلقه فقیه بیسواد شد.
در نتیجه عاقلانه خواهد بود که رضا پهلوی بفکر سلطنت نیفتد و به جمهوری بپیوستت.
حال به رفراندو ءزاردن شکل حکومتی مسئله دیگریست و باید منتظر وقایع در آینده نشست.

Azzet
Azzet
یکشنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۱ ۱۷:۵۹

رفراندم سال ۱۳۵۸برای جمهوری اسلامی ،آری یا نه؟
با اکثریت قاطع رای دهندگان به آن به تائید مردم رسید.حال اینکه بگوئیم اصل سوال  آری یا نه غلط بود و چند درصدی آرا کم یا زیاد شده،تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی کند.این انقلاب یا شورش یا بلوا!!
رهبر داشت ومردم هم به تبعیت از رهبری،حکومتی را انتخاب کردند که چندان از ماهیت آن واقف نبودند.
شعار جمهوری اسلامی در تظاهرات ها بارها از دهان مردم شنیده شد.
حالا که از این تجربه انقلابی خبری نیست و خواسته هم وجود ندارد،چگونه میشودنیت خوانی کرد ونوع حکومت آینده را به رفراندم گذاشت.حرفی که آقایان میزنند.مردم چون اون کار را کردند این کار را هم باید بکنند؟؟.هروقت به اونجاها رسیدیدبحث میکنیم.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
8
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز:int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More