برچسب: کمال خسروی

آرشيو سايت اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

ديدگاه

جامعه‌ی جهانی بدون پول – چشم‌ اندازی فراسوی شکل کالایی- نوربِرت ترِنکلِه، ترجمه‌: کمال خسروی

تأملاتی که در نوشته‌ی پیشِ رو پیرامون چشم‌اندازی فراسوی شکلِ کالایی دنبال می‌شوند، در اساس رویکرد دیگری دارند. موضع من در اساس دستاوردِ واکاوی و نقد تضاد درونی خودِ جامعه‌ی سرمایه‌داری است

1378 -1398 (1999 - 2019) * کپی رایت

منو
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email