انتخابات نروژ: بلوک سرخ و سبز دوباره برنده انتخابات می‌شوند،حزب کارگر در شورای شهر، ضعیف تر می شود-رحمان ساکی

دوشنبه ۹ سپتامبر روز انتخابات شورای شهرداری و شهرستان در نروژ است. مردم نروژ بار دیگربه پای صندوق های رای می روند تا نمایندگان منتخب خود در شورای شهرداری یا شورای شهرستان، محل زندگی شان را انتخاب کنند. این انتخابات‌ در سراسر کشور برگزار می شود و علی‌رغم محلی بودن آن، احزاب و جناح‌های سیاسی مختلف در آن رقابتی  بسیار شدید و گسترده دارند. این رقابت ها بویژه در کلان‌ شهرهای کشور از جمله اسلو، برگن، تروندهایم شدیدتر است.

دراین انتخابات به همه شهروندانی که از حق رای برخوردار هستند این امکان داده میشود که فرد منتخب خود  را در شورای شهرداری یا شورای شهرستان محل زندگی شان را انتخاب کنند. در نروژ شورای شهرداری، عالی ترین و بالاترین ارگان شهرداری است. در شورا ی شهرداری است که تصمیمات خرد و کلان بویژه در مورد برنامه ریزی مسائل شهری و منطقه ای و یا شهرستان ها،‌ ازقبیل کودکستان ها، رفاه کودکان، مدارس، خدمات بهداشتی و مراقبتی، حمل و نقل عمومی، طرح های فرهنگی و …اتخاذ می گردد. در واقع تصمیم گیری در مورد همین  مسائل محلی هستند که بیشترین تأثیر را بر روی زندگی روزمره مردم دارد. هر شهروندی با رأی خود تصمیم می گیرد که چه کسی در شورای شهرداری و شورای شهرستان، نماینده وی و مدافع مطالبات ایشان باشد.

چه کسانی از حق رأی دادن، برخوردار دارند؟

  • همه شهروندانی که پیش از پایان سال ۲۰۱۹ به سن ۱۸ سال می رسند و نام و آدرس شان در سازمان ثبت و احوال کشور به عنوان شهروند نروژ ثبت شده است.
  • ·          شهروندان دیگر کشورهای شمال اروپا مانند دانمارک، ایسلند، فنلاند وسوئد  که قبل از پایان سال ۲۰۱۹ به سن ۱۸ سالگی می رسند و حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ در سازمان ثبت و احوال کشور به عنوان مقیم نروژ نام و آدرس شان ثبت شده است.
  • ·          افرادی که شهروند نروژ نیستند و قبل از پایان سال ۲۰۱۹ به سن ۱۸ سالگی می رسند و سه سال گذشته تا روز انتخابات، نام و آدرس شان در سازمان ثبت و احوال کشور به عنوان شهروند نروژ ثبت شده است.
  • ·          در انتخابات شورای شهرداری همه خارجی تبارانی که دارای تابعیت های دیگری غیرازتابعیت نروژی می باشند ولی سه سال گذشته تا روز انتخابات، نام و آدرس شان در سازمان ثبت و احوال کشور به عنوان شهروند نروژ ثبت شده است، از حق رای دادن برخوردار می باشند.

انتخابات ۹ سپتامبر می تواند وضعیت سیاسی و معیشتی  مردم را دستخوش تغییرات و دگرگونیهای شگرفی نماید. روز دوشنبه همچنین سرنوشت قدرت سیاسی در شهرهای مهم و بزرگ کشور رقم خواهد خورد و مردم با آرای خود انتخاب می کنند که چه احزابی می توانند قدرت را به دست بگیرند و چه تغییراتی در محل زندگی آنها رخ خواهد داد.

تنها ساعاتی پیش از پایان کارزارهای انتخاباتی احزاب نروژی ، نتایج آخرین نظر سنجی های‌ انجام شده نشانگر پیشتازی و برتری بلوک سرخ و سبز به رهبری حزب کارگر متشکل از: حزب کارگر ، حزب چپ سوسیالیست، حزب سبز (محیط زیست)  با پشتیبانی حزب سرخ در برابر بلوک راست محافظه کار و بخشا خارجی ستیز متشکل از: حزب راست محافظه کار، حزب دموکرات مسیحی، حزب پیشرفت، حزب چپ لیبرال، می باشد. این بلوک سال ۲۰۱۵ در انتخابات اسلو  برنده شد، آخرین نظر سنجی ها همچنین حکایت از ضعیف تر شدن حزب کارگر نسبت به انتخابات پیشین و قدرت گرفتن حزب مرکز، حزب سبز و حزب چپ سوسیالیست دارد. حزب کارگر با اینکه چهار سال در مسند قدرت پایتخت بوده است، اکنون پس از ۴ سال رای دهندگان از این حزب راضی نیستند و آرای این حزب بشدت کاهش یافته است. بخشی از سیاست های حزب کارگر به احزاب راست بویژه حزب محافظه کار نزدیکتر است به بلوک چپ.

آخرین نظر سنجی ها نشانگر آن است که بلوک راست محافظه کار و خارجی ستیز معروف به بلوک آبی، شانس کمتری برای پیروزی در این انتخابات را دارا می باشد. حزب راست محافظه کار تا قبل از ۲۰۱۵ که بلوک سرخ و سبز قدرت سیاسی اسلو را کسب کند، ۱۸ سال تمام توانست بر اسلو حکومت کند. اما در حال حاضر  احزاب کوچکی که در بلوک سرخ و سبز آرای بالایی دارند و می توانند حزب کارگر را در چنین شرایط ضعیفی که آرای این حزب از تقریبا ۳۵ درصد به نزدیک ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است را یاری دهند تا این حزب بتواند همچنان در پایتخت حکومت و سیاست گذاری نماید، احزاب کوچک و حتی متوسط بلوک راست و محافظه کار دارای آرای بالایی نیستند که بتوانند با آن حزب راست محافظه کار را دوباره در اسلو به قدرت برگردانند.

بر اساس آخرین نظر سنجی ها، نتیجه انتخابات روز دوشنبه میتواند یکی از آلترناتیوهای زیر باشد:

آلترناتیو اول: موفقیت بلوک سرخ و سبز به رهبری حزب کارگر، حزب چپ سوسیالیست، حزب سبز (محیط زیست) که بی شک یکی از برندگان اصلی این انتخابات می باشد و البته با پشتیبانی حزب سرخ. در حال حاضر شورای شهر در اسلو در دست احزاب نامبرده بالا می باشد. در صورت پیروزی این بلوک، سه حزب سوسیالیست های چپ، حزب سبز و حزب سرخ از حزب کارگر میخواهند بر اساس میزان آرای خود، در قدرت سهم داشته باشند و خواهان پیشبرد بخشی از برنامه های حزبهایشان خواهند بود. حزب کارگر نیز برای حفظ قدرت خود در پایتخت مجبور به سازش و دادن امتیاز به این احزاب خواهد بود. حزب سرخ اعلام کرده است برای حمایت از حزب کارگر و همکاری با این حزب در شورای شهر آینده ، خواهان مطالبات فوق از حزب کارگر می باشد، هیچ کاهشی در بودجه منطقه و ناحیه ها صورت نگیرد، مالیات بر ملک حذف نشود،‌ قیمت بلیط های حمل و نقل عمومی کاهش پیدا نماید، این حزب خواستار رفاه بدون سود می باشد، این حزب خواهان پایان دادن به خصوصی سازی در خدمات دولتی است .حزب چپ سوسیالیست نیز خواهان ادامه خدمات فعالیت آزاد در مدارس بطور رایگان است. افزایش ساعت عبور ومرور وسایل نقلیه عمومی و رفاه یکی دیگر از مطالبات این حزب می باشد. 

آلترناتیو دوم: حزب محافظه کار(راست)، حزب پیشرفت و حزب « کمپین مردمی نه، به عوارض بیشتر»

آلترناتیو سوم: شورای شهری با شرکت چهار حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی کنونی بعلاوه حزب مرکز که یکی از احزابی است که در این انتخابات آرای زیادی را در خارج از اسلو کسب خواهد کرد. یادآوری می شود که حزب مرکز یکی از احزاب بزرگ بلوک سرخ و سبز محسوب میشود و سالهاست که با این بلوک علیه بلوک آبی مبارزه می نماید.

برای اینکه بلوک راست بتواند قدرت را از بلوک سرخ و سبز قبضه نماید بایستی تغییراتی در آرایش نیروهای سیاسی و سیاستگذاری این بلوک شکل بگیرد. تنها در یک صورت است که بلوک راست میتواند بر بلوک سرخ و سبز پیروز شود و آنهم راضی کردن دیگر احزاب  تشکیل دهنده دولت و حزب مرکز توسط بلوک راست یا آبی است. آن هم در صورتی که حزب مرکز بتواند به حد کافی در اسلو برای ورود به شورای شهر رای بیاورد. حزب مرکز برای پیوستن به این بلوک آبی شرط معینی قرار داده است و آنهم این است که شورای شهر اسلو، حفظ و بهبود شرایط بیمارستان اوله وول در اسلو را تضمین کند. در حال حاضر ورود نماینده گان این حزب به شورای شهر اسلو بسیار ضعیف به نظر میرسد، اکنون سالهای زیادی است که این حزب موفق نبوده است در شورای شهر اسلو نماینده ای داشته باشد.

حزب پیشرفت به متحدان خود اولتیماتوم داده است که در صورتی با شورای شهر همکاری می نماید که هزینه عوارض کاهش یابد، در غیر صورت امکان همکاری این حزب با دیگر احزاب که خواهان کاهش یا برچیدن ایستگاههای عوارض هستند، وجود دارد. البته هیچ حزبی از بلوک سرخ و سبز خواهان همکاری با حزب پیشرفت نیستند.

حزب راست اعلام کرده است که آماده همکاری با حزب «کمپین مردمی نه، به عوارض بیشتر» و همه احزابی هستند که خواهان عوض کردن و یا برکناری شورای شهر امروز اسلو می باشند. اما برای این همکاری شرط و شروطی را پیش پای احزابی که خواهان همکاری با این حزب هستند می گذارد. از جمله پذیرش طرح بسته پیشنهادی این حزب برای اسلووموافقت با بودجه تعیین شده این حزب برای پروژه های پایتخت می باشد. حزب راست همچنین خواستار اختصاص بودجه بیشتر برای ساخت تونل ها،‌ تمرکز بیشتر برای آموزش خواندن و نوشتن وهمچنین ریاضیات در مدارس برای  کلاس اول تا سوم ، حق انتخاب مدرسه برای دانش آموز، افزایش وسایل نقلیه عمومی، حذف مالیات برملک، افزایش خدمات خصوصی در مراقبت از سالمندان و مهدکودک ها.

حزب سبز (محیط زیست)

اعلام کرده است تحت هیچ شرایطی با حزب خارجی ستیز پیشرفت ((FRP،‌ حزب محافظه کار راست و حزب «کمپین مردمی نه، به عوارض بیشتر» همکاری نخواهد کرد.

آنها خواستار اقداماتی هستند که اسلو را تا سال ۲۰۳۰ به عنوان اولین کلانشهر جهان عاری از گازهای گلخانه ای تبدیل کنند. این حزب خواستار خطوط جدید مترو و تراموا و ۲۰ درصد کاهش بلیط وسایل نقلیه عمومی، ممنوع کردن تبلیغات در اطراف مدارس و مهدکودک ها. علاوه بر این ، این حزب در برنامه های خود اعلام کرده است که در طی چهارسال آینده قصد دارد، ۱۰۰ کیلومتر مسیر دوچرخه رو بسازد، چندین خیابان فقط برای عبور عابر پیاده و ۵۰ خیابان تابستانی عاری از اتومبیل و همچنین ۱۰۰ هزار درخت جدید بکارد.

نروژ- سپتامبر ۲۰۱۹

https://akhbar-rooz.com/?p=2627 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More